MTÜ konferencia Temesváron

MTÜ konferencia Temesváron

 

 

Emberközpontú tudomány a Bánságban

konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Temesvár, 2017. november 17.

 

 

Program

 

15:30 Gyülekező

 

16:00 MEGNYITÓ, ÜDVÖZLŐ BESZÉDEK

 

16:15–17:55  TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - ELSŐ TÖMB

 

Dr. Ferencz András gépészmérnök, nyugalmazott egyetemi adjunktus:

A klímaváltozásról és a lehetséges okairól

 

Dr. Pogány András vízügyi szakember, nyugalmazott egyetemi tanár:

A múlt század elején Temesváron létesült Arany János Társaság szerepe a magyar irodalomban

 

Dr. Jancsó Árpá, építőmérnök, helytörténész:

Temesvár 1716-os felszabadításának ikonográfiája

 

Dr. Erdei Ildikó pszichológus, egyetemi adjunktus, Nyugati Tudományegyetem Pszichológiai Tanszék, Bartók Béla líceum igazgatója:

Kétnyelvűség és nyelvi szocializáció - Nyelvileg vegyes családok gyermekei a magyar tannyelvű oktatásban

 

Somkereki Andreea doktorandusz, Temesvári Nyugati Egyetem, Közgazdaság Kar:

New public management 1860-1914 között Temesváron?

 

17:55–18:20 KÁVÉSZÜNET

 

18:20–19:40 TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - MÁSODIK TÖMB

 

Dr. Simó Attila villamosmérnök, egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Kar:

Gyártási rendszerek felügyelete az IoT korszakban

 

Dr. Gál János villamosmérnök, egyetemi adjunktus, Temesvári Műszaki Egyetem, Elektronika és Távközlés Kar:

Kálmán-szűrő alkalmazása a távközlésben

 

Boros József építőmérnök, doktorandusz, Temesvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar:

Közép-Kelet Európa első energiahatékony iskolája

 

Dr. Nagy-György Tamás építőmérnök, egyetemi tanár, Temesvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar:

Szálak és szövetek az ember szolgálatában

 

19:40–20:40 KÖTETLEN BESZÉLGETÉSSEL EGYBEKÖTÖTT FOGADÁS

 

Helyszín: Új Ezredév Református Központ - Temesvár (Splaiul Morarilor 1/B), GPS 45°45'34.2"N 21°15'28.5"E

Szervező: a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Bánsági Regionális Munkabizottsága

 

  

Előadók:

 

Dr. Ferencz András – gépészmérnök, 2000-ben doktorál a Temesvári Műszaki Egyetemen, nyugdíjazásig adjunktusként dolgozik. Itt tanított a Gépészmérnöki és Villamosmérnöki Karokon, valamint az aradi Aurel Vlaicu Egyetem Mérnöki Karán. Több tankönyv és példatár társszerzője, számos kutatási program résztvevője. Az előadás tárgya a naptevékenység és az üvegház gázok hatása a Földünk időjárására.

Dr. Pogány András – vízügyi szakember, aki 1958 óta nyugdíjba vonulásáig ügyelte a bánsági vizek tisztaságát. Előadásának témája a múlt század elején Temesváron létesült Arany János Társaság megalapítása, ennek tevékenysége és szerepe, jeles vezetőinek bemutatása, valamit működésének és megszüntetésének körülményei.

Dr. Jancsó Árpád1979-ben végezte el a Temesvári Műszaki Egyetem Vasút, Út-, és Hídépítő karát. Napi munkája mellett még az 1989-es forradalom előtt tartott nagysikerű, teltházas ismeretterjesztő előadásokat az akkori Kisenciklopédiában. Már diákkorában több cikket is publikált. 1990 után, minden szabad idejét hely- és technikatörténeti kutatásokra és munkák megírására fordította. Eddig 30 kiadvány egyedüli vagy társszerzője. Több nagyobb tanulmánya jelent meg gyűjteményes kötetekben, konferenciakiadványokban. Számos ismeretterjesztő cikk szerzője. Előadásában a 164 éves török uralom alól felszabadított Temesvár 1716-os ostromának előzményeit, magát az ostromot és a törökök kivonulását mutatja be.

Dr. Erdei Ildikó – pszichológus, a temesvári Nyugati Tudományegyetem Pszichológiai Tanszékének óraadó adjunktusa, több szervezetpszichológiai tanulmány társszerzője, környezetpszichológiai és közösségfejlesztő projektcsapat munkatársa, a temesvári Bartók Béla líceum igazgatója. Az előadásból kiderül, hogy az elmúlt évtizedekben nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik nyelvileg vegyes családokban nevelkednek és magyar tannyelvű oktatási intézményekben végzik tanulmányaikat. Bemutatásra kerülnek a témával kapcsolatos helyi kutatások eredményei, valamint azok a nyelvpedagógiai programok, amelyek a magyar nyelvi kompetencia fejlesztését és a kétnyelvűség kialakítását célozzák a magyar tannyelvű iskolákban.

Somkereki Andreea – a Bartók Béla Elméleti líceumban végzett, majd a Temesvári Nyugati Egyetem Közgazdaság Karán szerzett licensz diplomát, ezt követően pedig mesteri fokozatot. Jelenleg ugyanitt végzi doktori tanulmányait. 2014-től a Bartók Béla Elméleti líceum tanára is. Előadásának témája kvalitatív kutatás arról, hogy a temesvári közigazgatás 1860-1914 között, miben volt hasonló a jelenleg elfogadott NPM (new public management) koncepcióval. Ez egy új kutatási módszer felhasználása, a történeti kutatásból kiindulva. Adatai többnyire a temesvári levéltár dokumentumai, melyek a közigazgatás szintjén hozott döntéseket tartalmaznak. A kutatás legfontosabb elemzése, a dokumentumok besorolása a PESTEL, makrókörnyezet elemző modelljébe.

Dr. Simó Attila – a Temesvári Műszaki Egyetem, Villamos Energetika Karának egyetemi adjunktusa. Tudományos kutatásait a Temesvári Műszaki Egyetem keretein belül végzi. Fő kutatási területei az Internet of Things (IoT) és Industry 4.0-hoz kapcsolódnak, ezeken belül pedig a LoRa WAN technológia beépítése/használata különböző ipari rendszerekben. Ugyanakkor, a Villamosenergetika Rendszerek Elemzése és Optimalizálása Kutatói Központ keretein belül az ipari villamosenergia‐átviteli hálózatok hossztávú kiterjesztésével, ipari elosztó hálózatok újrakonfigurálásával foglalkozik, ezekbe beépítve a dinamikus programozás elemeit és mesterséges intelligencia algoritmusokat.

Dr. Gál János – középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, jelenleg a Temesvári Műszaki Egyetem Elektronika és Távközlés Karán adjunktus. Fő kutatási területe az adaptív jelfeldolgozás, valamint a Kálmán-szűrő gyakorlati alkalmazása, úgy a modern távközlési rendszerekben, mint a vezető nélküli földi járművek vezérlési algoritmusainak fejlesztésében. Előadásában bemutatásra kerül a Kálmán-szűrő gyakorlati alkalmazása a mai távközlési rendszerekben.

Boros József – középiskolai tanulmányait Belényesen végezte, ezt követően a Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett építőmérnöki, majd a mesteri diplomát. Jelenleg ugyanebben az intézményben a doktori cím várományosa. Előadásában egy nagyon aktuális témával, éspedig az épületek energiahatékonyságával foglalkozik, egy nemrég megvalósult iskolaépület példáján keresztül, melynek főtervezője volt. Szó esik majd a koncepcióról, kialakítási szabályokról, az épület monitoring-rendszeréről és a költségekről.

Dr. Nagy-György Tamás – építőmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán egyetemi tanár. Több, szerkezeti megerősítésekkel foglalkozó kutatási program irányítója és munkatársa, számos tudományos cikk és tanulmány szerzője/társszerzője. Előadásában különböző típusú szálak építőipari felhasználási módjait ismerteti, részletesebben kitérve a szálerősítésű kompozitok alkalmazási lehetőségeire. Bemutatásra kerülnek a Temesváron elért kutatási eredmények, valamint néhány példán keresztül a szálakban rejlő lehetőségeket is ismerteti.

