Dr. Lingvay József és Bukarest

Dr. Lingvay József és Bukarest

Dr. Lingvay József 1949. február 25-én született Máramarosszigeten. Édesapja, Lingvay Pál (1923) tisztviselőként, édesanyja, Lingvay Ilona (1927) pedig a tanügyben, majd a nyugdíjhivatalnál dolgozott. Lingvay József általános és középiskolai éveit Máramarosszigeten töltötte, az itteni elméleti líceumba járt, a reálszakon (1956-1967).

1967-1972 között a Bukaresti Műszaki Egyetemen vegyészmérnökképesítést kap (elektrokémiai technológiák és korrózióvédelemben szakosított). 1984-ben doktorál a Bukaresti Műszaki Egyetemen, tézisének címe: „Elektrokémiai megmunkálások fejlesztése és bevezetése a szilícium alapú félvezető eszközök gyártásában”. Témavezető tanára: Solomon Sternberg professzor, opponensek: Prof. Oniciu Liviu és Radovici Octavian professzorok, valamint dr. doc. Zuca Ștefania. Lingvay József jelenleg özvegy, négy gyermek apja. Első, sikertelen házasságából (1973) egy gyerek született, Ildikó (sz. 1974). Második házasságából (1990) három gyerek született: Mónika (sz.1991), Julianna (sz. 1992), és Dániel (sz. 1994). Gyerekei közül Mónika, Julianna és Dániel a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceumba járt óvodától középiskoláig. Második felesége (Carmen) 2012-ben egy intenzív agyvérzésben (fiatalon, 50 éves korában) rövid szenvedés után elhunyt. Munkásságát Bukarestben kezdi az IPRS Băneasaban, ahol 1972-1974 között gyakorlómérnök, majd műhelyfőnök 1984-ig.

Szilícium alapú félvezető eszközök valamint gyártási technológiák fejlesztésével foglalkozik. „Galvanikus eljárás a borszilíciumos üveg oldására”, az első szabadalmazott találmánya. Majd „A palladium és az arany kivonása a félvezető ipar szennyvizeiből” és „A magastisztaságú (e.g.) aceton, etoxi-ethanol előállítása” bevezetett újításai következtek. Műhelyfőnökként nagyáramú diódák és tirisztorok (50 ÷ 350A) gyártásával valamint a szilícium egykristály lapok megmunkálásával, és a termikus diffúzióval foglalkozik. Több eredeti (szabadalmaztatott) műszaki megoldást dolgozott ki és alkalmazott a félvezető eszközök gyártásánál: „A molibdén korongok újrahasznosítása a nagyáramú diódák és tirisztorok gyártásánál keletkezett technológiai hulladékokból”, „A bor és a foszfor szelektív és egyidejű termikus diffúziója szilícium egykristály lapokba”, „Hő szabályozott feszültség referencia ólomakkumulátorok intelligens töltéséhez” stb. További munkái: „A 350A/1800V-os diódák minősítése vasúti alkalmazásoknál (elektromos mozdonyok)”, „Az 50A-es (T 50) és a 200A-es (T200) tirisztorok kifejlesztése, minősítése