Határtalan agrártudomány - konferencia Csíkszeredában

Határtalan agrártudomány - konferencia Csíkszeredában

November 9-én tartották meg Csíkszeredában a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Határtalan agrártudomány című konferenciát. A rendezvény szervezője a KAB  Agrártudományi Szakbizottsága volt.

A Magyar Tudomány Ünnepe hivatalos megnyitója és méltatása után plenáris előadás hangzott el dr. Seregi János professzor emeritus (Budapesti Állatorvostudományi Egyetem) részéről. Előadásának címe: Komplex biotechnológiai rendszer és alkalmazásának lehetőségei az állattenyésztésben. Az előadó rövid áttekintést nyújtott a modern biotechnológiai eljárások történetéről, a világon és Európában, elemezte ezek alkalmazását Magyarországon, elsősorban az embrióátültetést, kimérák létrehozását, szervezeten kívüli termékenyítést, ivari determinációt. Külön fejezetben foglalkozott a Román Akadémiával, szakemberekkel folytatott közös kutatásokkal. Dr. Tiboldi István a Határtalan genetika, garantált termelés az állattenyésztésben című előadásában az 1990 utáni nagy nyitást mutatta be a magyarországi, osztrák, német genetika irányába, kitűnő, világszínvonalú tenyészértékű szarvasmarha szaporítóanyagot biztosítva az erdélyi kisgazdaságoknak. Bemutatta a genomiális tenyészértékbecslés előnyeit úgy a tej, mint a húsmarha tenyésztésben. Kiemelt téma volt az embrióátültetés, ivari determináció, kimérakészítés gyakorlati alkalmazása. Elemzésre került a juh, kecske, sertés „határtalan” nemesítési programja, elsősorban a hegyvidéken. Dr. Rákossy Botond József geodéta, a visszaszolgáltatás, telekkönyvezés kitűnő ismerője, szakértője egy rövid történeti áttekintés után elemezte a három évtized útvesztőit a földterületek visszaszolgáltatásában (25-ször módosították a földosztási törvényt, 40-szer az ingatlan-nyilvántartást). Nagy kérdés, hogy mikorra lesz befejezve. Egyetlen járható út a tényleges birtoklás bizonyítása és 3 év után telekkönyvezés. Dr. Máthé Emma a vidékfejlesztési esélyek keretében hangsúlyozta a termelési és értékesítési szövetségek szervezését, a biotermelők szövetségének fontosságát, a biotermelők állami támogatását. Ferenczy Ferenc a funkcionális fermentált tejtermékek előállításáról értekezett, különböző gemoterápiás rügykivonatokkal. Kiemelkedően értékes előadások hangzottak el a Sapientia EMTE csíkszeredai karának oktatói részéről, úgy alap, mint alkalmazott kutatások terén. Dr. Máthé István a Medve tó, Szent Anna tó, Mohos tőzegláp, Cekendi hulladéklerakó területén kutat új baktériumfajok után, ezek beazonosításán genomiális szekvenciálással. Új fajok felfedezése, ismerete segítséget nyújt a szervesanyagbontás, valamint a polimeréz kutatás területén. Drd. András Csaba a biotermékekről, téveszmékről és a félretájékoztatásról nyújtott nagyon érdekes információkat.

A konferencián megbeszélés tárgyát képezte:

 • A klímaváltozás keretében a környezettudatos, víztakarékos technológiák alkalmazása
 • Víztározás, öntözés
 • Szárazságtűrő növényfajták kiválasztása, importja, új növénykultúrák bevezetése
 • Új növényi, állati, humán betegségek megjelenése, elterjedése, ezek elleni védekezés, megelőzés
 • Az oktatás reformálása, átalakítása, duális képzés, kiscsoportos gyakorlati, műhelymunka, tanüzemek, mintafarmok létrehozása
 • Agrárkutatás, agrárinnováció, precíziós gazdálkodás, precíziós digitális módszerek alkalmazása
 • Agrárexport lehetőségek bővítése az Európai Unió országain kívül, elsősorban keletre.

A mezőgazdaság legégetőbb problémái képezték az előadások tárgyát. A nagyszámú résztvevő véleménye, hogy egy nagyon tartalmas, sok, a gyakorlatban azonnal alkalmazható megoldást felvető, jól sikerült rendezvény résztvevői lehettünk. Az írott sajtó, az elektronikus média beszámolt az eseményről, méltatva annak jelentőségét. A rendezvényen 58 személy vett részt.

 

Agrártudományi Szakbizottság

Dr. Tiboldi István - elnök

Határtalan agrártudomány - konferencia Csíkszeredában

November 9-én tartották meg Csíkszeredában a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Határtalan agrártudomány című konferenciát. A rendezvény szervezője a KAB  Agrártudományi Szakbizottsága volt.

A Magyar Tudomány Ünnepe hivatalos megnyitója és méltatása után plenáris előadás hangzott el dr. Seregi János professzor emeritus (Budapesti Állatorvostudományi Egyetem) részéről. Előadásának címe: Komplex biotechnológiai rendszer és alkalmazásának lehetőségei az állattenyésztésben. Az előadó rövid áttekintést nyújtott a modern biotechnológiai eljárások történetéről, a világon és Európában, elemezte ezek alkalmazását Magyarországon, elsősorban az embrióátültetést, kimérák létrehozását, szervezeten kívüli termékenyítést, ivari determinációt. Külön fejezetben foglalkozott a Román Akadémiával, szakemberekkel folytatott közös kutatásokkal. Dr. Tiboldi István a Határtalan genetika, garantált termelés az állattenyésztésben című előadásában az 1990 utáni nagy nyitást mutatta be a magyarországi, osztrák, német genetika irányába, kitűnő, világszínvonalú tenyészértékű szarvasmarha szaporítóanyagot biztosítva az erdélyi kisgazdaságoknak. Bemutatta a genomiális tenyészértékbecslés előnyeit úgy a tej, mint a húsmarha tenyésztésben. Kiemelt téma volt az embrióátültetés, ivari determináció, kimérakészítés gyakorlati alkalmazása. Elemzésre került a juh, kecske, sertés „határtalan” nemesítési programja, elsősorban a hegyvidéken. Dr. Rákossy Botond József geodéta, a visszaszolgáltatás, telekkönyvezés kitűnő ismerője, szakértője egy rövid történeti áttekintés után elemezte a három évtized útvesztőit a földterületek visszaszolgáltatásában (25-ször módosították a földosztási törvényt, 40-szer az ingatlan-nyilvántartást). Nagy kérdés, hogy mikorra lesz befejezve. Egyetlen járható út a tényleges birtoklás bizonyítása és 3 év után telekkönyvezés. Dr. Máthé Emma a vidékfejlesztési esélyek keretében hangsúlyozta a termelési és értékesítési szövetségek szervezését, a biotermelők szövetségének fontosságát, a biotermelők állami támogatását. Ferenczy Ferenc a funkcionális fermentált tejtermékek előállításáról értekezett, különböző gemoterápiás rügykivonatokkal. Kiemelkedően értékes előadások hangzottak el a Sapientia EMTE csíkszeredai karának oktatói részéről, úgy alap, mint alkalmazott kutatások terén. Dr. Máthé István a Medve tó, Szent Anna tó, Mohos tőzegláp, Cekendi hulladéklerakó területén kutat új baktériumfajok után, ezek beazonosításán genomiális szekvenciálással. Új fajok felfedezése, ismerete segítséget nyújt a szervesanyagbontás, valamint a polimeréz kutatás területén. Drd. András Csaba a biotermékekről, téveszmékről és a félretájékoztatásról nyújtott nagyon érdekes információkat.

A konferencián megbeszélés tárgyát képezte:

 • A klímaváltozás keretében a környezettudatos, víztakarékos technológiák alkalmazása
 • Víztározás, öntözés
 • Szárazságtűrő növényfajták kiválasztása, importja, új növénykultúrák bevezetése
 • Új növényi, állati, humán betegségek megjelenése, elterjedése, ezek elleni védekezés, megelőzés
 • Az oktatás reformálása, átalakítása, duális képzés, kiscsoportos gyakorlati, műhelymunka, tanüzemek, mintafarmok létrehozása
 • Agrárkutatás, agrárinnováció, precíziós gazdálkodás, precíziós digitális módszerek alkalmazása
 • Agrárexport lehetőségek bővítése az Európai Unió országain kívül, elsősorban keletre.

A mezőgazdaság legégetőbb problémái képezték az előadások tárgyát. A nagyszámú résztvevő véleménye, hogy egy nagyon tartalmas, sok, a gyakorlatban azonnal alkalmazható megoldást felvető, jól sikerült rendezvény résztvevői lehettünk. Az írott sajtó, az elektronikus média beszámolt az eseményről, méltatva annak jelentőségét. A rendezvényen 58 személy vett részt.

 

Agrártudományi Szakbizottság

Dr. Tiboldi István - elnök