Székelyföldi ví­zkészlet, ví­zgazdálkodás és a klí­maváltozás - tájékoztató a kerekasztal-megbeszélésről

Tájékoztató

 

a Székelyföldi vízkészlet, vízgazdálkodás és a klímaváltozás

című szakmai kerekasztal-megbeszélésről

 
 
 

Nagysikerű kerekasztal megbeszélésre került sor a Magyar Tudomány Házában, Csíkszeredában, 2013. január 18-án „Székelyföldi vízkészlet, vízgazdálkodás és a klímaváltozás” címmel.

Szerencsésnek tekintjük, hogy sikerült megszólítanunk a tudomány, az agrárium, a vízgazdálkodás, a geológia, az oktatás jeles képviselőit, szakembereit.

Kerekasztal megbeszélésünket nagy érdeklődés övezte, úgy az érintett szakterületek, mint az írott és elektronikus sajtó részéről.

A vitaindítóban megfogalmazott témákat – a vízbázisok védelme, vízminőség és vízmennyiség megőrzése, tározás,vízi élőhelyek védelme és fejlesztése, árterületek helyreállítása, jobb talajművelési és termelési gyakorlatok bevezetése és általánosítása, víztakarékos öntözési technológiák alkalmazása - sikerült megbeszélni a tudományos megalapozottság, a szakmaiság, a pillanatnyi gazdasági helyzet, a Székelyföld fenntartható fejlődése szempontjából.

Az elhangzott javaslatokból, feladatokból, vállalásokból összeállítottunk egy rövid kivonatot tanulmányozás, jóváhagyás, továbbgondolás, programok és stratégiák kidolgozása és életbe ültetése érdekében:

  • öntözés nélkül nem lehet termelni Hargita megyében. A víz meghatározó tényezővé vált a növénytermesztésben a hegyvidéken is! Erre sajnos a legjellemzőbb példa a 2012-es mezőgazdasági év. A burgonya, mint Székelyföld legfontosabb kultúrája, a kritikus három nyári hónap alatt 171 liter csapadék esetén, intenzív keretek között 25 To átlagtermést (megyei átlag 8,8 To), míg 427 liter csapadékkal 42 To átlagot (megyei átlag 21 To) biztosított.
  • Kezdeményezés született bizottság létrehozására (Alcsík) az öntözés megoldásának tanulmányozására, elemzésére a mezőgazdasági társulások, közbirtokosságok, gazdaszövetkezetek  stb. vezetőinek részvételével.
  • A vízügyi szakemberek felajánlották szakmai segítségüket a tanulmányok, programok, stratégiák kidolgozásában, az ide vonatkozó szabályozások, törvények ismeretében.
  • Az öntözést bonyolító szervezetek (asociația, organizația de udători), mint jogügyi személyiségek létrehozása, mint az állam által hivatalosan támogatott szervezet.
  • Szükséges tudatosítani az illető központi intézményrendszerrel (országgyűlési képviselőkön, megyei önkormányzaton, szakigazgatóságokon keresztül) a hegyvidéki öntözés létjogosultságát, szükségességét, javaslatokat tenni a folyamatban lévő vízrajzi medencék rendezési tervének kialakításában.
 
Az öntözővíz biztosítása Hargita megyében

- víztározók, vésztározók, zivatartározók kialakításának tervezése, létesítése Hargita megyében, ezek szoros összehangolása az árvízvédelmi programokkal

- hóolvadásból származó többlet vízkészlet, az esővízből származó plusz vízkészlet víztározókba való elhelyezése

- a csíkszépvízi víztározó többletvizének felfogása, elraktározása

- az EU-s norma szinten tisztított szennyvíz (3,8 millió köbméter évente) öntözésre való   felhasználása a törvényes előírások alapján (termények hőkezelése)

 
A talaj vízszintjének emelése érdekében:

Az alcsíki talajszerkezet (30-50 cm termőréteg alatt kavics és homok) kizárja a kapillaritást, szükséges a talaj vízszintjének emelése,amely a meggondolatlan Olt-szabályozással 4 métert csökkent, hatalmas gondokat okozva a nem vezetékes vízellátásban is.

-          közép- és hosszútávú rendszerek tervezése, kivitelezése minimális rombolással, közösen keresni megfelelő megoldásokat

-       az Olt folyó szintjének emelése, víztározók, nagy meder használatával, körgátak, keresztgátak építése

-          a folyók medrében nagyobb vízmennyiséget biztosítani

-   a tőzeges területeken visszaállítani az eredeti állapotot, megakadályozni a hónapokig tartó, ismétlődő tőzegtüzeket

-          a Csíkszentsimonban 23 fúrt kútból állandó jelleggel elfolyó édesvízeket elzárni, felhasználni

 

Jobb talajművelési gyakorlatok, termelési technológiák alkalmazása:

-          a talajnedvesség kihasználása érdekében korai ültetés, vetés

-          szárazságtűrőbb gabonafélék termesztése

 
Minőségi ivóvíz biztosítása:

-          a csíkszépvízi vízgyűjtő biztosítja a minőségi vizet a Csíki-medencében, de szükséges ráfigyelni a csíkszeredai és felcsíki fúrt kutak vizének minőségére (19+3 kútból 11+2 leállítva a magas nitrátszint miatt)

-  a szennyvízkezelés Felcsíkon nem oldódott meg, de működik a vezetékes ivóvíz-ellátás, pillanatnyilag emésztőgödrös eljárással

-          a Hargita Megyei Pedagógusok Háza javasolta és vállalta egy kérdőíves felmérés lebonyolítását az iskolákban a vízhasználati szokásokról. A kérdőív szerkesztése és feldolgozása a Tudomány Háza feladata

 

Pozitív lépésnek tekintjük a vízgazdálkodás területén is, hogy sikerült egy asztalhoz ültetnünk, sikerült megszólítanunk a tudomány, az agrárium, a vízgazdálkodás, a geológia, az oktatás székelyföldi jeles szakembereit, és optimisták vagyunk a folytatást illetően.

 

Csíkszereda, 2013. január 31.

 

Tájékoztató

 

a Székelyföldi vízkészlet, vízgazdálkodás és a klímaváltozás

című szakmai kerekasztal-megbeszélésről

 
 
 

Nagysikerű kerekasztal megbeszélésre került sor a Magyar Tudomány Házában, Csíkszeredában, 2013. január 18-án „Székelyföldi vízkészlet, vízgazdálkodás és a klímaváltozás” címmel.

Szerencsésnek tekintjük, hogy sikerült megszólítanunk a tudomány, az agrárium, a vízgazdálkodás, a geológia, az oktatás jeles képviselőit, szakembereit.

Kerekasztal megbeszélésünket nagy érdeklődés övezte, úgy az érintett szakterületek, mint az írott és elektronikus sajtó részéről.

A vitaindítóban megfogalmazott témákat – a vízbázisok védelme, vízminőség és vízmennyiség megőrzése, tározás,vízi élőhelyek védelme és fejlesztése, árterületek helyreállítása, jobb talajművelési és termelési gyakorlatok bevezetése és általánosítása, víztakarékos öntözési technológiák alkalmazása - sikerült megbeszélni a tudományos megalapozottság, a szakmaiság, a pillanatnyi gazdasági helyzet, a Székelyföld fenntartható fejlődése szempontjából.

Az elhangzott javaslatokból, feladatokból, vállalásokból összeállítottunk egy rövid kivonatot tanulmányozás, jóváhagyás, továbbgondolás, programok és stratégiák kidolgozása és életbe ültetése érdekében:

  • öntözés nélkül nem lehet termelni Hargita megyében. A víz meghatározó tényezővé vált a növénytermesztésben a hegyvidéken is! Erre sajnos a legjellemzőbb példa a 2012-es mezőgazdasági év. A burgonya, mint Székelyföld legfontosabb kultúrája, a kritikus három nyári hónap alatt 171 liter csapadék esetén, intenzív keretek között 25 To átlagtermést (megyei átlag 8,8 To), míg 427 liter csapadékkal 42 To átlagot (megyei átlag 21 To) biztosított.
  • Kezdeményezés született bizottság létrehozására (Alcsík) az öntözés megoldásának tanulmányozására, elemzésére a mezőgazdasági társulások, közbirtokosságok, gazdaszövetkezetek  stb. vezetőinek részvételével.
  • A vízügyi szakemberek felajánlották szakmai segítségüket a tanulmányok, programok, stratégiák kidolgozásában, az ide vonatkozó szabályozások, törvények ismeretében.
  • Az öntözést bonyolító szervezetek (asociația, organizația de udători), mint jogügyi személyiségek létrehozása, mint az állam által hivatalosan támogatott szervezet.
  • Szükséges tudatosítani az illető központi intézményrendszerrel (országgyűlési képviselőkön, megyei önkormányzaton, szakigazgatóságokon keresztül) a hegyvidéki öntözés létjogosultságát, szükségességét, javaslatokat tenni a folyamatban lévő vízrajzi medencék rendezési tervének kialakításában.
 
Az öntözővíz biztosítása Hargita megyében

- víztározók, vésztározók, zivatartározók kialakításának tervezése, létesítése Hargita megyében, ezek szoros összehangolása az árvízvédelmi programokkal

- hóolvadásból származó többlet vízkészlet, az esővízből származó plusz vízkészlet víztározókba való elhelyezése

- a csíkszépvízi víztározó többletvizének felfogása, elraktározása

- az EU-s norma szinten tisztított szennyvíz (3,8 millió köbméter évente) öntözésre való   felhasználása a törvényes előírások alapján (termények hőkezelése)

 
A talaj vízszintjének emelése érdekében:

Az alcsíki talajszerkezet (30-50 cm termőréteg alatt kavics és homok) kizárja a kapillaritást, szükséges a talaj vízszintjének emelése,amely a meggondolatlan Olt-szabályozással 4 métert csökkent, hatalmas gondokat okozva a nem vezetékes vízellátásban is.

-          közép- és hosszútávú rendszerek tervezése, kivitelezése minimális rombolással, közösen keresni megfelelő megoldásokat

-       az Olt folyó szintjének emelése, víztározók, nagy meder használatával, körgátak, keresztgátak építése

-          a folyók medrében nagyobb vízmennyiséget biztosítani

-   a tőzeges területeken visszaállítani az eredeti állapotot, megakadályozni a hónapokig tartó, ismétlődő tőzegtüzeket

-          a Csíkszentsimonban 23 fúrt kútból állandó jelleggel elfolyó édesvízeket elzárni, felhasználni

 

Jobb talajművelési gyakorlatok, termelési technológiák alkalmazása:

-          a talajnedvesség kihasználása érdekében korai ültetés, vetés

-          szárazságtűrőbb gabonafélék termesztése

 
Minőségi ivóvíz biztosítása:

-          a csíkszépvízi vízgyűjtő biztosítja a minőségi vizet a Csíki-medencében, de szükséges ráfigyelni a csíkszeredai és felcsíki fúrt kutak vizének minőségére (19+3 kútból 11+2 leállítva a magas nitrátszint miatt)

-  a szennyvízkezelés Felcsíkon nem oldódott meg, de működik a vezetékes ivóvíz-ellátás, pillanatnyilag emésztőgödrös eljárással

-          a Hargita Megyei Pedagógusok Háza javasolta és vállalta egy kérdőíves felmérés lebonyolítását az iskolákban a vízhasználati szokásokról. A kérdőív szerkesztése és feldolgozása a Tudomány Háza feladata

 

Pozitív lépésnek tekintjük a vízgazdálkodás területén is, hogy sikerült egy asztalhoz ültetnünk, sikerült megszólítanunk a tudomány, az agrárium, a vízgazdálkodás, a geológia, az oktatás székelyföldi jeles szakembereit, és optimisták vagyunk a folytatást illetően.

 

Csíkszereda, 2013. január 31.