Elnökségi prioritások

Elnökségi prioritások
A KAB megújult elnöksége az elmúlt héten megtartott első ülése keretében áttkintette a tisztújí­tást követő újabb hároméves mandátum prioritásait. Az elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy az erdélyi magyar tudományosság eddigi eredményei számos rangos intézmény és Erdély valamennyi régiójának a teljesí­tménye. A KAB egyik fontos feladata e sokszereplős, a helyi hagyományokra épí­tő és a regionális közösségek érdekeit kiszolgáló tudományos munka kimagasló eredményeit fokozottabb mértékben a közösségi megbecsülés tárgyává tenni, azokat az összmagyar és a nemzetközi tudományosságba minél szervesebben bekapcsolni. Ennek megfelelően az elnökség prioritásai a következő három évben az intézményközi együttműködés szorgalmazása és elősegí­tése, a tudományterületek közötti kommunikáció és szóértés feltételeinek a kutatása és előremozdí­tása, illetve a társadalmilag hasznosuló tudás termelésével kapcsolatos korkövetelmény tudatosí­tása a tudósközösség tagjaiban. A mandátum ideje alatt az elnökség létre kí­vánja hozni az Erdélyből elszármazott, magyar kötődésű diplomások, kutatók, egyetemi oktatók adatbázisát, és a Sapientia Alapí­tvány ”“ Kutatási Programok Intézete által 2002-ben megvalósí­tott összegezés folytatásaként mérleget, összefoglaló értékelést kí­ván készí­teni az azóta eltelt újabb évtized magyar, illetve magyar vonatkozású tudományos terméséről Erdélyben.
Elnökségi prioritások
A KAB megújult elnöksége az elmúlt héten megtartott első ülése keretében áttkintette a tisztújí­tást követő újabb hároméves mandátum prioritásait. Az elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy az erdélyi magyar tudományosság eddigi eredményei számos rangos intézmény és Erdély valamennyi régiójának a teljesí­tménye. A KAB egyik fontos feladata e sokszereplős, a helyi hagyományokra épí­tő és a regionális közösségek érdekeit kiszolgáló tudományos munka kimagasló eredményeit fokozottabb mértékben a közösségi megbecsülés tárgyává tenni, azokat az összmagyar és a nemzetközi tudományosságba minél szervesebben bekapcsolni. Ennek megfelelően az elnökség prioritásai a következő három évben az intézményközi együttműködés szorgalmazása és elősegí­tése, a tudományterületek közötti kommunikáció és szóértés feltételeinek a kutatása és előremozdí­tása, illetve a társadalmilag hasznosuló tudás termelésével kapcsolatos korkövetelmény tudatosí­tása a tudósközösség tagjaiban. A mandátum ideje alatt az elnökség létre kí­vánja hozni az Erdélyből elszármazott, magyar kötődésű diplomások, kutatók, egyetemi oktatók adatbázisát, és a Sapientia Alapí­tvány ”“ Kutatási Programok Intézete által 2002-ben megvalósí­tott összegezés folytatásaként mérleget, összefoglaló értékelést kí­ván készí­teni az azóta eltelt újabb évtized magyar, illetve magyar vonatkozású tudományos terméséről Erdélyben.