Konferencia-felhí­vás: Regionális versenyképesség: irányí­tás, tudás. változás

KONFERENCIA FELHíVáS

REGIONáLIS VERSENYKéPESSéG: IRáNYíTáS, TUDáS, VáLTOZáS

CSíKSZEREDA, 2013. OKTóBER 25-26.

 

Tíz évvel ezelőtt jelent meg A Kárpát-medence régiói sorozat első kötete, a Székelyföld, ami a térségben a regionális tudományok térnyerésének első jelentős mérföldkövének tekinthető. Az utóbbi egy évtizedben sok előrelépés történt a regionális tudomány feltételrendszerének kialakításában: a regionális vagy területi témában PhD fokozattal rendelkező kutatók száma Hargita és Kovászna megyében meghaladja a tízet, számos tanulmány, folyóiratcikk jelent meg a témában, több regionális témájú konferenciát, workshopot szerveztek a régió négy városában.

Azt gondoljuk, hogy az eddigi eredmények okot adnak a tízéves évforduló méltó megünneplésére, ugyanakkor szeretnénk lehetőséget biztosítani a térségbeli, más hazai, valamint külföldi regionális tudományi műhelyek és kutatók együttgondolkodására, a regionális tudomány előtt álló új kihívások áttekintésére.

 

A KONFERENCIáT AZ ALáBBI INTéZMéNYEK PARTNERSéGBEN SZERVEZIK:

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar

MüTF Oktatási Központ, működteti a MüTF Egyesület

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar,Gyergyószentmiklósi Tagozat

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Közigazgatási Tanszék, Sepsiszentgyörgy

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, üzletigazgatási Tanszék, Sepsiszentgyörgy

 

TUDOMáNYOS BIZOTTSáG:

Vincze Mária professor emerita – elnök

Csák László – tudományos titkár

Bíró Boróka Júlia egyetemi tanársegéd

Cziprián-Kovács Loránd egyetemi docens

Dombay István egyetemi docens

Geréb László főiskolai docens

Horváth Alpár egyetemi adjunktus

Horváth Gyula egyetemi tanár

Magyari-Sáska Zsolt egyetemi adjunktus

Nagy Benedek egyetemi adjunktus

 

A KONFERENCIA NYELVE: ANGOL, ROMáN, MAGYAR

Plenáris előadásokra jelentkezésüket az alábbi témákban várjuk:

1. A kárpát-medencei regionális tudományi együttműködés eredményei

2. A román és a magyar regionális folyamatok értékelése

3. Regionális politika a 21. században

4. új szempontok a regionális és a területi tervezésben: klímaváltozás, energia-régió, településenergetika, demográfiai és migrációs kérdések, tudás-transzfer. A plenáris előadások időtartama egyenként 30 perc, amit legfeljebb 10 perc diszkusszió követ.

Szekciók:

1. A kárpát medencei regionális tudományi együttműködés eredményei és lehetőségei

2. A regionális folyamatok és tanulságok: Románia, Kelet-Európa, ázsia

3. Területi tervezés, regionális fejlesztés: területi hierarchia, hálózatok, kompetenciák

4. Tudás, innováció, klaszterek – vidéki, periférikus terekben

5. Székelyföldi fejlesztéspolitikák: tervezés, beruházások, marketing

A szekció előadások időtartama egyenként 15 perc, amit legfeljebb 5 perc diszkusszió követ.

 

REGISZTRáCIó, JELENTKEZéS éS BՐVEBB INFORMáCIóK A HONLAPON.

HATáRIDՐ: 2013. SZEPTEMBER 15.

 

http://www.governance-knowledge-changes.net/

KONFERENCIA FELHíVáS

REGIONáLIS VERSENYKéPESSéG: IRáNYíTáS, TUDáS, VáLTOZáS

CSíKSZEREDA, 2013. OKTóBER 25-26.

 

Tíz évvel ezelőtt jelent meg A Kárpát-medence régiói sorozat első kötete, a Székelyföld, ami a térségben a regionális tudományok térnyerésének első jelentős mérföldkövének tekinthető. Az utóbbi egy évtizedben sok előrelépés történt a regionális tudomány feltételrendszerének kialakításában: a regionális vagy területi témában PhD fokozattal rendelkező kutatók száma Hargita és Kovászna megyében meghaladja a tízet, számos tanulmány, folyóiratcikk jelent meg a témában, több regionális témájú konferenciát, workshopot szerveztek a régió négy városában.

Azt gondoljuk, hogy az eddigi eredmények okot adnak a tízéves évforduló méltó megünneplésére, ugyanakkor szeretnénk lehetőséget biztosítani a térségbeli, más hazai, valamint külföldi regionális tudományi műhelyek és kutatók együttgondolkodására, a regionális tudomány előtt álló új kihívások áttekintésére.

 

A KONFERENCIáT AZ ALáBBI INTéZMéNYEK PARTNERSéGBEN SZERVEZIK:

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar

MüTF Oktatási Központ, működteti a MüTF Egyesület

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar,Gyergyószentmiklósi Tagozat

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Közigazgatási Tanszék, Sepsiszentgyörgy

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, üzletigazgatási Tanszék, Sepsiszentgyörgy

 

TUDOMáNYOS BIZOTTSáG:

Vincze Mária professor emerita – elnök

Csák László – tudományos titkár

Bíró Boróka Júlia egyetemi tanársegéd

Cziprián-Kovács Loránd egyetemi docens

Dombay István egyetemi docens

Geréb László főiskolai docens

Horváth Alpár egyetemi adjunktus

Horváth Gyula egyetemi tanár

Magyari-Sáska Zsolt egyetemi adjunktus

Nagy Benedek egyetemi adjunktus

 

A KONFERENCIA NYELVE: ANGOL, ROMáN, MAGYAR

Plenáris előadásokra jelentkezésüket az alábbi témákban várjuk:

1. A kárpát-medencei regionális tudományi együttműködés eredményei

2. A román és a magyar regionális folyamatok értékelése

3. Regionális politika a 21. században

4. új szempontok a regionális és a területi tervezésben: klímaváltozás, energia-régió, településenergetika, demográfiai és migrációs kérdések, tudás-transzfer. A plenáris előadások időtartama egyenként 30 perc, amit legfeljebb 10 perc diszkusszió követ.

Szekciók:

1. A kárpát medencei regionális tudományi együttműködés eredményei és lehetőségei

2. A regionális folyamatok és tanulságok: Románia, Kelet-Európa, ázsia

3. Területi tervezés, regionális fejlesztés: területi hierarchia, hálózatok, kompetenciák

4. Tudás, innováció, klaszterek – vidéki, periférikus terekben

5. Székelyföldi fejlesztéspolitikák: tervezés, beruházások, marketing

A szekció előadások időtartama egyenként 15 perc, amit legfeljebb 5 perc diszkusszió követ.

 

REGISZTRáCIó, JELENTKEZéS éS BՐVEBB INFORMáCIóK A HONLAPON.

HATáRIDՐ: 2013. SZEPTEMBER 15.

 

http://www.governance-knowledge-changes.net/