Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség műhelykonferencia

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség műhelykonferencia

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség

műhelykonferencia

Időpont: 2017. szeptember 22-23.

Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda

 

 

Programjavaslat

 

PÉNTEK, szeptember 22.

 

  8.00 - 8.30

Regisztráció

  8.30 - 9.00

Megnyitó, KIS AULA

  9.00 - 9.40

Plenáris előadás, KIS AULA

PETTERI LAIHONEN, Jyväskyläi Egyetem, Finnország

A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program kutatása és támogatása vizuális módszerekkel

  9.40-10.00

Kávészünet

10.00-10.40

Plenáris előadás, KIS AULA

BARTHA CSILLA, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás: A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe

10.40-11.20

Plenáris előadás, KIS AULA

CSERNICSKÓ ISTVÁN

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Pannon Egyetem, Hodinka Antal Intézet, Beregszász, Ukrajna

A nyelvi tájkép történeti szempontú elemzése: nyelvpolitika és nyelvideológiák a papírpénzeken

11.20-11.40

Kávészünet

 

11.40-13.00

Párhuzamos szekcióülések

1.A szekció: Nyelvi tájkép és gazdaság

231-es terem

Elnök: Sorbán Angella

 

BENŐ ATTILA: Névtáblák, ideológiák, szimbolikus jelentések

SORBÁN ANGELLA: Nyelv – táj – kép – gazdaság. A gazdasági nyelvi tájkép kutatásának néhány lehetséges iránya

KARMACSI ZOLTÁN: Turizmus és nyelvi tájkép

SZOTÁK SZILVIA: Plakátháború – Vizualitás és ideológiák a Sopron környéki népszavazás időszakában

 

1.B szekció: Kétnyelvűség és nyelvi sokszínűség

232-es terem

Elnök: Hámori Ágnes

 

BODÓ BARNA: A temesvár-józsefvárosi temető nyelvi tájképe

MAGYARI SÁRA: Nyelvi sokszínűség a nagyvárosi temetőkben

BAUKÓ JÁNOS: Komárom/Komárno névszemiotikai tájképe

BALOGH ERZSÉBET: Két szegedi könyvtár nyelvi tájképének összehasonlítása

13.00-14.00

EBÉD

14.00-14.40

Plenáris előadás:

SZABÓMIHÁLY GIZELLA, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia

A magyar mint kisebbségi és magyarországi hivatalos nyelv használata szlovákiai gazdálkodó szervezetek intern és extern kommunikációjában

14.40-15.20

Plenáris előadás:

HORVÁTH ISTVÁN, Kisebbségkutató Intézet, Románia

Többnyelvűség és nyelvi hierarchiák erdélyi nyelvi tájképeken

15.20-15.45

Kávészünet

15.45-17.05

Párhuzamos szekcióülések

2.A szekció: Nyelvhasználati szokások és nyelvi tájkép

231-es terem

Elnök: Oszkó Beatrix

 

OSZKÓ BEATRIX: Város és vidék: komi-permják nyelvi tájkép

KOZMÁCS ISTVÁN: Egynyelvű környezet – többnyelvű terek

PRESINSZKY KÁROLY: Hogyan festenek nyelvi tájképeink? (Adatközlői vélekedések a vizuális nyelvhasználatról Szlovákiában)

TÓTH ENIKŐ: Nyelvi jogok a vizuális nyelvhasználatban: Beregszászi járási települések példája alapján - online előadás

 

 

2.B szekció: Kétnyelvűség és nyelvi sokszínűség

232-es terem

Elnök: Molnár Tímea

 

ROMANEK PÉTER ZALÁN-BARTHA CSILLA: A jelnyelv és a vizuális diskurzusvilágok – A nyelvi tájkép rejtett dimenziói a siket^világ mélyén – videóelőadás

SCHMIDT ILDIKÓ: Iskolai nyelvi tájkép – öt ország, hat iskola Európában, Erasmus+ Made in Europe projekt