MTÜ konferencia Temesváron

 

 

Emberközpontú tudomány a Bánságban

konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Temesvár, 2017. november 17.

 

 

Program

 

15:30 Gyülekező

 

16:00 MEGNYITÓ, ÜDVÖZLŐ BESZÉDEK

 

16:15–17:55  TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - ELSŐ TÖMB

 

Dr. Ferencz András gépészmérnök, nyugalmazott egyetemi adjunktus:

A klímaváltozásról és a lehetséges okairól

 

Dr. Pogány András vízügyi szakember, nyugalmazott egyetemi tanár:

A múlt század elején Temesváron létesült Arany János Társaság szerepe a magyar irodalomban

 

Dr. Jancsó Árpá, építőmérnök, helytörténész:

Temesvár 1716-os felszabadításának ikonográfiája

 

Dr. Erdei Ildikó pszichológus, egyetemi adjunktus, Nyugati Tudományegyetem Pszichológiai Tanszék, Bartók Béla líceum igazgatója:

Kétnyelvűség és nyelvi szocializáció - Nyelvileg vegyes családok gyermekei a magyar tannyelvű oktatásban

 

Somkereki Andreea doktorandusz, Temesvári Nyugati Egyetem, Közgazdaság Kar:

New public management 1860-1914 között Temesváron?

 

17:55–18:20 KÁVÉSZÜNET

 

18:20–19:40 TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - MÁSODIK TÖMB

 

Dr. Simó Attila villamosmérnök, egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Kar:

Gyártási rendszerek felügyelete az IoT korszakban

 

Dr. Gál János villamosmérnök, egyetemi adjunktus, Temesvári Műszaki Egyetem, Elektronika és Távközlés Kar:

Kálmán-szűrő alkalmazása a távközlésben

 

Boros József építőmérnök, doktorandusz, Temesvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar:

Közép-Kelet Európa első energiahatékony iskolája

 

Dr. Nagy-György Tamás építőmérnök, egyetemi tanár, Temesvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar:

Szálak és szövetek az ember szolgálatában

 

19:40–20:40 KÖTETLEN BESZÉLGETÉSSEL EGYBEKÖTÖTT FOGADÁS

 

Helyszín: Új Ezredév Református Központ - Temesvár (Splaiul Morarilor 1/B), GPS 45°45'34.2"N 21°15'28.5"E

Szervező: a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Bánsági Regionális Munkabizottsága

 

  

Előadók:

 

Dr. Ferencz András – gépészmérnök, 2000-ben doktorál a Temesvári Műszaki Egyetemen, nyugdíjazásig adjunktusként dolgozik. Itt tanított a Gépészmérnöki és Villamosmérnöki Karokon, valamint az aradi Aurel Vlaicu Egyetem Mérnöki Karán. Több tankönyv és példatár társszerzője, számos kutatási program résztvevője. Az előadás tárgya a naptevékenység és az üvegház gázok hatása a Földünk időjárására.

Dr. Pogány András – vízügyi szakember, aki 1958 óta nyugdíjba vonulásáig ügyelte a bánsági vizek tisztaságát. Előadásának témája a múlt század elején Temesváron létesült Arany János Társaság megalapítása, ennek tevékenysége és szerepe, jeles vezetőinek bemutatása, valamit működésének és megszüntetésének körülményei.

Dr. Jancsó Árpád1979-ben végezte el a Temesvári Műszaki Egyetem Vasút, Út-, és Hídépítő karát. Napi munkája mellett még az 1989-es forradalom előtt tartott nagysikerű, teltházas ismeretterjesztő előadásokat az akkori Kisenciklopédiában. Már diákkorában több cikket is publikált. 1990 után, minden szabad idejét hely- és technikatörténeti kutatásokra és munkák megírására fordította. Eddig 30 kiadvány egyedüli vagy társszerzője. Több nagyobb tanulmánya jelent meg gyűjteményes kötetekben, konferenciakiadványokban. Számos ismeretterjesztő cikk szerzője. Előadásában a 164 éves török uralom alól felszabadított Temesvár 1716-os ostromának előzményeit, magát az ostromot és a törökök kivonulását mutatja be.

