Kutatásszemléleti, -módszertani és -történeti összefüggések a magyar néprajztudományban. Magyar nyelvű, nemzetközi konferencia

Esemény időpontja:

  • 2022-10-07 12:00:00
Kutatásszemléleti, -módszertani és -történeti összefüggések a magyar néprajztudományban. Magyar nyelvű, nemzetközi konferencia

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2008. október 18-án tudományos értekezletet szervezett a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából. A négy intézmény 2009–2021 között ismételten (összesen 13 alkalommal) hirdetett konferenciát a kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás történetének feltárása és népszerűsítése céljából. Az előadások 10 önálló évkönyvben láttak napvilágot.

2022-ben is meghirdettük és Kolozsváron újra megszervezzük a konferenciát. Ez alkalommal kiemelten emlékezni szeretnénk a kolozsvári magyar egyetemi oktatás 150 éves történetére.

Az előadások egyaránt reflektálnak a 19. századra, a két világháború közötti, az 1989 előtti és utáni korszakra. A korábbi konferenciák elsősorban Erdélyre kívánták terelni a figyelmet. 2022-től kezdve az előadások a teljes magyar nyelvterületről mutatnak be kevésbé ismert kutatói életműveket, kezdeményezéseket, eseményeket.

 

Helyszín: Kolozsvár
Szervezők: Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság – Erdélyi Múzeum-Egyesület

A konferencia programja 

 

Október 6., csütörtök. BBTE BTK, Popovici terem (Horea u. 31.)

14–14.15 A konferencia köszöntése (Szabó Á. Töhötöm, intézetvezető). A rendezvény köszönti a 150 éve alakult Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet (Soós Anna, rektorhelyettes és Keszeg Vilmos).

14.15–14.30 Márton Béla nyelvész köszöntése (Székely Ferenc)

 

1. szekció (elnök: Keszeg Vilmos)

14.30–14.45 Olosz KatalinNépköltési/néprajzi adatok Szabó Sámuel (1829–1905) újonnan előkerült irathagyatékában

14.45–15.05 Gulyás JuditGyerekirodalomtól a szájhagyományig: a 19. sz. végi sajtó és a nagyszalontai Folklore Fellows-mesegyűjtés összefüggései. Esettanulmány az Okos Zsófi/Térdszíli Katica novellamese-típus kapcsán

15.05–15.20 Vargha KatalinA „finnbarát” Fábián István (1809–1871) és a népköltési gyűjtés

15.20–15.35 vita

 

15.35–15.50 kávészünet

 

2. szekció (helyszín: Popovici terem, elnök: Szakál Anna)

15.50–16.05 Bognár Szabina„….egész népi társadalomkutatásunk másként alakulhatott volna….” – Tagányi Károly (1858–1924) helye a magyar néprajztudományban

16.05–16.20 Homoki-Nagy MáriaAz „Egyezségek könyvének” jelentősége a jogszokás-kutatásban

16.20–16.35 Horváth JózsefA 18. századi temetési költség-elszámolások történeti-néprajzi forrásértékéről

16.35–16.50 Szeberényi Gábor„Tagányi-tanítványok": Szekfű, Hóman, Holub

16.50–17.05 Nagy Janka TeodóraA falusi földközösségek kutatása a jogi néprajz és jogszokáskutatás új eredményei tükrében

17.05–17.20 Szabó ErnőA Tagányi-kutatás legújabb eredményei

17.20–17.30 Tárkány Szücs AttilaA Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport legújabb kiadványai

17.30–17.50 vita

 

3. szekció (helyszín: Bogrea terem, elnök: Olosz Katalin)

15.50–16.05 Tekei ErikaRózsa királyfi – Berekméri Sándor gernyeszegi meséi korabeli dokumentumok és recens gyűjtések tükrében

16.05–16.20 Lingvay JuliannaMáramaros hetilap mint a régió néprajza kutatásának forrásdokumentuma: elméleti-módszertani megfontolások, lehetőségek és kihívások

16.20–16.35 Jancsó KatalinAlultápláltsági adatok a bálványosváraljai falukutatás (1941–1943) jegyzetanyagában

16.50–17.05 Virginás-Tar EmeseNépi kultúra a magyar nyelv és irodalomolvasás tankönyvekben

17.05–17.20 Felföldi LászlóKarsai Zsigmond, az élethosszig tartó „életrajzíró”

17.20–17.50 vita

 

18.20-19.30 kerekasztal-beszélgetés: Kutatói egodokumentumok erdélyi közgyűjteményekben. Résztvevők: Bárdi Nándor (Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjtemény), Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület), Gazda Enikő (Székely Nemzeti Múzeum). Moderál: Szakál Anna

 

 

 

Október 7., péntek. EME (Jókai / Napoca u. 2–4.)