MOLNÁR TÍMEA: Sociolinguistic practices of the Hungarian community in the Greater Toronto Area

ÖVEGES ENIKŐ: Year of Intensive Language Learning, a program to boost Hungarian secondary school students’ foreign language proficiency: past, present and future videóelőadás

17.05-17.15

Kávészünet

17.15-18.35

Párhuzamos szekcióülések

3.A szekció: Iskolai nyelvi tájkép

231-es terem

Elnök: Benő Attila

 

JÁNK ISTVÁN: Hogyan diszkriminál nyelvi alapon a pedagógus?

BARTHA CSILLA-TÜCSÖK DOROTTYA: Szuperdiverzív iskola? – avagy a nyelvi tájkép kutatásának lehetőségei az oktatásban

BIRÓ ENIKŐ: Nyelvoktatási programok, ideológiák és nyelvtanítási hiedelmek - székelyföldi magyar tannyelvű iskolák nyelvi tájképelemzése

SCHMIDT ILDIKÓ: Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációja a befogadó iskola szempontjából

 

3.B szekció: Kétnyelvűség és iskola

232-es terem

Elnök: Magyari Sára

 

BARTHA KRISZTINA: A spontán beszéd néhány aspektusa kétnyelvű kisiskolásoknál

TÓTH-KOCSIS CSILLA: Anyanyelvi készségfejlesztés kétnyelvű közegben

ZS. SEJTES GYÖRGYI: A nyelvi, metanyelvi tudatosság elemei a szövegértési képességfejlesztés folyamatában

Tankó Enikő: Nyelvi attítűd vizsgálata a csíkszeredai magyar tannyelvű általános iskolákban az új román nyelv és irodalom tankönyv kapcsán

18.45

Csíki sörkóstoló

Látogatás Csíkszentsimonba, a Csíki Sör Manufaktúra telephelyére

VACSORA

 

 

SZOMBAT, szeptember 23.

 

  9.00-  9.40

Plenáris előadás:

VANČO ILDIKÓ, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia

A szlovákiai magyar nyelvváltozat mint identitásképző tényező vizsgálata

  9.40-10.20

Plenáris előadás:

TÓDOR ERIKA-MÁRIA, Sapentia EMTE, Csíkszereda

Nyelvi tájkép és nyelvhasználati szokások magyar tannyelvű erdélyi iskolákban

10.20-10.50

Kávészünet

10.50-12.10

Párhuzamos szekcióülések

4.A szekció: Digitális nyelvi tájkép

231-es terem

Elnök: Lajos Katalin

 

HÁMORI ÁGNES: Egy orális kultúra vizualitása: cigány nyelvhasználat, írások és képek a Facebook virtuális terében

TÓTH ETELKA: A honlap mint virtuális nyelvi tájkép

LAJOS KATALIN: A „Székely ektiviti” és a „Székely aktív” társasjátékok nyelvi anyaga és az erdélyi regionális köznyelv kérdése

MÁRKU ANITA: Kárpátaljai magyarul a mémek világában– videóelőadás

 

 

4.B szekció: Nyelvi attitűd és nyelvhasználati szokások

232-es terem

Elnök: Biró Enikő

 

FAZAKAS NOÉMI: Attitudes towards language policy changes in the Transylvanian media between the two World Wars

ZOPUS ANDRÁS: A jogi és gazdasági szakmai kétnyelvűség fontossága

HUBER MÁTÉ: Nyelvi attitűdök és tévképzetek a határon túli magyar nyelvhasználatot illetően: Egy magyarországi politikai párt videofelvételeinek tanulságai

FÁBIÁN BEÁTA: „Lehet, de nem szabad”, avagy a hivatali magyar nyelv jelenlegi helyzete a kárpátaljai Nagyszőlősön

4.C Magiszteri szekció

233-as terem

Elnök: Dégi Zsuzsanna

 

