Művészet a nevelésben. Konferencia Marosváráshelyen

Művészet a nevelésben. Konferencia Marosváráshelyen

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem –Tanárképző Intézet,

a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatásával

 

Nemzetközi Tudományos Konferencia

 

MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN

Önismeret és személyiségfejlődés

 

 

Marosvásárhely, 2019. április 10.

 

A mai világ művészi sokrétűsége miatt bonyolult „vállalkozás” a művészetek befogadására való felkészítés. Konferenciánk lehetőséget és keretet biztosít a következő kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésére:

Lehet-e a művészet az önmegismerés, személyiségfejlesztés útja, lehetősége? Alkalmas-e a művészet problémahelyzetek feltárására, tabutémák feldolgozására? Melyek azok az oktatási módszerek, amelyek a művészetek által az önmegismerést és az önfejlesztést szolgálják?

A fent megfogalmazott kérdések feltételezzük sok művészeteket oktató, vagy a tanítási tevékenységében művészeti elemeket alkalmazó pedagógust foglalkoztatnak. Erre az együttes gondolkodásra hívunk diákot és tanárt egyaránt.

 

Megjegyzés:

A tanárok előadásai román vagy magyar nyelven lesznek bemutatva, az előadó választása alapján: a programban megadott címek közül az első jelöli azt a nyelvet, amelyen az előadás el fog hangzani. Az előadások ideje alatt folyamatosan biztosítva lesz a fordítás románról magyar nyelvre, illetve magyarról román nyelvre.

A diákok tudományos dolgozatai, illetve a műhelyek nem lesznek tolmácsolva, ezek a programban feltüntetett első cím által megjelölt nyelven fognak elhangzani.

 

Helyszín: A Stúdió Színház előadóterme és előcsarnoka

 

PROGRAM

8.30     A résztvevők érkezése és regisztráció

9.00     Köszöntők

 • habil Sorin Crișan, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektora,
 • habil. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti EgyetemTanárképző Intézetének vezetője,

MegnyitóMűvészi pillanat Vízivilág (Lumea apei), nonverbális animációs előadás, bemutatják a Bábszínész szak III. éves hallgatói. Rendező, osztályvezető tanár: dr. Kozsik Novák Ildikó

 

9.30     Tanárok tudományos értekezései (15 perc/előadás kérdésekkel)

Stúdió Színház előadóterme – a szekció moderátora dr. Vargancsik Iringó egyetemi adjunktus:

 

9.30     A színház és a dráma szerepe, lehetőségei az iskolai nevelésben (Rolul și posibilitățile teatrului și dramei în educația școlară) – TAKÁCS Gábor, színész-drámatanár, a Káva Kulturális Műhely elnöke és művészeti vezetője, Budapest, Magyarország;

9.50     A színház csak ürügy (Teatrul este doar un pretext) – FAZAKAS Misi, rendező, tanár, társulatvezető, Osonó Színházműhely, Sepsiszentgyörgy;

10.10   A pszichodráma személyiségfejlesztő szerepe a művészeti felsőoktatásban – munkamódszer (Rolul psihodramei în dezvoltarea personalității în învățământul superior artistic - metoda de lucru) – dr. habil. BAKK-MIKLÓSI Kinga, egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10.25   Contestarea limitelor şi nevoia de alternative în procesul de creaţie (A kreatív folyamat határainak megkérdőjelezése és az alternatívák szükségessége) – dr. Adriana Boantă, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10.40   A Csepűrágók színjátszó csoport munkamódszere a négy éves középiskolai képzés időszaka alatt (Metoda de lucru a grupului de teatru „Csepűrágók” pe parcursul celor patru ani de liceu) dr. PATKÓ Éva, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10.55   Autocunoaștere și dezvoltare personală prin arta dansului. Metode și tehnici de relaționare cu tine însuți (Önismeret és személyiségfejlődés táncművészettel. Módszerek és technikák az önmagunkkal való kapcsolat kiépítésére) - OLAR Cristina Maria, Universitatea de Arte Târgu-Mureş;

11.10   Rolul terapiei prin teatru-teatru forum în dezamorsarea conflictului între generații (A színház – fórum színház, mint terápiás módszer a nemzedékek közötti konfliktusok enyhítésére) – dr. PAȘCA Maria Dorina, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem;

