Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei IV.

2014. május 23., péntek

Helyszín: KAB-székház: Ion Ghica/Tamás András u. 12.

 

8:00–9:00 Regisztráció

9:00–9:15

A konferenciát megnyitja Péntek János akadémikus, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke

9:15–9:45

Székely Zsuzsa (BBTE): Hol tart ma a nyelv motiváltságának a kutatása?

9:45–10:15

Szili Katalin (ELTE): Beszél vs. csacsog. Adalékok a szerkezeti-szemantikai motiváltság kérdéséhez
10:15–10:45

Fazakas Emese (BBTE): Hangalaki összecsengés és jelentésváltozás

 

10:45–11:00 Kávészünet

 

11:00–11:30

Szűcs Tibor (PTE): Stilisztikai és fordításkritikai esettanulmány a hangalaki motiváltság szöveg szintű kiteljesedéséhez

11:30–12:00

Benő Attila (BBTE): Hangzásséma és szerkezeti motiváltság a hangutánzó és hangulatfestő igéink körében

12:00–12:30

Szilágyi N. Sándor (BBTE): Hangulatfestés – de mit is festünk?

 

12:30–14:30 Ebédszünet

 

14:30–15:00

Pomozi Péter (ELTE): A magánhangzó-harmónia ikonikus szerepéről a finnugor nyelvekben

15:00–15:30
Szabó M. Helga (MTA NyTI): Motiváltság és ikonicitás a magyar jelnyelvben

15:30–16:00

Büky László (SZTE): Az ikonicitás megvalósulása – Babits Mihály: A Danaidák

 

16:00–16:15 Kávészünet

 

16:15–16:45

Rákosi György (DE): Funkcionális és formális megközelítések a magyar birtokosi anafora leírásában

16:45–17:15   

Alberti Gábor (PTE) – Gervain Judit (CNRS-Paris) – Schnell Zsuzsanna (PTE) – Szabó Veronika (PTE): A vonzatsorrend és az esetmorfológia külső meghatározottsága

17:15−17:45  

Farkas Judit (MTA NyTI): Esettanulmányok egy hatásláncok motiválta thematikus elméletben

17:45–18:00   

A konferenciát összegzi és lezárja Szilágyi N. Sándor, a Magyar és általános Nyelvészeti Tanszék professzora

 

2014. május 23., péntek

Helyszín: KAB-székház: Ion Ghica/Tamás András u. 12.

 

8:00–9:00 Regisztráció

9:00–9:15

A konferenciát megnyitja Péntek János akadémikus, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke

9:15–9:45

Székely Zsuzsa (BBTE): Hol tart ma a nyelv motiváltságának a kutatása?

9:45–10:15

Szili Katalin (ELTE): Beszél vs. csacsog. Adalékok a szerkezeti-szemantikai motiváltság kérdéséhez
10:15–10:45

Fazakas Emese (BBTE): Hangalaki összecsengés és jelentésváltozás

 

10:45–11:00 Kávészünet

 

11:00–11:30

Szűcs Tibor (PTE): Stilisztikai és fordításkritikai esettanulmány a hangalaki motiváltság szöveg szintű kiteljesedéséhez

11:30–12:00

Benő Attila (BBTE): Hangzásséma és szerkezeti motiváltság a hangutánzó és hangulatfestő igéink körében

12:00–12:30

Szilágyi N. Sándor (BBTE): Hangulatfestés – de mit is festünk?

 

12:30–14:30 Ebédszünet

 

14:30–15:00

Pomozi Péter (ELTE): A magánhangzó-harmónia ikonikus szerepéről a finnugor nyelvekben

15:00–15:30
Szabó M. Helga (MTA NyTI): Motiváltság és ikonicitás a magyar jelnyelvben

15:30–16:00

Büky László (SZTE): Az ikonicitás megvalósulása – Babits Mihály: A Danaidák

 

16:00–16:15 Kávészünet

 

16:15–16:45

Rákosi György (DE): Funkcionális és formális megközelítések a magyar birtokosi anafora leírásában

16:45–17:15   

Alberti Gábor (PTE) – Gervain Judit (CNRS-Paris) – Schnell Zsuzsanna (PTE) – Szabó Veronika (PTE): A vonzatsorrend és az esetmorfológia külső meghatározottsága

17:15−17:45  

Farkas Judit (MTA NyTI): Esettanulmányok egy hatásláncok motiválta thematikus elméletben

17:45–18:00   

A konferenciát összegzi és lezárja Szilágyi N. Sándor, a Magyar és általános Nyelvészeti Tanszék professzora