GÁL ANGELIKA: A szlovákiai magyar nyelvhasználat vizsgálata középiskolákban

JAKAB BOTOND: Látható két- és többnyelvűség. Két erdélyi város nyelvi tájképe

SALAMON BORÓKA: Jogi nyelv és nyelvi jogok

BARTALIS-VITÁLYOS RÉKA: A romániai kisebbségi iskolák virtuális nyelvi tájképe

12.10-12.30

Kávészünet

12.30-13.50

Párhuzamos szekcióülések

5.A szekció: Iskolai nyelvi tájkép

231-es terem

Elnök: Fazakas Noémi

 

T. BALLA ÁGNES & BAJNÓCZI BEATRIX: Elsőéves angol szakos hallgatók nyelvtudása és nyelvtanulói háttere tanulmányaik kezdetén

NAGY TÜNDE: Negative Language Transfer in the Acquisition of the Present Perfect by Native Hungarian Speakers

KELEMEN ELLA EMÍLIA: Nyelvi kódváltás és annak implikációi székelyudvarhelyi kétnyelvű adatközlők beszédében

DÉGI ZSUZSANNA: Új trendek és irányzatok a nyelvoktatásban

 

5.B szekció: Nyelvhasználati szokások és nyelvi tájkép

232-es terem

Elnök: Tankó Enikő

 

HIRES-LÁSZLÓ KORNÉLIA: Beregszász nyelvi tájképének változása öt év távlatában illetve a gazdasági folyamatokban – videóelőadás

SALÁNKI ZSUZSANNA: Vizuális nyelvhasználat oroszországi finnugor területeken

DOBOS SÁNDOR: Kárpátaljai magyarlakta települések történeti helységneveinek visszaállítási folyamata (1989–2000)

MÁLNÁSI FERENC: „A gimi, gimi ilyen volt...” - Erdélyi iskolások diáknyelvi szavai

14.00-15.00

EBÉD

15.00

Konferencia zárása

         

 

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség műhelykonferencia

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség

műhelykonferencia

Időpont: 2017. szeptember 22-23.

Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda

 

 

Programjavaslat

 

PÉNTEK, szeptember 22.

 

  8.00 - 8.30

Regisztráció

  8.30 - 9.00

Megnyitó, KIS AULA

  9.00 - 9.40

Plenáris előadás, KIS AULA

PETTERI LAIHONEN, Jyväskyläi Egyetem, Finnország

A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program kutatása és támogatása vizuális módszerekkel

  9.40-10.00

Kávészünet

10.00-10.40

Plenáris előadás, KIS AULA

BARTHA CSILLA, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás: A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe

10.40-11.20

Plenáris előadás, KIS AULA

CSERNICSKÓ ISTVÁN

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Pannon Egyetem, Hodinka Antal Intézet, Beregszász, Ukrajna

A nyelvi tájkép történeti szempontú elemzése: nyelvpolitika és nyelvideológiák a papírpénzeken

11.20-11.40

Kávészünet

 

11.40-13.00

Párhuzamos szekcióülések

1.A szekció: Nyelvi tájkép és gazdaság

231-es terem

Elnök: Sorbán Angella

 

BENŐ ATTILA: Névtáblák, ideológiák, szimbolikus jelentések

SORBÁN ANGELLA: Nyelv – táj – kép – gazdaság. A gazdasági nyelvi tájkép kutatásának néhány lehetséges iránya

KARMACSI ZOLTÁN: Turizmus és nyelvi tájkép

SZOTÁK SZILVIA: Plakátháború – Vizualitás és ideológiák a Sopron környéki népszavazás időszakában

 

1.B szekció: Kétnyelvűség és nyelvi sokszínűség

232-es terem

Elnök: Hámori Ágnes

 

