közgyűlés 2o1o

A Magyar Tudományos Akadémia 2010. május 3-4-én tartja 180. közgyűlését. A hétfő délelőtti ünnepi ülésen a Bolyai-év alkalmából Benkő Samu akadémikus tart előadást Bolyai és az Akadémia címmel. Az Akadémia alapítója, Széchenyi István halála 150. évfordulója alkalmából kiállítás nyílik. Hétfő délután zárt ülésen új tagokat választ az Akadémia, a külső tagok közé várhatóan erdélyieket is. Kedden a közgyűlés a vezető testületek évi beszámolóival, előterjesztéseivel folytatódik. Délután kerül sor a Külső Tagok Fórumára. A hétfő délelőtti ünnepi ülésen, illetve a Külső Tagok Fórumán Pálinkás József, az Akadémia elnöke nyújtja át az Akadémia díjait, érmeit.

 

A közgyűlés teljes prorgamja: http://www.mta.hu/index.php?id=3839

 


Május 3. (hétfő) 10 óra

A köztestület nyilvános ünnepi ülése

Levezető elnök: Kroó Norbert, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

1. Elnöki megnyitó

2. „Bolyai és az Akadémia”. Tudományos előadás a Bolyai-évhez kapcsolódóan.

Benkő Samu, az MTA külső tagja

3. Díjátadás (Akadémiai Aranyérem, Akadémiai Díj, Akadémiai újságírói Díj, Wahrmann Mór-érem)

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

4. Zárszó 

12.30  „Széchenyi emlékezete”. A Széchenyi István halálának 150. évfordulójára rendezett kiállítás megnyitója


Az ülés helye: Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem 
                     (Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.)
 


Május 3. (hétfő) 14.30 óra

Akadémikusok Gyűlése

Levezető elnök: Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke


A 2010. évi tagválasztás (zárt ülés) Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke


Az ülés helye:  Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem
                      (Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.)
 


Május 4. (kedd) 9.30 óra

KöZGYŐ°LéS 

Levezető elnök: Németh Tamás, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára


Az MTA új levelező tagjainak bemutatása


1. Elnöki beszámoló

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

2. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

3. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia és intézményei által a 2009. évi közgyűlés óta a társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

4. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveiről

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

5. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyeinek 2009. évi tevékenységéről 

Németh Tamás, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára

6. A Magyar Tudományos Akadémia Felügyelő Testületének jelentése

Roósz András, az MTA levelező tagja, az MTA Felügyelő Testületének elnöke

7. Szavazás a 2–6. tárgysorozati pontban tárgyalt beszámolókról és a Felügyelő Testület jelentéséről

8. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia testületeinek és közgyűlési bizottságainak 2009. évi tevékenységéről

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás testületenként és bizottságonként)

9. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak 2009. évi tevékenységéről

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

10. Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási Irányelveire

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

11. Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexére

Fésüs László, az MTA rendes tagja, a Tudományetikai Bizottság elnöke (szavazás)

12. Előterjesztés a Duna-kutató Intézet (Hidrobiológiai Kutatóközpont) létrehozására

Németh Tamás, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára (szavazás)

13. Előterjesztés az MTA-Q2 nevű projekt keretében ingatlanfejlesztéssel és kutatási infrastruktúraberuházással megvalósuló akadémiai kutatóközpont létrehozására

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

14. Előterjesztés a Jelölőbizottság kiküldésére

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

15. Előterjesztés a három nem akadémikus közgyűlési képviselő elnökségi taggá választására

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

16. További indítványok, javaslatok, előterjesztések

17. Zárszó

Ebédszünet

Május 4. (kedd) 16 óra
A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a Nyugati Magyar Tudományos Tanács együttes ülése

A Külső Tagok Fóruma

Levezető elnök: Dudits Dénes, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke


1. Megnyitó
Görömbei András, az MTA levelező tagja, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

2. Elnöki köszöntő
Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

3. Az Arany János-díjak és az Arany János-érmek átadása
Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

4. Nyugati magyar hagyatékok és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára  
Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának főigazgatója

5. Etnikai folyamatok a Kárpát-medencében  
Kocsis Károly, az MTA doktora, az MTA Földrajztudományi Intézetének igazgatója

6. Hozzászólások, javaslatok

7. Zárszó
Görömbei András, az MTA levelező tagja, az MTK”ˆEB elnöke


Fogadás

Az ülés helye: Magyar Tudományos Akadémia, Elnöki tanácsterem 
                     (Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.)
 

