Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz a Bánságban

Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz a Bánságban

 

Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

2021. november 26. péntek

ONLINE - https://upt-ro.zoom.us/j/91537959228

 

15:30  Gyülekező

16:00  MEGNYITÓ, ÜDVÖZLŐ BESZÉDEK 

 

16:15 – 18:00

TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - ELSŐ TÖMB

 

Iskola a járvány idején. Távoktatás - digitális iskola - online iskola

Dr. Erdei Ildikó, pszichológus, adjunktus, Temesvári Nyugati Tudományegyetem

 

Koronahumor és ami mögötte van

Dr. Magyari Sára, nyelvész, docens, Partiumi Keresztény Egyetem

 

A (történelmi) kutatás fordulatai

Kopeczny Zsuzsa, régész/történész/muzeológus, Bánsági Nemzeti Múzeum

 

Bánsági Közéleti Lexikon – mint közösségformáló eszköz

Dr. Bodó Barna, politológus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tiszteletbeli professzora

 

A rohamivás és a másnaposság hatásai a szorongásra, a depresszióra és a szociális interakcióra

Dr. Bagosi Zsolt, orvos, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

 

18:00 – 18:15 TEA- és KÁVÉSZÜNET

 

18:15 – 20:00

TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - MÁSODIK TÖMB

 

Egy neves végállomás vége. A báziási állomás

Dr. Jancsó Árpád, építőmérnök, helytörténész

 

A Politehnica Egyetem Kathrein Intézete – az egyik első köz-magán intézmény Temesváron

Dr. Bogdanov Ivan, villamosmérnök, egyetemi tanár, Temesvári Műszaki Egyetem

 

Katasztrófahelyszínek drónokkal való 3D-s feltérképezése - 3DSafeguard

Dr. Simó Attila, villamosmérnök, docens, Temesvári Műszaki Egyetem

 

Végeselem módszer autóipari alkalmazásai

Krausz Tamás, gépészmérnök, doktorandusz, Temesvári Műszaki Egyetem

 

Új anyagok, új megoldások – megbízhatunk-e a kutatásokban?

Dr. Nagy-György Tamás, építőmérnök, egyetemi tanár, Temesvári Műszaki Egyetem

20:00 – 21:00 KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

 

 

ELŐADÓK:

 

Dr. Erdei Ildikó – pszichológus, oktatáskutató és gyakorló intézményvezető. A Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója és a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Pszichológia Intézetének óraadó tanára. Fő kutatási területei a kétnyelvűség és a kisebbségi oktatás. Az előadás egy értékelési kísérlet az elmúlt tanév tapaszatalatainak összegzése valamint tanári, diák- és szülői kérdőíves visszajelzések alapján. Az általános fogalmak és a sajátos keretek tisztázása után az elemzés három szinten (intézményi, osztály és egyéni) és három nézőpontból (pedagógusi, diák és szülői) valósul meg.  Összegzésként felsorolásra kerülnek a vitatott kérdések és a kihívásokra megfogalmazott megoldásjavaslatok.

 

Dr. Magyari Sára – Partiumi Keresztény Egyetem docense, antropológus, nyelvész, újságíró. Kutatási terület: nyelv és kultúra kapcsolata, emberi viselkedés nyelvi, kulturális megközelítésben. Utolsó kötet: Sügérségtől incelekig - női szemmel. A járvány kapcsán több új nyelvi, társas viselkedés jelent meg. Ilyen a koronahumor is. Előadásomban azt mutatom be, hogy mit is takar ez a fogalom, milyen funkciót tölt be. Lexikológiai, antropológiai nyelvészeti és szemiotikai megközelítésben járjuk körül a témát.

 

 

Kopeczny Zsuzsanna – régész, történész a Temesvári Bánsági Nemzeti Múzeumnál. A kutatás egyik szépsége a meglepetés, az előreláthatatlanság, a bizonyos pontokon bekövetkező szerteágazás. Ez minden tudományterületen így van, hiszen nem egyszer fordult elő, hogy egy kutatómunka során teljesen mást fedeztek fel, mint ami a kitűzött cél volt. Ugyanakkor azt a kijelentést is gyakran szokták használni a szakemberek, hogy az eredmény hiánya is eredmény. Az előadásban egy nemrég közölt, Temesvárra vonatkozó helytörténeti írás (1821-ben írt utazási napló) adta lehetőségekről fog röviden számot adni.