és gyártásba helyezése”, „A 3,3 – 200V-os zener diódák p+pn+ valamint p+nn+ átmeneteinek kiképzése Si egykristály lapokon”, „Zener diódák (3,3 ÷ 200V & 1 ÷ 50W) fejlesztése és gyártásba helyezése” stb. Habár a munkaköre elsősorban a félvezető eszközök gyártása, nagy hangsúlyt fektet az új eszközök, valamint a gyártási technológiák fejlesztésére. Fejlesztéseit kimondottan tudományos kutatási eredményeire alapozza. Kutatási eredményeit nemzetközileg elismert (WoS) szakfolyóiratban közli. Főbb, a félvezetőkkel kapcsolatos megjelent cikkei: „A vegyi („electroless”) nikkelező oldatok optimalizálása” (1982), „A szilícium egykristály katódos viselkedése kálium nitrát olvadékban” (1982), „A szilícium egykristály elektródák elektrokémiai viselkedése olvasztott kloridokban”(1985), „A szilícium elektródák viselkedése olvasztott LiCl-KCl-PbCl2 só keverékekben (1985), „Félvezető szilícium elektródák pollarizációs viselkedése ammónium klorid oldatokban”(1986). 1984-1986 között Máramarosszigeten, az UPSA autóalkatrészgyár fejlesztőmérnöke, technológusa. Megtervezi a galvanizáló műhelyt szennyvízkezelővel, és ki is vitelezi, valamint betanítja a személyzetet. Egy újabb szabadalma születik: „Gyors foszfátozás hidegen”. Foglalkozási témái: fényes horgonyzás gyengén savas (nem ciános) fürdőben; kemény krómozás gépkocsi motorok szelepszáraira; az elkopott/leégett szelepek szárainak (magasan ötvözött acél) újrahasznosítása. Visszakerül Bukarestbe, ahol az IPCE kutató és tervező intézet tudományos kutatója 1986 - 1990 között, majd 1990-2002 között laborfőnöke. Foglalkozási területi: hajók és tengeri /kikötői építmények korrózió védelme, gáz (főleg nagyvárosi hálózatok) és kőolajtermék vezetékek korrózió és elektromos (villámcsapások ellen is) védelme – az egyen (DC) és/vagy váltó (AC) kóboráramok mérése és kezelése: gázhálózatok komplex védelmi rendszereinek tervezése (Kolozsvár, Temesvár, Marosvásárhely, Jászváros, Dézs stb.), közép (6- 20kV) és magasfeszültségű (110kV) kábelek korróziós védelme – műszaki felügyelet a kivitelezésnél. A kifejlesztett és alkalmazott védelmi rendszerek több eredeti, szabadalmazott, műszaki megoldást tartalmaznak (oldhatatlan anódok – 3 szabadalmazott találmány; „solid state” védőeszközök fejlesztése és gyártásba helyezése és alkalmazása kábelek és gázhálózatok védelménél – 6 szabadalmazott találmány; kommutációs tápegység intelligens katódos korrózióvédelmi rendszerekhez – 1 szabadalmazott találmány; szenzorok (nedvesség, gázérzékelő, elektromos jelek effektív értékének mérése, stb.) – 7 szabadalmazott találmány.