 Ezt követően a tudományos osztályok üléseire kerül sor. Részletek: www.mta.hu

A Magyar Tudományos Akadémia 2010. május 3-4-én tartja 180. közgyűlését. A hétfő délelőtti ünnepi ülésen a Bolyai-év alkalmából Benkő Samu akadémikus tart előadást Bolyai és az Akadémia címmel. Az Akadémia alapítója, Széchenyi István halála 150. évfordulója alkalmából kiállítás nyílik. Hétfő délután zárt ülésen új tagokat választ az Akadémia, a külső tagok közé várhatóan erdélyieket is. Kedden a közgyűlés a vezető testületek évi beszámolóival, előterjesztéseivel folytatódik. Délután kerül sor a Külső Tagok Fórumára. A hétfő délelőtti ünnepi ülésen, illetve a Külső Tagok Fórumán Pálinkás József, az Akadémia elnöke nyújtja át az Akadémia díjait, érmeit.

 

A közgyűlés teljes prorgamja: http://www.mta.hu/index.php?id=3839

 


Május 3. (hétfő) 10 óra

A köztestület nyilvános ünnepi ülése

Levezető elnök: Kroó Norbert, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

1. Elnöki megnyitó

2. „Bolyai és az Akadémia”. Tudományos előadás a Bolyai-évhez kapcsolódóan.

Benkő Samu, az MTA külső tagja

3. Díjátadás (Akadémiai Aranyérem, Akadémiai Díj, Akadémiai újságírói Díj, Wahrmann Mór-érem)

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

4. Zárszó 

12.30  „Széchenyi emlékezete”. A Széchenyi István halálának 150. évfordulójára rendezett kiállítás megnyitója


Az ülés helye: Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem 
                     (Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.)
 


Május 3. (hétfő) 14.30 óra

Akadémikusok Gyűlése

Levezető elnök: Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke


A 2010. évi tagválasztás (zárt ülés) Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke


Az ülés helye:  Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem
                      (Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.)
 


Május 4. (kedd) 9.30 óra

KöZGYŐ°LéS 

Levezető elnök: Németh Tamás, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára


Az MTA új levelező tagjainak bemutatása


1. Elnöki beszámoló

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

2. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

3. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia és intézményei által a 2009. évi közgyűlés óta a társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

4. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveiről

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

5. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyeinek 2009. évi tevékenységéről 

Németh Tamás, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára

6. A Magyar Tudományos Akadémia Felügyelő Testületének jelentése

Roósz András, az MTA levelező tagja, az MTA Felügyelő Testületének elnöke

7. Szavazás a 2–6. tárgysorozati pontban tárgyalt beszámolókról és a Felügyelő Testület jelentéséről

8. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia testületeinek és közgyűlési bizottságainak 2009. évi tevékenységéről

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás testületenként és bizottságonként)

9. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak 2009. évi tevékenységéről

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

10. Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási Irányelveire

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

11. Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexére

Fésüs László, az MTA rendes tagja, a Tudományetikai Bizottság elnöke (szavazás)

12. Előterjesztés a Duna-kutató Intézet (Hidrobiológiai Kutatóközpont) létrehozására

Németh Tamás, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára (szavazás)

13. Előterjesztés az MTA-Q2 nevű projekt keretében ingatlanfejlesztéssel és kutatási infrastruktúraberuházással megvalósuló akadémiai kutatóközpont létrehozására

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

14. Előterjesztés a Jelölőbizottság kiküldésére

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

15. Előterjesztés a három nem akadémikus közgyűlési képviselő elnökségi taggá választására

Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke (szavazás)

16. További indítványok, javaslatok, előterjesztések

17. Zárszó

Ebédszünet

Május 4. (kedd) 16 óra
A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a Nyugati Magyar Tudományos Tanács együttes ülése

A Külső Tagok Fóruma

Levezető elnök: Dudits Dénes, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke


1. Megnyitó
Görömbei András, az MTA levelező tagja, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

2. Elnöki köszöntő
Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

3. Az Arany János-díjak és az Arany János-érmek átadása
Pálinkás József, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke

4. Nyugati magyar hagyatékok és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára  
Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának főigazgatója

5. Etnikai folyamatok a Kárpát-medencében  
Kocsis Károly, az MTA doktora, az MTA Földrajztudományi Intézetének igazgatója

6. Hozzászólások, javaslatok

7. Zárszó
Görömbei András, az MTA levelező tagja, az MTK”ˆEB elnöke


Fogadás

Az ülés helye: Magyar Tudományos Akadémia, Elnöki tanácsterem 
                     (Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.)
 

 Ezt követően a tudományos osztályok üléseire kerül sor. Részletek: www.mta.hu