11.25   Varázsszó: színházi nevelés – mint a tanárképzés elengedhetetlen komponense (Cuvântul magic: Pedagogia prin teatru, un element indispensabil în formarea viitorului cadru didactic) - dr. BARTALIS Kata-Szilvia és dr. Mirona STĂNESCU, Német nyelvű Tanárképző Intézet, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár;

11.45   Ob-servo-are. Strategii de interpretare psihologică în fotografia de spectacol (Ob-servo-are. Az előadás-fotózás pszichológiai értelmezésének stratégiái  ) – dr. Traian MOLDOVAN, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.00   Művészet és egyéb innovatív módszerek a nyelvtanulásban (Arta și alte metode inovative în predarea limbilor străine) – dr. SZÉKELY Hilda, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

 

12.15   Kávészünet

12.40 Diákok tudományos dolgozatainak bemutatása

Első szekció Stúdió Színház előcsarnoka – moderál URSENTEA Anita magiszteri hallgató:

12.40   Teatrul în mediul rural între educație și culturalizare (A színház vidéken, mint a nevelés és kultúra közvetítője) – SOÓS Edina, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.50   Teatrul social în școli (Szociális színház az iskolában) – DRĂGAN Andreea Claudia, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.00   Actor-Profesor. Arta de a dărui (A személyiség fejlődését és optimizálását célzó színházi stratégiák) – Drd. Cătălina Elena MIHĂILĂ, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.10   A líceumi tanulók kreativitását fejlesztő zenés, játékos módszerek és eljárások (Dezvoltarea creativității liceenilor prin muzică și joc) – KÖLLŐ Emese, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.20   Tantermi deszka – A Váróterem Projekt Bánk Bán? Jelen! című előadása, Egy színházi nevelési program működése (Proiectul Váróterem, intitulat Bánk Bán? Prezent! - Cum funcționează un program de educație prin teatru?) drd. BÁLINT Etelka, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.30   Actorul ca profesor – profesorul ca actor (A színész, mint tanár – a tanár, mint színész) – URSENTEA Anita, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.40   Közösségfejlesztés zenével, játékkal (Dezvoltarea comunității prin muzică și joc) - BOLDIZSÁR Katalin, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13:50   Exerciții de improvizație - valențe terapeutice (Improvizációs gyakoraltok – terápiás hatások) – DRUHORA Loredana Cleopatra, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

 

Második szekció – Stúdió Színház előadóterme – moderál POPESCU Luigi magiszteri hallgató:

12.40   Profesor și/sau prieten? (Tanár és/vagy barát?) – POPESCU Luigi, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.50   Educația prin artă - repere generale (Művészeti nevelés – általános tájékozódási pontok) –  FLOREA Dragoș Georgian, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.00   Artă și Educație, Război și Pace (Művészet és Nevelés, Háború és béke) – OLTEAN Daniel, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.10   OFFLINE. Educație și dezvoltare personală prin intermediul devised theatre (OFFLINE. Nevelés és fejlődés a devised theatre eszközeivel) – BLAGA Laurențiu, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.20   Teatrul – autocunoaștere și dezvoltare (A színház, mint önisemeret és fejlődés) – GHIURCO Carmen Adriana, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.30   Maestrul educației artistice - cadrul didactic (A művészeti nevelés mestere – a tanár) – ȚURA Alexandra, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.40   Evoluție și personalitate prin  pedagogia Waldorf (Fejlődés és személyiség a Waldorf pedagógiában) – Alexandra Togănel és Ionela Faghiura, Zene, I. év, Tanárképző Intézet, I. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.50   Carl Orff, între compozitor și metodician  (Carl Odff a zeneszerző és módszertani szakember) – POP Sergiu és FRENȚ Flavius, Zene, I. év, Tanárképző Intézet, I. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

 

14.00   Ebédszünet

15.00   Műhelymunkák (párhuzamosan zajlanak – 120 perc/műhely)

 

 • Tengerpart (Malul mării) – TAKÁCS Gábor, színész-drámatanár, a Káva Kulturális Műhely elnöke és művészeti vezetője, Budapest, Magyarország – a Stúdió színház előtere;
 • Cine sunt eu, când ne jucăm? O cale de la autocunoaștere la punerea în scenă (Ki az az én, ha játszunk? Egy út az önismerettől a színre alkalmazásig) – BARTALIS Kata-Szilvia és dr. Mirona STĂNESCU, Német nyelvű Tanárképző Intézet, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – 34/35-ös terem.

