Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
Előadónk: Lányi András ny. egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest
 
Az előadás címe: Válság és átalakulás
 
Rezümé: Előadásomban megkülönböztetem a civilizációk fejlődése során szükségképpen fellépő válságokat azoktól, amelyek egy civilizáció legalapvetőbb tulajdonságaiból fakadnak, ezért a rendszer keretei között kezelhetetlenek, így annak összeomlásához vezetnek, egyszersmind alkalmat adnak új intézmények kialakulására, amelyek újszerű válaszokat kínálnak a változó társadalmi és természeti környezet kihívására. A mostani világjárványokat a globalizáció és a bioszféra-krízis indikátorának tekintem, ez utóbbiakból következtetek a modern ipari társadalmak fejlődésének fő tendenciájára. Azonosítani próbálom az okokat, melyek nehezítik ennek felismerését, és a sikeres válságkezelés útjában állnak. Ezek közül – ünneprontóként – kiemelem a tudósok felelősségét és a tudománynak a válság kezelésében betöltött kétes szerepét.

 

A konferencia dátuma: 2021. november 11-12.
Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
Előadónk: Lányi András ny. egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest
 
Az előadás címe: Válság és átalakulás
 
Rezümé: Előadásomban megkülönböztetem a civilizációk fejlődése során szükségképpen fellépő válságokat azoktól, amelyek egy civilizáció legalapvetőbb tulajdonságaiból fakadnak, ezért a rendszer keretei között kezelhetetlenek, így annak összeomlásához vezetnek, egyszersmind alkalmat adnak új intézmények kialakulására, amelyek újszerű válaszokat kínálnak a változó társadalmi és természeti környezet kihívására. A mostani világjárványokat a globalizáció és a bioszféra-krízis indikátorának tekintem, ez utóbbiakból következtetek a modern ipari társadalmak fejlődésének fő tendenciájára. Azonosítani próbálom az okokat, melyek nehezítik ennek felismerését, és a sikeres válságkezelés útjában állnak. Ezek közül – ünneprontóként – kiemelem a tudósok felelősségét és a tudománynak a válság kezelésében betöltött kétes szerepét.

 

A konferencia dátuma: 2021. november 11-12.