 

Dr. Bodó Barna – a Sapientia Egyetem professzora, politológus. Kutatási területei: identitásfolyamatok, szórványhelyzet, etnikumközi kapcsolatok, regionalizmus, Bánság/Temesvár politikatörténete.

 

 

Dr. Bagosi Zsolt – orvos, egyetemi docens, a Temesvári Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett, jelenleg oktató-kutató orvosként dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Kórélettani Intézetében. Jelenlegi kutatásában leginkább a serdülőkre és egyetemistákra jellemző rohamivás és a másnaposság szorongás-szerű, depresszió-szerű és szociális viselkedésre kifejtett hatásait vizsgálta egerekben, főként azért, mert ez a viselkedési mintázat könnyen átvihető a felnőttkorra is.

  

 

Dr. Jancsó Árpád – építőmérnök, helytörténész. 1990 után, minden szabad idejét hely- és technikatörténeti kutatásokra és munkák megírására fordította. Eddig 35 kiadvány egyedüli vagy társszerzője. Számos ismeretterjesztő cikk szerzője. Az előadásából megtudhatjuk, hogy Oravica–Báziás vasútvonal volt a Bánság első vasútvonala. E vonalon jutottak el az utasok a rohamosan fejlődő Pest-Budára, az ország fővárosába és a birodalmi fővárosba, Bécsbe. A Bécs vagy Pest felől a balkáni országokba igyekvő utazók is ezen a vasútvonalon értek Báziás kikötőjébe, innen hajóval folytatták útjukat

 

 

Dr. Bogdanov Ivan – villamosmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem Villamos Energetika Karának egyetemi tanára, a Politechnika Alapítvány elnöke. Nemzetközileg ismert szakember, szakterülete a robotika. Több németországi egyetemen volt vendégprofesszor. Jelenleg a heidelbergi SRH Egyetem és a kínai Chongqing Telekommunikációs Egyetem robotika vendégprofesszorra. Előadásában az antennagyártásban 40 éven át világelső Kathrein cég temesvári Intézetét mutatja be, mely 1999 és 2012 között működött.

 

  

Dr. Simó Attila – a Temesvári Műszaki Egyetem, Villamos Energetika Karának egyetemi adjunktusa. Tudományos kutatásait a Temesvári Műszaki Egyetem keretein belül végzi. Fő kutatási területei az Internet of Things (IoT) és Industry 4.0-hoz kapcsolódnak, ezeken belül pedig a LoRa technológia beépítése/használata különböző ipari rendszerekben. Az utóbbi időben figyelmét a vezeték nélküli ad-hoc hálózatok és drónok beépítésével foglalkozik különböző biztonsági rendszerekbe. Előadásában a katasztrófa helyszínek 3Ds feltérképezéséről, vezeték nélküli ad-hoc hálózatok, drón hálózatok és virtuális valóság segítségével.

 

 

Krausz Tamás – gépészmérnök, doktorandusz, a Temesvári Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Szilárdságtani Tanszékén. Doktori munkájának témája az autóiparban leggyakrabban használt polikarbonát kompozitok anyagjellemzésére alapszik. A végeselem módszer napjainkban az autóipar minden egyes területének egyik alappillérévé vált. Legyen szó szerkezeti, termikus, elektronikai vagy rendszer szimulációkról, ezek mindegyike a sikeres és felgyorsult termékfejlesztés kulcsfontosságú eleme. Rövid bemutató a jelenleg elterjedt metódusokról és a várható technológiai újításokról.

 

 

Dr. Nagy-György Tamás – építőmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán egyetemi tanár. Több, szerkezeti megerősítésekkel foglalkozó kutatási program irányítója és munkatársa, számos tudományos cikk és tanulmány szerzője/társszerzője. Előadásában nagyteljesítményű anyagok és ezek újszerű felhasználási lehetőségeit mutatja be kutatási eredmények és valós léptékű alkalmazásokon keresztül. Szó lesz a kutató szerepéről és a megerősítési módszerek megbízhatóságáról is.

