DR. PíTER BÉLA halálának 70. évfordulója

DR. PáTER BéLA halálának 70. évfordulója alkalmából az EME Agrártudományi Szakosztálya, a Kolozsvári Agrártudományi és állatorvosi Egyetem, a kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Püspökség és az Erdélyi Kárpát Egyesület június 20–22. között emlékünnepséget szervezett. Pénteken de. 10 órától a mezőgazdasági egyetemen megtekintették a Páter Béla által alapított gyógynövény botanikus kertet és a múzeumi anyagokat, majd a rektorok csarnokában megkoszorúzták a Páter Béla plakettet. Délután 3 órától az EME székház előadótermében ünnepi ülésszakot tartottak. Szombaton reggel 9 órától a Páter forráshoz indultak az EKE szervezte Páter Béla emléktúrára. Vasárnap de. 10 órától az evangélikus-lutheránus templomban ünnepi istentiszteletet tartottak, méltatva Páter Béla munkásságát, majd a templom udvarán emlékplakettet lepleztek le.

DR. PáTER BéLA halálának 70. évfordulója alkalmából az EME Agrártudományi Szakosztálya, a Kolozsvári Agrártudományi és állatorvosi Egyetem, a kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Püspökség és az Erdélyi Kárpát Egyesület június 20–22. között emlékünnepséget szervezett. Pénteken de. 10 órától a mezőgazdasági egyetemen megtekintették a Páter Béla által alapított gyógynövény botanikus kertet és a múzeumi anyagokat, majd a rektorok csarnokában megkoszorúzták a Páter Béla plakettet. Délután 3 órától az EME székház előadótermében ünnepi ülésszakot tartottak. Szombaton reggel 9 órától a Páter forráshoz indultak az EKE szervezte Páter Béla emléktúrára. Vasárnap de. 10 órától az evangélikus-lutheránus templomban ünnepi istentiszteletet tartottak, méltatva Páter Béla munkásságát, majd a templom udvarán emlékplakettet lepleztek le.