K. Kovács László köszöntése

K. Kovács László ma ünnepli a 100. születésnapját

A magyar tárgyi kultúra, a népi gazdálkodás elkötelezett, módszeres kutatója. Kutatási eredményei a földművelést, a juh- és a lótartást, a népi közlekedési technikákat illetően maradandóak. 1941-ben részt vett a Venczel József által Bálványosváralján megszervezett falukutató programban. Az 1942–1943-as egyetemi évben néprajzot oktatott a kolozsvári tudományegyetemen.

A kolozsvári Erdélyi Tudományos Intézet munkatársaként néprajzi kutatásokat végzett Kolozsvár környékén. 1944-ben jelent meg a szokáskutatásban ma is modell értékűnek tekinthető könyve, A kolozsvári hóstátiak temetkezése. A temetési rítus struktúrájának árnyalt ismertetése mellett megkülönböztetett figyelmet tanúsít a hóstáti közösség szerveződése, működése iránt. A könyvet a L’Harmattan Könyvkiadó 60 évvel később, 2004-ben újra hozzáférhetővé tette az olvasók számára. Az 1950-es években útörrő szerepe volt a népi hagyományok dokumentumfilmben való megörökítésének.

100. születésnapján a tudóst a Magyar Néprajzi Társaság, a Néprajzi Múzeum, az MTA Néprajzi Kutatóintézete, az Európai Folklór Intézet köszönti, 2008. március 4-én.

A kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia tanszék tanárai és diákjai ez alkalommal fejezik ki tiszteletüket, nagyrabecsülésüket a nagy tudós iránt.

Keszeg Vilmos

Forrás: Szabadság, 2008. március 4.

K. Kovács László ma ünnepli a 100. születésnapját

A magyar tárgyi kultúra, a népi gazdálkodás elkötelezett, módszeres kutatója. Kutatási eredményei a földművelést, a juh- és a lótartást, a népi közlekedési technikákat illetően maradandóak. 1941-ben részt vett a Venczel József által Bálványosváralján megszervezett falukutató programban. Az 1942–1943-as egyetemi évben néprajzot oktatott a kolozsvári tudományegyetemen.

A kolozsvári Erdélyi Tudományos Intézet munkatársaként néprajzi kutatásokat végzett Kolozsvár környékén. 1944-ben jelent meg a szokáskutatásban ma is modell értékűnek tekinthető könyve, A kolozsvári hóstátiak temetkezése. A temetési rítus struktúrájának árnyalt ismertetése mellett megkülönböztetett figyelmet tanúsít a hóstáti közösség szerveződése, működése iránt. A könyvet a L’Harmattan Könyvkiadó 60 évvel később, 2004-ben újra hozzáférhetővé tette az olvasók számára. Az 1950-es években útörrő szerepe volt a népi hagyományok dokumentumfilmben való megörökítésének.

100. születésnapján a tudóst a Magyar Néprajzi Társaság, a Néprajzi Múzeum, az MTA Néprajzi Kutatóintézete, az Európai Folklór Intézet köszönti, 2008. március 4-én.

A kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia tanszék tanárai és diákjai ez alkalommal fejezik ki tiszteletüket, nagyrabecsülésüket a nagy tudós iránt.

Keszeg Vilmos

Forrás: Szabadság, 2008. március 4.