 

 

Szervező:

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Bánsági Regionális Munkabizottsága

Dr. Nagy-György Tamás elnök

Email: tamas.nagy-gyorgy@upt.ro

www.kab.ro

 

Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz a Bánságban

 

Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

2021. november 26. péntek

ONLINE - https://upt-ro.zoom.us/j/91537959228

 

15:30  Gyülekező

16:00  MEGNYITÓ, ÜDVÖZLŐ BESZÉDEK 

 

16:15 – 18:00

TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - ELSŐ TÖMB

 

Iskola a járvány idején. Távoktatás - digitális iskola - online iskola

Dr. Erdei Ildikó, pszichológus, adjunktus, Temesvári Nyugati Tudományegyetem

 

Koronahumor és ami mögötte van

Dr. Magyari Sára, nyelvész, docens, Partiumi Keresztény Egyetem

 

A (történelmi) kutatás fordulatai

Kopeczny Zsuzsa, régész/történész/muzeológus, Bánsági Nemzeti Múzeum

 

Bánsági Közéleti Lexikon – mint közösségformáló eszköz

Dr. Bodó Barna, politológus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tiszteletbeli professzora

 

A rohamivás és a másnaposság hatásai a szorongásra, a depresszióra és a szociális interakcióra

Dr. Bagosi Zsolt, orvos, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

 

18:00 – 18:15 TEA- és KÁVÉSZÜNET

 

18:15 – 20:00

TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - MÁSODIK TÖMB

 

Egy neves végállomás vége. A báziási állomás

Dr. Jancsó Árpád, építőmérnök, helytörténész

 

A Politehnica Egyetem Kathrein Intézete – az egyik első köz-magán intézmény Temesváron

Dr. Bogdanov Ivan, villamosmérnök, egyetemi tanár, Temesvári Műszaki Egyetem

 

Katasztrófahelyszínek drónokkal való 3D-s feltérképezése - 3DSafeguard

Dr. Simó Attila, villamosmérnök, docens, Temesvári Műszaki Egyetem

 

Végeselem módszer autóipari alkalmazásai

Krausz Tamás, gépészmérnök, doktorandusz, Temesvári Műszaki Egyetem

 

Új anyagok, új megoldások – megbízhatunk-e a kutatásokban?

Dr. Nagy-György Tamás, építőmérnök, egyetemi tanár, Temesvári Műszaki Egyetem

20:00 – 21:00 KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

 

 

ELŐADÓK:

 

Dr. Erdei Ildikó – pszichológus, oktatáskutató és gyakorló intézményvezető. A Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója és a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Pszichológia Intézetének óraadó tanára. Fő kutatási területei a kétnyelvűség és a kisebbségi oktatás. Az előadás egy értékelési kísérlet az elmúlt tanév tapaszatalatainak összegzése valamint tanári, diák- és szülői kérdőíves visszajelzések alapján. Az általános fogalmak és a sajátos keretek tisztázása után az elemzés három szinten (intézményi, osztály és egyéni) és három nézőpontból (pedagógusi, diák és szülői) valósul meg.  Összegzésként felsorolásra kerülnek a vitatott kérdések és a kihívásokra megfogalmazott megoldásjavaslatok.

 

Dr. Magyari Sára – Partiumi Keresztény Egyetem docense, antropológus, nyelvész, újságíró. Kutatási terület: nyelv és kultúra kapcsolata, emberi viselkedés nyelvi, kulturális megközelítésben. Utolsó kötet: Sügérségtől incelekig - női szemmel. A járvány kapcsán több új nyelvi, társas viselkedés jelent meg. Ilyen a koronahumor is. Előadásomban azt mutatom be, hogy mit is takar ez a fogalom, milyen funkciót tölt be. Lexikológiai, antropológiai nyelvészeti és szemiotikai megközelítésben járjuk körül a témát.

 

 

Kopeczny Zsuzsanna – régész, történész a Temesvári Bánsági Nemzeti Múzeumnál. A kutatás egyik szépsége a meglepetés, az előreláthatatlanság, a bizonyos pontokon bekövetkező szerteágazás. Ez minden tudományterületen így van, hiszen nem egyszer fordult elő, hogy egy kutatómunka során teljesen mást fedeztek fel, mint ami a kitűzött cél volt. Ugyanakkor azt a kijelentést is gyakran szokták használni a szakemberek, hogy az eredmény hiánya is eredmény. Az előadásban egy nemrég közölt, Temesvárra vonatkozó helytörténeti írás (1821-ben írt utazási napló) adta lehetőségekről fog röviden számot adni.

 

Dr. Bodó Barna – a Sapientia Egyetem professzora, politológus. Kutatási területei: identitásfolyamatok, szórványhelyzet, etnikumközi kapcsolatok, regionalizmus, Bánság/Temesvár politikatörténete.

 

 

Dr. Bagosi Zsolt – orvos, egyetemi docens, a Temesvári Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett, jelenleg oktató-kutató orvosként dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Kórélettani Intézetében. Jelenlegi kutatásában leginkább a serdülőkre és egyetemistákra jellemző rohamivás és a másnaposság szorongás-szerű, depresszió-szerű és szociális viselkedésre kifejtett hatásait vizsgálta egerekben, főként azért, mert ez a viselkedési mintázat könnyen átvihető a felnőttkorra is.

  

 

Dr. Jancsó Árpád – építőmérnök, helytörténész. 1990 után, minden szabad idejét hely- és technikatörténeti kutatásokra és munkák megírására fordította. Eddig 35 kiadvány egyedüli vagy társszerzője. Számos ismeretterjesztő cikk szerzője. Az előadásából megtudhatjuk, hogy Oravica–Báziás vasútvonal volt a Bánság első vasútvonala. E vonalon jutottak el az utasok a rohamosan fejlődő Pest-Budára, az ország fővárosába és a birodalmi fővárosba, Bécsbe. A Bécs vagy Pest felől a balkáni országokba igyekvő utazók is ezen a vasútvonalon értek Báziás kikötőjébe, innen hajóval folytatták útjukat

 

 

Dr. Bogdanov Ivan – villamosmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem Villamos Energetika Karának egyetemi tanára, a Politechnika Alapítvány elnöke. Nemzetközileg ismert szakember, szakterülete a robotika. Több németországi egyetemen volt vendégprofesszor. Jelenleg a heidelbergi SRH Egyetem és a kínai Chongqing Telekommunikációs Egyetem robotika vendégprofesszorra. Előadásában az antennagyártásban 40 éven át világelső Kathrein cég temesvári Intézetét mutatja be, mely 1999 és 2012 között működött.

 

  

Dr. Simó Attila – a Temesvári Műszaki Egyetem, Villamos Energetika Karának egyetemi adjunktusa. Tudományos kutatásait a Temesvári Műszaki Egyetem keretein belül végzi. Fő kutatási területei az Internet of Things (IoT) és Industry 4.0-hoz kapcsolódnak, ezeken belül pedig a LoRa technológia beépítése/használata különböző ipari rendszerekben. Az utóbbi időben figyelmét a vezeték nélküli ad-hoc hálózatok és drónok beépítésével foglalkozik különböző biztonsági rendszerekbe. Előadásában a katasztrófa helyszínek 3Ds feltérképezéséről, vezeték nélküli ad-hoc hálózatok, drón hálózatok és virtuális valóság segítségével.

 

 

Krausz Tamás – gépészmérnök, doktorandusz, a Temesvári Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Szilárdságtani Tanszékén. Doktori munkájának témája az autóiparban leggyakrabban használt polikarbonát kompozitok anyagjellemzésére alapszik. A végeselem módszer napjainkban az autóipar minden egyes területének egyik alappillérévé vált. Legyen szó szerkezeti, termikus, elektronikai vagy rendszer szimulációkról, ezek mindegyike a sikeres és felgyorsult termékfejlesztés kulcsfontosságú eleme. Rövid bemutató a jelenleg elterjedt metódusokról és a várható technológiai újításokról.

 

 

Dr. Nagy-György Tamás – építőmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán egyetemi tanár. Több, szerkezeti megerősítésekkel foglalkozó kutatási program irányítója és munkatársa, számos tudományos cikk és tanulmány szerzője/társszerzője. Előadásában nagyteljesítményű anyagok és ezek újszerű felhasználási lehetőségeit mutatja be kutatási eredmények és valós léptékű alkalmazásokon keresztül. Szó lesz a kutató szerepéről és a megerősítési módszerek megbízhatóságáról is.

 

 

Szervező:

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Bánsági Regionális Munkabizottsága

Dr. Nagy-György Tamás elnök

Email: tamas.nagy-gyorgy@upt.ro

www.kab.ro