Egyeztető értekezlet az erdélyi magyar egyetemi vezetők részvételével

Egyeztető értekezlet az erdélyi magyar egyetemi vezetők részvételével

 

A Magyar Tudományos Akadémia 2007. január 1-jétől 6. területi bizottságként létrehozta a Kolozsvári Akadémiai Bizottságot (KAB), az elsőt Magyarország határain kívül. Az MTA-nak Romániában 17 külső tagja és több mint 400 köztestületi tagja van. Az ő nyilvántartásukat vette át a KAB, alakuló évében megválasztotta a köztestületi képviseletet, a tisztségviselőit, elfogadta szervezeti és működési szabályzatát, és elindította szakbizottságai és munkabizottságai megszervezését.

 A Kolozsvári Akadémiai Bizottság alapvetően tudományszervezési feladatokat lát el: 

 

 • Képviseli és támogatja a nyilvántartásában szereplő kutatókat, nyilvános fórumot biztosít számukra a szakmai eszmecserére. A tudományos kutatás és az elért eredmények megvitatásának ilyen fórumai a konferenciák, neves szakemberek előadásai, jubileumi ülésszakok és a tudományos élet egyéb jellegű találkozói.
 • A romániai magyar nemzeti közösség felé képviseli a tudományos közösséget. Arra törekszik, hogy közvetítse a tudományos ismereteket és eredményeket, képviselje a tudományosan megalapozott álláspontokat és véleményeket, növelje a tudás és a tudomány presztízsét.

 

            A legutóbbi KAB TESTüLETI üLéSEN, amely 2008. június 17-én, Pálinkás József újonnan megválasztott MTA elnök jelenlétében zajlott, felmerült egy egyeztető, összehangoló tanácskozás megszervezésének szükségessége az erdélyi magyar egyetemi vezetők részvételével. Reményeink szerint ez az alkalom lehetőséget nyújt majd a résztvevőknek az erdélyi magyar felsőoktatás, valamint a tudományos élet gondjainak felvázolására, kérdéseinek megvitatására, közvetlen eszmecserére, vélemények összevetésére és összehangolására. A tanácskozáson, amelyet zártkörűként szervezünk meg, kizárólag hivatalban lévő erdélyi magyar egyetemi vezetők vesznek részt és a KAB elnöksége (Péntek János elnök, Csibi Vencel, Egyed-Zsigmond Imre, Kása Zoltán, Kovács András alelnökök, Szenkovits Ferenc tudományos titkár és Szikszai Mária titkárságvezető). úgy gondoljuk, hogy az akadémiai testület, amelyet sem politikai, sem intézményi érdekek nem befolyásolnak, a tanácskozás szervezésében kellő súllyal képviselheti a tisztán szakmai és közösségi érdekeket.

            A tanácskozás helyszíne a KAB székháza (Tamás András u. / str. Ion Ghica nr. 12 szám), kezdési időpontja 15.00 óra.

 Meghívottak

 

 1. Dr. MAGYARI Tivadar – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektor-helyettese

 2. Dr. Andrei MÄ‚RCUȘ – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektor-helyettese

 3. Dr. NAGY László – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Akadémiai Tanácsának alelnöke

 4. BENEDEK József – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Akadémiai Tanácsának tagja

 5. Dr. POZSONY Ferenc – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának dékánhelyettese

 6. Dr. FóRIS FERENCZI Rita – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának dékánhelyettese

 7. Dr. SALAT Levente – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politika, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának dékánhelyettese

 8. Dr. SOóS Anna – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának dékánhelyettese

 9. Dr. JUHáSZ Jácint Attila – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettese

 10. Dr. NAGY örs – a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektorhelyettese

 11. Dr. DáVID László – a Sapientia EMTE rektora

 12. Dr. SZéP Sándor – a Sapientia EMTE rektorhelyettese

 13. Dr. HOLLANDA Dénes – a Sapientia EMTE – Műszaki és Humántudományok Karának dékánja

 14. Dr. TONK Márton – a Sapientia EMTE – Természettudományi és Művészetek Karának dékánja

 15. Dr. MAKó Zoltán – a Sapientia EMTE – Gazdaság és Humántudományok Karának dékánja

 16. Dr. BIRó A. Zoltán – a Sapientie EMTE – Műszaki és Társadalomtudományok Karának dékánja

 17. Dr. GáSPáRIK Attila – a Marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Egyetem rektora

 18. Dr. GERéB Zsolt – a Partiumi Keresztény Egyetem rektora

 

 

Résztvevők a Kolozsvári Akadémiai Bizottság részéről

 

 1. Dr. PéNTEK János, elnök, az MTA külső tagja

 2. Dr. KOVáCS András, alelnök (Bölcsészettudományok)

 3. Dr. EGYED-ZSIGMOND Imre, alelnök (élettudományok)

 4. Dr. KáSA Zoltán, alelnök (Természettudományok)

 5. Dr. CSIBI Vencel József, alelnök (Műszaki tudományok)

 6. Dr. SZENKOVITS Ferenc, tudományos titkár

 7. Dr. SZIKSZAI Mária, titkárságvezető

 

 

 

Egyeztető értekezlet az erdélyi magyar egyetemi vezetők részvételével

 

A Magyar Tudományos Akadémia 2007. január 1-jétől 6. területi bizottságként létrehozta a Kolozsvári Akadémiai Bizottságot (KAB), az elsőt Magyarország határain kívül. Az MTA-nak Romániában 17 külső tagja és több mint 400 köztestületi tagja van. Az ő nyilvántartásukat vette át a KAB, alakuló évében megválasztotta a köztestületi képviseletet, a tisztségviselőit, elfogadta szervezeti és működési szabályzatát, és elindította szakbizottságai és munkabizottságai megszervezését.

