Konferencia

A kolozsvári magyar néprajzoktatás és -kutatás: tudománytörténet és kulturális örökség
Néprajztudomány és -kutatás: szemléletek, intézmények, életpályák Erdélyben

2014. október 24.

 Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi Kar, Kriza János Néprajzi Társaság

 

Megnyitó: 9.00 óra, Bölcsészettudományi Kar, Horea u. 31., Popovici terem
Keszeg Vilmos: A résztvevők köszöntése
Szikszai Mária: 25 éves a kolozsvári néprajzos képzés

 

9.10-11.00
Bölcsészettudományi Kar, Horea u. 31., Popovici terem

Olosz Katalin: Népköltészeti gyűjtések Erdélyben a néprajz önálló tudományterületté válásának időszakában (1889-1914)
Szakál Anna: Előzmények és hatások Erdélyben a népköltészet szervezett gyűjtését megelőző időszakból
Barabás László: A kalendáriumi, dramatikus népszokások, népi játékok gyűjtése és kutatása Székelyföldön II.
Nagy Janka Teodóra: A magyar népi jogéletkutatás és az erdélyi gyűjtések (1939-1948)
Kuti Klára: A történeti néprajzi iskola társadalomképe
Valer Simion Cosma: Clericii români din Transilvania È™i începuturile folcloristicii în a doua jumătate a secolului al XIX-lea11.30-13.30
Bölcsészettudományi Kar, Horea u. 31., Popovici terem

Bereczki Ibolya: A kutatói hagyaték titkai: Keszi Kovács László és Pap Jánossy Magda erdélyi néprajzi gyűjtései
Tánczos Vilmos: Székely László szellemi hagyatéka
Péntek János: Szakadékok fölött: a harmadik (újra)kezdés
Albert Ernő: Népköltészeti gyűjtés a Székely Mikó Kollégiumban
Könczei Csilla: Könczei ádám megjelent és kéziratban maradt néprajzi írásai
Nagy Zsolt: „(…) hogy az összegyűlt értékeket újból beágyazhassuk a tanuló ifjúság és az emberek tudatába.” Egy tudomány- és kutatástörténeti jelentőségű kézirat 1976-ból

 

15.30-18.00

Helyszín: KJNT, Mikes/Croitorilor u. 15.
Kürti László: Irodalom, népi kultúra és a falu változása: Katona Szabó István és Kalotaszeg
Makkai Júlia Anna: Erdély-reprezentációk a 20. századi szépirodalomban
Miklós Alpár: Székelyudvarhelyi iskolák tanulmányi kirándulásai a dualizmus korában
(1867-1918)
Tekei Erika: Néprajztudomány az Utunk folyóiratban megjelent írások tükrében
– tanulmányok, szakcikkek, recenziók (1946–1989)
Ilyefalvi Emese: Az Ifjú Erdély és a Református Ifjúság néprajzi felhívásai és a népi kultúráról forgalmazott képe
Burus János: A Kútfő című diáklap története
Szász István Szilárd: A népi önéletírástól a Facebook profilig
Keszeg Vilmos: Madagaszkári antropológiai jegyzetek Torda sajtójában

  

15.30-18.00

Helyszín: KJNT, Mikes/Croitorilor u. 15.
Gráfik Imre: A Régió fogalmáról. Különös tekintettel a kulturális régióra – (kitérve annak hasznára és kárára) – Nyugat-Magyarországi példa
Czégényi Dóra: Szilágyság-kutatások a 20-21. században
Laczi Enikő: A tordaszentlászlói amatőr színjátszás története
Pozsony Ferenc: A székely társadalom kutatása
Dimény Attila: Polgári hagyományok Kézdivásárhelyen a tárgyi hagyaték tükrében
Halász Péter: Csángókutatás a tilosban
Vajda András: A tárgyi népi kultúra kutatásának és gyűjtésének korszakai Maros megyében
Gagyi József: A „beszélőember”: Balogh Pál
Szőcsné Gazda Enikő: Háziipari kiállítások Háromszéken (1840-1940)

 

18.00-18.30

Helyszín: KJNT, Mikes/Croitorilor u. 15.
Könyvbemutató

 

Szervezők:

BabeÈ™–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete
Kriza János Néprajzi Társaság
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága
EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

 

A kolozsvári magyar néprajzoktatás és -kutatás: tudománytörténet és kulturális örökség
Néprajztudomány és -kutatás: szemléletek, intézmények, életpályák Erdélyben

2014. október 24.

 Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi Kar, Kriza János Néprajzi Társaság

 

Megnyitó: 9.00 óra, Bölcsészettudományi Kar, Horea u. 31., Popovici terem
Keszeg Vilmos: A résztvevők köszöntése
Szikszai Mária: 25 éves a kolozsvári néprajzos képzés

 

9.10-11.00
Bölcsészettudományi Kar, Horea u. 31., Popovici terem

Olosz Katalin: Népköltészeti gyűjtések Erdélyben a néprajz önálló tudományterületté válásának időszakában (1889-1914)
Szakál Anna: Előzmények és hatások Erdélyben a népköltészet szervezett gyűjtését megelőző időszakból
Barabás László: A kalendáriumi, dramatikus népszokások, népi játékok gyűjtése és kutatása Székelyföldön II.
Nagy Janka Teodóra: A magyar népi jogéletkutatás és az erdélyi gyűjtések (1939-1948)
Kuti Klára: A történeti néprajzi iskola társadalomképe
Valer Simion Cosma: Clericii români din Transilvania È™i începuturile folcloristicii în a doua jumătate a secolului al XIX-lea11.30-13.30
Bölcsészettudományi Kar, Horea u. 31., Popovici terem

Bereczki Ibolya: A kutatói hagyaték titkai: Keszi Kovács László és Pap Jánossy Magda erdélyi néprajzi gyűjtései
Tánczos Vilmos: Székely László szellemi hagyatéka
Péntek János: Szakadékok fölött: a harmadik (újra)kezdés
Albert Ernő: Népköltészeti gyűjtés a Székely Mikó Kollégiumban
Könczei Csilla: Könczei ádám megjelent és kéziratban maradt néprajzi írásai
Nagy Zsolt: „(…) hogy az összegyűlt értékeket újból beágyazhassuk a tanuló ifjúság és az emberek tudatába.” Egy tudomány- és kutatástörténeti jelentőségű kézirat 1976-ból

 

15.30-18.00

Helyszín: KJNT, Mikes/Croitorilor u. 15.
Kürti László: Irodalom, népi kultúra és a falu változása: Katona Szabó István és Kalotaszeg
Makkai Júlia Anna: Erdély-reprezentációk a 20. századi szépirodalomban
Miklós Alpár: Székelyudvarhelyi iskolák tanulmányi kirándulásai a dualizmus korában
(1867-1918)
Tekei Erika: Néprajztudomány az Utunk folyóiratban megjelent írások tükrében
– tanulmányok, szakcikkek, recenziók (1946–1989)
Ilyefalvi Emese: Az Ifjú Erdély és a Református Ifjúság néprajzi felhívásai és a népi kultúráról forgalmazott képe
Burus János: A Kútfő című diáklap története
Szász István Szilárd: A népi önéletírástól a Facebook profilig
Keszeg Vilmos: Madagaszkári antropológiai jegyzetek Torda sajtójában

  

15.30-18.00

Helyszín: KJNT, Mikes/Croitorilor u. 15.
Gráfik Imre: A Régió fogalmáról. Különös tekintettel a kulturális régióra – (kitérve annak hasznára és kárára) – Nyugat-Magyarországi példa
Czégényi Dóra: Szilágyság-kutatások a 20-21. században
Laczi Enikő: A tordaszentlászlói amatőr színjátszás története
Pozsony Ferenc: A székely társadalom kutatása
Dimény Attila: Polgári hagyományok Kézdivásárhelyen a tárgyi hagyaték tükrében
Halász Péter: Csángókutatás a tilosban
Vajda András: A tárgyi népi kultúra kutatásának és gyűjtésének korszakai Maros megyében
Gagyi József: A „beszélőember”: Balogh Pál
Szőcsné Gazda Enikő: Háziipari kiállítások Háromszéken (1840-1940)

 

18.00-18.30

Helyszín: KJNT, Mikes/Croitorilor u. 15.
Könyvbemutató

 

Szervezők:

BabeÈ™–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete
Kriza János Néprajzi Társaság
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága
EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya