Néprajzi kutatástörténeti örökség Erdélyben

Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

 

 

Néprajzi kutatástörténeti örökség Erdélyben

Kolozsvár, 2017. október 20. (péntek)

 

 

 BBTE Bölcsészettudományi Kar (Horea út 31.)

9,00 – 10,00: Popovici terem

Köszöntés: a konferencia megnyitása: Jakab Albert Zsolt, Szabó Árpád Töhötöm

Elnök: Jakab Albert Zsolt

Tánczos Vilmos: Mikecs László módszeréről

Zsigmond Győző: Magyar etnomikológiai kutatások a Kárpát-medencében

10,30 – 13,30: Popovici terem

Elnök: Tánczos Vilmos

Tekei Erika: Fehér Virág és Fehér Virágszál – Balla Tamás magyardécsei népmesegyűjteményének recepciótörténete

Könczei Csongor: A megírt mulatság… Az erdélyi táncházak eszmetörténetének kutatása

Fehér Anikó: Járdányi Pál népzenekutató munkássága és kidei gyűjteménye

Pávai István: Zoltán Aladár népzenei gyűjteménye

Czégényi Dóra: Boér Miklós (1857–1905) néprajzi gyűjtőtevékenysége

Veres Emese: Barcasági gyűjtések Szentimrei Judit hagyatékában

Doszlop Lidia: A makfalvi alkotótábor 25 éve

Kelemen Zsuzsánna: A kicsengetési kártyák szerepe, adatfeltárás Kányád és Jásfalva településekről (1950‒2010, Székelyudvarhely)

Albert Ernő: Faragó József munkássága: a néptáncról

10,30 – 13,30: Tanácsterem

Elnök: Keszeg Vilmos

Szász István Szilárd: Hálózatok az időben, idő a hálózatokban

Szakál Anna: A Kolozsvári Unitárius Kollégium olvasókörének összetétele, szerepe és hatása az erdélyi szervezett népköltészeti gyűjtés kialakulására

Dimény-Haszmann Orsolya: A Csernátoni Népfőiskola szerepe, működése

Deák Ferenc: A kökösi öreg emberek Plugor Sándor vonalrajzain

András Andrea: Hegyi István életpályája

Bodó Andrea: Egy csíkszentdomokosi mesemondó autobiográfiájának elemzése

Virginás-Tar Emese: Fokozati dolgozatok a népi kultúra iskolai oktatásáról

Tatár Erzsébet-Timea: Ifjúsági egyesületek működése a kolozsvári Marianumban

Filep Antal: Kísérlet a néprajz és a társadalomtudományok terepkutatásai megújítására 1935 után. Táj- és népkutató táborok, egyetemi és tudományos intézeti falukutatások

Kriza János Néprajzi Társaság székháza (Mikes/Croitorilor utca 15.)

15,20 – 17,00

Elnök: Czégényi Dóra

Szőcsné Gazda Enikő: A csíki szőttesmozgalom

Szabó Árpád Töhötöm: Perefernum: egy honismereti vetélkedő az 1970-80-as években

Bakos Áron: Katonaság és néprajz: tudománytörténeti vázlat

Olosz Katalin: Balladagyűjtő tanárok a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem diplomásai között

Keszeg Vilmos: A népi kultúra: törvények, intézmények szorításában

17,00 – 17,45

A konferencia zárása: Mit tudtunk meg, mit tudunk/nem tudunk a kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatás történetéről. 10 kutatástörténeti konferencia tanulságai. Hogyan tovább? Vezeti Keszeg Vilmos. Felkért hozzászólók: a szekcióvezetők, a szervezőintézetek

Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

 

 

Néprajzi kutatástörténeti örökség Erdélyben

Kolozsvár, 2017. október 20. (péntek)

 

 

 BBTE Bölcsészettudományi Kar (Horea út 31.)

9,00 – 10,00: Popovici terem

Köszöntés: a konferencia megnyitása: Jakab Albert Zsolt, Szabó Árpád Töhötöm

Elnök: Jakab Albert Zsolt

Tánczos Vilmos: Mikecs László módszeréről

Zsigmond Győző: Magyar etnomikológiai kutatások a Kárpát-medencében

10,30 – 13,30: Popovici terem

Elnök: Tánczos Vilmos

Tekei Erika: Fehér Virág és Fehér Virágszál – Balla Tamás magyardécsei népmesegyűjteményének recepciótörténete

Könczei Csongor: A megírt mulatság… Az erdélyi táncházak eszmetörténetének kutatása

Fehér Anikó: Járdányi Pál népzenekutató munkássága és kidei gyűjteménye

Pávai István: Zoltán Aladár népzenei gyűjteménye

Czégényi Dóra: Boér Miklós (1857–1905) néprajzi gyűjtőtevékenysége

Veres Emese: Barcasági gyűjtések Szentimrei Judit hagyatékában

Doszlop Lidia: A makfalvi alkotótábor 25 éve

Kelemen Zsuzsánna: A kicsengetési kártyák szerepe, adatfeltárás Kányád és Jásfalva településekről (1950‒2010, Székelyudvarhely)

Albert Ernő: Faragó József munkássága: a néptáncról

10,30 – 13,30: Tanácsterem

Elnök: Keszeg Vilmos

Szász István Szilárd: Hálózatok az időben, idő a hálózatokban

Szakál Anna: A Kolozsvári Unitárius Kollégium olvasókörének összetétele, szerepe és hatása az erdélyi szervezett népköltészeti gyűjtés kialakulására

Dimény-Haszmann Orsolya: A Csernátoni Népfőiskola szerepe, működése

Deák Ferenc: A kökösi öreg emberek Plugor Sándor vonalrajzain

András Andrea: Hegyi István életpályája

Bodó Andrea: Egy csíkszentdomokosi mesemondó autobiográfiájának elemzése

Virginás-Tar Emese: Fokozati dolgozatok a népi kultúra iskolai oktatásáról

Tatár Erzsébet-Timea: Ifjúsági egyesületek működése a kolozsvári Marianumban

Filep Antal: Kísérlet a néprajz és a társadalomtudományok terepkutatásai megújítására 1935 után. Táj- és népkutató táborok, egyetemi és tudományos intézeti falukutatások

Kriza János Néprajzi Társaság székháza (Mikes/Croitorilor utca 15.)

15,20 – 17,00

Elnök: Czégényi Dóra

Szőcsné Gazda Enikő: A csíki szőttesmozgalom

Szabó Árpád Töhötöm: Perefernum: egy honismereti vetélkedő az 1970-80-as években

Bakos Áron: Katonaság és néprajz: tudománytörténeti vázlat

Olosz Katalin: Balladagyűjtő tanárok a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem diplomásai között

Keszeg Vilmos: A népi kultúra: törvények, intézmények szorításában

17,00 – 17,45

A konferencia zárása: Mit tudtunk meg, mit tudunk/nem tudunk a kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatás történetéről. 10 kutatástörténeti konferencia tanulságai. Hogyan tovább? Vezeti Keszeg Vilmos. Felkért hozzászólók: a szekcióvezetők, a szervezőintézetek