 A Kolozsvári Akadémiai Bizottság alapvetően tudományszervezési feladatokat lát el: 

 

 • Képviseli és támogatja a nyilvántartásában szereplő kutatókat, nyilvános fórumot biztosít számukra a szakmai eszmecserére. A tudományos kutatás és az elért eredmények megvitatásának ilyen fórumai a konferenciák, neves szakemberek előadásai, jubileumi ülésszakok és a tudományos élet egyéb jellegű találkozói.
 • A romániai magyar nemzeti közösség felé képviseli a tudományos közösséget. Arra törekszik, hogy közvetítse a tudományos ismereteket és eredményeket, képviselje a tudományosan megalapozott álláspontokat és véleményeket, növelje a tudás és a tudomány presztízsét.

 

            A legutóbbi KAB TESTüLETI üLéSEN, amely 2008. június 17-én, Pálinkás József újonnan megválasztott MTA elnök jelenlétében zajlott, felmerült egy egyeztető, összehangoló tanácskozás megszervezésének szükségessége az erdélyi magyar egyetemi vezetők részvételével. Reményeink szerint ez az alkalom lehetőséget nyújt majd a résztvevőknek az erdélyi magyar felsőoktatás, valamint a tudományos élet gondjainak felvázolására, kérdéseinek megvitatására, közvetlen eszmecserére, vélemények összevetésére és összehangolására. A tanácskozáson, amelyet zártkörűként szervezünk meg, kizárólag hivatalban lévő erdélyi magyar egyetemi vezetők vesznek részt és a KAB elnöksége (Péntek János elnök, Csibi Vencel, Egyed-Zsigmond Imre, Kása Zoltán, Kovács András alelnökök, Szenkovits Ferenc tudományos titkár és Szikszai Mária titkárságvezető). úgy gondoljuk, hogy az akadémiai testület, amelyet sem politikai, sem intézményi érdekek nem befolyásolnak, a tanácskozás szervezésében kellő súllyal képviselheti a tisztán szakmai és közösségi érdekeket.

            A tanácskozás helyszíne a KAB székháza (Tamás András u. / str. Ion Ghica nr. 12 szám), kezdési időpontja 15.00 óra.

 Meghívottak

 

 1. Dr. MAGYARI Tivadar – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektor-helyettese

 2. Dr. Andrei MÄ‚RCUȘ – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektor-helyettese

 3. Dr. NAGY László – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Akadémiai Tanácsának alelnöke

 4. BENEDEK József – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Akadémiai Tanácsának tagja

 5. Dr. POZSONY Ferenc – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának dékánhelyettese

 6. Dr. FóRIS FERENCZI Rita – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának dékánhelyettese

 7. Dr. SALAT Levente – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politika, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának dékánhelyettese

 8. Dr. SOóS Anna – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának dékánhelyettese

 9. Dr. JUHáSZ Jácint Attila – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettese

 10. Dr. NAGY örs – a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektorhelyettese

 11. Dr. DáVID László – a Sapientia EMTE rektora

 12. Dr. SZéP Sándor – a Sapientia EMTE rektorhelyettese

 13. Dr. HOLLANDA Dénes – a Sapientia EMTE – Műszaki és Humántudományok Karának dékánja

 14. Dr. TONK Márton – a Sapientia EMTE – Természettudományi és Művészetek Karának dékánja

 15. Dr. MAKó Zoltán – a Sapientia EMTE – Gazdaság és Humántudományok Karának dékánja

 16. Dr. BIRó A. Zoltán – a Sapientie EMTE – Műszaki és Társadalomtudományok Karának dékánja

 17. Dr. GáSPáRIK Attila – a Marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Egyetem rektora

 18. Dr. GERéB Zsolt – a Partiumi Keresztény Egyetem rektora

 

 

Résztvevők a Kolozsvári Akadémiai Bizottság részéről

 

 1. Dr. PéNTEK János, elnök, az MTA külső tagja

 2. Dr. KOVáCS András, alelnök (Bölcsészettudományok)

 3. Dr. EGYED-ZSIGMOND Imre, alelnök (élettudományok)

 4. Dr. KáSA Zoltán, alelnök (Természettudományok)

 5. Dr. CSIBI Vencel József, alelnök (Műszaki tudományok)

 6. Dr. SZENKOVITS Ferenc, tudományos titkár

 7. Dr. SZIKSZAI Mária, titkárságvezető