Ilyés Sándor

MEGHíVó


A Babes–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke,
valamint a Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tisztelettel hívja meg önt


Ilyés Sándor


Szubkultúrák reprezentációi a kolozsváriak narratív identitásában.
Munkásklubok az 1950–1960-as években

címő doktori értekezésének nyilvános vitájára.


A doktori minısítı bizottság összetétele:
Dr. Keszeg Vilmos, egyetemi tanár – az értekezés tudományos irányítója
Dr. Szilágyi N. Sándor, egyetemi tanár – a bizottság elnöke

Az értekezés opponensei:
Dr. Gagyi József, egyetemi docens – Sapientia EMTE
Dr. Gyáni Gábor, egyetemi tanár – ELTE, Szociológiai Intézet
Dr. Pozsony Ferenc, egyetemi tanár – BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék

Az értekezés nyilvános vitájára 2010. november 12-én, pénteken 11 órától kerül sor
a Babes–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának (Horea u. 31.)
dísztermében (Popovici terem)

MEGHíVó


A Babes–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke,
valamint a Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tisztelettel hívja meg önt


Ilyés Sándor


Szubkultúrák reprezentációi a kolozsváriak narratív identitásában.
Munkásklubok az 1950–1960-as években

címő doktori értekezésének nyilvános vitájára.


A doktori minısítı bizottság összetétele:
Dr. Keszeg Vilmos, egyetemi tanár – az értekezés tudományos irányítója
Dr. Szilágyi N. Sándor, egyetemi tanár – a bizottság elnöke

Az értekezés opponensei:
Dr. Gagyi József, egyetemi docens – Sapientia EMTE
Dr. Gyáni Gábor, egyetemi tanár – ELTE, Szociológiai Intézet
Dr. Pozsony Ferenc, egyetemi tanár – BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék

Az értekezés nyilvános vitájára 2010. november 12-én, pénteken 11 órától kerül sor
a Babes–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának (Horea u. 31.)
dísztermében (Popovici terem)