Médiatektúra. Az érzékelés érzékelése.

Esemény időpontja:

  • 2023-01-26 18:00:00
Médiatektúra. Az érzékelés érzékelése.
Korábban elképzelhetetlen szabadsággal játszhatunk ma nagyon különböző jelentéshordozókkal: színekkel, mintázatokkal, készen kapott alkotásokkal, melyeket letölthetünk, nagyíthatunk, a legkülönfélébb hordozókra nyomtathatunk. Közben átalakítjuk, belakjuk a teret. Belépünk a képbe. Visszhangossá alakítjuk a csendet. Elmerülünk olyan VR-tapasztalásokban, melyek új önismeretet és önmagunkból való kinézés új lehetőségeit egyszerre jelenthetik. A médiatektúra mint elméleti perspektíva virtuális és analóg szövegek, képek, háromdimenziós tárgyak, térszerkezetek szinkrón működésére vonatkozik, illetve folyamatosan metázik azon, hogy mindezt egészben vagy részben valaki érzékeli önnön érzékelésének megtapasztalása által.
 
Időpont: 2023. január 26., 18 óra
 
Előadó: Ármeán Otília egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE
 

Az előadást a KAB YouTube csatornáján élőben közvetítjük: Youtube link

Esemény: Facebook link 

A KAB Instagram oldala: Instagram link 

Csatlakozás: Zoom link

 

 
*
 
A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást. A nyelvhez, nyelvhasználathoz kapcsolódó grammatica, dialectica, rhetorica (összefoglaló néven trivium) tárgyai közvetetten a mai humántudományok előhírnökei, míg az ún. matematikai arsok (arithmetica, geometria, musica, astronomia) a quadrivium diszciplínáiként a mai értelemben vett reáltudományokat foglalják magukban. Ez a rendszer képezte a teológiai, jogi és orvosi fakultások alapját. Előadássorozatunk nevével erre a régiségben gyökerező univerzalitásigényre szeretnénk visszautalni, azt mai tartalmakkal megtölteni.
 
*
Médiatektúra. Az érzékelés érzékelése.
Korábban elképzelhetetlen szabadsággal játszhatunk ma nagyon különböző jelentéshordozókkal: színekkel, mintázatokkal, készen kapott alkotásokkal, melyeket letölthetünk, nagyíthatunk, a legkülönfélébb hordozókra nyomtathatunk. Közben átalakítjuk, belakjuk a teret. Belépünk a képbe. Visszhangossá alakítjuk a csendet. Elmerülünk olyan VR-tapasztalásokban, melyek új önismeretet és önmagunkból való kinézés új lehetőségeit egyszerre jelenthetik. A médiatektúra mint elméleti perspektíva virtuális és analóg szövegek, képek, háromdimenziós tárgyak, térszerkezetek szinkrón működésére vonatkozik, illetve folyamatosan metázik azon, hogy mindezt egészben vagy részben valaki érzékeli önnön érzékelésének megtapasztalása által.
 
Időpont: 2023. január 26., 18 óra
 
Előadó: Ármeán Otília egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE
 

Az előadást a KAB YouTube csatornáján élőben közvetítjük: Youtube link

Esemény: Facebook link 

A KAB Instagram oldala: Instagram link 

Csatlakozás: Zoom link

 

 
*
 
A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást. A nyelvhez, nyelvhasználathoz kapcsolódó grammatica, dialectica, rhetorica (összefoglaló néven trivium) tárgyai közvetetten a mai humántudományok előhírnökei, míg az ún. matematikai arsok (arithmetica, geometria, musica, astronomia) a quadrivium diszciplínáiként a mai értelemben vett reáltudományokat foglalják magukban. Ez a rendszer képezte a teológiai, jogi és orvosi fakultások alapját. Előadássorozatunk nevével erre a régiségben gyökerező univerzalitásigényre szeretnénk visszautalni, azt mai tartalmakkal megtölteni.
 
*