Könyvbemutató: Test - hatalom - intézmény. A színházi nyilvánosság szerkezetváltozásai.

Könyvbemutató: Test - hatalom - intézmény. A színházi nyilvánosság szerkezetváltozásai.
A színház történetének és elméletének művelői számára ismert ténynek számít, hogy a kelet-európai diktatúrák hierarchikus struktúrái alapul szolgáltak a mai kőszínházi intézmények, továbbá a rendezői színház intézményes modellje számára, utóbbi használván hatalmi struktúráját és gyakran eszközeit is. A hierarchikus struktúráknak, a hatalom mikrofizikájának a színházi nyilvánosságban való vizsgálata azért fontos, mert a pártállami rendszer időszakában artikulálódott színházi formákat és módszereket szükségképpen övezi a homály, a titok, az elhallgatás, a hatalom által elnémított valóságok anomáliái – a színház mai politikai és erkölcsi botrányai nagyrészt ebből az örökségből származnak. Kutatásunk kiindulópontja a mai erdélyi magyar színház strukturális problémái felől fogalmazható meg: milyen természetű és honnan származik az az örökség, amellyel a mai művészeknek, színházi alkotóknak szembesülniük kell, miféle hatalmi, erkölcsi, esztétikai (és színésznevelési) rendszerek írják elő a színház, a bábszínház, a táncoktatás működését, nyilvánosságban való részévételét. A vizsgálódásnak két kiemelt pontja az 1945 után kialakult színházi intézményes rendszer és nyilvánosság szerkezeti váltása, valamint az 1989-es politikai fordulat után átrendeződő színházi nyilvánosság, a maga intézményi-szerkezeti és formanyelvi sajátosságaival.
 
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői: Adorján Beáta, Adorjáni Panna, Bessenyei Gedő István, Imre Zoltán, Kricsfalusi Beatrix, Lázok János, Novák Csaba Zoltán, Novák Ildikó, Szabó Attila, Sz. Gál Boglárka, Ungvári Zrínyi Ildikó és Varga Anikó.
 
Ungvári Zrínyi Ildikó – Kricsfalusi Beatrix (szerk.): Test - hatalom - intézmény. A színházi nyilvánosság szerkezetváltozásai Erdélyben. Eikon Kiadó – UArtPress Kiadó, Bukarest – Marosvásárhely, 2021. 
 
Dátum: 2021. november 18-án 17.00 óra
 
Csatlakozás: link
Könyvbemutató: Test - hatalom - intézmény. A színházi nyilvánosság szerkezetváltozásai.
A színház történetének és elméletének művelői számára ismert ténynek számít, hogy a kelet-európai diktatúrák hierarchikus struktúrái alapul szolgáltak a mai kőszínházi intézmények, továbbá a rendezői színház intézményes modellje számára, utóbbi használván hatalmi struktúráját és gyakran eszközeit is. A hierarchikus struktúráknak, a hatalom mikrofizikájának a színházi nyilvánosságban való vizsgálata azért fontos, mert a pártállami rendszer időszakában artikulálódott színházi formákat és módszereket szükségképpen övezi a homály, a titok, az elhallgatás, a hatalom által elnémított valóságok anomáliái – a színház mai politikai és erkölcsi botrányai nagyrészt ebből az örökségből származnak. Kutatásunk kiindulópontja a mai erdélyi magyar színház strukturális problémái felől fogalmazható meg: milyen természetű és honnan származik az az örökség, amellyel a mai művészeknek, színházi alkotóknak szembesülniük kell, miféle hatalmi, erkölcsi, esztétikai (és színésznevelési) rendszerek írják elő a színház, a bábszínház, a táncoktatás működését, nyilvánosságban való részévételét. A vizsgálódásnak két kiemelt pontja az 1945 után kialakult színházi intézményes rendszer és nyilvánosság szerkezeti váltása, valamint az 1989-es politikai fordulat után átrendeződő színházi nyilvánosság, a maga intézményi-szerkezeti és formanyelvi sajátosságaival.
 
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői: Adorján Beáta, Adorjáni Panna, Bessenyei Gedő István, Imre Zoltán, Kricsfalusi Beatrix, Lázok János, Novák Csaba Zoltán, Novák Ildikó, Szabó Attila, Sz. Gál Boglárka, Ungvári Zrínyi Ildikó és Varga Anikó.
 
Ungvári Zrínyi Ildikó – Kricsfalusi Beatrix (szerk.): Test - hatalom - intézmény. A színházi nyilvánosság szerkezetváltozásai Erdélyben. Eikon Kiadó – UArtPress Kiadó, Bukarest – Marosvásárhely, 2021. 
 
Dátum: 2021. november 18-án 17.00 óra
 
Csatlakozás: link