Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Karácsony János fizikus

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Karácsony János fizikus

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság felterjesztésére Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Karácsony János fizikus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott oktatója, volt dékánhelyettese.

Gratulálunk!

 

 

Alább olvasható a díjazott laudációja.

 

Laudáció

Dr. Karácsony János fizikus, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott oktatója, volt dékánhelyettese, a magyar fizika tagozat egykori vezetője, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság alapító tagja és az általa kiadott Műszaki Szemle és Firka periodikák szerkesztőbizottsági tagja, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztályának volt titkára. Erdély számos iskolájában és fizika műhelyeiben  tartott és tart jelenleg is tudománynépszerűsítő előadásokat, melyek hatására sok diák indult el a fizikusi pályán. Lelkesedéssel adta át tudását a fiatalabb generációknak és avatta be őket főként a plazmafizika és az optika rejtelmeibe. Számos végzős hallgatónak volt témavezetője, és szakmai kapcsolatrendszere révén sokan neki köszönhetik pályafutásuk kezdeti lépéseit. Azon kevés kutatók, egyetemi tanárok és pedagógusok csoportjába tartozik, akiről soha és semmilyen körülmények között nem hallhatunk rosszat. Még azon diákjai is, akiknek nem voltak sikeresek a vizsgái, dicsérték emberséges magatartasát és igazságérzetét. Az alapvető emberi értékeket tekintette mindig azon vezérvonalnak, ami a kollegáihoz és diákjaihoz való kapcsolatát meghatározza. Ha röviden akarnánk fogalmazni, az lenne Rá a legtalálobb jelző, hogy „Csonyi” (kollégák által használt beceneve) egy  „csupa szív ember”. Személyes kapcsolatunk során sokszor sikerült megtapasztalnom segítőkészségét és altruizmusát. Egy  közösséget építő és fenntartó alapembert tisztelünk személyében, akihez bármikor és bármilyen kérdésben bátran fordulhatunk segítségért. A személyes problémáit és érdekeit félretéve soha nem hangzott el részéről az, hogy „nincs ideje” vagy „nem tudja vállalni”. A BBTE magyar fizika tagozatának minden tevékenységének (a Kísérletszombatoktól kezdve egészen a szakkolégiumi tevékenységekig) állandó és konstans segítőpartnere volt, feláldozva akár a tudományos karrierjét vagy a családjára szánt időt. A Fizika Kar magyar tagozatán levő barátságos és példás hangulat is sokat köszönhet annak, hogy „Csonyi” sok éven át állt melletünk.

Karácsony János Nagyváradon született 1945. január 24-én. Általános iskolai tanulmányait a nagyváradi 4-es számú középiskolában végezte, mely az egykori Premontrei Főgimnázium jogutódja. Középiskolai tanulmányait politikai okok miatt megszakítással végezte, 1962-ben fejezte be. Az ok az volt, hogy 1960 májusában  kapcsolatba került az 1956. október-novemberben megalakult Szabadságra Vágyó Ifjak szervezetével, mely röpcédulákat terjesztett az 56-os eseményekkel kapcsolatban, és 1961 októberében kizárták az ország összes iskolájából. Szülei hosszas utánajárása eredményeként 1962 januárjától folytathatta tanulmányait a nagyszalontai Arany János Középiskolában, ahol 1962 júniusában érettségizett. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán végezte 1962–1967 között, azt követően pedig a nagyváradi Gépipari Líceum tanára volt hat évig, 1973-ig. Noha nem erre a pályára vágyott, hamar megbarátkozott a tanári munkával, és több diákja is sikeresen részt vett az országos fizika olimpián. 1972-ben jelentkezett doktori képzésre Drăgan professzor úrhoz a Babeș–Bolyai Tudományegyetemre, és ezt követően költözött Kolozsvárra. Itt fizikusként 1973-tól dolgozott, először a Román Tudományos Akadémia Elméleti Fizika Kutató Központjában, majd 1986-tól a BBTE Fizika Karának Fizika Kutató Laboratóriumában II. fokú főkutatóként.