17.00   Kávészünet

17.15   Műhelymunkák (párhuzamosan zajlanak – 120 perc/műhely)

 • Ahogyan a víz tükrözi az arcot (Precum apa reflectă chipul) – előadás és azt követő műhelyfoglalkozás FAZAKAS Misi vezetésével, Osonó Színházműhely, Sepsiszentgyörgy – Stúdió színház színpada;
 • Autocunoaștere și dezvoltare personală prin educație nonformală (A személyiség fejlesztése mimika és gesztusok feltárása által) – dr. Oana Moldovan, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – 34-es terem.

 

19.15   Verses összeállítások – párhuzamosan két helyszínen

 • Magyar tagozat: Ez (Acesta) a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház diákszínjátszó csoportjának (MaNóSz) költészetnapi összeállítása, Bemutatják: Csorvási Noémi, Deák Éva Csenge, Farkas Zsófia Antónia, Hajdu Anna Blanka, Hegyi Eszter, Illyés Yvette, Jeremiás Roland, Kántor Renáta, Marton László, Marton Orsolya, Nagy Krisztina, Rácz Kamilla, Róbert Szilárd, Szentmártoni Olga Júlia, Talán Vanda Helga, Toth Szilárd, Vass Noémi. A verseket válogatta Purosz Leonidasz, csoportvezetők: Zádor Fanni és Ádám Kornél, 30-as terem;
 • Román tagozat: Noaptea ursului (A medve éjszakája), Bemutatják: Daniel Visan, Marian Vultur, Paul Predusel, Színművészet III. év, Vezető: Cristache Niculae, egyetemi docens, 31-es terem.

20.00   A konferencia zárása

Művészet a nevelésben. Konferencia Marosváráshelyen

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem –Tanárképző Intézet,

a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatásával

 

Nemzetközi Tudományos Konferencia

 

MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN

Önismeret és személyiségfejlődés

 

 

Marosvásárhely, 2019. április 10.

 

A mai világ művészi sokrétűsége miatt bonyolult „vállalkozás” a művészetek befogadására való felkészítés. Konferenciánk lehetőséget és keretet biztosít a következő kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésére:

Lehet-e a művészet az önmegismerés, személyiségfejlesztés útja, lehetősége? Alkalmas-e a művészet problémahelyzetek feltárására, tabutémák feldolgozására? Melyek azok az oktatási módszerek, amelyek a művészetek által az önmegismerést és az önfejlesztést szolgálják?

A fent megfogalmazott kérdések feltételezzük sok művészeteket oktató, vagy a tanítási tevékenységében művészeti elemeket alkalmazó pedagógust foglalkoztatnak. Erre az együttes gondolkodásra hívunk diákot és tanárt egyaránt.

 

Megjegyzés:

A tanárok előadásai román vagy magyar nyelven lesznek bemutatva, az előadó választása alapján: a programban megadott címek közül az első jelöli azt a nyelvet, amelyen az előadás el fog hangzani. Az előadások ideje alatt folyamatosan biztosítva lesz a fordítás románról magyar nyelvre, illetve magyarról román nyelvre.

A diákok tudományos dolgozatai, illetve a műhelyek nem lesznek tolmácsolva, ezek a programban feltüntetett első cím által megjelölt nyelven fognak elhangzani.

