Az erdélyi tudomány hírei

Monográfia jelent meg az Erdélyi Párt történetéről

Monográfia jelent meg az Erdélyi Párt történetéről

A „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között című könyv a második bécsi döntés után Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Erdélyben létrejött domináns magyar politikai alakulat, az Erdélyi Párt történetének részleteiben való föltárására vállalkozik.

A könyv nyolc nagyobb fejezetben mutatja be az Erdélyi Pártot. Az első fejezet átfogó képet nyújt a két világháború közötti erdélyi magyar politikai életről, majd a következő a második bécsi döntést és annak következményeit elemzi, valamint az erdélyi képviselők országgyűlési behívását veszi górcső alá. A harmadik fejezet tárgyalja az Erdélyi Párt megalakulásának folyamatát, bemutatja a vezetőséget, kifejti a helyi tagozatok hálózatának kiépülését és elemzi a tagság összetételét, valamint a párt pénzügyi fenntartásának módjait. Ezt követően külön fejezet foglalkozik az Erdélyi Párt ideológiájával, amelynek keretében a párt programja is ismertetésre kerül. Az ötödik fejezet a politikai alakulat országgyűlési tevékenységének van szentelve. Ehhez kapcsolódik a következő fejezet, amely a párt érdekvédelmi szervezetként való működését foglalja össze. Az Erdélyi Párt működésének politikai hátteréhez elengedhetetlen az anyaországi pártok 1940 utáni észak-erdélyi térnyerési kísérleteinek ismertetése, amelyre a hetedik fejezet vállalkozik.

A kötet utolsó fejezete az általános katona-politikai fejlemények keretébe ágyazva mutatja be az Erdélyi Párt agóniáját és megszűnését. A könyvhöz több melléklet tartozik, amelyek között párttörténeti kronológia, a vezető politikusok névjegyzéke és a pártvezetők rövid életrajza található.

 

 

Murádin János Kristóf:  „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2019, 305 o. 

Monográfia jelent meg az Erdélyi Párt történetéről

A „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között című könyv a második bécsi döntés után Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Erdélyben létrejött domináns magyar politikai alakulat, az Erdélyi Párt történetének részleteiben való föltárására vállalkozik.

A könyv nyolc nagyobb fejezetben mutatja be az Erdélyi Pártot. Az első fejezet átfogó képet nyújt a két világháború közötti erdélyi magyar politikai életről, majd a következő a második bécsi döntést és annak következményeit elemzi, valamint az erdélyi képviselők országgyűlési behívását veszi górcső alá. A harmadik fejezet tárgyalja az Erdélyi Párt megalakulásának folyamatát, bemutatja a vezetőséget, kifejti a helyi tagozatok hálózatának kiépülését és elemzi a tagság összetételét, valamint a párt pénzügyi fenntartásának módjait. Ezt követően külön fejezet foglalkozik az Erdélyi Párt ideológiájával, amelynek keretében a párt programja is ismertetésre kerül. Az ötödik fejezet a politikai alakulat országgyűlési tevékenységének van szentelve. Ehhez kapcsolódik a következő fejezet, amely a párt érdekvédelmi szervezetként való működését foglalja össze. Az Erdélyi Párt működésének politikai hátteréhez elengedhetetlen az anyaországi pártok 1940 utáni észak-erdélyi térnyerési kísérleteinek ismertetése, amelyre a hetedik fejezet vállalkozik.

A kötet utolsó fejezete az általános katona-politikai fejlemények keretébe ágyazva mutatja be az Erdélyi Párt agóniáját és megszűnését. A könyvhöz több melléklet tartozik, amelyek között párttörténeti kronológia, a vezető politikusok névjegyzéke és a pártvezetők rövid életrajza található.

 

 

Murádin János Kristóf:  „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2019, 305 o.