Doktori védés a Néprajz és Antropológia Intézetben

MEGHíVó


A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Doktori Iskolája, valamint a Bölcsészettudományi Kar Magyar Néprajz és Antropológia Intézete tisztelettel meghívja önt Czégényi Dóra Andrea A hiedelemtudat újratermelődése és továbbélése. Szilágysági hiedelmek és hiedelemszövegek az ezredfordulón című doktori értekezésének nyilvános vitájára.

Az értekezés tudományos irányítója:
Dr. Keszeg Vilmos egyetemi professzor (BBTE BTK, Kolozsvár)
A bizottság elnöke:
Dr. Pozsony Ferenc egyetemi professzor (BBTE BTK, Kolozsvár)

Az értekezés opponensei:
DSc. Pócs éva professzor emeritus (Pécsi Tudományegyetem, Pécs)
Dr. Zsigmond Győző egyetemi professzor (Bukaresti Tudományegyetem, Bukarest)
Dr. Tánczos Vilmos egyetemi docens (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

Az értekezés nyilvános vitájára 2012. január 27-én, pénteken 11 órától kerül sor
a BBTE BTK dísztermében (Horea u. 31., Popovici terem).

MEGHíVó


A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Doktori Iskolája, valamint a Bölcsészettudományi Kar Magyar Néprajz és Antropológia Intézete tisztelettel meghívja önt Czégényi Dóra Andrea A hiedelemtudat újratermelődése és továbbélése. Szilágysági hiedelmek és hiedelemszövegek az ezredfordulón című doktori értekezésének nyilvános vitájára.

Az értekezés tudományos irányítója:
Dr. Keszeg Vilmos egyetemi professzor (BBTE BTK, Kolozsvár)
A bizottság elnöke:
Dr. Pozsony Ferenc egyetemi professzor (BBTE BTK, Kolozsvár)

Az értekezés opponensei:
DSc. Pócs éva professzor emeritus (Pécsi Tudományegyetem, Pécs)
Dr. Zsigmond Győző egyetemi professzor (Bukaresti Tudományegyetem, Bukarest)
Dr. Tánczos Vilmos egyetemi docens (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

Az értekezés nyilvános vitájára 2012. január 27-én, pénteken 11 órától kerül sor
a BBTE BTK dísztermében (Horea u. 31., Popovici terem).