 

1. szekció (elnök: Szabó Á. Töhötöm)

9–9.15 Pócs ÉvaFogarasi papok és híveik falujuk babonáiról 1789-ben

9.15–9.30 Berki TímeaHáziipar az 1885-ös országos kiállításon. Moldován Gergely és a torockói szoba

9.30–9.45 Szőcsné Gazda EnikőDávid Gyula lelkész és az erdélyi háziipari mozgalom két világháború közti hálózata

9.45–10 Keszeg VilmosAdatok az 1940 utáni romániai néprajzoktatás és -kutatás történetéhez

10–10.20 vita

 

10.20-10.40 kávészünet

 

2. szekció (elnök: Szőcsné Gazda Enikő)

10.40–10.55 Verebélyi KincsőForrásfoglalás: a népipartól a népművészet felé

10.55–11.10 Csáji László KoppányEtnicitás és nacionalizmus. Két fogalom ellentmondásos viszonya a magyar néprajz példáján

11.10–11.25 Tamás IldikóA gyermek- és diákfolklór értelmezései a folklorisztikai kutatásokban

11.25–11.40 Nagy ZsoltA 20. század elején körvonalazódott legfontosabb taxonközpontú vizsgálatok etnobotanikai vonatkozásai

11.40–12 vita

 

12-13.40 ebédszünet

 

3. szekció (helyszín: EME, Könyvtár, elnök: Virginás-Tar Emese)

13.40–13.55 Réthey-Prikkel MiklósAkasztó

13.55–14.10 Platthy István PéterPlatthy György népművészet-pedagógiai munkássága a rajztanárképzésben

14.10–14.25 Deák Ferenc LorándAvantgárd és hagyomány feszültsége Deák M. Ria és Deák Barna művészházaspár képzőművészetében

14.25–14.40 Imre LídiaA népi motívumok hatása és megjelenési formái Kedei Zoltán festőművész alkotásaiban

14.40–15.00 vita

 

4. szekció (elnök: Czégényi Dóra)

13.40–13.55 Eitler ÁgnesEgyéniségek és intézmények, motivációs- és hátráltató tényezők a népi kultúra színpadra állítása mögött. Esettanulmány a Nyárád mentéről

13.55–14.10 Keresztény CsengeEgy 20. századi néptáncgyűjtés forrásai: Martin György 1969-es erdélyi gyűjtőútjának feltárási lehetőségei

14.10–14.25 Fábián GabriellaSzékely László nyomán végzett recens csíki néprajzi gyűjtések

14.25–14.40 Bondea VivienA moldvai magyar tánckultúra „felfedezése” és népszerűvé válása

14.40–14.55 Pál EmeseHargita megyei hagyományőrző huszáregyesületi mozgalmak története

14.55–15.20 vita

 

15.20–15.40 kávészünet

 

5. szekció (elnök: Tánczos Vilmos)

15.40–15.55 Horváth Kinga„Majd elővettem a kéziratos gyűjteményemet...” – Egy önkéntes gyűjtő, Tilesch Nándor élete és pályája

15.55–16.10 Perger Gyula... úgy érzem, hogy tudományszakunkban módszertani forradalmat jelentene a munkád, ha egyáltalán mód nyílnék a megjelenésre.” Hetény János pályaképe levelezésének tükrében

16.10–16.25 Lipták DánielDincsér Oszkár és a két háború közötti magyar népzenekutató műhely szemlélete

16.25–16.40 Tompos KrisztinaEgy néprajzkutató a történelem sodrában. Kardos László munkássága

16.40–16.55 Szakál AnnaLehetőségek, határok és a személyes attitűd szerepe 20. századi erdélyi néprajzkutatók pályaalakulásában

16.55–17.20 vita

17.20–17.30 A konferencia szakmai programjának zárása (Keszeg Vilmos)

 

Szervezőbizottság:

Keszeg Vilmos (BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet)

Szakál Anna (Kriza János Néprajzi Társaság)

Szikszai Mária (Kolozsvári Akadémiai Bizottság)

 

Kutatásszemléleti, -módszertani és -történeti összefüggések a magyar néprajztudományban. Magyar nyelvű, nemzetközi konferencia

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2008. október 18-án tudományos értekezletet szervezett a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából. A négy intézmény 2009–2021 között ismételten (összesen 13 alkalommal) hirdetett konferenciát a kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás történetének feltárása és népszerűsítése céljából. Az előadások 10 önálló évkönyvben láttak napvilágot.

