Tagajánlás

Tagajánlás az Akadémián

2009.11.30.

Az akadémiai tagság választás alapján nyerhető el. Az Akadémiai Törvény, az Alapszabály és az ügyrend előírásai szerint a Magyar Tudományos Akadémia legközelebb a 2010. májusi közgyűlésén választ új rendes, levelező, tiszteleti és külső tagokat. Az akadémikusok megválasztásának alapvető kritériuma a kiemelkedő tudományos teljesítmény.

A tagválasztást megelőzően az Akadémikussá választás eljárási szabályai szerint tagajánlásra kerül sor. A tagajánlás legalább három hazai tagnak – rendes tag esetében három rendes tagnak – írásban tett ajánlásával történik, levelező és külső tag ajánlása esetén az egyik ajánló lehet külső tag. Az ajánlást a javasolt személy tudományos teljesítményének értékelő ismertetésével indokolni kell, megjelölve kiemelkedő tudományos eredményeit és azok hazai, valamint külföldi visszhangját. Minden hazai akadémiai tag választásonként legfeljebb két, minden külső tag pedig egy levelezőtagjelölt választását kezdeményezheti.

 Az ajánlásokat közzé tesszük a Magyar Tudomány című folyóiratban és az MTA honlapján, ahol a publikációs és hivatkozási adatok is megjelenítjük az MTA Köztestületi Publikációs Adattára (KPA) segítségével.

A tagjelöltekről honlapunk Tagajánlás az Akadémián menüpontjában tájékozódhat.

 

Forrás: www.mta.hu

Tagajánlás az Akadémián

2009.11.30.

Az akadémiai tagság választás alapján nyerhető el. Az Akadémiai Törvény, az Alapszabály és az ügyrend előírásai szerint a Magyar Tudományos Akadémia legközelebb a 2010. májusi közgyűlésén választ új rendes, levelező, tiszteleti és külső tagokat. Az akadémikusok megválasztásának alapvető kritériuma a kiemelkedő tudományos teljesítmény.

A tagválasztást megelőzően az Akadémikussá választás eljárási szabályai szerint tagajánlásra kerül sor. A tagajánlás legalább három hazai tagnak – rendes tag esetében három rendes tagnak – írásban tett ajánlásával történik, levelező és külső tag ajánlása esetén az egyik ajánló lehet külső tag. Az ajánlást a javasolt személy tudományos teljesítményének értékelő ismertetésével indokolni kell, megjelölve kiemelkedő tudományos eredményeit és azok hazai, valamint külföldi visszhangját. Minden hazai akadémiai tag választásonként legfeljebb két, minden külső tag pedig egy levelezőtagjelölt választását kezdeményezheti.

 Az ajánlásokat közzé tesszük a Magyar Tudomány című folyóiratban és az MTA honlapján, ahol a publikációs és hivatkozási adatok is megjelenítjük az MTA Köztestületi Publikációs Adattára (KPA) segítségével.

A tagjelöltekről honlapunk Tagajánlás az Akadémián menüpontjában tájékozódhat.

 

Forrás: www.mta.hu