Digitális Bölcsészeti Műhely

Esemény időpontja:

  • 2024-01-31 14:00:00
  • 2024-02-01 09:00:00
  • 2024-02-02 10:00:00
Digitális Bölcsészeti Műhely

Digitális Bölcsészeti Műhely

HU

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a BBTE Hungarológia Doktori Iskola és a BBTE Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskolája által szervezett műhely célja, hogy elismert helyi és magyarországi szakemberek segítségével a magyar bölcsész doktori és posztdoktori hallgatók számára rálátást biztosítsanak a digitális bölcsészet friss eljárásaira, elméleti és gyakorlati megoldásaira, korszerű hazai, magyarországi és nemzetközi projektjeire.
A műhely résztvevői doktori és posztdoktori hallgatók humán tudományi szakterületekről (irodalomtudomány, nyelvészet, néprajz, antropológia, történettudomány, filozófia).

A képzést vezetik:
Mihály Eszter (OSZK Digitális Bölcsészeti Központ, igazgatóhelyettes)
Szekrényes István (Debreceni Tudományegyetem / Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium)
Horváth Péter (ELTE, Digitális Bölcsészet Tanszék, egyetemi adjunktus / Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium)

Bemutatók:
Bodnár Róbert (Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Digitalizációs Osztály, osztályvezető)
Ferenczi Szilárd (Digitéka, kurátor)

Program:
A szerdai és csütörtöki rendezvények zártkörűek, a képzésre jelentkezők közül kiválasztottak vesznek részt rajtuk. A pénteki előadás nyitott, mindenkit szeretettel látnak a szervezők!

Január 31. (szerda) 14.00 – 16.00: a kolozsvári Egyetemi Könyvtár digitalizációs műhelyének bemutatása az Egyetemi Könyvtárban, Bodnár Róbert (Egyetemi Könyvtár, Digitalizációs Osztály, osztályvezető)

18 óra: ismerkedés és vacsora a résztvevők számára az 1568 vendéglőben

Február 1. Kreatív Iparágak Regionális Kitűnőségi Központja (BBTE, Kajántó, Tiberiu Popovici u. 2-4.) 

9.00–13.00: Mihály Eszter (OSZK, Digitális Bölcsészeti Központ, igazgatóhelyettes)
Az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központja által fejlesztett dHUpla (https://dhupla.hu/) egy korszerű online platform, amely a közgyűjteményekben őrzött szöveges források közzétételére alkalmas, egységes kutatói környezetet is biztosítva a humán tudományok számára. Az előadás alapvető célja, hogy bemutassa a kéziratos forrásokra specializálódott platformot és a mögötte álló teljes infrastruktúrát, továbbá azt a munkafolyamatot, amelynek során a digitalizált kézirat eljut a publikálhatóság szintjére, s digitális szövegként elérhetővé válik az online térben. Bemutatásra kerülnek az általunk használt eszközök is, többek között a Transkribus, az Oxygen XML-szerkesztő szoftver frameworkje, a szövegfeldolgozás különböző stádiumai, illetve az egyes projektek sajátosságai. A résztvevők emellett betekintést kapnak az előállt szövegkorpuszok adatainak és metaadatainak újszerű, legkülönbözőbb digitális bölcsészeti módszerekkel történő felhasználási módjaiba, a szabadulószobától a tudományos stilometriai vizsgálatokig.

13.00–14.00: helyszíni ebéd

14.00–17.50
Szekrényes István (Debreceni Tudományegyetem / Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium)
Dokumentumok, kéziratok, hang- és videóarchívumok automatikus feldolgozása. A gyakorlati demonstráció az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Bölcsészet Tanszékének fejlesztési projektjeiből azokat, a mesterséges intelligenciát igénylő tevékenységeket és eszközöket mutatja be, amelyek a nyers adatállományokból (legyen szó hang-, videófelvételekről, szkennelt dokumentumokról) további kutatásokra, lekérdezésekre lehetőséget adó, digitális szöveget állítanak elő. Ezeken belül legrészletesebben a kézírás-felismertetéssel (HTR) kapcsolatos és annak eredményeire épülő módszerekre, fejlesztésekre (pl. szemantikus indexelés) fókuszálunk, de érinteni fogjuk a beszédfelismerés speciális kihívásait, magyar nyelvre adaptált eredményeit is. 

