Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021 - Program

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021 - Program

Magyar Tudomány Ünnepe

Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz. Válság és élhető jövő.

konferencia

2021. november 11–12.

 

A modern kor óta politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális téren egyaránt az állandó változások időszakát éljük, amely állandó változást legtöbbször állandó válságként érzékelünk, hiszen folyamatosan alkalmazkodnunk kell a változó helyzetekhez. Egyes kutatások az ezredforduló utáni években folyamatosan érzékelhető válságról, permanens válságról, azaz a válság állandósulásáról beszéltek, és arról írtak, hogy a válság immár a mindennapok része lett, egyfajta közösségi életérzéssé vált. A 2020-as, jelenleg is tartó koronavírus-járvány alaposan átalakította az életvitelünket, kapcsolatainkat. A pandémia által előidézett bizonytalanságot leginkább mint válságot és megoldandó feladattömeget érzékeljük: ez a kettős tapasztalat ihlette a jelen konferenciánk témáját, ugyanakkor szeretnénk azt tágabb/általánosabb perspektívából megközelíteni. 

Válságban lehet egy egyén, egy közösség, egy régió, egy ország, vagy akár ennél nagyobb területi vagy szervezeti egység is. Az egyén, aki nem tud megfelelni a hirtelen megváltozó társadalmi követelményeknek, vagy nem tud alkalmazkodni a változó gazdasági helyzethez, ugyanúgy válságba kerülhet, mint a közösségek, amelyeknek szembe kell nézniük egy gazdasági vagy társadalmi válsággal. A válság ugyanakkor alvó erőforrásokat is mozgósít: társadalmi szolidaritást, összefogást követel, innovációra, kreativitásra sarkall.

A konferenciánk keretében feltett kérdések mind a természet-, mind az élettudományok, illetve a társadalomtudományok szakembereit megszólítják: a matematika, fizika, kémia, biológia, ökológia, földtan, földrajz, mérnöki tudományok, orvostudomány, gyógyszerészet, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, néprajz, irodalom, színháztudomány és történelemtudomány egy-egy képviselőjét szólaltatjuk meg. Kérdéseink általában a válságokra, azok okaira, kialakulására és kezelésére vonatkoznak, a konkrét példák között nyilván a 2020-as pandémia okozta válság elemzését, kezelését, kilátásait mérlegeljük, és azt, hogy hogyan lehet a tudomány eszközeivel élhető jövőt biztosítani.

 

Program

 
2021. november 11. 

Csatlakozás:  https://us06web.zoom.us/j/89217127355 

 

14.00–14.15 Megnyitó

Gábor Csilla, az MTA külső tagja, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke

Kocsis Károly, az MTA tagja, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

Soós Anna rektorhelyettes, Babeș-Bolyai Tudományegyetem

 

Moderátor: Gábor Csilla, az MTA külső tagja, a KAB elnöke

14.15–14.45

Kocsis Károly, az MTA tagja, intézetigazgató, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet

A Kárpát-medence társadalmának jelen térszerkezete

 

14.45–15.15

Péntek János, az MTA külső tagja, ny. egyetemi tanár, BBTE Kolozsvár

A nyelvalakítás elvei, ahogy Teleki József látta a 19. század elején

 

15.15–15.45

Kása Zoltán ny. egyetemi tanár, Sapientia EMTE

Rend a rendezetlenségben – gráfelméleti példákkal

 

15.45–16.15

Szőke Árpád Ferenc egyetemi tanársegéd, BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet, Kolozsvár

Polimerekkel módosított felületek alkalmazása az elektroanalitikában és a korrózióvédelemben

 

16.15–16.45

A 2021. évi tudományos díjak átadása

 

16.45–17.00 szünet

 

17.00–17.30

Szász Levente egyetemi tanár, dékánhelyettes, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet

A járvány okozta válság mint lehetőség: fókuszban az online kereskedelem

 

17.30–18.00

Balázs Imre József egyetemi docens, BBTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár

Címtelen Föld: az irodalom plurális válaszai kortárs válságokra

 

18.00–18.30

Veres Valér egyetemi tanár, dékánhelyettes, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár

A társadalmi változások, válságok összefüggései a népesedéssel és a társadalmi-gazdasági fejlődéssel

 

 


2021. november 12.

Csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/83625645686

 

Moderátor: Szigeti Attila, a KAB alelnöke

9.00–9.30

Lányi András ny. egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest

Válság és átalakulás

 

9.30–10.00

Dósa Zoltán egyetemi docens, tagozatigazgató, a BBTE Pedagógiai és Alkalmazott Didaktikai Intézete, Székelyudvarhely

Építkezés a krízisből. A válság mint a fejlődés mozgatórugója 

 

10.00–10.30

Ungvári Zrínyi Ildikó egyetemi tanár, Művészeti Egyetem, Marosvásárhely

Újratervezés: egyének, közösségek, struktúrák a pandémia színházában

 

10.30–10.45 szünet

 

10.45–11.15

Halmos Károly ny. egyetemi docens, ELTE BTK TI Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszék, Budapest

Kis bukások – jelentéktelenek? A válság és a sérülékeny társadalmi elemek kapcsolata az 1869. évi válság idején.

 

11.15-11.45

Farkas Judit habil. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs

Válság-gondolat és ökofalvak

 

11.45-12.15

Berszán Lídia egyetemi docens, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár

Élhető válság és reziliencia

 

12.15–12.45 ebédszünet

 

Moderátor: Tiboldi István, a KAB alelnöke

12.45–13.15

Kiss Loránd egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged

Szelektív fluorozások a szegedi gyógyszerkémiai intézetben

 

13.15–13.45

Szabó Mónika belgyógyász, diabetológus főorvos / egyetemi adjunktus, Orvosi, Gyógyszerészeti és Technikai Egyetem, Marosvásárhely

Megállt, vagy csak megtorpant a medicina diadalútja?

 

13.45–14.15

Balog Adalbert egyetemi tanár, rektorhelyettes, Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara, Kertészmérnöki Tanszék

Élelmiszerválság a növényvédelem tükrében – lehetőségek és kihívások

 

14.15–14.30 szünet

 

Moderátor: Paizs Csaba, a KAB alelnöke

14.30–15.00

Poppe András egyetemi tanár, tanszékvezető, Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke, Budapest

Félvezetőipar és fenntarthatóság  

 

15.00–15.30

Biró Tamás Sándor tudományos tanácsadó, igazgatóhelyettes, Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet, Budapest

Nanoplazmonikus Lézeres Fúzió Kutatólaboratórium

 

15.30–16.00

Tél Tamás emeritus professzor, ELTE TTK Fizikai Intézet, Budapest

Káosz, turbulencia és klíma: Ahol az elemszám növelése nem csökkenti a bizonytalanságot

 

16.00–16.10 szünet

 

16.10–16.40

Némethi András, az MTA levelező tagja, kutató, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Hány szinguláris pontja van egy hiperfelületnek?

 

16.40–17.10

Ispánovity Péter Dusán egyetemi adjunktus, ELTE Anyagfizikai Tanszék, Budapest

Földrengések Zn mikrooszlopokban

 

17.10–17.40

Karátson Dávid egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE Földrajz–Földtudományi Intézet, Budapest

A Kárpátok legfiatalabb vulkánja, a Csomád (Springer, 2021)

 

17.40–18.10

Weiszburg Tamás egyetemi tanár, ELTE Budapest, Sapientia EMTE Kolozsvár

Környezeti ásványtani adalékok az élhető jövőhöz

 

18.10 Zárszó

 

A konferencia szervezőbizottsága:

Gábor Csilla, a KAB elnöke

Paizs Csaba, a KAB alelnöke

Szigeti Attila, a KAB alelnöke

Tiboldi István, a KAB alelnöke

Szikszai Mária, a KAB titkárságvezetője 

 

Partner: Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021 - Program

Magyar Tudomány Ünnepe

Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz. Válság és élhető jövő.

konferencia

2021. november 11–12.

