hung kongr

Első körlevél

 

 

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

és a Kolozsvári Egyetem 

 nemzetközi doktorjelölt konferenciát szervez

2010. augusztus 27-én

 

 

 

„Határátlépések”
címmel.

 

 

Helyszín: BBTE Bölcsészkar, Kolozsvár, Horea u. 31.

 

 

 

 

Előzmény:

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság vezetősége elhatározta, hogy folyamatossá teszi a szakmai munkát a kongresszusok közötti időszakokban. Ennek érdekében 2005-ben Budapesten doktorjelöltek tanácskozása előzte meg a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust: A magyarságtudomány műhelyei. Doktoriskolák konferenciája címmel. A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal hívtuk létre, s 2008-ban „A magyarságtudományok önértelmezései” című konferenciánkkal folytattuk. (A konferenciákon elhangzott előadások olvashatók a Társaság honlapján: http://www.nmtt.hu/doktorkon.html .)

 

A konferencia célja:

A rendezvény elsődleges célja változatlanul, hogy elősegítse a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság szellemi utánpótlásának nevelését. A Doktoriskolák konferenciája a magyarságtudomány iránt érdeklődő PhD-s hallgatók és fiatal kutatók számára rendszeres nemzetközi fórumot kíván biztosítani két kongresszus között. A nemzetközi tudományos esemény felerősítheti a külföldi hallgatók érdeklődését a hungarológia iránt, elősegítheti a külföldi hungarológiai doktori képzés kiteljesedését, a hazai és külföldi hungarológiai műhelyek tudományközi együttműködését, s végső soron hozzájárulhat a magyarságtudományi kutatások szemléleti és módszertani megújulásához. Ugyanakkor szorosabbá és szervezettebbé teheti a Társaság és az egyetemek, illetve az új tudósgenerációk kapcsolatát. A Doktoriskolák konferenciája céljának tekinti a 2010-ben Kolozsvárott megrendezésre kerülő VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szakmai előkészítését is.

 

A konferencia fő témája:

„Határátlépések.” A határátlépés fogalmának jelentésköre a maga többértelműségében képzettársítások segítségével ragadható meg. A szó szerinti értelemben, a magyarságtudományokra vonatkoztatva nyilvánvaló a jelentése: a magyar kultúra és nyelv határai nem esnek egybe az államhatárokkal. A közelmúlt kelet- és közép-európai rendszerváltozásait, s az európai egységesülés folyamatát tekintve elmondható, hogy több határ is megnyílt, átjárhatóvá vált. A tervezett konferencia címe a fogalomnak elsődlegesen nem ezt a kézenfekvő értelmezési lehetőségét kívánja játékba hozni, de nem is kívánja azt kioltani, hanem tudományterületek, nyelvek és kultúrák között húzódó határok átlépésére kíván sarkallni. A ilyen szempontból felvethető kérdések a lehető legtágabb területet fogják át. Hol húzódik a határ tudomány és politika, tudomány és etika, tudomány és fikció között, s a művészeteken belül szó, kép és hang között? Az időhatár is határ: az egyes tudományterületeken belül elfogadott vagy éppen vitatott periodizációs sémák korszakhatárai miként definiálják a szakmai diskurzus lehetőségeit? A szervezők szeretnék, ha a jelentkezők a történeti és elméleti megközelítésmódok együttes alkalmazásával nyitnák meg a tudományos eszmecsere minél tágabb tudományközi diskurzusterét.

A határátlépés felforgató hatású cselekedet, magában rejti a kockázat lehetőségét. Ugyanakkor a határhoz kapcsolódó küszöb ígéretet is jelent, s azzal kecsegtet, hogy azt átlépve újraalkothatjuk önmagunkat: saját tudományszakunkra vonatkozóan és a szó egzisztenciális értelmében egyaránt. Ami az egyik kutató számára elidegenítő határ, az a másiknak átlépésre invitáló küszöbbé válhat. Sokféle határ van a magyarságtudományokon belül, s azokon kívül is, amelyeket immár időszerű volna küszöbként érzékelni. Más távlat, a másik távlata szükséges ahhoz, hogy a magyarságtudomány folyamatosan létrehozza, újjáteremtse önmagát. A tudományos kutatás, amennyiben eseménnyé válik, képes határokat képlékennyé változtatni, átjárhatóvá tenni. Azt reméljük, hogy a tudományos ötletek találkozásának, kereszteződésének alkalma, helye lesz ez a konferencia.

 

A konferencia működési formája:

Mindenekelőtt lehetőséget kívánunk biztosítani a kisszámú előadást követő érdemi vitára, eszmecserére, szakmai párbeszédre. A konferenciát követően az eszmecserét folytatni kívánjuk, ennek érdekében a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság honlapja illetve levelezőlistája kínál folyamatosan elektronikus nyilvánosságot az itt közzétett előadásokhoz, vitákhoz kapcsolódó hozzászólásoknak.

 

Jelentkezés:

Jelentkezni lehet az előadás szinopszisával postai úton (cím: Asociatia MTA-KAB, 400306 Cluj Napoca, str. Ion Ghica nr. 12. Románia), vagy elektronikusan: office@kab.hu; az elektronikus változatot kérjük tájékoztatás céljából a Társaság titkárságára is megküldeni: nmtt@iif.hu. Jelentkezési határidő: 2010. május 1. (postabélyegző dátuma).