Dr. Erdei Ildikó – pszichológus, a temesvári Nyugati Tudományegyetem Pszichológiai Tanszékének óraadó adjunktusa, több szervezetpszichológiai tanulmány társszerzője, környezetpszichológiai és közösségfejlesztő projektcsapat munkatársa, a temesvári Bartók Béla líceum igazgatója. Az előadásból kiderül, hogy az elmúlt évtizedekben nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik nyelvileg vegyes családokban nevelkednek és magyar tannyelvű oktatási intézményekben végzik tanulmányaikat. Bemutatásra kerülnek a témával kapcsolatos helyi kutatások eredményei, valamint azok a nyelvpedagógiai programok, amelyek a magyar nyelvi kompetencia fejlesztését és a kétnyelvűség kialakítását célozzák a magyar tannyelvű iskolákban.

Somkereki Andreea – a Bartók Béla Elméleti líceumban végzett, majd a Temesvári Nyugati Egyetem Közgazdaság Karán szerzett licensz diplomát, ezt követően pedig mesteri fokozatot. Jelenleg ugyanitt végzi doktori tanulmányait. 2014-től a Bartók Béla Elméleti líceum tanára is. Előadásának témája kvalitatív kutatás arról, hogy a temesvári közigazgatás 1860-1914 között, miben volt hasonló a jelenleg elfogadott NPM (new public management) koncepcióval. Ez egy új kutatási módszer felhasználása, a történeti kutatásból kiindulva. Adatai többnyire a temesvári levéltár dokumentumai, melyek a közigazgatás szintjén hozott döntéseket tartalmaznak. A kutatás legfontosabb elemzése, a dokumentumok besorolása a PESTEL, makrókörnyezet elemző modelljébe.

Dr. Simó Attila – a Temesvári Műszaki Egyetem, Villamos Energetika Karának egyetemi adjunktusa. Tudományos kutatásait a Temesvári Műszaki Egyetem keretein belül végzi. Fő kutatási területei az Internet of Things (IoT) és Industry 4.0-hoz kapcsolódnak, ezeken belül pedig a LoRa WAN technológia beépítése/használata különböző ipari rendszerekben. Ugyanakkor, a Villamosenergetika Rendszerek Elemzése és Optimalizálása Kutatói Központ keretein belül az ipari villamosenergia‐átviteli hálózatok hossztávú kiterjesztésével, ipari elosztó hálózatok újrakonfigurálásával foglalkozik, ezekbe beépítve a dinamikus programozás elemeit és mesterséges intelligencia algoritmusokat.

Dr. Gál János – középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, jelenleg a Temesvári Műszaki Egyetem Elektronika és Távközlés Karán adjunktus. Fő kutatási területe az adaptív jelfeldolgozás, valamint a Kálmán-szűrő gyakorlati alkalmazása, úgy a modern távközlési rendszerekben, mint a vezető nélküli földi járművek vezérlési algoritmusainak fejlesztésében. Előadásában bemutatásra kerül a Kálmán-szűrő gyakorlati alkalmazása a mai távközlési rendszerekben.

Boros József – középiskolai tanulmányait Belényesen végezte, ezt követően a Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett építőmérnöki, majd a mesteri diplomát. Jelenleg ugyanebben az intézményben a doktori cím várományosa. Előadásában egy nagyon aktuális témával, éspedig az épületek energiahatékonyságával foglalkozik, egy nemrég megvalósult iskolaépület példáján keresztül, melynek főtervezője volt. Szó esik majd a koncepcióról, kialakítási szabályokról, az épület monitoring-rendszeréről és a költségekről.

Dr. Nagy-György Tamás – építőmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán egyetemi tanár. Több, szerkezeti megerősítésekkel foglalkozó kutatási program irányítója és munkatársa, számos tudományos cikk és tanulmány szerzője/társszerzője. Előadásában különböző típusú szálak építőipari felhasználási módjait ismerteti, részletesebben kitérve a szálerősítésű kompozitok alkalmazási lehetőségeire. Bemutatásra kerülnek a Temesváron elért kutatási eredmények, valamint néhány példán keresztül a szálakban rejlő lehetőségeket is ismerteti.