ÉLETTí–RTÉNETEK KONF

A 20. SZáZAD (BIOGRAFIKUS) TöRTéNETEI címmel nemzetközi konferenciát szervez a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke 2010. november 19-én.

Az előadások a 20. század reprezentatív történéseire, az események narratív reprezentációira, a narratívumok/narratívák státusára, a narratív stratégiákra, a narratívumok használatának habitusaira, a narratívumokkal szembeni attitűdökre, a különböző beszédmódokra és médiumokra reflektálnak.

A rendezvény társszervezői a Kriza János Néprajzi Társaság és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság.

 

PROGRAM

2010 november /noiembrie 19., Friday / vineri / péntek
10:00 - 10:20 Opening Ceremony / Deschiderea conferinÈ›ei / Megnyitó, köszöntő beszédek

10:20 - 10:50 dr. KESZEG Vilmos (Cluj-Napoca / Kolozsvár): 20. századi életpályák és élettörténetek / 20th century life-stories and life paths / NaraÈ›iuni biografice din secolul 20.
10:50 - 11:20 dr. ȘTIUCA, Narcisa (BucureÈ™ti / Bucharest / Bukarest): Metode È™i meÈ™teÈ™ug în cercetarea de tip istorie orală / Methods and craft in oral history research / Módszerek és mesterség az oral history típusú kutatásokban
11: 20 - 11:40 MUȘAT Nicoleta (TimiÈ™oara / Temesvár): (Re)Telling Memories: Writing vs. / and Orality within Memorialistic Discourse / (Re)povestirea amintirilor: scrierea vs. / si oralitatea în discursul memorialistic / Emlékek (újra)mondása: írásbeliség vs. / és szóbeliség a memoár-diskurzusban
11:40 - 12:00 CZéGéNYI Dóra Andrea (Cluj-Napoca / Kolozsvár): Hiedelmek a narratio de vita sua kontextusában / Belief in the context of narratio de vita sua / CredinÈ›a populară în contextul de narratio de vita sua
12:00 - 12:10 Debate / dezbatere / vita

Coffee break / Pauză de cafea / Kávészünet

12:20 - 12:40 VAJDA András (Târgu-MureÈ™ / Marosvásárhely): A világháborúk narratív reprezentációi a személyes iratokban / Narrative representations of the world wars in personal writings / Reprezentarea narativă a războaielor mondiale în documente personale
12:40 - 13:00 TóTH Erzsébet Fanni (Wien / Viena / Bécs): A traumától a szép emlékig: az 1947-1949 közötti csehországi kényszermunka emlékezete a szlovákiai magyar nők körében / From trauma to nice memories: the memory of enforced work in the circle of czecho-slovakian women between 1947-1949 / De la traumă la amintirea frumoasă: amintirea muncii forÈ›ate din Cehoslovacia din perioada 1947-1949, la femeile maghiare din Slovacia
13:00 - 13:20 DOGARU, Adelina (BucureÈ™ti / Bucharest / Bukarest): Discursuri despre comunism în naraÈ›iuni contemporane despre viaÈ›a cotidiană / Discourses about communism in contemporary narratives about daily life / Kommunizmus-narratívák a mindennapi életről szóló kortárs elbeszélésekben
13:20 - 13:40 ILYEFALVI Emese (Budapest / Budapesta): Egy fociturista rendhagyó esete a szocializmusban / The typical case of a football-tourist in the years of socialism / Aventurile unui microbist de fotbal în socialism
13:40 - 13:50 Debate / dezbatere / vita

