palyazat

 

2011-01-14

 

PáLYáZATI FELHíVáS

 

A MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB)  támogatni kívánja a Magyar Tudományos Akadémia romániai köztestületi tagjainak európai nemzetközi konferenciákon történő részvételét.

 

Pályázattal kapcsolatos fontos tudnivalók:,

A nemzetközi tudományos konferencián való részvétel vissza nem térítendő költségeinek (részvételi díj, utazási költség, szállásköltség) fedezetéül használható támogatás legmagasabb összege személyenként 3000 RON. A pályázatban a kért támogatás felhasználását részletezni kell, a saját forrást nem kell megjelölni.

A támogatás terhére elszámolható költségek köre:

- konferencia részvételi díj,

- utazási költség,

- szállásköltség.

 

 

A támogatás felhasználásának rendje

 

Szakmai elszámolás:

A támogatást elnyerő kutató köteles beszámolni a nemzetközi konferencián való részvételéről az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság titkárságának küldött rövid (legfeljebb 1 oldal) jelentésben a támogatott rendezvényt követő 30 napon belül.

 

Pénzügyi elszámolás:

A pályázó köteles a konferenciát követő 15 napon belül pénzügyi elszámolás keretében minden költségről az eredeti számlát és nyugtát benyújtani a KAB titkárságához. A számlákon a KAB adatai kell szerepeljenek (Asociatia MTA-KAB, 400306 Cluj Napoca, Str. Ion Ghica nr. 12, cod fiscal: 23995559). Kizárólag olyan költségek számolhatók el, amelyhez eredeti számlát/nyugtát nyújt be a pályázó. A fel nem használt támogatást a pályázó köteles teljes egészében visszatéríteni.

 


Pályázati feltételek:

 

1. A pályázatot kizárólag az MTA romániai köztestületi tagjai nyújthatnak be.

2. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a támogatni kért tudományos rendezvényen tartson előadást.

3. Pályázni csak határidőben beküldött, teljes pályázati anyaggal lehet. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

4. Előnyben részesülnek a 2011. június 30. előtt zajló konferenciára vonatkozó pályázatok, valamint azok a pályázók, akik mellékelik a konferencia szervezőinek igazolását arról, hogy az előadását elfogadták.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő iratokat:

- kitöltött és aláírt pályázati adatlap

- max. 3 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz

- max. 3 oldalas szakmai publikációs jegyzék, a legfontosabbnak tartott publikációk feltűntetésével

- a tudományos szakterület elismert képviselőjének ajánlólevele

 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A felhívás szerint elkészített pályázati adatlapot és a mellékleteket 1 eredeti példányban kell elküldeni postán az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság titkárságára.

 

Postacím:

Asociatia MTA-KAB

400306 Cluj Napoca

Str. Ion Ghica nr. 12

Románia

 

A küldeményen szerepeljen a KAB Konferencia-pályázat felirat.

A pályázat beérkezési határideje: 2011. február 21. (postabélyegző dátuma)

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás:

Szikszai Mária titkárságvezető, MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság (Tel.: 0040 264 588001, e-mail: szikszai@kab.ro)

 

A támogatás elbírálása és módja:

A beérkezett pályázatokat a MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöksége bírálja el. Az elbírálás eredményét a pályáztató a KAB honlapján (www.kab.ro) teszi közzé.

 

A pályázati adatlap a honlap Pályázatok menűpontjából tölthető le.

 

2011-01-14

 

PáLYáZATI FELHíVáS

 

A MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB)  támogatni kívánja a Magyar Tudományos Akadémia romániai köztestületi tagjainak európai nemzetközi konferenciákon történő részvételét.

 

Pályázattal kapcsolatos fontos tudnivalók:,

A nemzetközi tudományos konferencián való részvétel vissza nem térítendő költségeinek (részvételi díj, utazási költség, szállásköltség) fedezetéül használható támogatás legmagasabb összege személyenként 3000 RON. A pályázatban a kért támogatás felhasználását részletezni kell, a saját forrást nem kell megjelölni.

A támogatás terhére elszámolható költségek köre:

- konferencia részvételi díj,

- utazási költség,

- szállásköltség.

 

 

A támogatás felhasználásának rendje

 

Szakmai elszámolás:

A támogatást elnyerő kutató köteles beszámolni a nemzetközi konferencián való részvételéről az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság titkárságának küldött rövid (legfeljebb 1 oldal) jelentésben a támogatott rendezvényt követő 30 napon belül.

 

Pénzügyi elszámolás:

A pályázó köteles a konferenciát követő 15 napon belül pénzügyi elszámolás keretében minden költségről az eredeti számlát és nyugtát benyújtani a KAB titkárságához. A számlákon a KAB adatai kell szerepeljenek (Asociatia MTA-KAB, 400306 Cluj Napoca, Str. Ion Ghica nr. 12, cod fiscal: 23995559). Kizárólag olyan költségek számolhatók el, amelyhez eredeti számlát/nyugtát nyújt be a pályázó. A fel nem használt támogatást a pályázó köteles teljes egészében visszatéríteni.

 


Pályázati feltételek:

 

1. A pályázatot kizárólag az MTA romániai köztestületi tagjai nyújthatnak be.

2. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a támogatni kért tudományos rendezvényen tartson előadást.

3. Pályázni csak határidőben beküldött, teljes pályázati anyaggal lehet. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

4. Előnyben részesülnek a 2011. június 30. előtt zajló konferenciára vonatkozó pályázatok, valamint azok a pályázók, akik mellékelik a konferencia szervezőinek igazolását arról, hogy az előadását elfogadták.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő iratokat:

- kitöltött és aláírt pályázati adatlap

- max. 3 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz

- max. 3 oldalas szakmai publikációs jegyzék, a legfontosabbnak tartott publikációk feltűntetésével

- a tudományos szakterület elismert képviselőjének ajánlólevele

 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A felhívás szerint elkészített pályázati adatlapot és a mellékleteket 1 eredeti példányban kell elküldeni postán az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság titkárságára.

 

Postacím:

Asociatia MTA-KAB

400306 Cluj Napoca

Str. Ion Ghica nr. 12

Románia

 

A küldeményen szerepeljen a KAB Konferencia-pályázat felirat.

A pályázat beérkezési határideje: 2011. február 21. (postabélyegző dátuma)

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás:

Szikszai Mária titkárságvezető, MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság (Tel.: 0040 264 588001, e-mail: szikszai@kab.ro)

 

A támogatás elbírálása és módja:

A beérkezett pályázatokat a MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöksége bírálja el. Az elbírálás eredményét a pályáztató a KAB honlapján (www.kab.ro) teszi közzé.

 

A pályázati adatlap a honlap Pályázatok menűpontjából tölthető le.