Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 2022. I. félév

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2022. I. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategóia) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.

 

1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

Általános tudnivalók 

 • 2022. I. félévében kezdeményezni lehet online és offline (személyes jelenléttel zajló) tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, előadások, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését. A KAB kizárólag Románia területén zajló tudományos rendezvényeket támogatja. 
 • A KAB elnökségének döntése értelmében az első félévben a rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani. 
 • A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a rendezvény megfelel ezeknek az előírásoknak.   
 • Azokat a tervezett online rendezvényeket, amelyeknek nincs költségvonzata, nem szükséges megpályázni. Előzetesen viszont be kell jelenteni a titkárságra küldött emailben minden, a KAB égisze és neve alatt szervezendő rendezvényt, a rendezvény dátumával és programjával. Minden bejelentésre a KAB elnöksége visszajelez. Az így bejelentett konferenciák szervezéséhez igénybe lehet venni a KAB Zoom felületét. A költségvonzat nélküli rendezvények bejelentése a félév során folyamatos, ám a Zoom felület lefoglalása érdekében érdemes mielőbb elküldeni a rendezvény adatait. A Zom felületen szervezett konferenciák esetében lehetőség van a konferenciák élő közvetítésére a KAB YouTube és a Facebook oldalán. A technikai hátteret a KAB titkársága biztostja. 
 • Azon rendezvények esetében, amelyeknek van költségvonzata, az alábbi pályázat keretében kell bejelenteni.

 A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a szakbizottságokon keresztül lehet benyújtani.

Figyelem: a tervezett rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani. Az online események megtartásához igénybe lehet venni a KAB Zoom-felületét, ahol a szinkronfordítás technikai feltétele is adott. A szinkronfordításhoz a fordító költségét meg kell pályázni.

A pályázatok tárgya:

Kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, konferenciák, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését, amelynek a javaslatot tevő szakbizottság szervezője vagy társszervezője kíván lenni.

Határidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25-e 23.59 óra.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: https://kab.ro/szakbizotsagok )
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

Benyújtandó iratok:

- max. 1 oldalas tartalmi leírás a tervezett rendezvényről, amely tartalmazza:

- a rendezvény címét

- a rendezvény helyszínét és időpontját

- a rendezvény célját és tartalmát: az előadók nevét, előadások címét

- a szakbizottsági szervező személyét (név, email, telefonszám)

- részletes költségvetési tervet, amely tartalmazza az igényelt összeget és a költségtípusra való lebontását

Elszámolható költségek:

- szállás, utazás, étkezés költségei, plakátok, műsorfüzetek szerkesztése, nemzetközi konferencia fordítói költsége

- tudománykommunikációs tartalomgyártás, audiovizuális eseménydokumentáció költségei

Nem elszámolható költségek:

- honoráriumok, alkoholos italok, ajándékok, reklámtárgyak (írószerek, mappák stb.), kitűzők, helyi utazási költségek (mint városi tömegközlekedés, taxi), honlap készítésének/fenntartásának költségei

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd ezt a javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokra megítélt összegekről a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbírálás eredményéről email-ben értesítjük a pályázókat.

A rendezvények pénzügyi elszámolása kizárólag az ezt a célt szolgáló elektronikus platformon történik. Az eredeti bizonytatokat az elektronikus platformra való felvezetésük után el kell juttatni a titkárságra. A rendezvények szervezéséről és elszámolásáról ld. A KAB rendezvényeinek szervezési rendje és az Elszámolási útmutató c. mellékleteket.

 

2. TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

A pályázat tárgya:

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet a Romániában élő külső tagok és külső köztestületi tagok publikációs költségeinek támogatására. Pályázatot lehet benyújtani a következő tudományos kiadványok megjelentetési költségeinek fedezésére:

 • rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja (2. 1. sz. kategória),
 • tudományos könyv kiadási költségei (2. 2. sz. kategória),
 • tudományos folyóirat megjelentetési költségei (2. 3. sz. kategória).

A nyertes pályázó köteles feltűntetni a kiadányon  a következőt: „A kiadvány megjelenését az MTA támogatta.”

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

Elbírálás

A pályázatokra megítélt összegekről a döntést a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbíráláshoz az alelnök felkérhet külső szakértőket.

Figyelem! Az elbírálás a leadott kézirat alapján történik.

 

2. 1. Rangos nemzetközi lapban történő publikálás

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázatai támogathatók, amelyek tudományos kutatáson alapuló, rangos nemzetközi lapban való megjelentetés költségeire (open acces) irányulnak.

Feltételek:

- a természettudományi, műszaki és élettudományi cikkek esetén olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekel lehet pályázni, amelyek teljesítik a következő feltételeket:

A.) a folyóirat az impakt faktor szerint a Q1-es kategóriához tartozik

B.) a folyóirat kizárólag open acces formában jelenik meg

C.) a folyóirat a következő kiadók egyikénél jelenik meg:

 1. Akadémiai Kiadó
 2. American Chemical Society
 3. Cambridge University Press Journals
 4. De Gruyter
 5. Elsevier
 6. IEEE
 7. IOP Publishing
 8. Lippincott Williams & Wilkins
 9. Royal Society of Chemistry
 10. Springer Nature
 11. Taylor & Francis Online Library
 12. Wiley

- a bölcsészet-, gazdaság- és társadalomtudományok esetében olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekel lehet pályázni, amelyek az adott tudományos osztály MTA doktori cím elnyerése iránti eljárásban elfogadott folyóiratnak számítanak. A listák az egyes MTA osztálykövetelmények között az alábbi linkről érhetőek el:

https://mta.hu/doktori-tanacs/tajekoztato-az-mta-doktora-tudomanyos-cimre-torteno-palyazat-benyujtasahoz-105291

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat pdf változata
 2. a kézirat elfogadásának hiteles igazolása a lap/folyóirat részéről
 3. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 4. a lap/folyóirat szerkesztősége/kiadója által kiállított dokumentum (árajánlat), amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a tudománterületi alelnöknek (a címeket ld. itt:  https://kab.ro/vezetoseg)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidő:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. I. félévében folyamatos benyújtás június 30-ig.

Szakmai elszámolás:

- A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megfelelő linket a KAB titkárságára.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2022. június 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. Nem pályázható olyan kiadás, amely a pályázati kiírás előtt megjelent publikációra vonatkozik.

Elszámolható költség: 

- open acces publikációs díj, a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján

Nem elszámolható költség: 

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a megjelentetéssel kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

2. 2. Könyvkiadás

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázata támogatható, amely tudományos kutatáson alapuló publikációk megjelentetési költségeire irányul. Nem lehet pályázni emlékkötetek vagy ünnepi kötetek kiadására. Nem részesülnek előnyben tudománytörténeti kiadványok és konferenciakötetek.

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat végleges változata (pdf )
 2. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: https://kab.ro/szakbizotsagok )
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25-e 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a nyomtatott kiadványokat, online kiadvány esetén a megfelelő linket a KAB titkárságára. A nyomtatott kiadványok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket a pályázó egy megállapodás keretében veszi át.

Pénzügyi elszámolás:

A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha a szerző legkésőbb április 1-jén leadja a végső kéziratot a kiadónak, és legkésőbb 2022. június 30-ig megérkezik minden a számla a penzugy@kab.ro címre.

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, e-book publikálásának költsége (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

2. 3. Tudományos folyóirat megjelentetése

Kizárólag romániai tudományos folyóiratok, lapok támogatása igényelhető.

Benyújtandó iratok:

 1. a tervezett lapszám kézirata (pdf )
 2. a szerzők szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: https://kab.ro/szakbizotsagok )
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25-e 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A pályázó eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), illetve az elektronikus lapok esetében a megjelentetett lap linkjét, a nyomtatott lapok esetében a megjelent lapszámokat a KAB titkárságára. A nyomtatott lapszámok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket egy megállapodás keretében veszi át a pályázó.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2022. június 30-ig megérkezik minden a számla a penzugy@kab.ro címre.

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai költség (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

  

*

Értesítés

A pályázatok elbírálása a benyújtást követő 15 munkanapon belül történik. Az elbírálás eredményéről email-ben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

*

Érdeklődni a KAB titkárságon lehet a szikszai@kab.ro címen vagy a 0787678591 telefonszámon.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 2022. I. félév

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2022. I. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategóia) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.

 

1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

Általános tudnivalók 

 • 2022. I. félévében kezdeményezni lehet online és offline (személyes jelenléttel zajló) tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, előadások, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését. A KAB kizárólag Románia területén zajló tudományos rendezvényeket támogatja. 
 • A KAB elnökségének döntése értelmében az első félévben a rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani. 
 • A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a rendezvény megfelel ezeknek az előírásoknak.   
 • Azokat a tervezett online rendezvényeket, amelyeknek nincs költségvonzata, nem szükséges megpályázni. Előzetesen viszont be kell jelenteni a titkárságra küldött emailben minden, a KAB égisze és neve alatt szervezendő rendezvényt, a rendezvény dátumával és programjával. Minden bejelentésre a KAB elnöksége visszajelez. Az így bejelentett konferenciák szervezéséhez igénybe lehet venni a KAB Zoom felületét. A költségvonzat nélküli rendezvények bejelentése a félév során folyamatos, ám a Zoom felület lefoglalása érdekében érdemes mielőbb elküldeni a rendezvény adatait. A Zom felületen szervezett konferenciák esetében lehetőség van a konferenciák élő közvetítésére a KAB YouTube és a Facebook oldalán. A technikai hátteret a KAB titkársága biztostja. 
 • Azon rendezvények esetében, amelyeknek van költségvonzata, az alábbi pályázat keretében kell bejelenteni.

 A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a szakbizottságokon keresztül lehet benyújtani.

Figyelem: a tervezett rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani. Az online események megtartásához igénybe lehet venni a KAB Zoom-felületét, ahol a szinkronfordítás technikai feltétele is adott. A szinkronfordításhoz a fordító költségét meg kell pályázni.

A pályázatok tárgya:

Kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, konferenciák, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését, amelynek a javaslatot tevő szakbizottság szervezője vagy társszervezője kíván lenni.

Határidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25-e 23.59 óra.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: https://kab.ro/szakbizotsagok )
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

Benyújtandó iratok:

- max. 1 oldalas tartalmi leírás a tervezett rendezvényről, amely tartalmazza:

- a rendezvény címét

- a rendezvény helyszínét és időpontját

- a rendezvény célját és tartalmát: az előadók nevét, előadások címét

- a szakbizottsági szervező személyét (név, email, telefonszám)

- részletes költségvetési tervet, amely tartalmazza az igényelt összeget és a költségtípusra való lebontását

Elszámolható költségek:

- szállás, utazás, étkezés költségei, plakátok, műsorfüzetek szerkesztése, nemzetközi konferencia fordítói költsége

- tudománykommunikációs tartalomgyártás, audiovizuális eseménydokumentáció költségei

Nem elszámolható költségek:

- honoráriumok, alkoholos italok, ajándékok, reklámtárgyak (írószerek, mappák stb.), kitűzők, helyi utazási költségek (mint városi tömegközlekedés, taxi), honlap készítésének/fenntartásának költségei

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd ezt a javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokra megítélt összegekről a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbírálás eredményéről email-ben értesítjük a pályázókat.

A rendezvények pénzügyi elszámolása kizárólag az ezt a célt szolgáló elektronikus platformon történik. Az eredeti bizonytatokat az elektronikus platformra való felvezetésük után el kell juttatni a titkárságra. A rendezvények szervezéséről és elszámolásáról ld. A KAB rendezvényeinek szervezési rendje és az Elszámolási útmutató c. mellékleteket.

 

2. TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

A pályázat tárgya:

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet a Romániában élő külső tagok és külső köztestületi tagok publikációs költségeinek támogatására. Pályázatot lehet benyújtani a következő tudományos kiadványok megjelentetési költségeinek fedezésére:

 • rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja (2. 1. sz. kategória),
 • tudományos könyv kiadási költségei (2. 2. sz. kategória),
 • tudományos folyóirat megjelentetési költségei (2. 3. sz. kategória).

A nyertes pályázó köteles feltűntetni a kiadányon  a következőt: „A kiadvány megjelenését az MTA támogatta.”

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

Elbírálás

A pályázatokra megítélt összegekről a döntést a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbíráláshoz az alelnök felkérhet külső szakértőket.

Figyelem! Az elbírálás a leadott kézirat alapján történik.

 

2. 1. Rangos nemzetközi lapban történő publikálás

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázatai támogathatók, amelyek tudományos kutatáson alapuló, rangos nemzetközi lapban való megjelentetés költségeire (open acces) irányulnak.

Feltételek:

- a természettudományi, műszaki és élettudományi cikkek esetén olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekel lehet pályázni, amelyek teljesítik a következő feltételeket:

A.) a folyóirat az impakt faktor szerint a Q1-es kategóriához tartozik

B.) a folyóirat kizárólag open acces formában jelenik meg

C.) a folyóirat a következő kiadók egyikénél jelenik meg:

 1. Akadémiai Kiadó
 2. American Chemical Society
 3. Cambridge University Press Journals
 4. De Gruyter
 5. Elsevier
 6. IEEE
 7. IOP Publishing
 8. Lippincott Williams & Wilkins
 9. Royal Society of Chemistry
 10. Springer Nature
 11. Taylor & Francis Online Library
 12. Wiley

- a bölcsészet-, gazdaság- és társadalomtudományok esetében olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekel lehet pályázni, amelyek az adott tudományos osztály MTA doktori cím elnyerése iránti eljárásban elfogadott folyóiratnak számítanak. A listák az egyes MTA osztálykövetelmények között az alábbi linkről érhetőek el:

https://mta.hu/doktori-tanacs/tajekoztato-az-mta-doktora-tudomanyos-cimre-torteno-palyazat-benyujtasahoz-105291

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat pdf változata
 2. a kézirat elfogadásának hiteles igazolása a lap/folyóirat részéről
 3. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 4. a lap/folyóirat szerkesztősége/kiadója által kiállított dokumentum (árajánlat), amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a tudománterületi alelnöknek (a címeket ld. itt:  https://kab.ro/vezetoseg)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidő:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. I. félévében folyamatos benyújtás június 30-ig.

Szakmai elszámolás:

- A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megfelelő linket a KAB titkárságára.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2022. június 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. Nem pályázható olyan kiadás, amely a pályázati kiírás előtt megjelent publikációra vonatkozik.

Elszámolható költség: 

- open acces publikációs díj, a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján

Nem elszámolható költség: 

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a megjelentetéssel kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

2. 2. Könyvkiadás

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázata támogatható, amely tudományos kutatáson alapuló publikációk megjelentetési költségeire irányul. Nem lehet pályázni emlékkötetek vagy ünnepi kötetek kiadására. Nem részesülnek előnyben tudománytörténeti kiadványok és konferenciakötetek.

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat végleges változata (pdf )
 2. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: https://kab.ro/szakbizotsagok )
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25-e 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a nyomtatott kiadványokat, online kiadvány esetén a megfelelő linket a KAB titkárságára. A nyomtatott kiadványok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket a pályázó egy megállapodás keretében veszi át.

Pénzügyi elszámolás:

A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha a szerző legkésőbb április 1-jén leadja a végső kéziratot a kiadónak, és legkésőbb 2022. június 30-ig megérkezik minden a számla a penzugy@kab.ro címre.

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, e-book publikálásának költsége (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

2. 3. Tudományos folyóirat megjelentetése

Kizárólag romániai tudományos folyóiratok, lapok támogatása igényelhető.

Benyújtandó iratok:

 1. a tervezett lapszám kézirata (pdf )
 2. a szerzők szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: https://kab.ro/szakbizotsagok )
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25-e 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A pályázó eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), illetve az elektronikus lapok esetében a megjelentetett lap linkjét, a nyomtatott lapok esetében a megjelent lapszámokat a KAB titkárságára. A nyomtatott lapszámok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket egy megállapodás keretében veszi át a pályázó.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2022. június 30-ig megérkezik minden a számla a penzugy@kab.ro címre.

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai költség (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

  

*

Értesítés

A pályázatok elbírálása a benyújtást követő 15 munkanapon belül történik. Az elbírálás eredményéről email-ben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

*

Érdeklődni a KAB titkárságon lehet a szikszai@kab.ro címen vagy a 0787678591 telefonszámon.