Populizmus a kelet-európai fél-periférián. Szempontok a román anti-korrupciós diskurzus értelmezéséhez.

Populizmus a kelet-európai fél-periférián. Szempontok a román anti-korrupciós diskurzus értelmezéséhez.

Az Artes Liberale előadássorozat következő előadója Kiss Tamás szociológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója.

Dátum: 2021. október 18-án 18.00 órától

Rezümé:
Az előadás azt mutatja be, hogy az anti-korrupciós beszédmód hogyan vált Romániában egy uralkodó politikai meta-narratívává és a városi professzionális középosztály meghatározó identitás-elemévé. Amellett érvelek, hogy az anti-korrupció egy több forrásból táplálkozó, jellegét tekintve populista identitásdiskurzus. Egyrészt az „egyszerű állampolgárokat” szembeállítja az „elitekkel”, másrészt jellegét tekintve kizáró (a „fejlődésre képtelen” csoportokkal szemben), harmadrészt ellenséges a képviseleti demokráciával. Az anti-korrupciót a neki tulajdonított progresszív jelleg miatt ritkán azonosítják a populizmussal. Az előadásban viszont a mellett érvelek, hogy a kelet-európai populizmusok egy új, progresszív köntösbe bújt formájával állunk szembe, aminek a román anti-korrupciós beszédmód egyfajta iskolapéldája.

Csatlakozás: zoom

​Esemény: link

*

A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást. A nyelvhez, nyelvhasználathoz kapcsolódó grammaticadialecticarhetorica (összefoglaló néven trivium) tárgyai közvetetten a mai humántudományok előhírnökei, míg az ún. matematikai arsok (arithmeticageometriamusicaastronomia) a quadrivium diszciplínáiként a mai értelemben vett reáltudományokat foglalják magukban. Ez a rendszer képezte a teológiai, jogi és orvosi fakultások alapját.

Előadássorozatunk nevével erre a régiségben gyökerező univerzalitásigényre szeretnénk visszautalni, azt mai tartalmakkal megtölteni.

Populizmus a kelet-európai fél-periférián. Szempontok a román anti-korrupciós diskurzus értelmezéséhez.

Az Artes Liberale előadássorozat következő előadója Kiss Tamás szociológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója.

Dátum: 2021. október 18-án 18.00 órától

Rezümé:
Az előadás azt mutatja be, hogy az anti-korrupciós beszédmód hogyan vált Romániában egy uralkodó politikai meta-narratívává és a városi professzionális középosztály meghatározó identitás-elemévé. Amellett érvelek, hogy az anti-korrupció egy több forrásból táplálkozó, jellegét tekintve populista identitásdiskurzus. Egyrészt az „egyszerű állampolgárokat” szembeállítja az „elitekkel”, másrészt jellegét tekintve kizáró (a „fejlődésre képtelen” csoportokkal szemben), harmadrészt ellenséges a képviseleti demokráciával. Az anti-korrupciót a neki tulajdonított progresszív jelleg miatt ritkán azonosítják a populizmussal. Az előadásban viszont a mellett érvelek, hogy a kelet-európai populizmusok egy új, progresszív köntösbe bújt formájával állunk szembe, aminek a román anti-korrupciós beszédmód egyfajta iskolapéldája.

Csatlakozás: zoom

​Esemény: link

*

A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást. A nyelvhez, nyelvhasználathoz kapcsolódó grammaticadialecticarhetorica (összefoglaló néven trivium) tárgyai közvetetten a mai humántudományok előhírnökei, míg az ún. matematikai arsok (arithmeticageometriamusicaastronomia) a quadrivium diszciplínáiként a mai értelemben vett reáltudományokat foglalják magukban. Ez a rendszer képezte a teológiai, jogi és orvosi fakultások alapját.

Előadássorozatunk nevével erre a régiségben gyökerező univerzalitásigényre szeretnénk visszautalni, azt mai tartalmakkal megtölteni.