BODÓ BARNA: A temesvár-józsefvárosi temető nyelvi tájképe

MAGYARI SÁRA: Nyelvi sokszínűség a nagyvárosi temetőkben

BAUKÓ JÁNOS: Komárom/Komárno névszemiotikai tájképe

BALOGH ERZSÉBET: Két szegedi könyvtár nyelvi tájképének összehasonlítása

13.00-14.00

EBÉD

14.00-14.40

Plenáris előadás:

SZABÓMIHÁLY GIZELLA, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia

A magyar mint kisebbségi és magyarországi hivatalos nyelv használata szlovákiai gazdálkodó szervezetek intern és extern kommunikációjában

14.40-15.20

Plenáris előadás:

HORVÁTH ISTVÁN, Kisebbségkutató Intézet, Románia

Többnyelvűség és nyelvi hierarchiák erdélyi nyelvi tájképeken

15.20-15.45

Kávészünet

15.45-17.05

Párhuzamos szekcióülések

2.A szekció: Nyelvhasználati szokások és nyelvi tájkép

231-es terem

Elnök: Oszkó Beatrix

 

OSZKÓ BEATRIX: Város és vidék: komi-permják nyelvi tájkép

KOZMÁCS ISTVÁN: Egynyelvű környezet – többnyelvű terek

PRESINSZKY KÁROLY: Hogyan festenek nyelvi tájképeink? (Adatközlői vélekedések a vizuális nyelvhasználatról Szlovákiában)

TÓTH ENIKŐ: Nyelvi jogok a vizuális nyelvhasználatban: Beregszászi járási települések példája alapján - online előadás

 

 

2.B szekció: Kétnyelvűség és nyelvi sokszínűség

232-es terem

Elnök: Molnár Tímea

 

ROMANEK PÉTER ZALÁN-BARTHA CSILLA: A jelnyelv és a vizuális diskurzusvilágok – A nyelvi tájkép rejtett dimenziói a siket^világ mélyén – videóelőadás

SCHMIDT ILDIKÓ: Iskolai nyelvi tájkép – öt ország, hat iskola Európában, Erasmus+ Made in Europe projekt

MOLNÁR TÍMEA: Sociolinguistic practices of the Hungarian community in the Greater Toronto Area

ÖVEGES ENIKŐ: Year of Intensive Language Learning, a program to boost Hungarian secondary school students’ foreign language proficiency: past, present and future videóelőadás

17.05-17.15

Kávészünet

17.15-18.35

Párhuzamos szekcióülések

3.A szekció: Iskolai nyelvi tájkép

231-es terem

Elnök: Benő Attila

 

JÁNK ISTVÁN: Hogyan diszkriminál nyelvi alapon a pedagógus?

BARTHA CSILLA-TÜCSÖK DOROTTYA: Szuperdiverzív iskola? – avagy a nyelvi tájkép kutatásának lehetőségei az oktatásban

BIRÓ ENIKŐ: Nyelvoktatási programok, ideológiák és nyelvtanítási hiedelmek - székelyföldi magyar tannyelvű iskolák nyelvi tájképelemzése

SCHMIDT ILDIKÓ: Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációja a befogadó iskola szempontjából

 

3.B szekció: Kétnyelvűség és iskola

232-es terem

Elnök: Magyari Sára

 

BARTHA KRISZTINA: A spontán beszéd néhány aspektusa kétnyelvű kisiskolásoknál

TÓTH-KOCSIS CSILLA: Anyanyelvi készségfejlesztés kétnyelvű közegben

ZS. SEJTES GYÖRGYI: A nyelvi, metanyelvi tudatosság elemei a szövegértési képességfejlesztés folyamatában

Tankó Enikő: Nyelvi attítűd vizsgálata a csíkszeredai magyar tannyelvű általános iskolákban az új román nyelv és irodalom tankönyv kapcsán

18.45

Csíki sörkóstoló

Látogatás Csíkszentsimonba, a Csíki Sör Manufaktúra telephelyére

VACSORA

 

 

SZOMBAT, szeptember 23.

