Az erdélyi tudomány hírei

Erdélyi tudósokat tüntettek ki

Erdélyi tudósokat tüntettek ki

A Kolozsvári Főkonzulátuson vehette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat a kolozsvári magyar nyelvészet területén végzett tudományos, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként Szilágyi N. Sándor nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, közéleti író, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára. A laudációt Péntek János olvasta fel.

Magyarországi köztársasági elnöke, Áder János a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat adományozta a több évtizedes teológusi és pedagógusi pályája, valamint Márton Áron püspök emlékének ápolásában vállalt szerepe elismeréseként dr. Marton József Fraknói Vilmos-díjas egyháztörténész, pápai prelátus, nagyprépost, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának alapítója és professor emeritusa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító kuratóriumának tagja részére, illetve a hungarológia és a  néprajztudomány területén elért eredményei, valamint a  romániai magyar egyetemi oktatás, illetve tudományos és közélet megújításában betöltött szerepe elismeréseként Zsigmond Győző néprajztudós, etnomikológus, a  Bukaresti Tudományegyetem Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara Hungarológiai, Judaisztikai és Romológiai Intézetének egyetemi tanára részére is.

 

Erdélyi tudósokat tüntettek ki

A Kolozsvári Főkonzulátuson vehette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat a kolozsvári magyar nyelvészet területén végzett tudományos, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként Szilágyi N. Sándor nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, közéleti író, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára. A laudációt Péntek János olvasta fel.

Magyarországi köztársasági elnöke, Áder János a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat adományozta a több évtizedes teológusi és pedagógusi pályája, valamint Márton Áron püspök emlékének ápolásában vállalt szerepe elismeréseként dr. Marton József Fraknói Vilmos-díjas egyháztörténész, pápai prelátus, nagyprépost, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának alapítója és professor emeritusa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító kuratóriumának tagja részére, illetve a hungarológia és a  néprajztudomány területén elért eredményei, valamint a  romániai magyar egyetemi oktatás, illetve tudományos és közélet megújításában betöltött szerepe elismeréseként Zsigmond Győző néprajztudós, etnomikológus, a  Bukaresti Tudományegyetem Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara Hungarológiai, Judaisztikai és Romológiai Intézetének egyetemi tanára részére is.