Lunch break / Pauză de masă / Ebédszünet

16:00 - 16:20 NAGY Réka (Cluj-Napoca / Kolozsvár): Egy élet a kéziratok tükrében. A szilágysági Szabó Miklós életpályája és munkássága / A life in the view of written, personal texts. Szabó Miklos"s life path and work from Sălaj / Viață reprezentată în operă. ViaÈ›a È™i opera lui Szabó Miklós (Sălaj)
16:20 - 16:40 SZՐCS Levente (Gheorgheni / Gyergyószentmiklós): Huszadik századi gyergyói népi önéletrajzok / 20th century autobiographies from Gyergyó / Funcțiile autobiografiilor din Gheorgheni din secolul 20.
16:40 - 17:00 BLOS-JáNI Melinda (Cluj-Napoca / Kolozsvár): A privát film mint autobiografikus szöveg / The private film as autobiographical text / Filmul privat ca text narativ autobiografic
17:00 - 17:20 SZALMA Anna-Mária (Cluj-Napoca / Kolozsvár): A fénykép a 20. században - a 20. század fényképe / The photography in/of the 20th Century / Fotografia în secolul 20.
17:20 - 17:30 Debate / dezbatere / vita

Break / Pauză / Szünet

17:40 - 18:00 KUBISZTAL Anna (Lódz): Ethnic minorities and their impact on the Portuguese community - seen by a Polish anthropologist /Minorităti etnice È™i impactul lor asupra comunităÈ›ii portugheze - văzut prin ochii unui antropolog polonez / Etnikai kisebbségek és hatásuk a portugál közösségre - egy lengyel antropológus szemével
18:00 - 18:20 NAGHI Elena-Despina (Bucharest / BucureÈ™ti / Bukarest): NaraÈ›iuni în lanÈ›: micro-cartierul È™i povestirile lui / Chains narratives: micro-neighborhood and its stories / Lánc-elbeszélések: a lakónegyed és történetei
18:20 - 18:40 JAKAB Albert Zsolt (Cluj-Napoca / Kolozsvár): Emlékállítási gyakorlat Kolozsváron a 20. században / Ways of building monuments/memorials in Cluj in the 20th century / Strategii de comemorare in Cluj-Napoca din secolul 20.
18:40 - 18:50 Debate / dezbatere / vita

2010. november / noiembrie 20., saturday / sâmbătă / szombat
09:30 Excursion / excursie / kirándulás

A 20. SZáZAD (BIOGRAFIKUS) TöRTéNETEI címmel nemzetközi konferenciát szervez a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke 2010. november 19-én.

Az előadások a 20. század reprezentatív történéseire, az események narratív reprezentációira, a narratívumok/narratívák státusára, a narratív stratégiákra, a narratívumok használatának habitusaira, a narratívumokkal szembeni attitűdökre, a különböző beszédmódokra és médiumokra reflektálnak.

A rendezvény társszervezői a Kriza János Néprajzi Társaság és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság.

 

PROGRAM

2010 november /noiembrie 19., Friday / vineri / péntek
10:00 - 10:20 Opening Ceremony / Deschiderea conferinÈ›ei / Megnyitó, köszöntő beszédek

10:20 - 10:50 dr. KESZEG Vilmos (Cluj-Napoca / Kolozsvár): 20. századi életpályák és élettörténetek / 20th century life-stories and life paths / NaraÈ›iuni biografice din secolul 20.
10:50 - 11:20 dr. ȘTIUCA, Narcisa (BucureÈ™ti / Bucharest / Bukarest): Metode È™i meÈ™teÈ™ug în cercetarea de tip istorie orală / Methods and craft in oral history research / Módszerek és mesterség az oral history típusú kutatásokban
11: 20 - 11:40 MUȘAT Nicoleta (TimiÈ™oara / Temesvár): (Re)Telling Memories: Writing vs. / and Orality within Memorialistic Discourse / (Re)povestirea amintirilor: scrierea vs. / si oralitatea în discursul memorialistic / Emlékek (újra)mondása: írásbeliség vs. / és szóbeliség a memoár-diskurzusban
11:40 - 12:00 CZéGéNYI Dóra Andrea (Cluj-Napoca / Kolozsvár): Hiedelmek a narratio de vita sua kontextusában / Belief in the context of narratio de vita sua / CredinÈ›a populară în contextul de narratio de vita sua
12:00 - 12:10 Debate / dezbatere / vita