2022-ben is meghirdettük és Kolozsváron újra megszervezzük a konferenciát. Ez alkalommal kiemelten emlékezni szeretnénk a kolozsvári magyar egyetemi oktatás 150 éves történetére.

Az előadások egyaránt reflektálnak a 19. századra, a két világháború közötti, az 1989 előtti és utáni korszakra. A korábbi konferenciák elsősorban Erdélyre kívánták terelni a figyelmet. 2022-től kezdve az előadások a teljes magyar nyelvterületről mutatnak be kevésbé ismert kutatói életműveket, kezdeményezéseket, eseményeket.

 

Helyszín: Kolozsvár
Szervezők: Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság – Erdélyi Múzeum-Egyesület

A konferencia programja 

 

Október 6., csütörtök. BBTE BTK, Popovici terem (Horea u. 31.)

14–14.15 A konferencia köszöntése (Szabó Á. Töhötöm, intézetvezető). A rendezvény köszönti a 150 éve alakult Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet (Soós Anna, rektorhelyettes és Keszeg Vilmos).

14.15–14.30 Márton Béla nyelvész köszöntése (Székely Ferenc)

 

1. szekció (elnök: Keszeg Vilmos)

14.30–14.45 Olosz KatalinNépköltési/néprajzi adatok Szabó Sámuel (1829–1905) újonnan előkerült irathagyatékában

14.45–15.05 Gulyás JuditGyerekirodalomtól a szájhagyományig: a 19. sz. végi sajtó és a nagyszalontai Folklore Fellows-mesegyűjtés összefüggései. Esettanulmány az Okos Zsófi/Térdszíli Katica novellamese-típus kapcsán

15.05–15.20 Vargha KatalinA „finnbarát” Fábián István (1809–1871) és a népköltési gyűjtés

15.20–15.35 vita

 

15.35–15.50 kávészünet

 

2. szekció (helyszín: Popovici terem, elnök: Szakál Anna)

15.50–16.05 Bognár Szabina„….egész népi társadalomkutatásunk másként alakulhatott volna….” – Tagányi Károly (1858–1924) helye a magyar néprajztudományban

16.05–16.20 Homoki-Nagy MáriaAz „Egyezségek könyvének” jelentősége a jogszokás-kutatásban

16.20–16.35 Horváth JózsefA 18. századi temetési költség-elszámolások történeti-néprajzi forrásértékéről

16.35–16.50 Szeberényi Gábor„Tagányi-tanítványok": Szekfű, Hóman, Holub

16.50–17.05 Nagy Janka TeodóraA falusi földközösségek kutatása a jogi néprajz és jogszokáskutatás új eredményei tükrében

17.05–17.20 Szabó ErnőA Tagányi-kutatás legújabb eredményei

17.20–17.30 Tárkány Szücs AttilaA Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport legújabb kiadványai

17.30–17.50 vita

 

3. szekció (helyszín: Bogrea terem, elnök: Olosz Katalin)

15.50–16.05 Tekei ErikaRózsa királyfi – Berekméri Sándor gernyeszegi meséi korabeli dokumentumok és recens gyűjtések tükrében

16.05–16.20 Lingvay JuliannaMáramaros hetilap mint a régió néprajza kutatásának forrásdokumentuma: elméleti-módszertani megfontolások, lehetőségek és kihívások

16.20–16.35 Jancsó KatalinAlultápláltsági adatok a bálványosváraljai falukutatás (1941–1943) jegyzetanyagában

16.50–17.05 Virginás-Tar EmeseNépi kultúra a magyar nyelv és irodalomolvasás tankönyvekben

17.05–17.20 Felföldi LászlóKarsai Zsigmond, az élethosszig tartó „életrajzíró”

17.20–17.50 vita

 

18.20-19.30 kerekasztal-beszélgetés: Kutatói egodokumentumok erdélyi közgyűjteményekben. Résztvevők: Bárdi Nándor (Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjtemény), Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület), Gazda Enikő (Székely Nemzeti Múzeum). Moderál: Szakál Anna

 

 

 

Október 7., péntek. EME (Jókai / Napoca u. 2–4.)

