Énlaka-konferencia: Székely gazdálkodás régen és most - 2013. szeptember 19-21.

énlaka-konferenciák IV.

 

Pro énlaka Alapítvány, énlaka

Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr

Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszék, Pécs

 

Székely gazdálkodás régen és most

énlaka, Művelődési Ház

2013. szeptember 19-21.

 

 A székelyek gazdálkodása a rendi társadalomban közösségi szabályozás alatt állott. A székely rendtartó faluközösségek, a több évszázados gazdálkodás alapját képező természeti erőforrásaik korlátozottságának és végességének felismeréséből morális szabályokat alkottak. Mai, ökológiai megközelítésben ezek a szabályok a modern gazdaságnál fenntarthatóbb gazdálkodást jelentettek. Ennek eredménye a ma létező biológiai sokszínűséget őrző erdők, legelők, kaszálók, a székely táj. A megvitatandó alapkérdések:

Miként gazdálkodtak a székelyek régen?

Hogyan viszonyult a közösség a gazdálkodáshoz?

Mit tanulhatunk a régiek tapasztalatából?

Lehetséges-e egy fenntarthatóbb gazdálkodás a Székelyföldön?

Milyen fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a Székelyföld számára az Európai Unióhoz való csatlakozás után?

 Ezeknek a témáknak kíván fórumot teremteni a IV. énlaka-konferencia, amelyen nem csak a múltbeli gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdései, hanem a jelen gazdasági ilátásainak hazai és nemzetközi elemzése, kutatási eredményeinek bemutatása és értékelése is helyet kapnak. Reméljük, hogy a konferencia eredményei nagymértékben hozzájárulnak a székelység gazdálkodásának történeti mélységben való megismeréséhez.

 A konferencia szervező bizottsága:

Dr. Szabó Zsuzsanna Katalin egyetemi docens, dékánhelyettes, Petru Maior University of Tîrgu

Mureș, Marosvásárhely, szabo.zs.katalin@gmail.com

Dr. Egyed ákos történész, egyedakos@gmail.com

Kolumbán Gábor közgazdász, kolumban.gabor@yahoo.co.uk

Dr. Makó Zoltán egyetemi docens, dékán, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,

Csíkszereda, makozoltan@sapientia.siculorum.ro

 

Előadással az alábbi címen lehet jelentkezni:

Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr, muzeumim@gmail.com

 

A konferencia előadóinak a szervezők szállást és étkezést biztosítanak.

A konferencián való részvétel térítésmentes, minden érdeklődő számára nyitott, szállást és étkezést az alábbi címen lehet rendelni: Dancs Alpár, enlaka@yahoo.com

 

http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/Szallashelyek/Panziok/Enlaka.html

 

énlaka-konferenciák IV.

 

Pro énlaka Alapítvány, énlaka

Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr

Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszék, Pécs

 

Székely gazdálkodás régen és most

énlaka, Művelődési Ház

2013. szeptember 19-21.

 

 A székelyek gazdálkodása a rendi társadalomban közösségi szabályozás alatt állott. A székely rendtartó faluközösségek, a több évszázados gazdálkodás alapját képező természeti erőforrásaik korlátozottságának és végességének felismeréséből morális szabályokat alkottak. Mai, ökológiai megközelítésben ezek a szabályok a modern gazdaságnál fenntarthatóbb gazdálkodást jelentettek. Ennek eredménye a ma létező biológiai sokszínűséget őrző erdők, legelők, kaszálók, a székely táj. A megvitatandó alapkérdések:

Miként gazdálkodtak a székelyek régen?

Hogyan viszonyult a közösség a gazdálkodáshoz?

Mit tanulhatunk a régiek tapasztalatából?

Lehetséges-e egy fenntarthatóbb gazdálkodás a Székelyföldön?

Milyen fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a Székelyföld számára az Európai Unióhoz való csatlakozás után?

 Ezeknek a témáknak kíván fórumot teremteni a IV. énlaka-konferencia, amelyen nem csak a múltbeli gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdései, hanem a jelen gazdasági ilátásainak hazai és nemzetközi elemzése, kutatási eredményeinek bemutatása és értékelése is helyet kapnak. Reméljük, hogy a konferencia eredményei nagymértékben hozzájárulnak a székelység gazdálkodásának történeti mélységben való megismeréséhez.

 A konferencia szervező bizottsága:

Dr. Szabó Zsuzsanna Katalin egyetemi docens, dékánhelyettes, Petru Maior University of Tîrgu

Mureș, Marosvásárhely, szabo.zs.katalin@gmail.com

Dr. Egyed ákos történész, egyedakos@gmail.com

Kolumbán Gábor közgazdász, kolumban.gabor@yahoo.co.uk

Dr. Makó Zoltán egyetemi docens, dékán, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,

Csíkszereda, makozoltan@sapientia.siculorum.ro

 

Előadással az alábbi címen lehet jelentkezni:

Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr, muzeumim@gmail.com

 

A konferencia előadóinak a szervezők szállást és étkezést biztosítanak.

A konferencián való részvétel térítésmentes, minden érdeklődő számára nyitott, szállást és étkezést az alábbi címen lehet rendelni: Dancs Alpár, enlaka@yahoo.com

 

http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/Szallashelyek/Panziok/Enlaka.html