 

Helyszín: A Stúdió Színház előadóterme és előcsarnoka

 

PROGRAM

8.30     A résztvevők érkezése és regisztráció

9.00     Köszöntők

 • habil Sorin Crișan, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektora,
 • habil. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti EgyetemTanárképző Intézetének vezetője,

MegnyitóMűvészi pillanat Vízivilág (Lumea apei), nonverbális animációs előadás, bemutatják a Bábszínész szak III. éves hallgatói. Rendező, osztályvezető tanár: dr. Kozsik Novák Ildikó

 

9.30     Tanárok tudományos értekezései (15 perc/előadás kérdésekkel)

Stúdió Színház előadóterme – a szekció moderátora dr. Vargancsik Iringó egyetemi adjunktus:

 

9.30     A színház és a dráma szerepe, lehetőségei az iskolai nevelésben (Rolul și posibilitățile teatrului și dramei în educația școlară) – TAKÁCS Gábor, színész-drámatanár, a Káva Kulturális Műhely elnöke és művészeti vezetője, Budapest, Magyarország;

9.50     A színház csak ürügy (Teatrul este doar un pretext) – FAZAKAS Misi, rendező, tanár, társulatvezető, Osonó Színházműhely, Sepsiszentgyörgy;

10.10   A pszichodráma személyiségfejlesztő szerepe a művészeti felsőoktatásban – munkamódszer (Rolul psihodramei în dezvoltarea personalității în învățământul superior artistic - metoda de lucru) – dr. habil. BAKK-MIKLÓSI Kinga, egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10.25   Contestarea limitelor şi nevoia de alternative în procesul de creaţie (A kreatív folyamat határainak megkérdőjelezése és az alternatívák szükségessége) – dr. Adriana Boantă, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10.40   A Csepűrágók színjátszó csoport munkamódszere a négy éves középiskolai képzés időszaka alatt (Metoda de lucru a grupului de teatru „Csepűrágók” pe parcursul celor patru ani de liceu) dr. PATKÓ Éva, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10.55   Autocunoaștere și dezvoltare personală prin arta dansului. Metode și tehnici de relaționare cu tine însuți (Önismeret és személyiségfejlődés táncművészettel. Módszerek és technikák az önmagunkkal való kapcsolat kiépítésére) - OLAR Cristina Maria, Universitatea de Arte Târgu-Mureş;

11.10   Rolul terapiei prin teatru-teatru forum în dezamorsarea conflictului între generații (A színház – fórum színház, mint terápiás módszer a nemzedékek közötti konfliktusok enyhítésére) – dr. PAȘCA Maria Dorina, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem;

11.25   Varázsszó: színházi nevelés – mint a tanárképzés elengedhetetlen komponense (Cuvântul magic: Pedagogia prin teatru, un element indispensabil în formarea viitorului cadru didactic) - dr. BARTALIS Kata-Szilvia és dr. Mirona STĂNESCU, Német nyelvű Tanárképző Intézet, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár;

11.45   Ob-servo-are. Strategii de interpretare psihologică în fotografia de spectacol (Ob-servo-are. Az előadás-fotózás pszichológiai értelmezésének stratégiái  ) – dr. Traian MOLDOVAN, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.00   Művészet és egyéb innovatív módszerek a nyelvtanulásban (Arta și alte metode inovative în predarea limbilor străine) – dr. SZÉKELY Hilda, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

 

12.15   Kávészünet

12.40 Diákok tudományos dolgozatainak bemutatása

Első szekció Stúdió Színház előcsarnoka – moderál URSENTEA Anita magiszteri hallgató:

12.40   Teatrul în mediul rural între educație și culturalizare (A színház vidéken, mint a nevelés és kultúra közvetítője) – SOÓS Edina, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.50   Teatrul social în școli (Szociális színház az iskolában) – DRĂGAN Andreea Claudia, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.00   Actor-Profesor. Arta de a dărui (A személyiség fejlődését és optimizálását célzó színházi stratégiák) – Drd. Cătălina Elena MIHĂILĂ, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.10   A líceumi tanulók kreativitását fejlesztő zenés, játékos módszerek és eljárások (Dezvoltarea creativității liceenilor prin muzică și joc) – KÖLLŐ Emese, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.20   Tantermi deszka – A Váróterem Projekt Bánk Bán? Jelen! című előadása, Egy színházi nevelési program működése (Proiectul Váróterem, intitulat Bánk Bán? Prezent! - Cum funcționează un program de educație prin teatru?) drd. BÁLINT Etelka, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.30   Actorul ca profesor – profesorul ca actor (A színész, mint tanár – a tanár, mint színész) – URSENTEA Anita, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.40   Közösségfejlesztés zenével, játékkal (Dezvoltarea comunității prin muzică și joc) - BOLDIZSÁR Katalin, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13:50   Exerciții de improvizație - valențe terapeutice (Improvizációs gyakoraltok – terápiás hatások) – DRUHORA Loredana Cleopatra, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

 

Második szekció – Stúdió Színház előadóterme – moderál POPESCU Luigi magiszteri hallgató:

12.40   Profesor și/sau prieten? (Tanár és/vagy barát?) – POPESCU Luigi, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.50   Educația prin artă - repere generale (Művészeti nevelés – általános tájékozódási pontok) –  FLOREA Dragoș Georgian, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.00   Artă și Educație, Război și Pace (Művészet és Nevelés, Háború és béke) – OLTEAN Daniel, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.10   OFFLINE. Educație și dezvoltare personală prin intermediul devised theatre (OFFLINE. Nevelés és fejlődés a devised theatre eszközeivel) – BLAGA Laurențiu, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.20   Teatrul – autocunoaștere și dezvoltare (A színház, mint önisemeret és fejlődés) – GHIURCO Carmen Adriana, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.30   Maestrul educației artistice - cadrul didactic (A művészeti nevelés mestere – a tanár) – ȚURA Alexandra, Magiszteri képzés, II. év, Színművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.40   Evoluție și personalitate prin  pedagogia Waldorf (Fejlődés és személyiség a Waldorf pedagógiában) – Alexandra Togănel és Ionela Faghiura, Zene, I. év, Tanárképző Intézet, I. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.50   Carl Orff, între compozitor și metodician  (Carl Odff a zeneszerző és módszertani szakember) – POP Sergiu és FRENȚ Flavius, Zene, I. év, Tanárképző Intézet, I. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

 

14.00   Ebédszünet

15.00   Műhelymunkák (párhuzamosan zajlanak – 120 perc/műhely)

 

 • Tengerpart (Malul mării) – TAKÁCS Gábor, színész-drámatanár, a Káva Kulturális Műhely elnöke és művészeti vezetője, Budapest, Magyarország – a Stúdió színház előtere;
 • Cine sunt eu, când ne jucăm? O cale de la autocunoaștere la punerea în scenă (Ki az az én, ha játszunk? Egy út az önismerettől a színre alkalmazásig) – BARTALIS Kata-Szilvia és dr. Mirona STĂNESCU, Német nyelvű Tanárképző Intézet, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – 34/35-ös terem.

17.00   Kávészünet

17.15   Műhelymunkák (párhuzamosan zajlanak – 120 perc/műhely)

 • Ahogyan a víz tükrözi az arcot (Precum apa reflectă chipul) – előadás és azt követő műhelyfoglalkozás FAZAKAS Misi vezetésével, Osonó Színházműhely, Sepsiszentgyörgy – Stúdió színház színpada;
 • Autocunoaștere și dezvoltare personală prin educație nonformală (A személyiség fejlesztése mimika és gesztusok feltárása által) – dr. Oana Moldovan, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – 34-es terem.

 

19.15   Verses összeállítások – párhuzamosan két helyszínen

 • Magyar tagozat: Ez (Acesta) a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház diákszínjátszó csoportjának (MaNóSz) költészetnapi összeállítása, Bemutatják: Csorvási Noémi, Deák Éva Csenge, Farkas Zsófia Antónia, Hajdu Anna Blanka, Hegyi Eszter, Illyés Yvette, Jeremiás Roland, Kántor Renáta, Marton László, Marton Orsolya, Nagy Krisztina, Rácz Kamilla, Róbert Szilárd, Szentmártoni Olga Júlia, Talán Vanda Helga, Toth Szilárd, Vass Noémi. A verseket válogatta Purosz Leonidasz, csoportvezetők: Zádor Fanni és Ádám Kornél, 30-as terem;
 • Román tagozat: Noaptea ursului (A medve éjszakája), Bemutatják: Daniel Visan, Marian Vultur, Paul Predusel, Színművészet III. év, Vezető: Cristache Niculae, egyetemi docens, 31-es terem.

20.00   A konferencia zárása