Művészet a nevelésben. Tudni és lenni. - Nemzetközi tudományos konferencia

Művészet a nevelésben. Tudni és lenni. -  Nemzetközi tudományos konferencia

 

Nemzetközi konferenciát szervez 2020. november 26-án a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézete a Kolozsvári Akadémiai Bizottság és a Communitas Alapítvány támogatásával. A mai világ művészi sokrétűsége miatt bonyolult „vállalkozás” a művészetek befogadására való felkészítés. Konferenciánk lehetőséget és keretet biztosít a következő kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésére:

Hozzájárulhat-e a művészet a tudás és a létezés közötti kapcsolat kialakításához? Áthathatja a művészet a tudást, hozzáállást, készségeket, viselkedést, értékeket, értékrendet? Hogyan fogadják és alkalmazzák a művészeteket, ennek eszközeit az oktatási gyakorlatban? Mit jelent a művészet érvényesülése az osztályban és a színpadon: együttműködés és/vagy versengés forrása, lehetősége? Beszélhetünk-e „művészet-fogyasztásról”, a művészetekkel való élés lehet-e alternatíva, út egy barátságosabb világ megteremtéséhez?

A fent megfogalmazott kérdések, feltételezzük, sok művészeteket oktató, vagy a tanítási tevékenységében művészeti elemeket alkalmazó pedagógust foglalkoztatnak. Erre az együttes gondolkodásra hívunk diákot és tanárt egyaránt.

Helyszín: a konferencia online a Zoom felületen zajlik, a belépéshez regisztrálni kell a konferencia facebook oldalán:

https://www.facebook.com/events/300373987657018

 

PROGRAM

10.00   Köszöntők

  • Balási András egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektorhelyettese
  • Bakk-Miklósi Kinga habil. egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti EgyetemTanárképző Intézetének vezetője

Megnyitó – Művészi pillananat Mindennapi rabruháink (Zeghea noastra cea toate zilele), táncszínházi előadás, bemutatják a román tagozat III. éves koreográfia szakos  hallgatói. Rendező tanár: dr. Cristina Olar egyetemi adjunktus

 

10.30   Tanárok tudományos értekezései (20 perc/előadás kérdésekkel együtt) – moderál dr. habil. BAKK-MIKLÓSI Kinga egyetemi tanár

10.30   Művészettel nevelés és művészeti eszköztár (Educația prin artă și instrumentarul folosit pentru artă) – dr. habil. ILLÉS Anikó egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, Budapest, Magyarország;

10.50   ...azért jó, mert a tied, magad találtad ki,….- betekintés a Kokas-pedagógia sokszínűségébe (... este bine, pentru că este al tău, ai inventat-o ​​tu însuți, .... - perspectivă asupra diversității oferite de pedagogia Kokas ) – SZKUBÁN Judit zenetanár,  Teleki - Wattay Művészeti Iskola, Pomáz, Kokas-oktató, Kokas Klára Szakmai Kollégiuma elnöke, Magyarország;

11.10   Szünet

11.20   Fiatal felnőtt identítás alakulás a pandémia idején – a művészet, lehetséges mentőöv (Evoluția identității tinerilor adulți în timpul pandemiei – arta, un  posibil colac de salvare) – dr. habil. BAKK-MIKLÓSI Kinga egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Tanárképző Intézet;

11.40   Tények és titkok a leckehangversenyek történetéből (Fapte și secrete din istoria concertelor lecție) – dr. ELEKES Márta Adrienne egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.00   Tudni – a testen keresztül lehet (A ști - este posibil prin corp) dr. BEREKMÉRI Katalin egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.20   Szünet

12.30   Művészetoktatás a tudás és létezés határán (Educație artistică la granița cunoașterii și a existenței) - dr. VARGANCSIK Iringó egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Tanárképző Intézet;

12.50   Leendő ének-zene tanárok jövőképe (Viziunea viitorilor profesori de educație muzicală) – drd. FEKETE Anikó, dr. FEHÉRVÁRI Anikó, dr. BODNÁR Gábor, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, Magyarország;

13.10   Beavatástörténet az erdélyi diktatúrába avagy drámapedagógiai módszerek a múlt feltárásában (Inițiere în istoria dictaturii din Transilvania, sau metodele pedagogice dramatice în explorarea trecutului) dr. BÁLINT Etelka, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Doktori Iskola.

 

13.30   Szünet

13.40   Diákok tudományos dolgozatainak bemutatása

13.40   A színjátszás személyiségfejlesztő szerepe (Rolul actoriei în dezvoltarea personalității) – ERDŐS Orsolya, Magiszteri képzés, II. év, Bábművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.50   Az önértékelés fejlesztése a tanulóknál a zene eszközeivel (Îmbunătățirea stimei de sine la elevi prin intermediul muzicii) FEKETE Kincső Hajnal, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

14.00   Iskolán kívüli zenei tevékenységek, közösségépítés a zene által (Activități muzicale extrașcolare, construirea comunității prin muzică) – INCZE Sándor, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

14.10    Fiatal felnőttek gitár és -ének oktatása (Predarea chitarei și cântatului tinerilor adulți) – SÁDOR Botond, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

14.20   Tehetség a művészetekben felnőtt korban (Talentul în arte la maturitate) VASS Annamária, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

14.30   Kerekasztal beszélgetés: Hogyan járul hozzá a művészet a tudás és a létezés közötti kapcsolat kialakításához? (Cum contribuie arta la legătura dintre cunoaștere și existență?) - moderál dr. VARGANCSIK Iringó egyetemi adjunktus

16.00   A konferencia zárása

Művészet a nevelésben. Tudni és lenni. -  Nemzetközi tudományos konferencia

 

Nemzetközi konferenciát szervez 2020. november 26-án a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézete a Kolozsvári Akadémiai Bizottság és a Communitas Alapítvány támogatásával. A mai világ művészi sokrétűsége miatt bonyolult „vállalkozás” a művészetek befogadására való felkészítés. Konferenciánk lehetőséget és keretet biztosít a következő kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésére:

Hozzájárulhat-e a művészet a tudás és a létezés közötti kapcsolat kialakításához? Áthathatja a művészet a tudást, hozzáállást, készségeket, viselkedést, értékeket, értékrendet? Hogyan fogadják és alkalmazzák a művészeteket, ennek eszközeit az oktatási gyakorlatban? Mit jelent a művészet érvényesülése az osztályban és a színpadon: együttműködés és/vagy versengés forrása, lehetősége? Beszélhetünk-e „művészet-fogyasztásról”, a művészetekkel való élés lehet-e alternatíva, út egy barátságosabb világ megteremtéséhez?

A fent megfogalmazott kérdések, feltételezzük, sok művészeteket oktató, vagy a tanítási tevékenységében művészeti elemeket alkalmazó pedagógust foglalkoztatnak. Erre az együttes gondolkodásra hívunk diákot és tanárt egyaránt.

Helyszín: a konferencia online a Zoom felületen zajlik, a belépéshez regisztrálni kell a konferencia facebook oldalán:

https://www.facebook.com/events/300373987657018

 

PROGRAM

10.00   Köszöntők

  • Balási András egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektorhelyettese
  • Bakk-Miklósi Kinga habil. egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti EgyetemTanárképző Intézetének vezetője

Megnyitó – Művészi pillananat Mindennapi rabruháink (Zeghea noastra cea toate zilele), táncszínházi előadás, bemutatják a román tagozat III. éves koreográfia szakos  hallgatói. Rendező tanár: dr. Cristina Olar egyetemi adjunktus

 

10.30   Tanárok tudományos értekezései (20 perc/előadás kérdésekkel együtt) – moderál dr. habil. BAKK-MIKLÓSI Kinga egyetemi tanár

10.30   Művészettel nevelés és művészeti eszköztár (Educația prin artă și instrumentarul folosit pentru artă) – dr. habil. ILLÉS Anikó egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, Budapest, Magyarország;

10.50   ...azért jó, mert a tied, magad találtad ki,….- betekintés a Kokas-pedagógia sokszínűségébe (... este bine, pentru că este al tău, ai inventat-o ​​tu însuți, .... - perspectivă asupra diversității oferite de pedagogia Kokas ) – SZKUBÁN Judit zenetanár,  Teleki - Wattay Művészeti Iskola, Pomáz, Kokas-oktató, Kokas Klára Szakmai Kollégiuma elnöke, Magyarország;

11.10   Szünet

11.20   Fiatal felnőtt identítás alakulás a pandémia idején – a művészet, lehetséges mentőöv (Evoluția identității tinerilor adulți în timpul pandemiei – arta, un  posibil colac de salvare) – dr. habil. BAKK-MIKLÓSI Kinga egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Tanárképző Intézet;

11.40   Tények és titkok a leckehangversenyek történetéből (Fapte și secrete din istoria concertelor lecție) – dr. ELEKES Márta Adrienne egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.00   Tudni – a testen keresztül lehet (A ști - este posibil prin corp) dr. BEREKMÉRI Katalin egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.20   Szünet

12.30   Művészetoktatás a tudás és létezés határán (Educație artistică la granița cunoașterii și a existenței) - dr. VARGANCSIK Iringó egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Tanárképző Intézet;

12.50   Leendő ének-zene tanárok jövőképe (Viziunea viitorilor profesori de educație muzicală) – drd. FEKETE Anikó, dr. FEHÉRVÁRI Anikó, dr. BODNÁR Gábor, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, Magyarország;

13.10   Beavatástörténet az erdélyi diktatúrába avagy drámapedagógiai módszerek a múlt feltárásában (Inițiere în istoria dictaturii din Transilvania, sau metodele pedagogice dramatice în explorarea trecutului) dr. BÁLINT Etelka, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Doktori Iskola.

 

13.30   Szünet

13.40   Diákok tudományos dolgozatainak bemutatása

13.40   A színjátszás személyiségfejlesztő szerepe (Rolul actoriei în dezvoltarea personalității) – ERDŐS Orsolya, Magiszteri képzés, II. év, Bábművészet, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.50   Az önértékelés fejlesztése a tanulóknál a zene eszközeivel (Îmbunătățirea stimei de sine la elevi prin intermediul muzicii) FEKETE Kincső Hajnal, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

14.00   Iskolán kívüli zenei tevékenységek, közösségépítés a zene által (Activități muzicale extrașcolare, construirea comunității prin muzică) – INCZE Sándor, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

14.10    Fiatal felnőttek gitár és -ének oktatása (Predarea chitarei și cântatului tinerilor adulți) – SÁDOR Botond, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

14.20   Tehetség a művészetekben felnőtt korban (Talentul în arte la maturitate) VASS Annamária, Magiszteri képzés, II. év, Korszerű Zenei Koncepciók, Tanárképző Intézet, II. modul, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

14.30   Kerekasztal beszélgetés: Hogyan járul hozzá a művészet a tudás és a létezés közötti kapcsolat kialakításához? (Cum contribuie arta la legătura dintre cunoaștere și existență?) - moderál dr. VARGANCSIK Iringó egyetemi adjunktus

16.00   A konferencia zárása