Az általa vezetett laboratórium részt vett (1994–1996) egy nemzetközi (Franciaország, Belgium, Görögország, Litvánia, Magyarország, Olaszország és Románia) komplex projektben „A korrózió és a vízkőképződéstanulmányozása és megelőzése geotermikus vizekben és rendszerekben” (EU projekt). Ennek keretében aktív korrózióvédelmi rendszert fejlesztett ki a melegvíztároló tartályok belső védelmére és hozzájárult egy polialkohol alapú (szintetikus) vízkőképződés és korrózió gátló inhibitor kifejlesztéséhez és gyártásba helyezéséhez. Ezek az innovatív eljárások Nagyváradon lettek alkalmazva több hévízkútnál. 2002-től Bukarestben az INCDIE ICPE-CA Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató és Fejlesztő Intézet (az ICPE-Bukarest részleges jogutódja) fő (I.) tudományos kutatója, az intézet tudományos titkára. Újabb munkaterülete lett a tudományos titkári teendők ellátása (a kutatási beszámolók felülvizsgálása átadás előtt, tudományos programok kidolgozása, versenyvizsgák megszervezése és lebonyolítása, a személyzet továbbképzése, partnerkapcsolatok kialakítása komplex projekt tenderekhez, a kutatási és fejlesztési tevékenységek eredményeinek felmérése – az új/ eredeti eljárások azonosítása, a szabadalom kérelmi eljárások kezdeményezése, az intézet nemzeti és nemzetközi tudományos képviselete stb. Továbbá a tendereken nyert K&F saját projektjeinek lebonyolítása/vezetése. Az utóbbi 10 évben számottevő eredményeket ért el környezetbarát megoldások fejlesztésében. Több új műszaki eljárást szabadalmaztatott: 1) „Környezetbarát inhibitor és elállítási eljárás a korrózióvédelem és a vízkőképződés megelőzésére” – a tápfűtési rendszereknél, geotermikus rendszereknél (hévíz kutak) használt szintetikus vízkezelő szereket helyettesíti, környezetbarát, a spontán flórában élő növényi kivonatokkal; 2) „Környezetbarát szigetelőolaj és előállítási eljárás” – a transzformátorokban, kábelekben stb. használt ásványi olajokat (kőolajszármazékok) helyettesíti számos előnnyel (magas lobbanáspont és kicsi gázképződés = kb. 10-szer kisebb robbanás és tűzveszély, nem rongálja a Kraft papírszigeteléseket, csökkentet furán képződés, gyorsan biodegradálható stb.) növényi olajjal; 3) „Környezetbarát, kettős hatású habképző és korrózió inhibitor gázkutaknak és előállítási eljárás” – a kimerült gázkutak reaktiválásánál használt szintetikus habzó szereket helyettesíti kimondottan növényi kivonatokból készült habzó szerrel, melynek korróziós inhibitor hatása is van; 4) „Eljárás és bioserkentő ásványi olajokkal, valamint más xenobiotikus termékekkel szennyezett talajok tisztítására” – című szabadalma alkalmazásával a hagyományos biológiai megoldások számottevően felgyorsíthatók (kezelési idő kb. ¼ -re csökken) a leírásban ismertetett, a spontán flórában élő növényi kivonatokkal; 5) „Eljárás a mikrobiális és algális sejtek viselkedését befolyásoló reprezentatív frekvenciák meghatározására” című szabadalmi kérelme kiemelt fontosságú – általa pontosan meghatározhatok az elektromos tereknek azon „érzékeny” frekvenciái, amelyeken az élő sejtekben végbemenő biokémiai folyamatok (főleg az enzimképződések) megváltoznak, és ezáltal viselkedésük is megváltozik – a növekedés és a szaporodás felgyorsul. Úttörő megoldás a biotechnológiai eljárások fejlesztésében – biomasszák szelektív stimulálása elektromos térben. Dr. Lingvay József jelenleg is aktív kutató – tudományos, alkalmazott kutatásainak eddigi eredményeit több mint 400 nyomtatott publikációja (9 könyv, 10 fejezet gyűjteményes kötetekben, 61 WoS-ISI jegyzett cikk stb.) és 34 bejegyzett találmánya (eddig 29 szabadalom megadva – 5 elbírálás alatt) fémjelzi. Nagy hangsúlyt fektet alkalmazott kutatási/fejlesztési eredményeinek közlésére – publikálására/bemutatására – angol, magyar és román nyelven. A magyarul közlő szakfolyóiratokban közölt cikkein kívül (Korróziós Figyelő, Elektrotechnika, Műszaki Szemle stb.) előszeretettel vesz részt – plenáris és/vagy szekciókon bemutatott – magas szintvonalú előadásaival a magyar nyelvű tudományos konferenciákon, mint pl. EMTENELKO (Energetika & Elektrotechnika), EMT – Vegyész, EMT-Epítészet, EME-Természettudományok, VEKOR konferenciák stb. Nagy hangsúlyt fektet a tudomány / modern műszaki megoldások népszerűsítésére (közlemények folyóiratokban, rádió- és TVinterjúk, meghívott előadások).