Coffee break / Pauză de cafea / Kávészünet

12:20 - 12:40 VAJDA András (Târgu-MureÈ™ / Marosvásárhely): A világháborúk narratív reprezentációi a személyes iratokban / Narrative representations of the world wars in personal writings / Reprezentarea narativă a războaielor mondiale în documente personale
12:40 - 13:00 TóTH Erzsébet Fanni (Wien / Viena / Bécs): A traumától a szép emlékig: az 1947-1949 közötti csehországi kényszermunka emlékezete a szlovákiai magyar nők körében / From trauma to nice memories: the memory of enforced work in the circle of czecho-slovakian women between 1947-1949 / De la traumă la amintirea frumoasă: amintirea muncii forÈ›ate din Cehoslovacia din perioada 1947-1949, la femeile maghiare din Slovacia
13:00 - 13:20 DOGARU, Adelina (BucureÈ™ti / Bucharest / Bukarest): Discursuri despre comunism în naraÈ›iuni contemporane despre viaÈ›a cotidiană / Discourses about communism in contemporary narratives about daily life / Kommunizmus-narratívák a mindennapi életről szóló kortárs elbeszélésekben
13:20 - 13:40 ILYEFALVI Emese (Budapest / Budapesta): Egy fociturista rendhagyó esete a szocializmusban / The typical case of a football-tourist in the years of socialism / Aventurile unui microbist de fotbal în socialism
13:40 - 13:50 Debate / dezbatere / vita

Lunch break / Pauză de masă / Ebédszünet

16:00 - 16:20 NAGY Réka (Cluj-Napoca / Kolozsvár): Egy élet a kéziratok tükrében. A szilágysági Szabó Miklós életpályája és munkássága / A life in the view of written, personal texts. Szabó Miklos"s life path and work from Sălaj / Viață reprezentată în operă. ViaÈ›a È™i opera lui Szabó Miklós (Sălaj)
16:20 - 16:40 SZՐCS Levente (Gheorgheni / Gyergyószentmiklós): Huszadik századi gyergyói népi önéletrajzok / 20th century autobiographies from Gyergyó / Funcțiile autobiografiilor din Gheorgheni din secolul 20.
16:40 - 17:00 BLOS-JáNI Melinda (Cluj-Napoca / Kolozsvár): A privát film mint autobiografikus szöveg / The private film as autobiographical text / Filmul privat ca text narativ autobiografic
17:00 - 17:20 SZALMA Anna-Mária (Cluj-Napoca / Kolozsvár): A fénykép a 20. században - a 20. század fényképe / The photography in/of the 20th Century / Fotografia în secolul 20.
17:20 - 17:30 Debate / dezbatere / vita

Break / Pauză / Szünet

17:40 - 18:00 KUBISZTAL Anna (Lódz): Ethnic minorities and their impact on the Portuguese community - seen by a Polish anthropologist /Minorităti etnice È™i impactul lor asupra comunităÈ›ii portugheze - văzut prin ochii unui antropolog polonez / Etnikai kisebbségek és hatásuk a portugál közösségre - egy lengyel antropológus szemével
18:00 - 18:20 NAGHI Elena-Despina (Bucharest / BucureÈ™ti / Bukarest): NaraÈ›iuni în lanÈ›: micro-cartierul È™i povestirile lui / Chains narratives: micro-neighborhood and its stories / Lánc-elbeszélések: a lakónegyed és történetei
18:20 - 18:40 JAKAB Albert Zsolt (Cluj-Napoca / Kolozsvár): Emlékállítási gyakorlat Kolozsváron a 20. században / Ways of building monuments/memorials in Cluj in the 20th century / Strategii de comemorare in Cluj-Napoca din secolul 20.
18:40 - 18:50 Debate / dezbatere / vita

2010. november / noiembrie 20., saturday / sâmbătă / szombat
09:30 Excursion / excursie / kirándulás