magyar orvosi nyelv

Az alábbi híradást, amelyet Balogh Lajos Szombathelyről eredetileg  a Kárpát-medence néhány száz, botanikával (is) foglalkozó munkatársa által alkotott Caltha-levelezőkörnek küldött el, a Beythe Társaság levelező köréhez is eljutott, lévén Ր ennek is egyik alapítója. (A Beythe István Pannon Történeti Természetismereti Társaság megalakulását a KAB  is támogatta, üdvözölte.). úgy gondoljuk, a híradásban megjelenő információk a KAB tagságának jelentős részét is érdekelheti.
A híradás közreadásával mi is csatlakozunk azokhoz, akik a 10 éves jubileum alkalmából szívből köszöntik a Magyar Orvosi Nyelvet és annak fáradhatatlan szerkesztőjét, Bősze Péter professzort.
 

Péntek János

 

Tisztelt Caltha-levelezőkör!

Az év már majdnem elmúlt, s a maradék napok is a Karácsony fája alá telepednek, mikor időbeliségét tekintve még érvényes lehet e híradás a 10 éves Magyar Orvosi Nyelv című folyóiratról.

Mivel az orvosi és a mi növénytani szaknyelvünk művelésére is az élettudományok mezején nyílik lehetőség, nekünk is illő és hasznos lehet, ha ünnepi figyelmünk színképét e folyóirat méltóságteljesen szép, fenyőzöld borítójának árnyalatával is színesítjük. Igazi gazdagsága belül tárul elénk, kisvártatva azt a benyomást keltve, hogy - miként azt dr. Keszler Borbála írja - e lap a magyar orvosi szaknyelv művelésének hasonló jelentőségű eseményeként jött létre tíz évvel ezelőtt, mint amilyennek korában Bugát Pál tette számított, midőn 1825-től Pesten magyarul kezdte oktatni az orvostudományt.


Az ünnepek utáni napokban-hetekben kibontva kellemes szellemi ajándékként lapozhatunk bele, míg leendő odafigyelésünk ígéretét - elismerésünkkel és jókívánságainkkal - már most a
Magyar Orvosi Nyelv
 
Az évente kétszer megjelenő lap főszerkesztő-helyettesei: dr. Berényi Mihály, dr. Bertók Loránd, dr. Eckhardt Sándor, dr. Szabó István Mihály, szerkesztője dr. Laczkó Krisztina, míg a népes szerkesztőbizottság elnöke dr. Vizi E. Szilveszter. A Magyar Orvosi Nyelv a Magyar Szakírók Szövetsége, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya, az MTA Nyelv- és Irodalom-tudományok Osztálya, a Magyar Orvosi Kamara és az Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia gondozásában jelenik meg.
Szerkesztősége, s különösen missziójának legállhatatosabb képviselője, dr. Bősze Péter, a lap alapító-főszerkesztője karácsonyfája alá tehetjük.
Igen jelentékeny szempont, hogy a folyóirat megjelent számainak anyaga világhálós honlapján is teljes egészében hozzáférhető: http://www.orvosinyelv.hu/, mottója: "Nincs magyar orvostudomány magyar orvosi nyelv nélkül."

 
Kóstolóként ajánlva álljon itt néhány cím a benne foglalt tudományos közleményekből, versekből. Külön figyelmet érdemelnek a Magyar Orvosi Nyelv által gondozott könyvek, amelyek egyrészt a tudományos közlemények készítése terén nyújtanak - nemcsak kutatóorvosoknak - alapos útmutatót, másrészt az immár egyetemi tárgyként is oktatott magyar orvosi nyelv tankönyveként döntő részben szintén a folyóiratnak köszönhetik megszületésüket.

A tudományos közleményekből:

Bősze Péter: Tudományos közlemények írása, szerkesztése: útmutató a leendő szerzők és a közlemények olvasói számára. - M. O. Ny. 2004/1
Palkovits Miklós: A tudományelemzés módszerei - A tudományos közlés szempontjai és etikája. - M. O. Ny. 2005/2
Bősze Péter: Tudományos társaságok, tudományos rendezvények és előadások. - M. O. Ny. 2008/2

A versekből:
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. - M. O. Ny. 2007/1
Bencze Imre: édes, ékes Apanyelvünk. Lőrincze Lajosnak és Grétsy Lászlónak. - M. O. Ny. 2008/2

A könyvek:

Bősze Péter - Palkovits Miklós: Tudományos közlemények írása, szerkesztése és értékelése. -útmutató orvosi közlemények írói, olvasói, értékelői és bírálói számára. - NOK Kiadó, Budapest, 2006, 170 pp. http://resources.metapress.com/pdf-preview.axd?code=46032005307265h5&size=largest

Bősze Péter (szerk.): A magyar orvosi nyelv tankönyve. - Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009, 400 pp.
http://www.medicina-kiado.hu/index.php?menu=newbooks&book=1573

A
Magyar Orvosi Nyelv nemes küldetésben növekvő fájának az eddig termett értékekhez hasonlókat gyümölcsöző további tíz éveket - most békés Karácsonyt és boldog új esztendőt - kívánok, csakúgy, mint minden Caltha-olvasónak!