 

1. szekció (elnök: Szabó Á. Töhötöm)

9–9.15 Pócs ÉvaFogarasi papok és híveik falujuk babonáiról 1789-ben

9.15–9.30 Berki TímeaHáziipar az 1885-ös országos kiállításon. Moldován Gergely és a torockói szoba

9.30–9.45 Szőcsné Gazda EnikőDávid Gyula lelkész és az erdélyi háziipari mozgalom két világháború közti hálózata

9.45–10 Keszeg VilmosAdatok az 1940 utáni romániai néprajzoktatás és -kutatás történetéhez

10–10.20 vita

 

10.20-10.40 kávészünet

 

2. szekció (elnök: Szőcsné Gazda Enikő)

10.40–10.55 Verebélyi KincsőForrásfoglalás: a népipartól a népművészet felé

10.55–11.10 Csáji László KoppányEtnicitás és nacionalizmus. Két fogalom ellentmondásos viszonya a magyar néprajz példáján

11.10–11.25 Tamás IldikóA gyermek- és diákfolklór értelmezései a folklorisztikai kutatásokban

11.25–11.40 Nagy ZsoltA 20. század elején körvonalazódott legfontosabb taxonközpontú vizsgálatok etnobotanikai vonatkozásai

11.40–12 vita

 

12-13.40 ebédszünet

 

3. szekció (helyszín: EME, Könyvtár, elnök: Virginás-Tar Emese)

13.40–13.55 Réthey-Prikkel MiklósAkasztó

13.55–14.10 Platthy István PéterPlatthy György népművészet-pedagógiai munkássága a rajztanárképzésben

14.10–14.25 Deák Ferenc LorándAvantgárd és hagyomány feszültsége Deák M. Ria és Deák Barna művészházaspár képzőművészetében

14.25–14.40 Imre LídiaA népi motívumok hatása és megjelenési formái Kedei Zoltán festőművész alkotásaiban

14.40–15.00 vita

 

4. szekció (elnök: Czégényi Dóra)

13.40–13.55 Eitler ÁgnesEgyéniségek és intézmények, motivációs- és hátráltató tényezők a népi kultúra színpadra állítása mögött. Esettanulmány a Nyárád mentéről

13.55–14.10 Keresztény CsengeEgy 20. századi néptáncgyűjtés forrásai: Martin György 1969-es erdélyi gyűjtőútjának feltárási lehetőségei

14.10–14.25 Fábián GabriellaSzékely László nyomán végzett recens csíki néprajzi gyűjtések

14.25–14.40 Bondea VivienA moldvai magyar tánckultúra „felfedezése” és népszerűvé válása

14.40–14.55 Pál EmeseHargita megyei hagyományőrző huszáregyesületi mozgalmak története

14.55–15.20 vita

 

15.20–15.40 kávészünet

 

5. szekció (elnök: Tánczos Vilmos)

15.40–15.55 Horváth Kinga„Majd elővettem a kéziratos gyűjteményemet...” – Egy önkéntes gyűjtő, Tilesch Nándor élete és pályája

15.55–16.10 Perger Gyula... úgy érzem, hogy tudományszakunkban módszertani forradalmat jelentene a munkád, ha egyáltalán mód nyílnék a megjelenésre.” Hetény János pályaképe levelezésének tükrében

16.10–16.25 Lipták DánielDincsér Oszkár és a két háború közötti magyar népzenekutató műhely szemlélete

16.25–16.40 Tompos KrisztinaEgy néprajzkutató a történelem sodrában. Kardos László munkássága

16.40–16.55 Szakál AnnaLehetőségek, határok és a személyes attitűd szerepe 20. századi erdélyi néprajzkutatók pályaalakulásában

16.55–17.20 vita

17.20–17.30 A konferencia szakmai programjának zárása (Keszeg Vilmos)

 

Szervezőbizottság:

Keszeg Vilmos (BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet)

Szakál Anna (Kriza János Néprajzi Társaság)

Szikszai Mária (Kolozsvári Akadémiai Bizottság)