Főleg nagy gyakorlati fontosságú, általában interdiszciplináris témakörökkel foglalkozik – kutatatásait / fejlesztéseit a gyakorlati alkalmazásig folytatja – új eljárásainak /eszközeinek a gyártásba/ alkalmazásba helyezésénél mindig jelen van szakmai tanácsadással, a kivitelező /felhasználó személyzet szakmai továbbképzésével és nem utolsó sorban szakmai felügyelettel. Szaktudása széleskörű, kutatásaiban/fejlesztéseiben kiválóan alkalmazza transz és interdiszciplináris ismereteit (vegyészmérnöki és villamosmérnöki tudományok, elektrokémia, korrózió és korrózióvédelem, építészet – vasbetonszerkezetek rongálódásai, félvezető eszközök, anyagtudományok, mikrobiológia – az anyagok mikrobiológiai rongálódása, az elektromágneses terek kihatásai a természetben végbemenő komplex bioelektrokémiai folyamatokra stb.)

Kiváló előadó – a romániai egyetemeken többször tartott színvonalas meghívott előadásokat a mesteri és doktorátusi iskolák hallgatóinak és oktatóinak – preferált témai: a környezet elektromágneses szennyezése és kihatásai, az energia termelés és fogyasztás kihatásai a természetre, a vasbeton tartószerkezetek rongálódásai – az egyen és váltóáramú kóboráramok kihatásai, a gáz és kőolajszármazék vezetékek/berendezések biztonságos üzemeltetése, a magas és középfeszültségű kábelszigetelések öregedésének megelőzése, a korrózió és vízkőképződés megelőzése – vízkezelési eljárások és adalékok, a fajlagos energiafogyasztás csökkentésének lehetőségei (szállítás-elektromos vontatás, ipari eljárások), az anyagok öregedése – stressz hatások/szinergia effektusok stb. Több szakmai szervezetnek tagja (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Erdélyi Múzeum Egyesület, VEKOR, MTA – külső köztestülete, Egyptian Corrosion Society, IEEE). Több WoS / SCOPUS jegyzet szakfolyóirat lektora. Mindezekre való tekintettel több romániai egyetem doktori iskolája kinevezi/meghívja PhD dolgozatok elbírálására – eddig 14 PhD dolgozatnál volt opponens (megvédési bizottsági tag). Az új műszaki megoldásai, találmányai több nemzetközi innovációs szalonokban, vásárokon / kiállításokon voltak bemutatva és díjazva. Ezeken eddig 9 arany, 6 ezüst és 5 bronzérmet kapott (Genf, London, Eureka- Brüsszel stb.). 2017. december 14-én a Magyar Parlament Felsőházi termében – a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökének (Prof. Dr. Néda Zoltán, akadémikus) ajánlására – megkapta a Gábor Dénes nagydíjat. A NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díj a legrangosabb Magyar műszaki alkotói elismerés napjainkig. „Az alma nem esik messze a fától” alapon Lingvay József gyermekei édesapjuk tudományos munkásságának méltó követői. Lingvay Ildikó (M.D., M.P.H., M.S.C.S) Bukarestben végezte az orvosi egyetemet, kivándorolt Amerikába, jelenleg az UT Southwestern Medical Center (Dallas TX) egyetemi professzora és szakorvosa. Eddigi tudományos munkásságát 60 nemzetközileg elismert szaklapban megjelent tanulmánya fémjelzi. Szakterülete az endokrinológia, pajzsmirigyrák és a cukorbetegség valamint ezek szövődményei.

Lingvay Mónika Kolozsváron, a Babeş-Bolyai egyetemen egyidejűleg elvégezte a vegyészmérnöki (biotechnológia) valamint az orvosi fizika szakot, majd mesteri diplomat szerzett biotechnológiában. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen készíti a PhD dolgozatát. Kutatásait a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában végzi (növényi sejtmembránok II-es fénybegyűjtő komplex LHCII elsődleges fénybegyűjtő funkcióját tanulmányozza). Eddig 15 tanulmánya jelent meg nemzetközileg elismert (WoS, Scopus) szaklapokban. Lingvay Julianna, Kolozsváron, a Babeş-Bolyai egyetemen egyidejűleg elvégezte és oklevelet szerzett a bölcsészeten (magyar-angol) valamint a zenepedagógián (orgona), majd elvégzett két mesteri kurzust a bölcsészeten. Jelenleg alkalmazva van az egyetemen. Lingvay Dániel, Kolozsváron, a Babeş-Bolyai egyetemen elvégezte a fizika-informatika szakot és azután a Kolozsvári Műszaki Egyetemen kapott mesteri diplomát a távközlési szakon. Jelenleg a második mesteri kurzusát végzi (Környezetvédelem és monitoring szakon). Már három éve alkalmazott egy IT cégnél. Engedélyezett rádióamatőr, több nemzetközi versenyen ért el rangos eredményt, 18 évesen megkapta „a sport mestere” titulust. Bontogatja „szárnyait” a kutatásban – érdeklődési területe a környezet elektromágneses szennyezése és ennek kihatásai. Eddig 15 tanulmánya/ cikke jelent meg nemzetközileg elismert (WoS, Scopus) szaklapokban.

A hír forrása: Bukaresti Magyar Élet, VII. évfolyam, 2. szám, 2019. február 14. Szerkesztő: dr. Bencze Mihály.

Dr. Lingvay József és Bukarest

Dr. Lingvay József 1949. február 25-én született Máramarosszigeten. Édesapja, Lingvay Pál (1923) tisztviselőként, édesanyja, Lingvay Ilona (1927) pedig a tanügyben, majd a nyugdíjhivatalnál dolgozott. Lingvay József általános és középiskolai éveit Máramarosszigeten töltötte, az itteni elméleti líceumba járt, a reálszakon (1956-1967).

1967-1972 között a Bukaresti Műszaki Egyetemen vegyészmérnökképesítést kap (elektrokémiai technológiák és korrózióvédelemben szakosított). 1984-ben doktorál a Bukaresti Műszaki Egyetemen, tézisének címe: „Elektrokémiai megmunkálások fejlesztése és bevezetése a szilícium alapú félvezető eszközök gyártásában”. Témavezető tanára: Solomon Sternberg professzor, opponensek: Prof. Oniciu Liviu és Radovici Octavian professzorok, valamint dr. doc. Zuca Ștefania. Lingvay József jelenleg özvegy, négy gyermek apja. Első, sikertelen házasságából (1973) egy gyerek született, Ildikó (sz. 1974). Második házasságából (1990) három gyerek született: Mónika (sz.1991), Julianna (sz. 1992), és Dániel (sz. 1994). Gyerekei közül Mónika, Julianna és Dániel a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceumba járt óvodától középiskoláig. Második felesége (Carmen) 2012-ben egy intenzív agyvérzésben (fiatalon, 50 éves korában) rövid szenvedés után elhunyt. Munkásságát Bukarestben kezdi az IPRS Băneasaban, ahol 1972-1974 között gyakorlómérnök, majd műhelyfőnök 1984-ig.

Szilícium alapú félvezető eszközök valamint gyártási technológiák fejlesztésével foglalkozik. „Galvanikus eljárás a borszilíciumos üveg oldására”, az első szabadalmazott találmánya. Majd „A palladium és az arany kivonása a félvezető ipar szennyvizeiből” és „A magastisztaságú (e.g.) aceton, etoxi-ethanol előállítása” bevezetett újításai következtek. Műhelyfőnökként nagyáramú diódák és tirisztorok (50 ÷ 350A) gyártásával valamint a szilícium egykristály lapok megmunkálásával, és a termikus diffúzióval foglalkozik. Több eredeti (szabadalmaztatott) műszaki megoldást dolgozott ki és alkalmazott a félvezető eszközök gyártásánál: „A molibdén korongok újrahasznosítása a nagyáramú diódák és tirisztorok gyártásánál keletkezett technológiai hulladékokból”, „A bor és a foszfor szelektív és egyidejű termikus diffúziója szilícium egykristály lapokba”, „Hő szabályozott feszültség referencia ólomakkumulátorok intelligens töltéséhez” stb. További munkái: „A 350A/1800V-os diódák minősítése vasúti alkalmazásoknál (elektromos mozdonyok)”, „Az 50A-es (T 50) és a 200A-es (T200) tirisztorok kifejlesztése, minősítése és gyártásba helyezése”, „A 3,3 – 200V-os zener diódák p+pn+ valamint p+nn+ átmeneteinek kiképzése Si egykristály lapokon”, „Zener diódák (3,3 ÷ 200V & 1 ÷ 50W) fejlesztése és gyártásba helyezése” stb. Habár a munkaköre elsősorban a félvezető eszközök gyártása, nagy hangsúlyt fektet az új eszközök, valamint a gyártási technológiák fejlesztésére. Fejlesztéseit kimondottan tudományos kutatási eredményeire alapozza. Kutatási eredményeit nemzetközileg elismert (WoS) szakfolyóiratban közli. Főbb, a félvezetőkkel kapcsolatos megjelent cikkei: „A vegyi („electroless”) nikkelező oldatok optimalizálása” (1982), „A szilícium egykristály katódos viselkedése kálium nitrát olvadékban” (1982), „A szilícium egykristály elektródák elektrokémiai viselkedése olvasztott kloridokban”(1985), „A szilícium elektródák viselkedése olvasztott LiCl-KCl-PbCl2 só keverékekben (1985), „Félvezető szilícium elektródák pollarizációs viselkedése ammónium klorid oldatokban”(1986). 1984-1986 között Máramarosszigeten, az UPSA autóalkatrészgyár fejlesztőmérnöke, technológusa. Megtervezi a galvanizáló műhelyt szennyvízkezelővel, és ki is vitelezi, valamint betanítja a személyzetet. Egy újabb szabadalma születik: „Gyors foszfátozás hidegen”. Foglalkozási témái: fényes horgonyzás gyengén savas (nem ciános) fürdőben; kemény krómozás gépkocsi motorok szelepszáraira; az elkopott/leégett szelepek szárainak (magasan ötvözött acél) újrahasznosítása. Visszakerül Bukarestbe, ahol az IPCE kutató és tervező intézet tudományos kutatója 1986 - 1990 között, majd 1990-2002 között laborfőnöke. Foglalkozási területi: hajók és tengeri /kikötői építmények korrózió védelme, gáz (főleg nagyvárosi hálózatok) és kőolajtermék vezetékek korrózió és elektromos (villámcsapások ellen is) védelme – az egyen (DC) és/vagy váltó (AC) kóboráramok mérése és kezelése: gázhálózatok komplex védelmi rendszereinek tervezése (Kolozsvár, Temesvár, Marosvásárhely, Jászváros, Dézs stb.), közép (6- 20kV) és magasfeszültségű (110kV) kábelek korróziós védelme – műszaki felügyelet a kivitelezésnél. A kifejlesztett és alkalmazott védelmi rendszerek több eredeti, szabadalmazott, műszaki megoldást tartalmaznak (oldhatatlan anódok – 3 szabadalmazott találmány; „solid state” védőeszközök fejlesztése és gyártásba helyezése és alkalmazása kábelek és gázhálózatok védelménél – 6 szabadalmazott találmány; kommutációs tápegység intelligens katódos korrózióvédelmi rendszerekhez – 1 szabadalmazott találmány; szenzorok (nedvesség, gázérzékelő, elektromos jelek effektív értékének mérése, stb.) – 7 szabadalmazott találmány.

