Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola konferenciája

Esemény időpontja:

 • 2022-03-05 09:00:00
Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola konferenciája

2022. március 5.

 

Program

 

 

Társszervező: a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága

 

9:00-9:10: Megnyitó a Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola és a BBTE KMTI részéről

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Lupescu Makó Mária egyetemi docens

9:10-9:30: Izsán Csaba: A kora újkori erdélyi céhek megnevezésének változása a különböző nyelvű forrásokban

9:30-9:50: Kis Cynthia: Bornemisza Kata, egy 17. századi nemes nő gazdasszonyi tevékenysége

9:50-10:10: Csorba Mihály: Egy mezőváros felemelkedése. Bihar a középkorban

10:10-10:30: Keresztes Tímea: A Szent László-legenda ábrázolásai az egyházi építészetben. Egy Szilágy megyei példa: a somlyóújlaki középkori református templom

10:30-10:50: Belbe Sebastian: Adatok az Ecsedi-láp dél- és délkeleti részének középkori településhálózatához

Szünet

 

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Petruț Dávid egyetemi adjunktus

11:05-11:25: Barbocz Beáta: Megjegyzések a dipsei (Beszterce-Naszód megye) népvándorláskori településről és kerámiáról

11:25-11:45: Botha Zoltán: A Wietenberg kultúra lelőhelyei Hargita megye délnyugati felében

11:45-12:05: Puskás József: A középső és késő bronzkor abszolút kronológiája délkelet-Erdélyben

12:05-12:25: Kövecsi Gerzson Ákos: A Theodor Mommsen által, 1857 őszén tanulmányozott erdélyi római feliratgyűjtemények

Szünet

 

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Kovács Zsolt egyetemi adjunktus

12:40-13:00: Szabó Zsolt: Máramaros vármegye tisztikarának prozopográfiai vizsgálata 1860 és 1867 között

13:00-13:20: Földi Imelga: Az aradi izraelita fiúiskola

13:20-13:40: Újvári Dorottya: Kinek tapéta, kinek album: vizitkártyák és felhasználásuk a 19. században

13:40-14:00: Jancsó Katalin: Az úgynevezett székely pogácsa.”kovcskőnél s némelly gorombaságnál nehezebben emészthető”

Ebédszünet

 

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Nagy Róbert egyetemi docens

15:00-15:20: Lőrincz Lili: A tér mint történelmi forrás. Baász Imre forrásértékű terei

15:20-15:40: Beke Ibolya: Történelemtankönyvek emlékezetpolitikája Romániában és Magyarországon (1918-1989)

15:40-16:00: Angyal Olívia: Erdélyi gyermekkönyv-illusztrációk a két világháború között

16:00-16:20: Kápolnási Zsolt: Nemzetközi és lokális propaganda az első világháborúban

16:20-16:40: András Szabolcs: Az erdélyi katolikus oktatás kérdése a két világháború között a Szentszék és Románia közötti tárgyalásokon

Szünet

 

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Toth Szilárd egyetemi docens

16:55-17:15: Antal Orsolya: Háromszéki családok kényszerlakhelyre telepítése

17:15-17:35: Szabó Levente Álmos: Az alsórákosi közbirtokosság vagyonállása 2000-től napjainkig

17:35-17:55: Bonyhai Gabriella Eleonóra: Műemlékvédelem kérdése napjainkban

17:55-18:15: Valdman István: Második világháborús háborús bűnösség napjaink visszaszolgáltatási eljárásaiban

 

Konferenciazáró a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága részéről

 

Csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/87207707648

 

Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola konferenciája

2022. március 5.

 

Program

 

 

Társszervező: a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága

 

9:00-9:10: Megnyitó a Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola és a BBTE KMTI részéről

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Lupescu Makó Mária egyetemi docens

9:10-9:30: Izsán Csaba: A kora újkori erdélyi céhek megnevezésének változása a különböző nyelvű forrásokban

9:30-9:50: Kis Cynthia: Bornemisza Kata, egy 17. századi nemes nő gazdasszonyi tevékenysége

9:50-10:10: Csorba Mihály: Egy mezőváros felemelkedése. Bihar a középkorban

10:10-10:30: Keresztes Tímea: A Szent László-legenda ábrázolásai az egyházi építészetben. Egy Szilágy megyei példa: a somlyóújlaki középkori református templom

10:30-10:50: Belbe Sebastian: Adatok az Ecsedi-láp dél- és délkeleti részének középkori településhálózatához

Szünet

 

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Petruț Dávid egyetemi adjunktus

11:05-11:25: Barbocz Beáta: Megjegyzések a dipsei (Beszterce-Naszód megye) népvándorláskori településről és kerámiáról

11:25-11:45: Botha Zoltán: A Wietenberg kultúra lelőhelyei Hargita megye délnyugati felében

11:45-12:05: Puskás József: A középső és késő bronzkor abszolút kronológiája délkelet-Erdélyben

12:05-12:25: Kövecsi Gerzson Ákos: A Theodor Mommsen által, 1857 őszén tanulmányozott erdélyi római feliratgyűjtemények

Szünet

 

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Kovács Zsolt egyetemi adjunktus

12:40-13:00: Szabó Zsolt: Máramaros vármegye tisztikarának prozopográfiai vizsgálata 1860 és 1867 között

13:00-13:20: Földi Imelga: Az aradi izraelita fiúiskola

13:20-13:40: Újvári Dorottya: Kinek tapéta, kinek album: vizitkártyák és felhasználásuk a 19. században

13:40-14:00: Jancsó Katalin: Az úgynevezett székely pogácsa.”kovcskőnél s némelly gorombaságnál nehezebben emészthető”

Ebédszünet

 

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Nagy Róbert egyetemi docens

15:00-15:20: Lőrincz Lili: A tér mint történelmi forrás. Baász Imre forrásértékű terei

15:20-15:40: Beke Ibolya: Történelemtankönyvek emlékezetpolitikája Romániában és Magyarországon (1918-1989)

15:40-16:00: Angyal Olívia: Erdélyi gyermekkönyv-illusztrációk a két világháború között

16:00-16:20: Kápolnási Zsolt: Nemzetközi és lokális propaganda az első világháborúban

16:20-16:40: András Szabolcs: Az erdélyi katolikus oktatás kérdése a két világháború között a Szentszék és Románia közötti tárgyalásokon

Szünet

 

 1. Szekció

Szekcióvezető: dr. Toth Szilárd egyetemi docens

16:55-17:15: Antal Orsolya: Háromszéki családok kényszerlakhelyre telepítése

17:15-17:35: Szabó Levente Álmos: Az alsórákosi közbirtokosság vagyonállása 2000-től napjainkig

17:35-17:55: Bonyhai Gabriella Eleonóra: Műemlékvédelem kérdése napjainkban

17:55-18:15: Valdman István: Második világháborús háborús bűnösség napjaink visszaszolgáltatási eljárásaiban

 

Konferenciazáró a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága részéről

 

Csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/87207707648