Tudománytörténeti konferencia a Néprajz Tanszéken

Tudománytörténeti konferencia a Néprajz Tanszéken

BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke

Kriza János Néprajzi Társaság

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága

EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

 

 A kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás története

Tudományos konferencia

 

Időpont: 2011. október 21., 9,30 óra

Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi kar, Horea utca 31. szám

 Megnyitó

I.

Pozsony Ferenc: Gunda Béla kolozsvári tevékenysége

Rostás Zoltán: Lükő Gábor bukaresti környezete

Tánczos Vilmos: Lükő Gábor bukaresti tanulmányai, kapcsolatai

Salamon Márton László: Dimitrie Gusti professzor bukaresti szociológiai iskolája és az Erdélyi Fiatalok folyóirat gárdája közötti kapcsolatok, falumunka tekintetében

 II.

Kürti László: Kutatók Kalotaszegen: Kísérlet a lakodalmi rítusok és szövegek összehasonlítására

Salat-Zakariás Erzsébet: A kolozsvári Folklórarchívum. Tartalom és szerkezet

Szakál Anna: Kriza János és népköltészeti gyűjtőhálózata

Gatti Beáta: Sántha Alajos néprajzi kutatásai

Kiss Emőke: Népmesék Bözödi György hagyatékában

 III.

Tóth Zsombor: Etnológia és történetiség: a lehetséges alkalmazások igézete

újváry Mária: A Minerva nyomda és könyvkiadó (1920-1948) kiadványainak jelentőségéről

Dávid Gyula: A Kriterion néprajzi kiadványai

Vida Tekei Erika: A kolozsvári unitárius kollégium folklórgyűjtő diákjai – népmesegyűjtemények a 20. század elejéről

 IV.

Veres Emese-Gyöngyvér: Dr. Kiss Béla evangélikus lelkész, mint helytörténész

Szőcs Levente: Biográfiák a gyergyói újságokban, a XX. században

Szabó Levente: Meltzl Hugó, Wlislocki Henrik, Herrmann Antal: az összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok és egy innováció hálózati szerveződése

Keszeg Vilmos: Borbély Sándor aranyosszéki folklórgyűjtése a 19. század végén

Tudománytörténeti konferencia a Néprajz Tanszéken

BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke

Kriza János Néprajzi Társaság

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága

EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

 

 A kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás története

Tudományos konferencia

 

Időpont: 2011. október 21., 9,30 óra

Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi kar, Horea utca 31. szám

 Megnyitó

I.

Pozsony Ferenc: Gunda Béla kolozsvári tevékenysége

Rostás Zoltán: Lükő Gábor bukaresti környezete

Tánczos Vilmos: Lükő Gábor bukaresti tanulmányai, kapcsolatai

Salamon Márton László: Dimitrie Gusti professzor bukaresti szociológiai iskolája és az Erdélyi Fiatalok folyóirat gárdája közötti kapcsolatok, falumunka tekintetében

 II.

Kürti László: Kutatók Kalotaszegen: Kísérlet a lakodalmi rítusok és szövegek összehasonlítására

Salat-Zakariás Erzsébet: A kolozsvári Folklórarchívum. Tartalom és szerkezet

Szakál Anna: Kriza János és népköltészeti gyűjtőhálózata

Gatti Beáta: Sántha Alajos néprajzi kutatásai

Kiss Emőke: Népmesék Bözödi György hagyatékában

 III.

Tóth Zsombor: Etnológia és történetiség: a lehetséges alkalmazások igézete

újváry Mária: A Minerva nyomda és könyvkiadó (1920-1948) kiadványainak jelentőségéről

Dávid Gyula: A Kriterion néprajzi kiadványai

Vida Tekei Erika: A kolozsvári unitárius kollégium folklórgyűjtő diákjai – népmesegyűjtemények a 20. század elejéről

 IV.

Veres Emese-Gyöngyvér: Dr. Kiss Béla evangélikus lelkész, mint helytörténész

Szőcs Levente: Biográfiák a gyergyói újságokban, a XX. században

Szabó Levente: Meltzl Hugó, Wlislocki Henrik, Herrmann Antal: az összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok és egy innováció hálózati szerveződése

Keszeg Vilmos: Borbély Sándor aranyosszéki folklórgyűjtése a 19. század végén