Horváth Péter (ELTE, Digitális Bölcsészet Tanszék, egyetemi adjunktus / Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium)
Korpuszok, eszközök és módszerek: Irodalmi szövegek kvantitatív vizsgálata az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszékén
Az előadás bemutatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Bölcsészet Tanszékének kutatási tevékenységét, különös hangsúlyt fektetve a magyar nyelvű irodalmi szövegek korpuszalapú vizsgálatával kapcsolatos kutatásokra. Az előadás során a résztvevők az utóbbi évek kutatási eredményein keresztül megismerkedhetnek a korpusznyelvészet különböző módszereivel, a poétikai jellemzők automatikus felismertetésében rejlő lehetőségekkel, valamint a tanszéken készült irodalmi korpuszokkal és lekérdező-eszközökkel.

19 óra: a résztvevők közös vacsorája a Bulgakov vendéglőben

Február 2. (péntek) 10.00 – 11.30: Ferenczi Szilárd (Digitéka, kurátor): a Digitéka-program bemutatása (BBTE Bölcsészettudományi Kar, Horea út 31., kis díszterem/Popovici terem).
Az előadás nyitott a külsős érdeklődők számára is!

A Digitális bölcsészeti műhely szervezői: dr. Pál Judit, dr. T. Szabó Levente és a KAB munkatársai

Kovács Péter Zoltán beszámolója a BBTE Bölcsészettudományi Kara oldalán és a Szabadság napilapban.

 

RO

Atelier de științe umaniste digitale
(în limba maghiară)

Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Științe, Școala Doctorală de Studii de Hungarologie și Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” își propune să ofere doctoranzilor și post-doctoranzilor maghiari din domeniul științelor umaniste o perspectivă asupra celor mai
recente proceduri, soluții teoretice și practice, proiecte de ultimă oră din Ungaria, din țară și din străinătate în domeniul științelor umaniste digitale. Participanții la atelier sunt doctoranzi și post-doctoranzi în domeniul științelor umaniste (literatură, lingvistică, etnografie, antropologie, istorie, filosofie).

Atelierul este este condus de:
Eszter MIHÁLY (director adjunct al Centrului pentru științe umaniste digitale, Biblioteca Națională a Ungariei).

István SZEKRÉNYES (Universitatea din Debrecen / Laboratorul Național de Patrimoniu Digital).

Péter HORVÁTH (ELTE, Departamentul de științe umaniste digitale / Laboratorul Național al Patrimoniului Digital)

Prezentatori:

Róbert BODNÁR (Biblioteca Universității din Cluj-Napoca, șef de departament al Departamentului de digitizare)

Szilárd FERENCZI (Digitéka, curator)

Program:
La evenimentele de miercuri și joi vor participa doar candidații selectați pentru formare.
Prelegerea de vineri este deschisă publicului, toată lumea este binevenită!

31 ianuarie (miercuri) 14.00 - 16.00: prezentarea atelierului de digitizare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj, Róbert Bodnár (Biblioteca Universitară, Departamentul de digitizare, șef de departament)
Ora 18.00: întâlnire și cină pentru participanți la restaurantul 1568

1 februarie - Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative

9.00-13.00: Eszter Mihály (director adjunct al Centrului pentru științe umaniste digitale, Biblioteca Națională a Ungariei) dHUpla (https://dhupla.hu/), dezvoltată de Centrul de Științe Umaniste Digitale al Bibliotecii Naționale Széchényi, este o platformă online de ultimă generație pentru publicarea resurselor textuale deținute în colecții publice, oferind un mediu de cercetare adecvat pentru științele umaniste. Obiectivul principal al prezentării este de a descrie platforma, specializată în resurse manuscrise, și infrastructura generală din spatele acesteia, precum și fluxul de lucru care duce un manuscris digitalizat la stadiul de publicabilitate și îl face disponibil ca text digital în spațiul online. De asemenea, vor fi descrise instrumentele pe care le folosim, inclusiv Transkribus, cadrul software de editare XML al Oxygen, diferitele etape de prelucrare a textului și specificitățile fiecărui proiect. De asemenea, participanții vor obține informații despre modalități noi de utilizare a datelor și metadatelor din corpus-ul de text rezultat într-o mare varietate de metode din domeniul științelor umaniste digitale, de la camera de rezervă la studii științifice stilistometrice.

13.00-14.00: prânz la fața locului

14.00-17.50
István Szekrényes (Universitatea din Debrecen / Laboratorul Național de Patrimoniu Digital)
Prelucrarea automată a documentelor, manuscriselor, arhivelor audio și video

Demonstrația practică va prezenta activități și instrumente din cadrul proiectelor de dezvoltare ale Departamentului de Științe Umaniste Digitale al Universității Eötvös Loránd, care necesită inteligență artificială pentru a produce texte digitale din seturi de date brute (fie că este vorba de înregistrări audio, video, documente scanate), care pot fi utilizate pentru cercetări și interogări ulterioare. În cadrul acestora, ne vom concentra în cel mai mare detaliu asupra metodelor și dezvoltărilor legate de și bazate pe rezultatele recunoașterii scrisului de mână (de exemplu, indexarea semantică), dar vom aborda și provocările specifice ale recunoașterii vorbirii, rezultatele acesteia fiind adaptate la limba maghiară.

Péter Horváth (ELTE, Departamentul de științe umaniste digitale / Laboratorul Național de Patrimoniu Digital)
Corpus, instrumente și metode: analiza cantitativă a textelor literare la Departamentul de Științe Umaniste Digitale, ELTE

Prezentarea va aduce în discuție activitățile de cercetare ale Departamentului de Științe Umaniste Digitale din cadrul Universității Eötvös Loránd, cu un accent special pe cercetarea bazată pe corpus a textelor literare maghiare. Prin intermediul rezultatelor unor cercetări recente, participanții vor fi familiarizați cu diferitele metode de lingvistică de corpus, cu posibilitățile de recunoaștere automată a trăsăturilor poetice, precum și cu corpusurile literare și instrumentele de interogare dezvoltate de departament.

19.00: cină pentru participanți la restaurantul Bulgakov

2 februarie (vineri) 10.00 - 11.30: Szilárd Ferenczi (Digitéka, curator): prezentare a proiectului Digitéka (Facultatea de Litere, Str. Horea 31, Sala Popovici). Prezentarea este deschisă publicului larg.

Atelierul de Digital Humanities este organizat de conf. univ. dr. habil Levente T. Szabó, acad. prof. univ. dr. Judit Pál și de personalul Filialei din Cluj a Academiei Maghiare de Științe (KAB).

 

 

Digitális Bölcsészeti Műhely

Digitális Bölcsészeti Műhely

HU

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a BBTE Hungarológia Doktori Iskola és a BBTE Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskolája által szervezett műhely célja, hogy elismert helyi és magyarországi szakemberek segítségével a magyar bölcsész doktori és posztdoktori hallgatók számára rálátást biztosítsanak a digitális bölcsészet friss eljárásaira, elméleti és gyakorlati megoldásaira, korszerű hazai, magyarországi és nemzetközi projektjeire.
A műhely résztvevői doktori és posztdoktori hallgatók humán tudományi szakterületekről (irodalomtudomány, nyelvészet, néprajz, antropológia, történettudomány, filozófia).

A képzést vezetik:
Mihály Eszter (OSZK Digitális Bölcsészeti Központ, igazgatóhelyettes)
Szekrényes István (Debreceni Tudományegyetem / Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium)
Horváth Péter (ELTE, Digitális Bölcsészet Tanszék, egyetemi adjunktus / Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium)

Bemutatók:
Bodnár Róbert (Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Digitalizációs Osztály, osztályvezető)
Ferenczi Szilárd (Digitéka, kurátor)

Program:
A szerdai és csütörtöki rendezvények zártkörűek, a képzésre jelentkezők közül kiválasztottak vesznek részt rajtuk. A pénteki előadás nyitott, mindenkit szeretettel látnak a szervezők!

Január 31. (szerda) 14.00 – 16.00: a kolozsvári Egyetemi Könyvtár digitalizációs műhelyének bemutatása az Egyetemi Könyvtárban, Bodnár Róbert (Egyetemi Könyvtár, Digitalizációs Osztály, osztályvezető)

18 óra: ismerkedés és vacsora a résztvevők számára az 1568 vendéglőben

Február 1. Kreatív Iparágak Regionális Kitűnőségi Központja (BBTE, Kajántó, Tiberiu Popovici u. 2-4.) 

