Tisztségviselő választás, 2017

Tisztségviselő választás, 2017

A Magyar Tudományos Akadémia vezető testületeiben és területi bizottságaiban 2017 tavaszán kerül sor a tisztújításra, így a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnál (KAB) is. Megválasztásra kerülnek a KAB szakbizottságainak elnökei és ezt követően júniusban a KAB elnöke. A választás lebonyolításának érdekében a KAB testülete a 2016. júniusi ülésén háromtagú Választási Bizottságot (VB) jelölt ki. A Választási Bizottság tagjai: Néda Zoltán, az MTA külső tagja, Szigeti Attila (Filozófia szakbizottság elnöke), Vincze Hanna Orsolya (Média és kommunikáció szakbizottság elnöke).

A 2017. évi választáson a KAB testülete által jóváhagyott Választási szabályzat érvényes. A Választási szabályzat és a választásra vonatkozó Technikai útmutató megtalálható a KAB honlapján (http://kab.ro/subpages/mtakab/valasztasi-szabalyzat-4).

A szakbizottságok elnökeinek és titkárainak megválasztása 2017-ben kizárólag elektronikusan zajlik a Magyar Tudományos Akadémia elektronikus platformján. A hozzáféréshez az AAT rendszer belépési adatai használandók.

Szavazat leadása: https://e-valasztas.mta.hu

A választási rendszerhez 10 napig lehet hozzáférni a szavazás leadása céljából.

A szavazási listára történő jelentkezés

Azok a külső tagok és külső köztestületi tagok, akik csak egy szakbizottságnak tagjai, az adott szakbizottságban érvényesítik szavazatukat.

Azok a külső tagok és külső köztestületi tagok, akik több szakbizottságnak is tagjai, egyetlen szavazatot érvényesíthetnek. Miután kiválasztották, hogy melyik szakbizottságban kívánják leadni a szavazataikat, erről értesítést küldenek a KAB titkárságának.

Azok a külső tagok és külső köztestületi tagok is rendelkeznek szavazati joggal, akik egyetlen szakbizottságnak sem tagjai. Miután kiválasztották, hogy melyik szakbizottságban kívánják leadni a szavazataikat, erről értesítést küldenek a KAB titkárságának.

Az így összeállított szakbizottsági választási listákon, elektronikusan történik a szavazás. Minden, az adott szakbizottság szavazási listáján szereplő személy választható és választhat.

A szakbizottsági elnök megválasztása

A külső tagok és külső köztestületi tagok 2017. március 1-ig elektronikus vagy postai levélben jelzik a KAB titkárságának azt, hogy melyik szakbizottság választási listáján szeretnék érvényesíteni a szavazatukat. A szakbizottságok tagjainak listái megtalálhatók a KAB honlapján:

http://kab.ro/subpages/szakbizotsagok

A szakbizottsági elnökök megválasztása 2017. április 20-30. között történik. Ebben az időszakban minden külső tag és külső köztestületi tag érvényesítheti szavazatát.

A szavazás első napján az elektronikus rendszer email-ben értesítést küld a tagságnak a szavazás elkezdéséről. A szavazási időszak lejárta előtt a rendszer automatikusan küld egy emlékeztető levelet is.

A szakbizottsági titkár megválasztása

A szakbizottsági titkárokra a szakbizottsági elnökök tesznek javaslatot. A megválasztott szakbizottsági elnökök 2017. május 10-ig elektronikus postán elküldik a KAB titkárságának a javasolt szakbizottsági titkár nevét. A szakbizottsági titkárok megválasztására 2017. május 20-30. között kerül sor az elektronikus felületen.