 

A modern kor óta politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális téren egyaránt az állandó változások időszakát éljük, amely állandó változást legtöbbször állandó válságként érzékelünk, hiszen folyamatosan alkalmazkodnunk kell a változó helyzetekhez. Egyes kutatások az ezredforduló utáni években folyamatosan érzékelhető válságról, permanens válságról, azaz a válság állandósulásáról beszéltek, és arról írtak, hogy a válság immár a mindennapok része lett, egyfajta közösségi életérzéssé vált. A 2020-as, jelenleg is tartó koronavírus-járvány alaposan átalakította az életvitelünket, kapcsolatainkat. A pandémia által előidézett bizonytalanságot leginkább mint válságot és megoldandó feladattömeget érzékeljük: ez a kettős tapasztalat ihlette a jelen konferenciánk témáját, ugyanakkor szeretnénk azt tágabb/általánosabb perspektívából megközelíteni. 

Válságban lehet egy egyén, egy közösség, egy régió, egy ország, vagy akár ennél nagyobb területi vagy szervezeti egység is. Az egyén, aki nem tud megfelelni a hirtelen megváltozó társadalmi követelményeknek, vagy nem tud alkalmazkodni a változó gazdasági helyzethez, ugyanúgy válságba kerülhet, mint a közösségek, amelyeknek szembe kell nézniük egy gazdasági vagy társadalmi válsággal. A válság ugyanakkor alvó erőforrásokat is mozgósít: társadalmi szolidaritást, összefogást követel, innovációra, kreativitásra sarkall.

A konferenciánk keretében feltett kérdések mind a természet-, mind az élettudományok, illetve a társadalomtudományok szakembereit megszólítják: a matematika, fizika, kémia, biológia, ökológia, földtan, földrajz, mérnöki tudományok, orvostudomány, gyógyszerészet, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, néprajz, irodalom, színháztudomány és történelemtudomány egy-egy képviselőjét szólaltatjuk meg. Kérdéseink általában a válságokra, azok okaira, kialakulására és kezelésére vonatkoznak, a konkrét példák között nyilván a 2020-as pandémia okozta válság elemzését, kezelését, kilátásait mérlegeljük, és azt, hogy hogyan lehet a tudomány eszközeivel élhető jövőt biztosítani.

 

Program

 
2021. november 11. 

Csatlakozás:  https://us06web.zoom.us/j/89217127355 

 

14.00–14.15 Megnyitó

Gábor Csilla, az MTA külső tagja, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke

Kocsis Károly, az MTA tagja, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

Soós Anna rektorhelyettes, Babeș-Bolyai Tudományegyetem

 

Moderátor: Gábor Csilla, az MTA külső tagja, a KAB elnöke

14.15–14.45

Kocsis Károly, az MTA tagja, intézetigazgató, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet

A Kárpát-medence társadalmának jelen térszerkezete

 

14.45–15.15

Péntek János, az MTA külső tagja, ny. egyetemi tanár, BBTE Kolozsvár

A nyelvalakítás elvei, ahogy Teleki József látta a 19. század elején

 

15.15–15.45

Kása Zoltán ny. egyetemi tanár, Sapientia EMTE

Rend a rendezetlenségben – gráfelméleti példákkal

 

15.45–16.15

Szőke Árpád Ferenc egyetemi tanársegéd, BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet, Kolozsvár

Polimerekkel módosított felületek alkalmazása az elektroanalitikában és a korrózióvédelemben

 

16.15–16.45

A 2021. évi tudományos díjak átadása

 

16.45–17.00 szünet

 

17.00–17.30

Szász Levente egyetemi tanár, dékánhelyettes, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet

A járvány okozta válság mint lehetőség: fókuszban az online kereskedelem

 

17.30–18.00

Balázs Imre József egyetemi docens, BBTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár

Címtelen Föld: az irodalom plurális válaszai kortárs válságokra

 

18.00–18.30

Veres Valér egyetemi tanár, dékánhelyettes, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár

A társadalmi változások, válságok összefüggései a népesedéssel és a társadalmi-gazdasági fejlődéssel

 

 


2021. november 12.

Csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/83625645686

 

Moderátor: Szigeti Attila, a KAB alelnöke

9.00–9.30

Lányi András ny. egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest

Válság és átalakulás

 

9.30–10.00

Dósa Zoltán egyetemi docens, tagozatigazgató, a BBTE Pedagógiai és Alkalmazott Didaktikai Intézete, Székelyudvarhely

Építkezés a krízisből. A válság mint a fejlődés mozgatórugója 

 

10.00–10.30

Ungvári Zrínyi Ildikó egyetemi tanár, Művészeti Egyetem, Marosvásárhely

Újratervezés: egyének, közösségek, struktúrák a pandémia színházában

 

10.30–10.45 szünet

 

10.45–11.15

Halmos Károly ny. egyetemi docens, ELTE BTK TI Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszék, Budapest

Kis bukások – jelentéktelenek? A válság és a sérülékeny társadalmi elemek kapcsolata az 1869. évi válság idején.

 

11.15-11.45

Farkas Judit habil. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs

Válság-gondolat és ökofalvak

 

11.45-12.15

Berszán Lídia egyetemi docens, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár

Élhető válság és reziliencia

 

12.15–12.45 ebédszünet

 

Moderátor: Tiboldi István, a KAB alelnöke

12.45–13.15

Kiss Loránd egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged

Szelektív fluorozások a szegedi gyógyszerkémiai intézetben

 

13.15–13.45

Szabó Mónika belgyógyász, diabetológus főorvos / egyetemi adjunktus, Orvosi, Gyógyszerészeti és Technikai Egyetem, Marosvásárhely

Megállt, vagy csak megtorpant a medicina diadalútja?

 

13.45–14.15

Balog Adalbert egyetemi tanár, rektorhelyettes, Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara, Kertészmérnöki Tanszék

Élelmiszerválság a növényvédelem tükrében – lehetőségek és kihívások

 

14.15–14.30 szünet

 

Moderátor: Paizs Csaba, a KAB alelnöke

14.30–15.00

Poppe András egyetemi tanár, tanszékvezető, Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke, Budapest

Félvezetőipar és fenntarthatóság  

 

15.00–15.30

Biró Tamás Sándor tudományos tanácsadó, igazgatóhelyettes, Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet, Budapest

Nanoplazmonikus Lézeres Fúzió Kutatólaboratórium

 

15.30–16.00

Tél Tamás emeritus professzor, ELTE TTK Fizikai Intézet, Budapest

Káosz, turbulencia és klíma: Ahol az elemszám növelése nem csökkenti a bizonytalanságot

 

16.00–16.10 szünet

 

16.10–16.40

Némethi András, az MTA levelező tagja, kutató, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Hány szinguláris pontja van egy hiperfelületnek?

 

16.40–17.10

Ispánovity Péter Dusán egyetemi adjunktus, ELTE Anyagfizikai Tanszék, Budapest

Földrengések Zn mikrooszlopokban

 

17.10–17.40

Karátson Dávid egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE Földrajz–Földtudományi Intézet, Budapest

A Kárpátok legfiatalabb vulkánja, a Csomád (Springer, 2021)

 

17.40–18.10

Weiszburg Tamás egyetemi tanár, ELTE Budapest, Sapientia EMTE Kolozsvár

Környezeti ásványtani adalékok az élhető jövőhöz

 

18.10 Zárszó

 

A konferencia szervezőbizottsága:

Gábor Csilla, a KAB elnöke

Paizs Csaba, a KAB alelnöke

Szigeti Attila, a KAB alelnöke

Tiboldi István, a KAB alelnöke

Szikszai Mária, a KAB titkárságvezetője 

 

Partner: Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár