Gomba és hagyomány a Kárpát-medencében

Gomba és hagyomány a Kárpát-medencében

Szórványos előzmények után az etnomikológia művelése elsősorban Zsigmond Győző munkásságának köszönhető, s e tudományág képviselői az ő nyomdokain haladnak. A szerző a szó tágabb jelentésében foglalkozik a gombavilág és az emberi összefüggéseinek kutatásával, mint azt például az említett tudományág atyja, R. G. Wasson tette. 1980 óta végez etnomikológiai jellegű terepmunkát és felkeresett minden jelentősebb magyar néprajzi tájat. Szól a tárgyalt gombák szerepéről a mindennapokban, a munkában, szokások gyakorlásakor, felhasználásukról a népi gyógyításban, a konyhán, a hozzájuk kapcsolódó népköltészetről (mese, monda, népdal, szólásmondások, tréfák stb.), ismeretekről, hiedelmekről stb.

Néprajzi és természeti értékek sajátos megközelítése történik meg e könyvben. A gombákra vonatkozó népi tudás, a gyógyításra, fogyasztására vonatkozó ismeretek, történetek, a névadás és más jelenségek mind helyet kapnak a könyvben. A szerző számos gombafaj és a hozzájuk fűződő hagyomány vizsgálatával segíti a népi gombászat felfedeztetését az olvasó számára, egyszerre tudományosan és olvasmányosan. Több esetben hungaricumokról nyújt érdekes részleteket az olvasóknak. Így például ír a gombákat (a bükkfa- és a nyírfataplót) feldolgozó népi mesterségről, népművészeti ágról, a toplászatról is.

A szöveget körülbelül 150 színes és fekete-fehér kép, térkép illusztrálja.

 

 

Zsigmond Győző: Gomba és hagyomány a Kárpát-medencében. GlobeEdit, Beau Bassin, 2019, 500 p.

Gomba és hagyomány a Kárpát-medencében

Szórványos előzmények után az etnomikológia művelése elsősorban Zsigmond Győző munkásságának köszönhető, s e tudományág képviselői az ő nyomdokain haladnak. A szerző a szó tágabb jelentésében foglalkozik a gombavilág és az emberi összefüggéseinek kutatásával, mint azt például az említett tudományág atyja, R. G. Wasson tette. 1980 óta végez etnomikológiai jellegű terepmunkát és felkeresett minden jelentősebb magyar néprajzi tájat. Szól a tárgyalt gombák szerepéről a mindennapokban, a munkában, szokások gyakorlásakor, felhasználásukról a népi gyógyításban, a konyhán, a hozzájuk kapcsolódó népköltészetről (mese, monda, népdal, szólásmondások, tréfák stb.), ismeretekről, hiedelmekről stb.

Néprajzi és természeti értékek sajátos megközelítése történik meg e könyvben. A gombákra vonatkozó népi tudás, a gyógyításra, fogyasztására vonatkozó ismeretek, történetek, a névadás és más jelenségek mind helyet kapnak a könyvben. A szerző számos gombafaj és a hozzájuk fűződő hagyomány vizsgálatával segíti a népi gombászat felfedeztetését az olvasó számára, egyszerre tudományosan és olvasmányosan. Több esetben hungaricumokról nyújt érdekes részleteket az olvasóknak. Így például ír a gombákat (a bükkfa- és a nyírfataplót) feldolgozó népi mesterségről, népművészeti ágról, a toplászatról is.

A szöveget körülbelül 150 színes és fekete-fehér kép, térkép illusztrálja.

 

 

Zsigmond Győző: Gomba és hagyomány a Kárpát-medencében. GlobeEdit, Beau Bassin, 2019, 500 p.