Szabó T. Attila-díj – Jelölési és pályázati lehetőség

Szabó T. Attila-díj – Jelölési és pályázati lehetőség

Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére

„A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” elnyeréséreA SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerése, akik munkásságuk során kiemelten figyeltek a magyar tudományos szaknyelv igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. A díjat a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT) iktatta díjai közé, és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatának (TERMINI) elismeréseként ítéli évente oda (oklevél + laudációk + emlékplakett + a díj összege).

A 2020. évi díj odaítélésében a kuratórium kiemelten fogja értékelni a romániai (erdélyi) magyar szaknyelvek, terminológiák fejlesztésére irányuló törekvéseket.

A SzTAD jelölés, illetőleg pályázás alapján ítélhető oda (határidő: minden év január 31.). Jelölni a sztad.termini@gmail.com elektronikus levelezési címen lehet. Jelölhetnek az alapítók, a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT), a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózata (TERMINI), az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága (MTA-MNyTEB), az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet. Ugyancsak jelölhetnek képviselőik révén mindazok a szakmai intézmények (egyetemi és akadémiai műhelyek, egyesületek, szerkesztőségek, kiadók stb.), amelyeknek tevékenysége és felelőssége kiterjed a magyar szaknyelvek, tudományos nyelvek vizsgálatára, gondozására és fejlesztésére. A díjra személyesen is lehet pályázni. A jelöléshez/pályázathoz csatolni kell a megfelelő indoklást, életkori igazolást, szakmai önéletrajzot, közlemények jegyzékét és az ezekkel kapcsolatos szakmai visszajelzéseket (pl. idézettség, olvasottság, társadalmi hatás stb.). A jelölés/pályázat (választható) tartalmi feltételei:

  1. A magyar szaknyelvek fejlesztése és tudatos alkalmazása, a tudományterületek magyar szaknyelvi jellemzőinek feltárása, leírása; szaknyelvi tervezés, „anyanyelvűsítés”, egységesítés (terminológia, lexikográfia, nyelvtechnológia, szaknyelvi adattárak /korpuszépítés/, oktatási anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése stb.).
  2. Magyar szaknyelv-történeti munkásság, különös tekintettel a latin-magyar, német-magyar és az angol-magyar, valamint az államnyelvi-kisebbségimagyar szaknyelvi kapcsolatokra.
  3. A magyar szaknyelvi hagyomány és általában a történetiség érvényesítése, különös tekintettel az Erdélyi magyar szótörténeti tárnyomtatott és digitális anyagainak használatára a magyar szaknyelvi hagyományok kutatásában és ápolásában.
  4. A Kárpát-medencei szaknyelvi kétnyelvűségek következményeinek feltárása, a szétfejlődött szaknyelvek egységesítése, összehangolása a nyelvi tervezésben.
  5. A nyilvános színterekre szánt magyar szaknyelv használatának, érvényesítésének és közérthetőségének elősegítése érdekében kifejtett tevékenység (tudományszervezés, oktatás, ismeretterjesztés, magyar szaknyelvi folyóirat szerkesztése stb.).

A következő díjra 2020. január 31-ig lehet jelölni /pályázni a sztad.termini@gmail.com E-címen, a díj átadására 2020 tavaszán Kolozsváron kerül sor. Az ösztöndíj odaítéléséről a SzTAD Kuratóriuma dönt minden év március 3-ig.

Budapest/Kolozsvár 2019.dec. 3.

A SzTAD Kuratóriuma nevében Péntek János & Szoták Szilvia

 

Fotó forrása:https://palankhir.hu/2018/04/15/elso-izben-adtak-at-a-szabo-t-attila-erdelyi-nyelvesz-emlekere-alapitott-nyelveszeti-osztondijat/

Szabó T. Attila-díj – Jelölési és pályázati lehetőség

Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére

„A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” elnyeréséreA SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerése, akik munkásságuk során kiemelten figyeltek a magyar tudományos szaknyelv igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. A díjat a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT) iktatta díjai közé, és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatának (TERMINI) elismeréseként ítéli évente oda (oklevél + laudációk + emlékplakett + a díj összege).

A 2020. évi díj odaítélésében a kuratórium kiemelten fogja értékelni a romániai (erdélyi) magyar szaknyelvek, terminológiák fejlesztésére irányuló törekvéseket.

A SzTAD jelölés, illetőleg pályázás alapján ítélhető oda (határidő: minden év január 31.). Jelölni a sztad.termini@gmail.com elektronikus levelezési címen lehet. Jelölhetnek az alapítók, a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT), a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózata (TERMINI), az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága (MTA-MNyTEB), az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet. Ugyancsak jelölhetnek képviselőik révén mindazok a szakmai intézmények (egyetemi és akadémiai műhelyek, egyesületek, szerkesztőségek, kiadók stb.), amelyeknek tevékenysége és felelőssége kiterjed a magyar szaknyelvek, tudományos nyelvek vizsgálatára, gondozására és fejlesztésére. A díjra személyesen is lehet pályázni. A jelöléshez/pályázathoz csatolni kell a megfelelő indoklást, életkori igazolást, szakmai önéletrajzot, közlemények jegyzékét és az ezekkel kapcsolatos szakmai visszajelzéseket (pl. idézettség, olvasottság, társadalmi hatás stb.). A jelölés/pályázat (választható) tartalmi feltételei:

  1. A magyar szaknyelvek fejlesztése és tudatos alkalmazása, a tudományterületek magyar szaknyelvi jellemzőinek feltárása, leírása; szaknyelvi tervezés, „anyanyelvűsítés”, egységesítés (terminológia, lexikográfia, nyelvtechnológia, szaknyelvi adattárak /korpuszépítés/, oktatási anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése stb.).
  2. Magyar szaknyelv-történeti munkásság, különös tekintettel a latin-magyar, német-magyar és az angol-magyar, valamint az államnyelvi-kisebbségimagyar szaknyelvi kapcsolatokra.
  3. A magyar szaknyelvi hagyomány és általában a történetiség érvényesítése, különös tekintettel az Erdélyi magyar szótörténeti tárnyomtatott és digitális anyagainak használatára a magyar szaknyelvi hagyományok kutatásában és ápolásában.
  4. A Kárpát-medencei szaknyelvi kétnyelvűségek következményeinek feltárása, a szétfejlődött szaknyelvek egységesítése, összehangolása a nyelvi tervezésben.
  5. A nyilvános színterekre szánt magyar szaknyelv használatának, érvényesítésének és közérthetőségének elősegítése érdekében kifejtett tevékenység (tudományszervezés, oktatás, ismeretterjesztés, magyar szaknyelvi folyóirat szerkesztése stb.).

A következő díjra 2020. január 31-ig lehet jelölni /pályázni a sztad.termini@gmail.com E-címen, a díj átadására 2020 tavaszán Kolozsváron kerül sor. Az ösztöndíj odaítéléséről a SzTAD Kuratóriuma dönt minden év március 3-ig.

Budapest/Kolozsvár 2019.dec. 3.

A SzTAD Kuratóriuma nevében Péntek János & Szoták Szilvia

 

Fotó forrása:https://palankhir.hu/2018/04/15/elso-izben-adtak-at-a-szabo-t-attila-erdelyi-nyelvesz-emlekere-alapitott-nyelveszeti-osztondijat/