9.00–13.00: Mihály Eszter (OSZK, Digitális Bölcsészeti Központ, igazgatóhelyettes)
Az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központja által fejlesztett dHUpla (https://dhupla.hu/) egy korszerű online platform, amely a közgyűjteményekben őrzött szöveges források közzétételére alkalmas, egységes kutatói környezetet is biztosítva a humán tudományok számára. Az előadás alapvető célja, hogy bemutassa a kéziratos forrásokra specializálódott platformot és a mögötte álló teljes infrastruktúrát, továbbá azt a munkafolyamatot, amelynek során a digitalizált kézirat eljut a publikálhatóság szintjére, s digitális szövegként elérhetővé válik az online térben. Bemutatásra kerülnek az általunk használt eszközök is, többek között a Transkribus, az Oxygen XML-szerkesztő szoftver frameworkje, a szövegfeldolgozás különböző stádiumai, illetve az egyes projektek sajátosságai. A résztvevők emellett betekintést kapnak az előállt szövegkorpuszok adatainak és metaadatainak újszerű, legkülönbözőbb digitális bölcsészeti módszerekkel történő felhasználási módjaiba, a szabadulószobától a tudományos stilometriai vizsgálatokig.

13.00–14.00: helyszíni ebéd

14.00–17.50
Szekrényes István (Debreceni Tudományegyetem / Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium)
Dokumentumok, kéziratok, hang- és videóarchívumok automatikus feldolgozása. A gyakorlati demonstráció az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Bölcsészet Tanszékének fejlesztési projektjeiből azokat, a mesterséges intelligenciát igénylő tevékenységeket és eszközöket mutatja be, amelyek a nyers adatállományokból (legyen szó hang-, videófelvételekről, szkennelt dokumentumokról) további kutatásokra, lekérdezésekre lehetőséget adó, digitális szöveget állítanak elő. Ezeken belül legrészletesebben a kézírás-felismertetéssel (HTR) kapcsolatos és annak eredményeire épülő módszerekre, fejlesztésekre (pl. szemantikus indexelés) fókuszálunk, de érinteni fogjuk a beszédfelismerés speciális kihívásait, magyar nyelvre adaptált eredményeit is. 

Horváth Péter (ELTE, Digitális Bölcsészet Tanszék, egyetemi adjunktus / Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium)
Korpuszok, eszközök és módszerek: Irodalmi szövegek kvantitatív vizsgálata az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszékén
Az előadás bemutatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Bölcsészet Tanszékének kutatási tevékenységét, különös hangsúlyt fektetve a magyar nyelvű irodalmi szövegek korpuszalapú vizsgálatával kapcsolatos kutatásokra. Az előadás során a résztvevők az utóbbi évek kutatási eredményein keresztül megismerkedhetnek a korpusznyelvészet különböző módszereivel, a poétikai jellemzők automatikus felismertetésében rejlő lehetőségekkel, valamint a tanszéken készült irodalmi korpuszokkal és lekérdező-eszközökkel.

19 óra: a résztvevők közös vacsorája a Bulgakov vendéglőben

Február 2. (péntek) 10.00 – 11.30: Ferenczi Szilárd (Digitéka, kurátor): a Digitéka-program bemutatása (BBTE Bölcsészettudományi Kar, Horea út 31., kis díszterem/Popovici terem).
Az előadás nyitott a külsős érdeklődők számára is!

A Digitális bölcsészeti műhely szervezői: dr. Pál Judit, dr. T. Szabó Levente és a KAB munkatársai

Kovács Péter Zoltán beszámolója a BBTE Bölcsészettudományi Kara oldalán és a Szabadság napilapban.

 

RO

Atelier de științe umaniste digitale
(în limba maghiară)

Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Științe, Școala Doctorală de Studii de Hungarologie și Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” își propune să ofere doctoranzilor și post-doctoranzilor maghiari din domeniul științelor umaniste o perspectivă asupra celor mai
recente proceduri, soluții teoretice și practice, proiecte de ultimă oră din Ungaria, din țară și din străinătate în domeniul științelor umaniste digitale. Participanții la atelier sunt doctoranzi și post-doctoranzi în domeniul științelor umaniste (literatură, lingvistică, etnografie, antropologie, istorie, filosofie).

Atelierul este este condus de:
Eszter MIHÁLY (director adjunct al Centrului pentru științe umaniste digitale, Biblioteca Națională a Ungariei).

István SZEKRÉNYES (Universitatea din Debrecen / Laboratorul Național de Patrimoniu Digital).

