Fiatal Kutatók Akadémiájának (FKA) tagfelvételi pályázata

Fiatal Kutatók Akadémiájának (FKA) tagfelvételi pályázata

Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a 2021-2026 közötti periódusra. Az FKA egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. Az FKA az MTA testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében.
Az FKA tevékenysége jelenleg három fő területre összpontosít:

•    a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás),

•    a hazai fiatal (45 év alatti) kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten, melynek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása, illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése,

•    a tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók ezen a téren való professzionális képzése által.

A tagválasztás szempontjai: tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.

A pályázat célja az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma 2021. május 1.
A jelenlegi tagok listája a https://mta.hu/fka/tagsag-109523 oldalon tekinthető meg. A tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket kutatási-oktatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik.
A pályázat meghirdetésének időpontja: 2021. január 4.

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

1.   az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2020. november 1. óta,

2.   12 évnél nem régebben (2009. január 1. után) szerezték első PhD fokozatukat,

3.   a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket (1981. január 1. után születtek),

4.   maximum 5 év korkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év),
tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén.
(A korkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1976. január 1. után születtek.)

A fenti feltételeknek megfelelő, FKA tagságra pályázni kívánó kutatók 2021. január 4. és 2021. február 10. között pályázhatnak elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/fka_2021/ oldalon érhető el.
A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2021. február 10-én déli 12:00 óráig nyújthatók be.

 

Részletek az MTA oldalán: https://mta.hu/fka

 

Fiatal Kutatók Akadémiájának (FKA) tagfelvételi pályázata

Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a 2021-2026 közötti periódusra. Az FKA egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. Az FKA az MTA testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében.
Az FKA tevékenysége jelenleg három fő területre összpontosít:

•    a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás),

•    a hazai fiatal (45 év alatti) kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten, melynek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása, illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése,

•    a tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók ezen a téren való professzionális képzése által.

A tagválasztás szempontjai: tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.

A pályázat célja az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma 2021. május 1.
A jelenlegi tagok listája a https://mta.hu/fka/tagsag-109523 oldalon tekinthető meg. A tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket kutatási-oktatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik.
A pályázat meghirdetésének időpontja: 2021. január 4.

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

1.   az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2020. november 1. óta,

2.   12 évnél nem régebben (2009. január 1. után) szerezték első PhD fokozatukat,

3.   a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket (1981. január 1. után születtek),

4.   maximum 5 év korkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év),
tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén.
(A korkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1976. január 1. után születtek.)

A fenti feltételeknek megfelelő, FKA tagságra pályázni kívánó kutatók 2021. január 4. és 2021. február 10. között pályázhatnak elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/fka_2021/ oldalon érhető el.
A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2021. február 10-én déli 12:00 óráig nyújthatók be.

 

Részletek az MTA oldalán: https://mta.hu/fka