Az általa vezetett laboratórium részt vett (1994–1996) egy nemzetközi (Franciaország, Belgium, Görögország, Litvánia, Magyarország, Olaszország és Románia) komplex projektben „A korrózió és a vízkőképződéstanulmányozása és megelőzése geotermikus vizekben és rendszerekben” (EU projekt). Ennek keretében aktív korrózióvédelmi rendszert fejlesztett ki a melegvíztároló tartályok belső védelmére és hozzájárult egy polialkohol alapú (szintetikus) vízkőképződés és korrózió gátló inhibitor kifejlesztéséhez és gyártásba helyezéséhez. Ezek az innovatív eljárások Nagyváradon lettek alkalmazva több hévízkútnál. 2002-től Bukarestben az INCDIE ICPE-CA Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató és Fejlesztő Intézet (az ICPE-Bukarest részleges jogutódja) fő (I.) tudományos kutatója, az intézet tudományos titkára. Újabb munkaterülete lett a tudományos titkári teendők ellátása (a kutatási beszámolók felülvizsgálása átadás előtt, tudományos programok kidolgozása, versenyvizsgák megszervezése és lebonyolítása, a személyzet továbbképzése, partnerkapcsolatok kialakítása komplex projekt tenderekhez, a kutatási és fejlesztési tevékenységek eredményeinek felmérése – az új/ eredeti eljárások azonosítása, a szabadalom kérelmi eljárások kezdeményezése, az intézet nemzeti és nemzetközi tudományos képviselete stb. Továbbá a tendereken nyert K&F saját projektjeinek lebonyolítása/vezetése. Az utóbbi 10 évben számottevő eredményeket ért el környezetbarát megoldások fejlesztésében. Több új műszaki eljárást szabadalmaztatott: 1) „Környezetbarát inhibitor és elállítási eljárás a korrózióvédelem és a vízkőképződés megelőzésére” – a tápfűtési rendszereknél, geotermikus rendszereknél (hévíz kutak) használt szintetikus vízkezelő szereket helyettesíti, környezetbarát, a spontán flórában élő növényi kivonatokkal; 2) „Környezetbarát szigetelőolaj és előállítási eljárás” – a transzformátorokban, kábelekben stb. használt ásványi olajokat (kőolajszármazékok) helyettesíti számos előnnyel (magas lobbanáspont és kicsi gázképződés = kb. 10-szer kisebb robbanás és tűzveszély, nem rongálja a Kraft papírszigeteléseket, csökkentet furán képződés, gyorsan biodegradálható stb.) növényi olajjal; 3) „Környezetbarát, kettős hatású habképző és korrózió inhibitor gázkutaknak és előállítási eljárás” – a kimerült gázkutak reaktiválásánál használt szintetikus habzó szereket helyettesíti kimondottan növényi kivonatokból készült habzó szerrel, melynek korróziós inhibitor hatása is van; 4) „Eljárás és bioserkentő ásványi olajokkal, valamint más xenobiotikus termékekkel szennyezett talajok tisztítására” – című szabadalma alkalmazásával a hagyományos biológiai megoldások számottevően felgyorsíthatók (kezelési idő kb. ¼ -re csökken) a leírásban ismertetett, a spontán flórában élő növényi kivonatokkal; 5) „Eljárás a mikrobiális és algális sejtek viselkedését befolyásoló reprezentatív frekvenciák meghatározására” című szabadalmi kérelme kiemelt fontosságú – általa pontosan meghatározhatok az elektromos tereknek azon „érzékeny” frekvenciái, amelyeken az élő sejtekben végbemenő biokémiai folyamatok (főleg az enzimképződések) megváltoznak, és ezáltal viselkedésük is megváltozik – a növekedés és a szaporodás felgyorsul. Úttörő megoldás a biotechnológiai eljárások fejlesztésében – biomasszák szelektív stimulálása elektromos térben. Dr. Lingvay József jelenleg is aktív kutató – tudományos, alkalmazott kutatásainak eddigi eredményeit több mint 400 nyomtatott publikációja (9 könyv, 10 fejezet gyűjteményes kötetekben, 61 WoS-ISI jegyzett cikk stb.) és 34 bejegyzett találmánya (eddig 29 szabadalom megadva – 5 elbírálás alatt) fémjelzi. Nagy hangsúlyt fektet alkalmazott kutatási/fejlesztési eredményeinek közlésére – publikálására/bemutatására – angol, magyar és román nyelven. A magyarul közlő szakfolyóiratokban közölt cikkein kívül (Korróziós Figyelő, Elektrotechnika, Műszaki Szemle stb.) előszeretettel vesz részt – plenáris és/vagy szekciókon bemutatott – magas szintvonalú előadásaival a magyar nyelvű tudományos konferenciákon, mint pl. EMTENELKO (Energetika & Elektrotechnika), EMT – Vegyész, EMT-Epítészet, EME-Természettudományok, VEKOR konferenciák stb. Nagy hangsúlyt fektet a tudomány / modern műszaki megoldások népszerűsítésére (közlemények folyóiratokban, rádió- és TVinterjúk, meghívott előadások).