Péter HORVÁTH (ELTE, Departamentul de științe umaniste digitale / Laboratorul Național al Patrimoniului Digital)

Prezentatori:

Róbert BODNÁR (Biblioteca Universității din Cluj-Napoca, șef de departament al Departamentului de digitizare)

Szilárd FERENCZI (Digitéka, curator)

Program:
La evenimentele de miercuri și joi vor participa doar candidații selectați pentru formare.
Prelegerea de vineri este deschisă publicului, toată lumea este binevenită!

31 ianuarie (miercuri) 14.00 - 16.00: prezentarea atelierului de digitizare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj, Róbert Bodnár (Biblioteca Universitară, Departamentul de digitizare, șef de departament)
Ora 18.00: întâlnire și cină pentru participanți la restaurantul 1568

1 februarie - Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative

9.00-13.00: Eszter Mihály (director adjunct al Centrului pentru științe umaniste digitale, Biblioteca Națională a Ungariei) dHUpla (https://dhupla.hu/), dezvoltată de Centrul de Științe Umaniste Digitale al Bibliotecii Naționale Széchényi, este o platformă online de ultimă generație pentru publicarea resurselor textuale deținute în colecții publice, oferind un mediu de cercetare adecvat pentru științele umaniste. Obiectivul principal al prezentării este de a descrie platforma, specializată în resurse manuscrise, și infrastructura generală din spatele acesteia, precum și fluxul de lucru care duce un manuscris digitalizat la stadiul de publicabilitate și îl face disponibil ca text digital în spațiul online. De asemenea, vor fi descrise instrumentele pe care le folosim, inclusiv Transkribus, cadrul software de editare XML al Oxygen, diferitele etape de prelucrare a textului și specificitățile fiecărui proiect. De asemenea, participanții vor obține informații despre modalități noi de utilizare a datelor și metadatelor din corpus-ul de text rezultat într-o mare varietate de metode din domeniul științelor umaniste digitale, de la camera de rezervă la studii științifice stilistometrice.

13.00-14.00: prânz la fața locului

14.00-17.50
István Szekrényes (Universitatea din Debrecen / Laboratorul Național de Patrimoniu Digital)
Prelucrarea automată a documentelor, manuscriselor, arhivelor audio și video

Demonstrația practică va prezenta activități și instrumente din cadrul proiectelor de dezvoltare ale Departamentului de Științe Umaniste Digitale al Universității Eötvös Loránd, care necesită inteligență artificială pentru a produce texte digitale din seturi de date brute (fie că este vorba de înregistrări audio, video, documente scanate), care pot fi utilizate pentru cercetări și interogări ulterioare. În cadrul acestora, ne vom concentra în cel mai mare detaliu asupra metodelor și dezvoltărilor legate de și bazate pe rezultatele recunoașterii scrisului de mână (de exemplu, indexarea semantică), dar vom aborda și provocările specifice ale recunoașterii vorbirii, rezultatele acesteia fiind adaptate la limba maghiară.

Péter Horváth (ELTE, Departamentul de științe umaniste digitale / Laboratorul Național de Patrimoniu Digital)
Corpus, instrumente și metode: analiza cantitativă a textelor literare la Departamentul de Științe Umaniste Digitale, ELTE

Prezentarea va aduce în discuție activitățile de cercetare ale Departamentului de Științe Umaniste Digitale din cadrul Universității Eötvös Loránd, cu un accent special pe cercetarea bazată pe corpus a textelor literare maghiare. Prin intermediul rezultatelor unor cercetări recente, participanții vor fi familiarizați cu diferitele metode de lingvistică de corpus, cu posibilitățile de recunoaștere automată a trăsăturilor poetice, precum și cu corpusurile literare și instrumentele de interogare dezvoltate de departament.

19.00: cină pentru participanți la restaurantul Bulgakov

2 februarie (vineri) 10.00 - 11.30: Szilárd Ferenczi (Digitéka, curator): prezentare a proiectului Digitéka (Facultatea de Litere, Str. Horea 31, Sala Popovici). Prezentarea este deschisă publicului larg.

Atelierul de Digital Humanities este organizat de conf. univ. dr. habil Levente T. Szabó, acad. prof. univ. dr. Judit Pál și de personalul Filialei din Cluj a Academiei Maghiare de Științe (KAB).