Első körlevél

 

 

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

és a Kolozsvári Egyetem 

 nemzetközi doktorjelölt konferenciát szervez

2010. augusztus 27-én

 

 

 

„Határátlépések”
címmel.

 

 

Helyszín: BBTE Bölcsészkar, Kolozsvár, Horea u. 31.

 

 

 

 

Előzmény:

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság vezetősége elhatározta, hogy folyamatossá teszi a szakmai munkát a kongresszusok közötti időszakokban. Ennek érdekében 2005-ben Budapesten doktorjelöltek tanácskozása előzte meg a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust: A magyarságtudomány műhelyei. Doktoriskolák konferenciája címmel. A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal hívtuk létre, s 2008-ban „A magyarságtudományok önértelmezései” című konferenciánkkal folytattuk. (A konferenciákon elhangzott előadások olvashatók a Társaság honlapján: http://www.nmtt.hu/doktorkon.html .)

 

A konferencia célja:

A rendezvény elsődleges célja változatlanul, hogy elősegítse a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság szellemi utánpótlásának nevelését. A Doktoriskolák konferenciája a magyarságtudomány iránt érdeklődő PhD-s hallgatók és fiatal kutatók számára rendszeres nemzetközi fórumot kíván biztosítani két kongresszus között. A nemzetközi tudományos esemény felerősítheti a külföldi hallgatók érdeklődését a hungarológia iránt, elősegítheti a külföldi hungarológiai doktori képzés kiteljesedését, a hazai és külföldi hungarológiai műhelyek tudományközi együttműködését, s végső soron hozzájárulhat a magyarságtudományi kutatások szemléleti és módszertani megújulásához. Ugyanakkor szorosabbá és szervezettebbé teheti a Társaság és az egyetemek, illetve az új tudósgenerációk kapcsolatát. A Doktoriskolák konferenciája céljának tekinti a 2010-ben Kolozsvárott megrendezésre kerülő VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szakmai előkészítését is.

 

A konferencia fő témája:

„Határátlépések.” A határátlépés fogalmának jelentésköre a maga többértelműségében képzettársítások segítségével ragadható meg. A szó szerinti értelemben, a magyarságtudományokra vonatkoztatva nyilvánvaló a jelentése: a magyar kultúra és nyelv határai nem esnek egybe az államhatárokkal. A közelmúlt kelet- és közép-európai rendszerváltozásait, s az európai egységesülés folyamatát tekintve elmondható, hogy több határ is megnyílt, átjárhatóvá vált. A tervezett konferencia címe a fogalomnak elsődlegesen nem ezt a kézenfekvő értelmezési lehetőségét kívánja játékba hozni, de nem is kívánja azt kioltani, hanem tudományterületek, nyelvek és kultúrák között húzódó határok átlépésére kíván sarkallni. A ilyen szempontból felvethető kérdések a lehető legtágabb területet fogják át. Hol húzódik a határ tudomány és politika, tudomány és etika, tudomány és fikció között, s a művészeteken belül szó, kép és hang között? Az időhatár is határ: az egyes tudományterületeken belül elfogadott vagy éppen vitatott periodizációs sémák korszakhatárai miként definiálják a szakmai diskurzus lehetőségeit? A szervezők szeretnék, ha a jelentkezők a történeti és elméleti megközelítésmódok együttes alkalmazásával nyitnák meg a tudományos eszmecsere minél tágabb tudományközi diskurzusterét.

A határátlépés felforgató hatású cselekedet, magában rejti a kockázat lehetőségét. Ugyanakkor a határhoz kapcsolódó küszöb ígéretet is jelent, s azzal kecsegtet, hogy azt átlépve újraalkothatjuk önmagunkat: saját tudományszakunkra vonatkozóan és a szó egzisztenciális értelmében egyaránt. Ami az egyik kutató számára elidegenítő határ, az a másiknak átlépésre invitáló küszöbbé válhat. Sokféle határ van a magyarságtudományokon belül, s azokon kívül is, amelyeket immár időszerű volna küszöbként érzékelni. Más távlat, a másik távlata szükséges ahhoz, hogy a magyarságtudomány folyamatosan létrehozza, újjáteremtse önmagát. A tudományos kutatás, amennyiben eseménnyé válik, képes határokat képlékennyé változtatni, átjárhatóvá tenni. Azt reméljük, hogy a tudományos ötletek találkozásának, kereszteződésének alkalma, helye lesz ez a konferencia.

 

A konferencia működési formája:

Mindenekelőtt lehetőséget kívánunk biztosítani a kisszámú előadást követő érdemi vitára, eszmecserére, szakmai párbeszédre. A konferenciát követően az eszmecserét folytatni kívánjuk, ennek érdekében a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság honlapja illetve levelezőlistája kínál folyamatosan elektronikus nyilvánosságot az itt közzétett előadásokhoz, vitákhoz kapcsolódó hozzászólásoknak.

 

Jelentkezés:

Jelentkezni lehet az előadás szinopszisával postai úton (cím: Asociatia MTA-KAB, 400306 Cluj Napoca, str. Ion Ghica nr. 12. Románia), vagy elektronikusan: office@kab.hu; az elektronikus változatot kérjük tájékoztatás céljából a Társaság titkárságára is megküldeni: nmtt@iif.hu. Jelentkezési határidő: 2010. május 1. (postabélyegző dátuma).