Főleg nagy gyakorlati fontosságú, általában interdiszciplináris témakörökkel foglalkozik – kutatatásait / fejlesztéseit a gyakorlati alkalmazásig folytatja – új eljárásainak /eszközeinek a gyártásba/ alkalmazásba helyezésénél mindig jelen van szakmai tanácsadással, a kivitelező /felhasználó személyzet szakmai továbbképzésével és nem utolsó sorban szakmai felügyelettel. Szaktudása széleskörű, kutatásaiban/fejlesztéseiben kiválóan alkalmazza transz és interdiszciplináris ismereteit (vegyészmérnöki és villamosmérnöki tudományok, elektrokémia, korrózió és korrózióvédelem, építészet – vasbetonszerkezetek rongálódásai, félvezető eszközök, anyagtudományok, mikrobiológia – az anyagok mikrobiológiai rongálódása, az elektromágneses terek kihatásai a természetben végbemenő komplex bioelektrokémiai folyamatokra stb.)

Kiváló előadó – a romániai egyetemeken többször tartott színvonalas meghívott előadásokat a mesteri és doktorátusi iskolák hallgatóinak és oktatóinak – preferált témai: a környezet elektromágneses szennyezése és kihatásai, az energia termelés és fogyasztás kihatásai a természetre, a vasbeton tartószerkezetek rongálódásai – az egyen és váltóáramú kóboráramok kihatásai, a gáz és kőolajszármazék vezetékek/berendezések biztonságos üzemeltetése, a magas és középfeszültségű kábelszigetelések öregedésének megelőzése, a korrózió és vízkőképződés megelőzése – vízkezelési eljárások és adalékok, a fajlagos energiafogyasztás csökkentésének lehetőségei (szállítás-elektromos vontatás, ipari eljárások), az anyagok öregedése – stressz hatások/szinergia effektusok stb. Több szakmai szervezetnek tagja (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Erdélyi Múzeum Egyesület, VEKOR, MTA – külső köztestülete, Egyptian Corrosion Society, IEEE). Több WoS / SCOPUS jegyzet szakfolyóirat lektora. Mindezekre való tekintettel több romániai egyetem doktori iskolája kinevezi/meghívja PhD dolgozatok elbírálására – eddig 14 PhD dolgozatnál volt opponens (megvédési bizottsági tag). Az új műszaki megoldásai, találmányai több nemzetközi innovációs szalonokban, vásárokon / kiállításokon voltak bemutatva és díjazva. Ezeken eddig 9 arany, 6 ezüst és 5 bronzérmet kapott (Genf, London, Eureka- Brüsszel stb.). 2017. december 14-én a Magyar Parlament Felsőházi termében – a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökének (Prof. Dr. Néda Zoltán, akadémikus) ajánlására – megkapta a Gábor Dénes nagydíjat. A NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díj a legrangosabb Magyar műszaki alkotói elismerés napjainkig. „Az alma nem esik messze a fától” alapon Lingvay József gyermekei édesapjuk tudományos munkásságának méltó követői. Lingvay Ildikó (M.D., M.P.H., M.S.C.S) Bukarestben végezte az orvosi egyetemet, kivándorolt Amerikába, jelenleg az UT Southwestern Medical Center (Dallas TX) egyetemi professzora és szakorvosa. Eddigi tudományos munkásságát 60 nemzetközileg elismert szaklapban megjelent tanulmánya fémjelzi. Szakterülete az endokrinológia, pajzsmirigyrák és a cukorbetegség valamint ezek szövődményei.

Lingvay Mónika Kolozsváron, a Babeş-Bolyai egyetemen egyidejűleg elvégezte a vegyészmérnöki (biotechnológia) valamint az orvosi fizika szakot, majd mesteri diplomat szerzett biotechnológiában. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen készíti a PhD dolgozatát. Kutatásait a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában végzi (növényi sejtmembránok II-es fénybegyűjtő komplex LHCII elsődleges fénybegyűjtő funkcióját tanulmányozza). Eddig 15 tanulmánya jelent meg nemzetközileg elismert (WoS, Scopus) szaklapokban. Lingvay Julianna, Kolozsváron, a Babeş-Bolyai egyetemen egyidejűleg elvégezte és oklevelet szerzett a bölcsészeten (magyar-angol) valamint a zenepedagógián (orgona), majd elvégzett két mesteri kurzust a bölcsészeten. Jelenleg alkalmazva van az egyetemen. Lingvay Dániel, Kolozsváron, a Babeş-Bolyai egyetemen elvégezte a fizika-informatika szakot és azután a Kolozsvári Műszaki Egyetemen kapott mesteri diplomát a távközlési szakon. Jelenleg a második mesteri kurzusát végzi (Környezetvédelem és monitoring szakon). Már három éve alkalmazott egy IT cégnél. Engedélyezett rádióamatőr, több nemzetközi versenyen ért el rangos eredményt, 18 évesen megkapta „a sport mestere” titulust. Bontogatja „szárnyait” a kutatásban – érdeklődési területe a környezet elektromágneses szennyezése és ennek kihatásai. Eddig 15 tanulmánya/ cikke jelent meg nemzetközileg elismert (WoS, Scopus) szaklapokban.

A hír forrása: Bukaresti Magyar Élet, VII. évfolyam, 2. szám, 2019. február 14. Szerkesztő: dr. Bencze Mihály.