Pályázati felhívás

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Pályázati felhívás

2020. II. félév

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2020. II. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategóia), illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.

 

1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

Figyelem: a rendezvényeket kizárólag a rendezény szervezésének időpontjában aktuális járványügyi rendelkezések figyelembe vételével lehet megtartani!

A pályázatok tárgya:

Kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, online konferenciák, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését, amelynek pályázó szakbizottság szervezője vagy társszervezője kíván lenni.

Benyújtandó iratok:

- max. 1 oldalas tartalmi leírás a tervezett rendezvényről, amely tartalmazza

- a rendezvény címét

- a rendezvény helyszínét és időpontját

- a rendezvény célját és tartalmát: az előadók nevét, előadások címét

- a szakbizottsági szervező személyét (név, email, telefonszám)

- költségvetési terv, amely tartalmazza az igényelt összeget, és a költségtípusra való részletes lebontását

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (címeik a https://kab.ro/szakbizotsagok oldalon)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidő

- A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30-a 23.59 óra.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

Elszámolás:

A rendezvények pénzügyi elszámolása kizárólag az ezt a célt szolgáló elektronikus platformon történik. Az eredeti bizonytatokat ezt követően el kell juttatni a titkárságra. A rendezvények szervezéséről és elszámolásáról, ill. az elszámolható költségtípusokról ld. A KAB rendezvényeinek szervezési rendje és az Elszámolási útmutató c. mellékleteket.


2. TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

A pályázat tárgya:

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet a Romániában élő MTA külső tagok és külső köztestületi tagok publikációs költségeinek támogatására. Pályázatot lehet benyújtani a következő tudományos kiadványok megjelentetési költségeinek fedezésére: rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja (2. 1. sz. kategória), tudományos könyv kiadási költségei (2. 2. sz. kategória), tudományos folyóirat megjelentetési költségei (2. 3. sz. kategória).

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd az így kialakított javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokról a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbíráláshoz az alelnök felkérhet külső szakértőket.

Figyelem! Az elbírálás a leadott kézirat alapján történik.

 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

2. 1. Rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázatai támogathatók, amelyek tudományos kutatáson alapuló, rangos nemzetközi lapban való megjelentetés költségeire (open acces) irányulnak.

Feltételek:

- a tudományos közleményt közlő folyóirat a Clarivate Analytics által jegyzett,

- a közlemény a publikálás után a Web of Science-ben megtalálható http://mjl.clarivate.com/ - journal_lists,

- a természettudományi, műszaki és orvostudományi cikkek esetén a folyóirat az impakt faktor szerint a Q1-es felső kategóriához tartozzon az adott tudományterületen https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1600,

- bölcsészet-, gazdaság és és társadalomtudományok esetében olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekel lehet pályázni, amelyek az adott tudományos osztály MTA doktori cím elnyerése iránti eljárásban elfogadott folyóiratnak számítanak. A listák az egyes MTA osztálykövetelmények között az alábbi linkről érhetőek el: https://mta.hu/doktori-tanacs/tajekoztato-az-mta-doktora-tudomanyos-cimre-torteno-palyazat-benyujtasahoz-105291

 Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat pdf változata
 2. a kézirat elfogadásának hiteles igazolása a lap/folyóirat részéről
 3. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 4. a lap/folyóirat szerkesztősége/kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (címeik a https://kab.ro/szakbizotsagok oldalon)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30-a 23.59 óra.

- A szerző 2020. december 15-ig eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megfelelő linket a KAB titkárságára.

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2020. december 15-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre.

 A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

 Elszámolható költség:

- open acces publikációs díj, a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a megjelentetéssel kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét

 

2. 2. Könyvkiadás költségei

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázata támogatható, amely tudományos kutatáson alapuló publikációk megjelentetési költségeire irányul. Nem lehet pályázni emlékkötetek vagy ünnepi kötetek kiadására. Nem részesülnek előnyben tudománytörténeti kiadványok és konferenciakötetek.

 Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat végleges változata (pdf )
 2. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a tervezett kötet két szakmai lektorának neve és telefonszáma
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (címeik a https://kab.ro/szakbizotsagok oldalon)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30-a 23.59 óra.

- A szerző 2020. december 15-ig eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megjelent köteteket a KAB titkárságára. A kötetek a KAB leltárába kerülnek, és ezeket egy megállapodás keretében veszi át a szerző.

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2020. december 15-ig megérkezik a kifizetendő számla a penzugy@kab.ro címre.

 Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, e-book publikálásának költsége (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét

 

2. 3. Tudományos folyóirat megjelentetési költsége

Kizárólag romániai tudományos folyóiratok, lapok támogatása igényelhető.

Benyújtandó iratok:

 1. a tervezett lap kézirata (pdf )
 2. a szerzők szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (címeik a https://kab.ro/szakbizotsagok oldalon)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30-a 23.59 óra.

- A szerző 2020. december 15-ig eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megjelent köteteket a KAB titkárságára. A lapok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket egy megállapodás keretében veszi át a pályázó.

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2020. december 15-ig megérkezik a kifizetendő számla a penzugy@kab.ro címre.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

Elszámolható költségek:

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai költség (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét 

 

Érdeklődni a KAB titkárságon lehet a szikszai@kab.ro címen vagy a 0787678591 telefonszámon.

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Pályázati felhívás

2020. II. félév

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2020. II. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategóia), illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.

 

1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

Figyelem: a rendezvényeket kizárólag a rendezény szervezésének időpontjában aktuális járványügyi rendelkezések figyelembe vételével lehet megtartani!

A pályázatok tárgya:

Kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, online konferenciák, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését, amelynek pályázó szakbizottság szervezője vagy társszervezője kíván lenni.

Benyújtandó iratok:

- max. 1 oldalas tartalmi leírás a tervezett rendezvényről, amely tartalmazza

- a rendezvény címét

- a rendezvény helyszínét és időpontját

- a rendezvény célját és tartalmát: az előadók nevét, előadások címét

- a szakbizottsági szervező személyét (név, email, telefonszám)

- költségvetési terv, amely tartalmazza az igényelt összeget, és a költségtípusra való részletes lebontását

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (címeik a https://kab.ro/szakbizotsagok oldalon)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidő

- A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30-a 23.59 óra.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

Elszámolás:

A rendezvények pénzügyi elszámolása kizárólag az ezt a célt szolgáló elektronikus platformon történik. Az eredeti bizonytatokat ezt követően el kell juttatni a titkárságra. A rendezvények szervezéséről és elszámolásáról, ill. az elszámolható költségtípusokról ld. A KAB rendezvényeinek szervezési rendje és az Elszámolási útmutató c. mellékleteket.


2. TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

A pályázat tárgya:

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet a Romániában élő MTA külső tagok és külső köztestületi tagok publikációs költségeinek támogatására. Pályázatot lehet benyújtani a következő tudományos kiadványok megjelentetési költségeinek fedezésére: rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja (2. 1. sz. kategória), tudományos könyv kiadási költségei (2. 2. sz. kategória), tudományos folyóirat megjelentetési költségei (2. 3. sz. kategória).

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd az így kialakított javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokról a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbíráláshoz az alelnök felkérhet külső szakértőket.

Figyelem! Az elbírálás a leadott kézirat alapján történik.

 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

2. 1. Rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázatai támogathatók, amelyek tudományos kutatáson alapuló, rangos nemzetközi lapban való megjelentetés költségeire (open acces) irányulnak.

Feltételek:

- a tudományos közleményt közlő folyóirat a Clarivate Analytics által jegyzett,

- a közlemény a publikálás után a Web of Science-ben megtalálható http://mjl.clarivate.com/ - journal_lists,

- a természettudományi, műszaki és orvostudományi cikkek esetén a folyóirat az impakt faktor szerint a Q1-es felső kategóriához tartozzon az adott tudományterületen https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1600,

- bölcsészet-, gazdaság és és társadalomtudományok esetében olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekel lehet pályázni, amelyek az adott tudományos osztály MTA doktori cím elnyerése iránti eljárásban elfogadott folyóiratnak számítanak. A listák az egyes MTA osztálykövetelmények között az alábbi linkről érhetőek el: https://mta.hu/doktori-tanacs/tajekoztato-az-mta-doktora-tudomanyos-cimre-torteno-palyazat-benyujtasahoz-105291

 Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat pdf változata
 2. a kézirat elfogadásának hiteles igazolása a lap/folyóirat részéről
 3. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 4. a lap/folyóirat szerkesztősége/kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (címeik a https://kab.ro/szakbizotsagok oldalon)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30-a 23.59 óra.

- A szerző 2020. december 15-ig eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megfelelő linket a KAB titkárságára.

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2020. december 15-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre.

 A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

 Elszámolható költség:

- open acces publikációs díj, a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a megjelentetéssel kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét

 

2. 2. Könyvkiadás költségei

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázata támogatható, amely tudományos kutatáson alapuló publikációk megjelentetési költségeire irányul. Nem lehet pályázni emlékkötetek vagy ünnepi kötetek kiadására. Nem részesülnek előnyben tudománytörténeti kiadványok és konferenciakötetek.

 Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat végleges változata (pdf )
 2. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a tervezett kötet két szakmai lektorának neve és telefonszáma
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (címeik a https://kab.ro/szakbizotsagok oldalon)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30-a 23.59 óra.

- A szerző 2020. december 15-ig eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megjelent köteteket a KAB titkárságára. A kötetek a KAB leltárába kerülnek, és ezeket egy megállapodás keretében veszi át a szerző.

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2020. december 15-ig megérkezik a kifizetendő számla a penzugy@kab.ro címre.

 Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, e-book publikálásának költsége (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét

 

2. 3. Tudományos folyóirat megjelentetési költsége

Kizárólag romániai tudományos folyóiratok, lapok támogatása igényelhető.

Benyújtandó iratok:

 1. a tervezett lap kézirata (pdf )
 2. a szerzők szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (címeik a https://kab.ro/szakbizotsagok oldalon)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30-a 23.59 óra.

- A szerző 2020. december 15-ig eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megjelent köteteket a KAB titkárságára. A lapok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket egy megállapodás keretében veszi át a pályázó.

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2020. december 15-ig megérkezik a kifizetendő számla a penzugy@kab.ro címre.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

Elszámolható költségek:

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai költség (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét 

 

Érdeklődni a KAB titkárságon lehet a szikszai@kab.ro címen vagy a 0787678591 telefonszámon.