Balogh Lajos

Szombathely

Az alábbi híradást, amelyet Balogh Lajos Szombathelyről eredetileg  a Kárpát-medence néhány száz, botanikával (is) foglalkozó munkatársa által alkotott Caltha-levelezőkörnek küldött el, a Beythe Társaság levelező köréhez is eljutott, lévén Ր ennek is egyik alapítója. (A Beythe István Pannon Történeti Természetismereti Társaság megalakulását a KAB  is támogatta, üdvözölte.). úgy gondoljuk, a híradásban megjelenő információk a KAB tagságának jelentős részét is érdekelheti.
A híradás közreadásával mi is csatlakozunk azokhoz, akik a 10 éves jubileum alkalmából szívből köszöntik a Magyar Orvosi Nyelvet és annak fáradhatatlan szerkesztőjét, Bősze Péter professzort.
 

Péntek János

 

Tisztelt Caltha-levelezőkör!

Az év már majdnem elmúlt, s a maradék napok is a Karácsony fája alá telepednek, mikor időbeliségét tekintve még érvényes lehet e híradás a 10 éves Magyar Orvosi Nyelv című folyóiratról.

Mivel az orvosi és a mi növénytani szaknyelvünk művelésére is az élettudományok mezején nyílik lehetőség, nekünk is illő és hasznos lehet, ha ünnepi figyelmünk színképét e folyóirat méltóságteljesen szép, fenyőzöld borítójának árnyalatával is színesítjük. Igazi gazdagsága belül tárul elénk, kisvártatva azt a benyomást keltve, hogy - miként azt dr. Keszler Borbála írja - e lap a magyar orvosi szaknyelv művelésének hasonló jelentőségű eseményeként jött létre tíz évvel ezelőtt, mint amilyennek korában Bugát Pál tette számított, midőn 1825-től Pesten magyarul kezdte oktatni az orvostudományt.


Az ünnepek utáni napokban-hetekben kibontva kellemes szellemi ajándékként lapozhatunk bele, míg leendő odafigyelésünk ígéretét - elismerésünkkel és jókívánságainkkal - már most a
Magyar Orvosi Nyelv
 
Az évente kétszer megjelenő lap főszerkesztő-helyettesei: dr. Berényi Mihály, dr. Bertók Loránd, dr. Eckhardt Sándor, dr. Szabó István Mihály, szerkesztője dr. Laczkó Krisztina, míg a népes szerkesztőbizottság elnöke dr. Vizi E. Szilveszter. A Magyar Orvosi Nyelv a Magyar Szakírók Szövetsége, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya, az MTA Nyelv- és Irodalom-tudományok Osztálya, a Magyar Orvosi Kamara és az Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia gondozásában jelenik meg.
Szerkesztősége, s különösen missziójának legállhatatosabb képviselője, dr. Bősze Péter, a lap alapító-főszerkesztője karácsonyfája alá tehetjük.
Igen jelentékeny szempont, hogy a folyóirat megjelent számainak anyaga világhálós honlapján is teljes egészében hozzáférhető: http://www.orvosinyelv.hu/, mottója: "Nincs magyar orvostudomány magyar orvosi nyelv nélkül."

 
Kóstolóként ajánlva álljon itt néhány cím a benne foglalt tudományos közleményekből, versekből. Külön figyelmet érdemelnek a Magyar Orvosi Nyelv által gondozott könyvek, amelyek egyrészt a tudományos közlemények készítése terén nyújtanak - nemcsak kutatóorvosoknak - alapos útmutatót, másrészt az immár egyetemi tárgyként is oktatott magyar orvosi nyelv tankönyveként döntő részben szintén a folyóiratnak köszönhetik megszületésüket.

A tudományos közleményekből:

Bősze Péter: Tudományos közlemények írása, szerkesztése: útmutató a leendő szerzők és a közlemények olvasói számára. - M. O. Ny. 2004/1
Palkovits Miklós: A tudományelemzés módszerei - A tudományos közlés szempontjai és etikája. - M. O. Ny. 2005/2
Bősze Péter: Tudományos társaságok, tudományos rendezvények és előadások. - M. O. Ny. 2008/2

A versekből:
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. - M. O. Ny. 2007/1
Bencze Imre: édes, ékes Apanyelvünk. Lőrincze Lajosnak és Grétsy Lászlónak. - M. O. Ny. 2008/2

A könyvek:

Bősze Péter - Palkovits Miklós: Tudományos közlemények írása, szerkesztése és értékelése. -útmutató orvosi közlemények írói, olvasói, értékelői és bírálói számára. - NOK Kiadó, Budapest, 2006, 170 pp. http://resources.metapress.com/pdf-preview.axd?code=46032005307265h5&size=largest

Bősze Péter (szerk.): A magyar orvosi nyelv tankönyve. - Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009, 400 pp.
http://www.medicina-kiado.hu/index.php?menu=newbooks&book=1573

A
Magyar Orvosi Nyelv nemes küldetésben növekvő fájának az eddig termett értékekhez hasonlókat gyümölcsöző további tíz éveket - most békés Karácsonyt és boldog új esztendőt - kívánok, csakúgy, mint minden Caltha-olvasónak!

Balogh Lajos

Szombathely