 

  9.00-  9.40

Plenáris előadás:

VANČO ILDIKÓ, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia

A szlovákiai magyar nyelvváltozat mint identitásképző tényező vizsgálata

  9.40-10.20

Plenáris előadás:

TÓDOR ERIKA-MÁRIA, Sapentia EMTE, Csíkszereda

Nyelvi tájkép és nyelvhasználati szokások magyar tannyelvű erdélyi iskolákban

10.20-10.50

Kávészünet

10.50-12.10

Párhuzamos szekcióülések

4.A szekció: Digitális nyelvi tájkép

231-es terem

Elnök: Lajos Katalin

 

HÁMORI ÁGNES: Egy orális kultúra vizualitása: cigány nyelvhasználat, írások és képek a Facebook virtuális terében

TÓTH ETELKA: A honlap mint virtuális nyelvi tájkép

LAJOS KATALIN: A „Székely ektiviti” és a „Székely aktív” társasjátékok nyelvi anyaga és az erdélyi regionális köznyelv kérdése

MÁRKU ANITA: Kárpátaljai magyarul a mémek világában– videóelőadás

 

 

4.B szekció: Nyelvi attitűd és nyelvhasználati szokások

232-es terem

Elnök: Biró Enikő

 

FAZAKAS NOÉMI: Attitudes towards language policy changes in the Transylvanian media between the two World Wars

ZOPUS ANDRÁS: A jogi és gazdasági szakmai kétnyelvűség fontossága

HUBER MÁTÉ: Nyelvi attitűdök és tévképzetek a határon túli magyar nyelvhasználatot illetően: Egy magyarországi politikai párt videofelvételeinek tanulságai

FÁBIÁN BEÁTA: „Lehet, de nem szabad”, avagy a hivatali magyar nyelv jelenlegi helyzete a kárpátaljai Nagyszőlősön

4.C Magiszteri szekció

233-as terem

Elnök: Dégi Zsuzsanna

 

GÁL ANGELIKA: A szlovákiai magyar nyelvhasználat vizsgálata középiskolákban

JAKAB BOTOND: Látható két- és többnyelvűség. Két erdélyi város nyelvi tájképe

SALAMON BORÓKA: Jogi nyelv és nyelvi jogok

BARTALIS-VITÁLYOS RÉKA: A romániai kisebbségi iskolák virtuális nyelvi tájképe

12.10-12.30

Kávészünet

12.30-13.50

Párhuzamos szekcióülések

5.A szekció: Iskolai nyelvi tájkép

231-es terem

Elnök: Fazakas Noémi

 

T. BALLA ÁGNES & BAJNÓCZI BEATRIX: Elsőéves angol szakos hallgatók nyelvtudása és nyelvtanulói háttere tanulmányaik kezdetén

NAGY TÜNDE: Negative Language Transfer in the Acquisition of the Present Perfect by Native Hungarian Speakers

KELEMEN ELLA EMÍLIA: Nyelvi kódváltás és annak implikációi székelyudvarhelyi kétnyelvű adatközlők beszédében

DÉGI ZSUZSANNA: Új trendek és irányzatok a nyelvoktatásban

 

5.B szekció: Nyelvhasználati szokások és nyelvi tájkép

232-es terem

Elnök: Tankó Enikő

 

HIRES-LÁSZLÓ KORNÉLIA: Beregszász nyelvi tájképének változása öt év távlatában illetve a gazdasági folyamatokban – videóelőadás

SALÁNKI ZSUZSANNA: Vizuális nyelvhasználat oroszországi finnugor területeken

DOBOS SÁNDOR: Kárpátaljai magyarlakta települések történeti helységneveinek visszaállítási folyamata (1989–2000)

MÁLNÁSI FERENC: „A gimi, gimi ilyen volt...” - Erdélyi iskolások diáknyelvi szavai

14.00-15.00

EBÉD

15.00

Konferencia zárása