Tudományos pályája alakulásában döntő fordulatot hozott 1989 szeptembere. Ekkor kapott újból lehetőséget, hogy taníthasson, ugyanis addig a BBTE személyzeti osztálya minden ilyen jellegű próbálkozását visszautasította. 1992-től 2008-ig az Atomfizika, Optika és Elméleti fizika Tanszék adjunktusa. 2004–2008 között a kar dékánhelyettese és magyar tagozatának vezetője. A 2008-as nyugdíjazása után még 5 évet tanított bérmentesen az alaképzésen és még 3 évet az interdiszciplináris mesterin.

Az egyetemen többek között optikát, plazmafizikát, spektroszkópiát, általános fizikát oktatott fizika, valamint kémia szakos hallgatóknak. Kutatási területei az elméleti plazmafizika, plazmarendszerek stabilitásának elméleti vizsgálata, mikroinstabilitások relativisztikus elektronnyaláb-plazma rendszerekben, elektronciklotron-rezonanciás ionforrás plazmájának vizsgálata. Publikációinak nagy része és könyvei (Optika I., Kenéz Lajossal, 2008-ban; Plazmafizika, Simon Alpárral, 2008-ban) szintén ezekhez a kutatási területekhez tartoznak. Több tucat rangos nemzetközi folyóiratban megjelent publikációnak a szerzője vagy társ-szerzője, 5 tudományos kutatási projekt vezetője volt és több mint 20 kutatási projektnek a résztvevője. Számos tudományismertető, tudománynépszerűsítő cikket írt és nagysikerű tudománynépszerűsítő előadásokat tartott, sokszor nagyon általános témákban, nem csak a szűk tudományterületére vonatkozóan.

2008-ban megkapta a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Nukleáris Medicina Intézetének emlékérmét,  2007-ben pedig két kitüntetést is kapott a BBTE részéről az intézményben kifejtett tanári, valamint innovációs munkájáért. Megyőződésem, hogy tevékenysége nem volt eredményeihez és önfeláldozó munkájához méltóan elismerve. Ezért örülünk most itt együtt, erdélyi fizikusok ezen magasrangú állami kitüntetésnek az alkalmával, és köszönjük Magyarország Kolozsvári Konzulátusának a lehetőséget, hogy érdemei szerint elismerjük dr. Karácsony János kollégánk munkásságát.   

2019. március 20., Kolozsvár

 

Dr. Néda Zoltán

egyetemi tanár, az MTA külső tagja

a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Karácsony János fizikus

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság felterjesztésére Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Karácsony János fizikus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott oktatója, volt dékánhelyettese.

Gratulálunk!

 

 

Alább olvasható a díjazott laudációja.

 

Laudáció

Dr. Karácsony János fizikus, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott oktatója, volt dékánhelyettese, a magyar fizika tagozat egykori vezetője, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság alapító tagja és az általa kiadott Műszaki Szemle és Firka periodikák szerkesztőbizottsági tagja, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztályának volt titkára. Erdély számos iskolájában és fizika műhelyeiben  tartott és tart jelenleg is tudománynépszerűsítő előadásokat, melyek hatására sok diák indult el a fizikusi pályán. Lelkesedéssel adta át tudását a fiatalabb generációknak és avatta be őket főként a plazmafizika és az optika rejtelmeibe. Számos végzős hallgatónak volt témavezetője, és szakmai kapcsolatrendszere révén sokan neki köszönhetik pályafutásuk kezdeti lépéseit. Azon kevés kutatók, egyetemi tanárok és pedagógusok csoportjába tartozik, akiről soha és semmilyen körülmények között nem hallhatunk rosszat. Még azon diákjai is, akiknek nem voltak sikeresek a vizsgái, dicsérték emberséges magatartasát és igazságérzetét. Az alapvető emberi értékeket tekintette mindig azon vezérvonalnak, ami a kollegáihoz és diákjaihoz való kapcsolatát meghatározza. Ha röviden akarnánk fogalmazni, az lenne Rá a legtalálobb jelző, hogy „Csonyi” (kollégák által használt beceneve) egy  „csupa szív ember”. Személyes kapcsolatunk során sokszor sikerült megtapasztalnom segítőkészségét és altruizmusát. Egy  közösséget építő és fenntartó alapembert tisztelünk személyében, akihez bármikor és bármilyen kérdésben bátran fordulhatunk segítségért. A személyes problémáit és érdekeit félretéve soha nem hangzott el részéről az, hogy „nincs ideje” vagy „nem tudja vállalni”. A BBTE magyar fizika tagozatának minden tevékenységének (a Kísérletszombatoktól kezdve egészen a szakkolégiumi tevékenységekig) állandó és konstans segítőpartnere volt, feláldozva akár a tudományos karrierjét vagy a családjára szánt időt. A Fizika Kar magyar tagozatán levő barátságos és példás hangulat is sokat köszönhet annak, hogy „Csonyi” sok éven át állt melletünk.

