Dr. Gyéresi írpád professzor a budapesti Semmelweis Egyetem dí­szdoktora

Dr. Gyéresi írpád professzor a budapesti Semmelweis Egyetem dí­szdoktora

November 16-án 38. alkalommal avattak díszdoktorokat a több mint 240 éves múltra visszatekintő budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (SOTE). ünnepélyes külsőségek között kilenc külföldi professzor vehette át a tiszteletbeli doktor – doctor honoris causa – kitüntetést dr. Szél ágoston rektortól. Valamennyi kitüntetett hosszabb idő óta eredményes szakmai kapcsolatokat ápol az egyetemmel. A kitüntetettek között van dr. Gyéresi árpád, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Gyógyszerészeti Karának professzora is. Dr. Gyéresi árpád a MOGYE Gyógyszerészeti Karának egyik meghatározó személyisége, több mint 20 évig tanszékvezetője. Tevékenységének méltatásában értékelték a több mint négy évtizedes széles skálájú tudományos és oktatói munkásságát, és kiemelték, hogy e munkája jelentős előrelépést eredményezett a magyar és a román felsőoktatás közötti kapcsolatok javításában és fejlesztésében.

A kitüntetett megemlékezett a Kolozsvári Magyar Tudományegyetem 140 éves évfordulójáról is, ahol kezdettől fogva folyt gyógyszerészképzés, és amely intézmény a 65. évében járó marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés elődjének tekinthető. Dr. Gyéresi árpád meggyőződése, hogy ez a magas kitüntetés saját tevékenységén túlmenően ennek az iskolának is szól.

Forrás: www.e-nepujsag.ro

Dr. Gyéresi írpád professzor a budapesti Semmelweis Egyetem dí­szdoktora

November 16-án 38. alkalommal avattak díszdoktorokat a több mint 240 éves múltra visszatekintő budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (SOTE). ünnepélyes külsőségek között kilenc külföldi professzor vehette át a tiszteletbeli doktor – doctor honoris causa – kitüntetést dr. Szél ágoston rektortól. Valamennyi kitüntetett hosszabb idő óta eredményes szakmai kapcsolatokat ápol az egyetemmel. A kitüntetettek között van dr. Gyéresi árpád, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Gyógyszerészeti Karának professzora is. Dr. Gyéresi árpád a MOGYE Gyógyszerészeti Karának egyik meghatározó személyisége, több mint 20 évig tanszékvezetője. Tevékenységének méltatásában értékelték a több mint négy évtizedes széles skálájú tudományos és oktatói munkásságát, és kiemelték, hogy e munkája jelentős előrelépést eredményezett a magyar és a román felsőoktatás közötti kapcsolatok javításában és fejlesztésében.

A kitüntetett megemlékezett a Kolozsvári Magyar Tudományegyetem 140 éves évfordulójáról is, ahol kezdettől fogva folyt gyógyszerészképzés, és amely intézmény a 65. évében járó marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés elődjének tekinthető. Dr. Gyéresi árpád meggyőződése, hogy ez a magas kitüntetés saját tevékenységén túlmenően ennek az iskolának is szól.

Forrás: www.e-nepujsag.ro