Érték és történelem

A Pro Philosophia Kiadó „Műhely” sorozatában megjelent az érték és történelem című tanulmánykötet. A kötet anyaga egy két ciklusban, a 2004/2005 és 2005/2006 években folytatott, dr. Egyed Péter egyetemi tanár által irányított csoportos kutatómunka eredeményeit tartalmazza, szerzői:  Egyed Péter, Keszeg Anna, Nagy Erika, Petres László, Rigán Lóránd, Soós Amália-Mária, Zuh Deodáth. A tanulmányok az érték a történelemben témakör különböző vetületeit vizsgálják a kortárs francia és német történetfilozófiában, a jogfilozófiában, a történetírásban vagy akár a média területén. A kötet egyik végkonklúziója szerint a posztmodern kor és a globalizáció értékválságának, illetve értékváltozásának a kontextusában az egyéni értékválasztást egy reflektálatlan értékkonzervatizmus, továbbá intenzív személyesség jellemzi, emellett azonban az értékpárbeszéd posztmodern elmélete még kidolgozásra szorul.

A Pro Philosophia Kiadó „Műhely” sorozatában megjelent az érték és történelem című tanulmánykötet. A kötet anyaga egy két ciklusban, a 2004/2005 és 2005/2006 években folytatott, dr. Egyed Péter egyetemi tanár által irányított csoportos kutatómunka eredeményeit tartalmazza, szerzői:  Egyed Péter, Keszeg Anna, Nagy Erika, Petres László, Rigán Lóránd, Soós Amália-Mária, Zuh Deodáth. A tanulmányok az érték a történelemben témakör különböző vetületeit vizsgálják a kortárs francia és német történetfilozófiában, a jogfilozófiában, a történetírásban vagy akár a média területén. A kötet egyik végkonklúziója szerint a posztmodern kor és a globalizáció értékválságának, illetve értékváltozásának a kontextusában az egyéni értékválasztást egy reflektálatlan értékkonzervatizmus, továbbá intenzív személyesség jellemzi, emellett azonban az értékpárbeszéd posztmodern elmélete még kidolgozásra szorul.