A KAB elnökének és alelnökeinek a megválasztása

A KAB elnökének és alelnökeinek a megválasztására a KAB testületi ülésén kerül sor a Választási szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

 

A titkárság elérhetőségei:

 

Tel: 0040 264 588001, 0040 787 678591       

Email: office@kab.ro

 

Technikai segédlet:link

Tisztségviselő választás, 2017

A Magyar Tudományos Akadémia vezető testületeiben és területi bizottságaiban 2017 tavaszán kerül sor a tisztújításra, így a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnál (KAB) is. Megválasztásra kerülnek a KAB szakbizottságainak elnökei és ezt követően júniusban a KAB elnöke. A választás lebonyolításának érdekében a KAB testülete a 2016. júniusi ülésén háromtagú Választási Bizottságot (VB) jelölt ki. A Választási Bizottság tagjai: Néda Zoltán, az MTA külső tagja, Szigeti Attila (Filozófia szakbizottság elnöke), Vincze Hanna Orsolya (Média és kommunikáció szakbizottság elnöke).

A 2017. évi választáson a KAB testülete által jóváhagyott Választási szabályzat érvényes. A Választási szabályzat és a választásra vonatkozó Technikai útmutató megtalálható a KAB honlapján (http://kab.ro/subpages/mtakab/valasztasi-szabalyzat-4).

A szakbizottságok elnökeinek és titkárainak megválasztása 2017-ben kizárólag elektronikusan zajlik a Magyar Tudományos Akadémia elektronikus platformján. A hozzáféréshez az AAT rendszer belépési adatai használandók.

Szavazat leadása: https://e-valasztas.mta.hu

A választási rendszerhez 10 napig lehet hozzáférni a szavazás leadása céljából.

A szavazási listára történő jelentkezés

Azok a külső tagok és külső köztestületi tagok, akik csak egy szakbizottságnak tagjai, az adott szakbizottságban érvényesítik szavazatukat.

Azok a külső tagok és külső köztestületi tagok, akik több szakbizottságnak is tagjai, egyetlen szavazatot érvényesíthetnek. Miután kiválasztották, hogy melyik szakbizottságban kívánják leadni a szavazataikat, erről értesítést küldenek a KAB titkárságának.

Azok a külső tagok és külső köztestületi tagok is rendelkeznek szavazati joggal, akik egyetlen szakbizottságnak sem tagjai. Miután kiválasztották, hogy melyik szakbizottságban kívánják leadni a szavazataikat, erről értesítést küldenek a KAB titkárságának.

Az így összeállított szakbizottsági választási listákon, elektronikusan történik a szavazás. Minden, az adott szakbizottság szavazási listáján szereplő személy választható és választhat.

A szakbizottsági elnök megválasztása

A külső tagok és külső köztestületi tagok 2017. március 1-ig elektronikus vagy postai levélben jelzik a KAB titkárságának azt, hogy melyik szakbizottság választási listáján szeretnék érvényesíteni a szavazatukat. A szakbizottságok tagjainak listái megtalálhatók a KAB honlapján:

http://kab.ro/subpages/szakbizotsagok

A szakbizottsági elnökök megválasztása 2017. április 20-30. között történik. Ebben az időszakban minden külső tag és külső köztestületi tag érvényesítheti szavazatát.

A szavazás első napján az elektronikus rendszer email-ben értesítést küld a tagságnak a szavazás elkezdéséről. A szavazási időszak lejárta előtt a rendszer automatikusan küld egy emlékeztető levelet is.

A szakbizottsági titkár megválasztása

A szakbizottsági titkárokra a szakbizottsági elnökök tesznek javaslatot. A megválasztott szakbizottsági elnökök 2017. május 10-ig elektronikus postán elküldik a KAB titkárságának a javasolt szakbizottsági titkár nevét. A szakbizottsági titkárok megválasztására 2017. május 20-30. között kerül sor az elektronikus felületen.

A KAB elnökének és alelnökeinek a megválasztása

A KAB elnökének és alelnökeinek a megválasztására a KAB testületi ülésén kerül sor a Választási szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

 

A titkárság elérhetőségei:

 

Tel: 0040 264 588001, 0040 787 678591       

Email: office@kab.ro

 

Technikai segédlet:link