Domus szülőföldi ösztöndí­j pályázat 2015

Domus szülőföldi ösztöndí­j pályázat 2015

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása
szülőföldi ösztöndíjak elnyerésére

1. A pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot.

2. A támogató megnevezése

Az Akadémia az MTAtv., az Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a külföldi magyar tudományosság szereplői számára szülőföldi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior, junior és csoportos ösztöndíjakkal segíti a szülőföldi magyar nyelvű és tárgyú kutatások folyatását, a Kárpát-medencei magyar kutatók együttműködését.

A Domus Kuratórium támogatni kívánja magyar tudományos eredmények létrehozását, a meglévő magyar szellemi értékek dokumentálását, a magyar szaknyelv fejlődését; a tudományos műhelyek erősítését, a magyar tudományos szervezetek együttműködését, Kárpát-medencei magyar tudományos hálózatok létrejöttét és előkészítését; a tudományos utánpótlás segítését, korszerű oktatási anyagok kidolgozását, színvonalas magyar tankönyvek megjelentetését, Kárpát-medencei szintű doktori iskolák létrehozását, azok előkészítését.

3. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

Pályázati támogatásban kizárólag az Akadémia köztestületének külső tagjai és határon túli junior kutatók részesülhetnek.

Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 13. § (2) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok.

Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

Junior pályázat benyújtása esetén szülőföldi témavezető bevonása szükséges. Témavezető lehet az Akadémia külső tagja, valamint jelen pályázat meghirdetése napján az Akadémia köztestületének külső tagja.

Csoportos ösztöndíjpályázat esetén a pályázat vezetője - ezáltal benyújtója - az Akadémia külső tagja, valamint köztestületének külső tagja lehet. A csoportnak lehetnek senior és junior tagjai. A csoportvezető és a csoporttagok más témában egyéni ösztöndíjpályázatot is benyújthatnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázás feltétele a regisztráció és a publikációs adatok feltöltése a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu) a pályázási határidőn belül.

4. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege

A pályázat forrása: az Akadémia 2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló, Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat.
Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2015. évben: 23 600 000 millió forint, azaz huszonhárommillió-hatszázezer forint.

5. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa

A senior ösztöndíj elnyerhető összege 50 000 - 450 000 forint/fő.

A junior ösztöndíj elnyerhető összege 50 000 - 250 000 forint/fő.

Az egy intézményen belüli csoportos pályázat által elnyerhető támogatás összege 100 000 - 1 000 000 forint; a több intézmény, akár több ország kutatóit közös kutatásban egyesítő pályázat által elnyerhető támogatás összege 200 000 - 2 000 000 forint.

További részletek: http://mta.hu/osztondijak/a-magyar-tudomanyos-akademia-palyazati-felhivasa-szulofoldi-osztondijak-elnyeresere-136277/

 

Domus szülőföldi ösztöndí­j pályázat 2015

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása
szülőföldi ösztöndíjak elnyerésére

1. A pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot.

2. A támogató megnevezése

Az Akadémia az MTAtv., az Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a külföldi magyar tudományosság szereplői számára szülőföldi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior, junior és csoportos ösztöndíjakkal segíti a szülőföldi magyar nyelvű és tárgyú kutatások folyatását, a Kárpát-medencei magyar kutatók együttműködését.

A Domus Kuratórium támogatni kívánja magyar tudományos eredmények létrehozását, a meglévő magyar szellemi értékek dokumentálását, a magyar szaknyelv fejlődését; a tudományos műhelyek erősítését, a magyar tudományos szervezetek együttműködését, Kárpát-medencei magyar tudományos hálózatok létrejöttét és előkészítését; a tudományos utánpótlás segítését, korszerű oktatási anyagok kidolgozását, színvonalas magyar tankönyvek megjelentetését, Kárpát-medencei szintű doktori iskolák létrehozását, azok előkészítését.

3. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

Pályázati támogatásban kizárólag az Akadémia köztestületének külső tagjai és határon túli junior kutatók részesülhetnek.

Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 13. § (2) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok.

Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

Junior pályázat benyújtása esetén szülőföldi témavezető bevonása szükséges. Témavezető lehet az Akadémia külső tagja, valamint jelen pályázat meghirdetése napján az Akadémia köztestületének külső tagja.

Csoportos ösztöndíjpályázat esetén a pályázat vezetője - ezáltal benyújtója - az Akadémia külső tagja, valamint köztestületének külső tagja lehet. A csoportnak lehetnek senior és junior tagjai. A csoportvezető és a csoporttagok más témában egyéni ösztöndíjpályázatot is benyújthatnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázás feltétele a regisztráció és a publikációs adatok feltöltése a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu) a pályázási határidőn belül.

4. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege

A pályázat forrása: az Akadémia 2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló, Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat.
Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2015. évben: 23 600 000 millió forint, azaz huszonhárommillió-hatszázezer forint.

5. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa

A senior ösztöndíj elnyerhető összege 50 000 - 450 000 forint/fő.

A junior ösztöndíj elnyerhető összege 50 000 - 250 000 forint/fő.

Az egy intézményen belüli csoportos pályázat által elnyerhető támogatás összege 100 000 - 1 000 000 forint; a több intézmény, akár több ország kutatóit közös kutatásban egyesítő pályázat által elnyerhető támogatás összege 200 000 - 2 000 000 forint.

További részletek: http://mta.hu/osztondijak/a-magyar-tudomanyos-akademia-palyazati-felhivasa-szulofoldi-osztondijak-elnyeresere-136277/