Karácsony János Nagyváradon született 1945. január 24-én. Általános iskolai tanulmányait a nagyváradi 4-es számú középiskolában végezte, mely az egykori Premontrei Főgimnázium jogutódja. Középiskolai tanulmányait politikai okok miatt megszakítással végezte, 1962-ben fejezte be. Az ok az volt, hogy 1960 májusában  kapcsolatba került az 1956. október-novemberben megalakult Szabadságra Vágyó Ifjak szervezetével, mely röpcédulákat terjesztett az 56-os eseményekkel kapcsolatban, és 1961 októberében kizárták az ország összes iskolájából. Szülei hosszas utánajárása eredményeként 1962 januárjától folytathatta tanulmányait a nagyszalontai Arany János Középiskolában, ahol 1962 júniusában érettségizett. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán végezte 1962–1967 között, azt követően pedig a nagyváradi Gépipari Líceum tanára volt hat évig, 1973-ig. Noha nem erre a pályára vágyott, hamar megbarátkozott a tanári munkával, és több diákja is sikeresen részt vett az országos fizika olimpián. 1972-ben jelentkezett doktori képzésre Drăgan professzor úrhoz a Babeș–Bolyai Tudományegyetemre, és ezt követően költözött Kolozsvárra. Itt fizikusként 1973-tól dolgozott, először a Román Tudományos Akadémia Elméleti Fizika Kutató Központjában, majd 1986-tól a BBTE Fizika Karának Fizika Kutató Laboratóriumában II. fokú főkutatóként.

Tudományos pályája alakulásában döntő fordulatot hozott 1989 szeptembere. Ekkor kapott újból lehetőséget, hogy taníthasson, ugyanis addig a BBTE személyzeti osztálya minden ilyen jellegű próbálkozását visszautasította. 1992-től 2008-ig az Atomfizika, Optika és Elméleti fizika Tanszék adjunktusa. 2004–2008 között a kar dékánhelyettese és magyar tagozatának vezetője. A 2008-as nyugdíjazása után még 5 évet tanított bérmentesen az alaképzésen és még 3 évet az interdiszciplináris mesterin.

Az egyetemen többek között optikát, plazmafizikát, spektroszkópiát, általános fizikát oktatott fizika, valamint kémia szakos hallgatóknak. Kutatási területei az elméleti plazmafizika, plazmarendszerek stabilitásának elméleti vizsgálata, mikroinstabilitások relativisztikus elektronnyaláb-plazma rendszerekben, elektronciklotron-rezonanciás ionforrás plazmájának vizsgálata. Publikációinak nagy része és könyvei (Optika I., Kenéz Lajossal, 2008-ban; Plazmafizika, Simon Alpárral, 2008-ban) szintén ezekhez a kutatási területekhez tartoznak. Több tucat rangos nemzetközi folyóiratban megjelent publikációnak a szerzője vagy társ-szerzője, 5 tudományos kutatási projekt vezetője volt és több mint 20 kutatási projektnek a résztvevője. Számos tudományismertető, tudománynépszerűsítő cikket írt és nagysikerű tudománynépszerűsítő előadásokat tartott, sokszor nagyon általános témákban, nem csak a szűk tudományterületére vonatkozóan.

2008-ban megkapta a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Nukleáris Medicina Intézetének emlékérmét,  2007-ben pedig két kitüntetést is kapott a BBTE részéről az intézményben kifejtett tanári, valamint innovációs munkájáért. Megyőződésem, hogy tevékenysége nem volt eredményeihez és önfeláldozó munkájához méltóan elismerve. Ezért örülünk most itt együtt, erdélyi fizikusok ezen magasrangú állami kitüntetésnek az alkalmával, és köszönjük Magyarország Kolozsvári Konzulátusának a lehetőséget, hogy érdemei szerint elismerjük dr. Karácsony János kollégánk munkásságát.   

2019. március 20., Kolozsvár

 

Dr. Néda Zoltán

egyetemi tanár, az MTA külső tagja

a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke