Az erdélyi tudomány hírei

Partiumi Magyar Tudomány Napja 2017

Partiumi Magyar Tudomány Napja 2017

Intézményépítés és nemzeti összetartozás a Kárpát-medencei magyar tudományos kutatásban

 

  1. november 10, péntek, 10.00 óra

Helyszín:

Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca14–16.

 

9.00-10.00  Regisztráció – földszint              

 

10.00-10.30 Megnyitó- Aula

Dr. Pálfi József rektor, Partiumi Keresztény Egyetem

Dr. Fleisz János elnök, Sapientia Varadiensis Alapítvány

Dr. Szilágyi Ferenc alapító igazgató, Partiumi Területi Kutatások Intézete

 

10.30-12.00 Plenáris előadások

Morvai Tünde titkár (MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest)

Dr. Páles Zsolt akadémikus, alelnök (MTA Debreceni Területi Bizottság)

Dr. Pusztai Gábor tudományos titkár (MTA Debreceni Területi Bizottság)

Dr. Sipos Gábor akadémikus, elnök, (Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár)

Dr. Péntek János akadémikus, alelnök (MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság)

 

12.00-12.20 Kávészünet

 

12.20-13.30 Tudományos intézmények, szervezetek és műhelyek tanácskozása

Tanácskozás a térségi tudományos együttműködési formákról, a partiumi, nagyváradi tudományos műhelyek, kutatóhelyek rövid bemutatkozása, a tevékenységek összehangolása

Tájékoztató a MTA KAB Partiumi Regionális Munkabizottsága megalakulásának kezdeményezéséről        

 

13.30-14.30 Ebédszünet

 

14.30 -18.00   2. Partiumi multidiszciplináris konferencia

Előadások három panelban, külön részletes program szerint

 

Szervezők:   

Partiumi Területi Kutatások Intézete, Nagyvárad

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad  

O’sváth Gyűjtemény, Csenger

 

Támogatók:

Bethlen Gábor Alap

Érintő Egyesület

 

Partiumi multidiszciplináris konferencia

2017.11.10

Partiumi Keresztény Egyetem, Új-épület

 

14:30 – 18:00  Történelem-szekció.

Moderátor: Fleisz János (PTKI)

PKE, Új-épület, 2. emelet, P21.-terem

14:30-14:35    Köszöntés

14:35-14:55    Pálfi József (egyetemi professzor, rektor, PKE, Nagyvárad)

Újkori reformátori kihívás, avagy egy 20. századi kerületszervezés megpróbáltatásai

14:55-15:15     Fleisz János (egyetemi magántanár, Nagyváradi Egyetem, elnök, Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad)

Nagyvárad, a Partium fővárosa

15:15-15:35    Zsoldos Ildikó (docens, tanszékvezető, Nyíregyházi Egyetem)

Két választás Szatmárban. Az 1905-ben és 1906-ban mandátumot szerzett szatmári képviselők prozopográfiai vizsgálata

15:35-15:45    Kérdések, vita

15:45-16:00    Kávészünet

16:00-16:20    Molnár Ferenc (adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász)

Popovics Bazil munkácsi görög katolikus püspök szerepe az északkelet-magyarországi hátország megtartásában az 1848–1849. évi magyar szabadságküzdelem idején

16:20-16:40    Dénes Zoltán (tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem)

Zarándokturizmus tapasztalatai a Szent László év tükrében

16:40-17:00    Császár István (adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász)

Kisebbségi érdekvédelem a végeken: szovjet-ukrán impériumváltásbeli aspektusokból

17:00-17:20    Szilágyi Adrien Rebeka (hallgató, BBTE, Kolozsvár)

,,Szemeim csak az afrikai élet jelenségeit keresték.” Hetényi Kovács János, az első magyar természettudós Afrikában.

17:20-17:30    Kérdések, vita

17:30-17:40    Kiértékelés

 

Partiumi multidiszciplináris konferencia

2017.11.10

Partiumi Keresztény Egyetem, Új-épület

 

14:30 – 18:00  Irodalom, nyelv- és kultúratudomány-szekció.

Moderátor: Magyari Sára (PKE)

PKE, Új-épület, 2. emelet, P22.-terem

14:30-14:35    Köszöntés

14:35-14:55    Magyari Sára (docens, PKE, Nagyvárad)

Temetőkutatás a Partiumban és a Bánságban

14:55-15:15    Gazdag Vilmos (főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász)

A kárpátaljai magyar nyelvjárások másodnyelvi elemeiről és a meghonosodásuk során végbement változásokról

15:15-15:35    Antal Balázs (adjunktus, Nyíregyházi Egyetem)

Identitás-alakzatok a huszadik századi magyar irodalom regionális kánonjaiban

15:35-15:45    Kérdések, vita

15:45-16:00    Kávészünet

16:00-16:20    Balogh Andrea (adjunktus, PKE, Nagyvárad)

Partiumi témák Juhász Gyula publicisztikájában

16:20-16:40    Varga Zsuzsa (tanársegéd, PKE, Nagyvárad)

Élőnyelvi és történeti helynévgyűjtés a Bihari-Hegyközben

16:40-17:20     Bökös Borbála, Nagy Orsolya, Hőgye Henrietta, Szenderszki Krisztina, Nyári Adrienn (kutatócsoport, PKE, Nagyvárad)

Magyarország és Erdély a 19. században angol és amerikai utazók szemével

17:20-17:30    Kérdések, vita

17:30-17:40    Kiértékelés

 

Partiumi multidiszciplináris konferencia

2017.11.10

Partiumi Keresztény Egyetem, Új-épület

 

14:30 – 18:00  Regionális tudományi szekció.       

Moderátor: Szilágyi Ferenc (PTKI)

PKE, Új-épület, 2. emelet, P23.-terem

14:30-14:35    Köszöntés

14:35-14:55    Pál Ágnes (egyetemi magántanár, Szegedi Egyetem)

Elméleti és gyakorlati határ menti kutatások a Dél-Alföld példáján

14:55-15:15    Pénzes János (adjunktus, Debreceni Egyetem)

Vonzásviszonyok modellezése a magyar-román határtérségben

15:15-15:35    Erdei Gábor (adjunktus, Debreceni Egyetem)

Közösségek az Érmellék magyar oldalán – egy közösségi feltárás tanulságai

15:35-15:45    Kérdések, vita

15:45-16:00    Kávészünet

16:00-16:20    Szilágyi Ferenc (docens, PKE, Nagyvárad)

Észak-Partium településföldrajza

16:20-16:40    Szabó Tamás (doktorjelölt, Pécsi Tudományegyetem)

A területi versenyképesség és a közszolgáltatások hozzáférhetőségének kapcsolata

16:40-17:00    Czuczor Krisztina (PhD- Hallgató), Debreceni Egyetem)

Térspecifikus elemek Nagyvárad turizmusában

17:00-17:20    Kérdések, vita

17:20-17:30    Kiértékelés

 

 

Partiumi Magyar Tudomány Napja 2017

Intézményépítés és nemzeti összetartozás a Kárpát-medencei magyar tudományos kutatásban

 

  1. november 10, péntek, 10.00 óra

Helyszín:

Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca14–16.

 

9.00-10.00  Regisztráció – földszint              

 

10.00-10.30 Megnyitó- Aula

Dr. Pálfi József rektor, Partiumi Keresztény Egyetem

Dr. Fleisz János elnök, Sapientia Varadiensis Alapítvány

Dr. Szilágyi Ferenc alapító igazgató, Partiumi Területi Kutatások Intézete

 

10.30-12.00 Plenáris előadások

Morvai Tünde titkár (MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest)

Dr. Páles Zsolt akadémikus, alelnök (MTA Debreceni Területi Bizottság)

Dr. Pusztai Gábor tudományos titkár (MTA Debreceni Területi Bizottság)

Dr. Sipos Gábor akadémikus, elnök, (Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár)

Dr. Péntek János akadémikus, alelnök (MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság)

 

12.00-12.20 Kávészünet

 

12.20-13.30 Tudományos intézmények, szervezetek és műhelyek tanácskozása

Tanácskozás a térségi tudományos együttműködési formákról, a partiumi, nagyváradi tudományos műhelyek, kutatóhelyek rövid bemutatkozása, a tevékenységek összehangolása

Tájékoztató a MTA KAB Partiumi Regionális Munkabizottsága megalakulásának kezdeményezéséről        

 

13.30-14.30 Ebédszünet

 

14.30 -18.00   2. Partiumi multidiszciplináris konferencia

Előadások három panelban, külön részletes program szerint

 

Szervezők:   

Partiumi Területi Kutatások Intézete, Nagyvárad

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad  

O’sváth Gyűjtemény, Csenger

 

Támogatók:

Bethlen Gábor Alap

Érintő Egyesület

 

Partiumi multidiszciplináris konferencia

2017.11.10

Partiumi Keresztény Egyetem, Új-épület

 

14:30 – 18:00  Történelem-szekció.

Moderátor: Fleisz János (PTKI)

PKE, Új-épület, 2. emelet, P21.-terem

14:30-14:35    Köszöntés

14:35-14:55    Pálfi József (egyetemi professzor, rektor, PKE, Nagyvárad)

Újkori reformátori kihívás, avagy egy 20. századi kerületszervezés megpróbáltatásai

14:55-15:15     Fleisz János (egyetemi magántanár, Nagyváradi Egyetem, elnök, Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad)

Nagyvárad, a Partium fővárosa

15:15-15:35    Zsoldos Ildikó (docens, tanszékvezető, Nyíregyházi Egyetem)

Két választás Szatmárban. Az 1905-ben és 1906-ban mandátumot szerzett szatmári képviselők prozopográfiai vizsgálata

15:35-15:45    Kérdések, vita

15:45-16:00    Kávészünet

16:00-16:20    Molnár Ferenc (adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász)

Popovics Bazil munkácsi görög katolikus püspök szerepe az északkelet-magyarországi hátország megtartásában az 1848–1849. évi magyar szabadságküzdelem idején

16:20-16:40    Dénes Zoltán (tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem)

Zarándokturizmus tapasztalatai a Szent László év tükrében

16:40-17:00    Császár István (adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász)

Kisebbségi érdekvédelem a végeken: szovjet-ukrán impériumváltásbeli aspektusokból

17:00-17:20    Szilágyi Adrien Rebeka (hallgató, BBTE, Kolozsvár)

,,Szemeim csak az afrikai élet jelenségeit keresték.” Hetényi Kovács János, az első magyar természettudós Afrikában.

17:20-17:30    Kérdések, vita

17:30-17:40    Kiértékelés

 

Partiumi multidiszciplináris konferencia

2017.11.10

Partiumi Keresztény Egyetem, Új-épület

 

14:30 – 18:00  Irodalom, nyelv- és kultúratudomány-szekció.

Moderátor: Magyari Sára (PKE)

PKE, Új-épület, 2. emelet, P22.-terem

14:30-14:35    Köszöntés

14:35-14:55    Magyari Sára (docens, PKE, Nagyvárad)

Temetőkutatás a Partiumban és a Bánságban

14:55-15:15    Gazdag Vilmos (főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász)

A kárpátaljai magyar nyelvjárások másodnyelvi elemeiről és a meghonosodásuk során végbement változásokról

15:15-15:35    Antal Balázs (adjunktus, Nyíregyházi Egyetem)

Identitás-alakzatok a huszadik századi magyar irodalom regionális kánonjaiban

15:35-15:45    Kérdések, vita

15:45-16:00    Kávészünet

16:00-16:20    Balogh Andrea (adjunktus, PKE, Nagyvárad)

Partiumi témák Juhász Gyula publicisztikájában

16:20-16:40    Varga Zsuzsa (tanársegéd, PKE, Nagyvárad)

Élőnyelvi és történeti helynévgyűjtés a Bihari-Hegyközben

16:40-17:20     Bökös Borbála, Nagy Orsolya, Hőgye Henrietta, Szenderszki Krisztina, Nyári Adrienn (kutatócsoport, PKE, Nagyvárad)

Magyarország és Erdély a 19. században angol és amerikai utazók szemével

17:20-17:30    Kérdések, vita

17:30-17:40    Kiértékelés

 

Partiumi multidiszciplináris konferencia

2017.11.10

Partiumi Keresztény Egyetem, Új-épület

 

14:30 – 18:00  Regionális tudományi szekció.       

Moderátor: Szilágyi Ferenc (PTKI)

PKE, Új-épület, 2. emelet, P23.-terem

14:30-14:35    Köszöntés

14:35-14:55    Pál Ágnes (egyetemi magántanár, Szegedi Egyetem)

Elméleti és gyakorlati határ menti kutatások a Dél-Alföld példáján

14:55-15:15    Pénzes János (adjunktus, Debreceni Egyetem)

Vonzásviszonyok modellezése a magyar-román határtérségben

15:15-15:35    Erdei Gábor (adjunktus, Debreceni Egyetem)

Közösségek az Érmellék magyar oldalán – egy közösségi feltárás tanulságai

15:35-15:45    Kérdések, vita

15:45-16:00    Kávészünet

16:00-16:20    Szilágyi Ferenc (docens, PKE, Nagyvárad)

Észak-Partium településföldrajza

16:20-16:40    Szabó Tamás (doktorjelölt, Pécsi Tudományegyetem)

A területi versenyképesség és a közszolgáltatások hozzáférhetőségének kapcsolata

16:40-17:00    Czuczor Krisztina (PhD- Hallgató), Debreceni Egyetem)

Térspecifikus elemek Nagyvárad turizmusában

17:00-17:20    Kérdések, vita

17:20-17:30    Kiértékelés