Székely Előfutár í–sztöndí­j 2013. évi pályázati felhí­vás

Székely Előfutár ösztöndíj
2013. évi pályázati felhívás


A Székelyföld sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomban elsőrendű feladat. A kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése mind fontosak. Jobban fizető állások a munkavállalóknak, gyorsan fejlődő adófizető vállalatok a közösségnek és nemzetközi elismertség a történelmi kisebbségnek a Székelyföld sokszorosan megérdemelt jövője. A Székely Előfutár ösztöndíj a korábbi Balás Elek ösztöndij folytatása. 

új lendület a kutatáshoz 

A Székely Előfutár ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. 

Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, és várja a pályázatokat valamennyi, a történelmi Székelyföld területén élő nemzetiségtől. 

ösztöndíj 

A támogatás teljes összege nyertes pályázónként $1000, ezer amerikai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6-8 Székely Előfutár ösztöndíj kiadását tervezi 2013-ban. Az ösztöndíjat az alapítvány két részletben utalja át a nyerteseknek: 

• Az első kb. 1/3, egyharmad rész átvétele után az alapítvány tisztelettel visszaigazolást kér köszönő levél formájában a nyertesektől, melyben röviden beszámolnak arról, hogy a pénz milyen formában és mennyiben fogja segíteni munkájukat. 
• Az ösztöndíj további 2/3, kétharmad részét az pályázó egy év múlva, akkor kapja meg, miután az elkészült, közlésre alkalmas munkát eljuttatta az alapítványhoz. Az alapítvány a tanácsadótól ehhez mellékelve ajánló levelet kér, melyben a kutatás eredményeit közlésre alkalmasnak ítéli. A munka befejezése kapcsán az eredményeket bemutató fényképek csatolására bátorítunk, de ez nem kötelező.

Alkalmassági követelmények 

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek: 
• Kizárólag székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból. 
• Egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vesz részt. 
• Bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában. 
• Továbbfejlődéséhez és a kutatáshoz anyagi támogatásra van szüksége. Tandíj fedezésére azonban pályázni nem lehet. 

Pályázat 

Székely Előfutár ösztöndíj pályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni: (i) jelentkezési formanyomtatvány; (ii) Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz; (iii) tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal); (iv) írásos támogató nyilatkozat a választott tanácsadótól; (v) egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy közösségi vezetőtől; (vi) iskolai bizonyitványok másolata az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem).

Jelentkezési határidő: 2013. május 10. gyergyói idő szerint éjfél. 

A pályázatot e-mailen keresztül kell beadni egyetlen pdf iratban és a 8 Mbyte méretet nem meghaladva (lásd mellékelt útmutató). Beküldési cím:ffapplications@gmail.com . Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül. 

értékelés 

Az alapítvány Nemzetközi ösztöndíj Tanácsa a jelentekezők közül a legjobbakat az írásos pályamunkák alapján választja ki. Az elbírálás szempontjai: (i) a pályázó felkészültsége, (ii) tanácsadó és kutatási környezet, (iii) kutatás szinvonala és várható eredménye, (iv) székelyföldi társadalmi hatás és (v) nemzetközi versenyképesség. A döntőbe jutott pályázók és tanácsadóik telefonos/skype interjún vesznek részt. Ezt követően az ösztöndíj Tanács javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma választja ki a Székely Előfutár ösztöndíjasokat.

Hagyomány 

A Székely Előfutár Alapítvány - a nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár Szövetség) tagja – elkötelezett a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételében az élenjáró tudományok és nagyhatású művészetek területén. A tudásalapú társadalomba lépés küszöbén, az ösztöndíjpályázattal az alapítvány tiszteleg az ezredéves székely hagyomány előtt: első a küzdelemben, utolsó a visszavonulásban. A regionális fejlődés támogatásával az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért és kulturális sokszinűségért.


Andrew Balas

Forerunner Federation

520 W. 21st Street

Unit G-2, PMB 119

Norfolk, VA 23517, U.S.A.

Phone: 1-757-639-6576

Email: forerunner.federation@gmail.com

http://forerunnerfederation.org/

 

Székely Előfutár ösztöndíj
2013. évi pályázati felhívás


A Székelyföld sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomban elsőrendű feladat. A kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése mind fontosak. Jobban fizető állások a munkavállalóknak, gyorsan fejlődő adófizető vállalatok a közösségnek és nemzetközi elismertség a történelmi kisebbségnek a Székelyföld sokszorosan megérdemelt jövője. A Székely Előfutár ösztöndíj a korábbi Balás Elek ösztöndij folytatása. 

új lendület a kutatáshoz 

A Székely Előfutár ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. 

Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, és várja a pályázatokat valamennyi, a történelmi Székelyföld területén élő nemzetiségtől. 

ösztöndíj 

A támogatás teljes összege nyertes pályázónként $1000, ezer amerikai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6-8 Székely Előfutár ösztöndíj kiadását tervezi 2013-ban. Az ösztöndíjat az alapítvány két részletben utalja át a nyerteseknek: 

• Az első kb. 1/3, egyharmad rész átvétele után az alapítvány tisztelettel visszaigazolást kér köszönő levél formájában a nyertesektől, melyben röviden beszámolnak arról, hogy a pénz milyen formában és mennyiben fogja segíteni munkájukat. 
• Az ösztöndíj további 2/3, kétharmad részét az pályázó egy év múlva, akkor kapja meg, miután az elkészült, közlésre alkalmas munkát eljuttatta az alapítványhoz. Az alapítvány a tanácsadótól ehhez mellékelve ajánló levelet kér, melyben a kutatás eredményeit közlésre alkalmasnak ítéli. A munka befejezése kapcsán az eredményeket bemutató fényképek csatolására bátorítunk, de ez nem kötelező.

Alkalmassági követelmények 

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek: 
• Kizárólag székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból. 
• Egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vesz részt. 
• Bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában. 
• Továbbfejlődéséhez és a kutatáshoz anyagi támogatásra van szüksége. Tandíj fedezésére azonban pályázni nem lehet. 

Pályázat 

Székely Előfutár ösztöndíj pályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni: (i) jelentkezési formanyomtatvány; (ii) Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz; (iii) tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal); (iv) írásos támogató nyilatkozat a választott tanácsadótól; (v) egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy közösségi vezetőtől; (vi) iskolai bizonyitványok másolata az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem).

Jelentkezési határidő: 2013. május 10. gyergyói idő szerint éjfél. 

A pályázatot e-mailen keresztül kell beadni egyetlen pdf iratban és a 8 Mbyte méretet nem meghaladva (lásd mellékelt útmutató). Beküldési cím:ffapplications@gmail.com . Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül. 

értékelés 

Az alapítvány Nemzetközi ösztöndíj Tanácsa a jelentekezők közül a legjobbakat az írásos pályamunkák alapján választja ki. Az elbírálás szempontjai: (i) a pályázó felkészültsége, (ii) tanácsadó és kutatási környezet, (iii) kutatás szinvonala és várható eredménye, (iv) székelyföldi társadalmi hatás és (v) nemzetközi versenyképesség. A döntőbe jutott pályázók és tanácsadóik telefonos/skype interjún vesznek részt. Ezt követően az ösztöndíj Tanács javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma választja ki a Székely Előfutár ösztöndíjasokat.

Hagyomány 

A Székely Előfutár Alapítvány - a nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár Szövetség) tagja – elkötelezett a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételében az élenjáró tudományok és nagyhatású művészetek területén. A tudásalapú társadalomba lépés küszöbén, az ösztöndíjpályázattal az alapítvány tiszteleg az ezredéves székely hagyomány előtt: első a küzdelemben, utolsó a visszavonulásban. A regionális fejlődés támogatásával az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért és kulturális sokszinűségért.


Andrew Balas

Forerunner Federation

520 W. 21st Street

Unit G-2, PMB 119

Norfolk, VA 23517, U.S.A.

Phone: 1-757-639-6576

Email: forerunner.federation@gmail.com

http://forerunnerfederation.org/