Tudomány: út a világ megismeréséhez a Bánságban

Esemény időpontja:

 • 2022-11-11 10:00:00
Tudomány: út a világ megismeréséhez a Bánságban

Tudomány: út a világ megismeréséhez a Bánságban

Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Temesvár

 

 

 1. november 11. (péntek)

HELYSZÍN:     Bolyai János Szakkollégium – Temesvár (General Ion Dragalina sgt. 9 szám) 

 

15:30                       Gyülekező

16:00                       MEGNYITÓ, ÜDVÖZLŐ BESZÉDEK

16:15 – 18:15         TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - ELSŐ TÖMB

 1. Erdei Ildikó – A városhoz való kötődés kialakulásának lehetőségei
 2. Bodó Barna – Magyar Házak a nagyvilágban
 3. Kopeczny Zsuzsa – 150 éves a temesvári múzeum (1872–2022)
 4. Jancsó Árpád – 165 éve robogott be Temesvárra a gőzparipa
 5. Kedves Emőke – Teremtett ember, teremtő színész
 6. Bogdanov Ivan – Fraunhofer vezette projektek Temesváron és Temes megyében
 7. Preitl István – Eredetiség és személyes hozzájárulások. Etikai szempontok a doktori kutatásban. Szempontok a plagizálásról
 8. Székely Gábor – Fenyves Károly építész munkássága

18:15 – 18:40         TEA- és KÁVÉSZÜNET

18:40 – 20:55         TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - MÁSODIK TÖMB

 1. Magyari Sára – Iskola férfiak nélkül
 2. Hermán Mostert Rebekka – Szerelmem: Bánffy. Bánffy Miklós trilógiájának holland fordítása és fogadtatása
 3. Bagosi Zsolt – A neuropeptidek szerepe a szociális interakciókban
 4. Gál János – A 77 GHz-es radar alkalmazása az autóiparban
 5. Kolumbán-Antal György – Betekintés a felhőalapú számítástechnika világába
 6. Jánosi Loránd – Okosotthonok, okosítsuk lakásunkat
 7. Karda Szilárd – Energiahatékony épületek megvalósítása és használati költsége
 8. Simó Attila – Az energiahatékonyság több, mint az energiafogyasztás és a CO2 kibocsájtás csökkentése
 9. Nagy-György Tamás – Vasbetonfödémek tervezési kihívásai

21:00 – 22:00         KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

Szervezők:

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Bánsági Regionális Munkabizottsága

Web: www.kab.ro

Szikszai Mária

Email: szikszai@kab.ro

Dr. Nagy-György Tamás

Email: tamas.nagy-gyorgy@upt.ro

 

 

 

 

 

 Web: bolyaitemesvar.ro

 Email: office@bolyaitemesvar.ro

 

 

Rezümék:

Dr. Erdei Ildikó – pszichológus, oktatáskutató és gyakorló intézményvezető. A Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója és a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Pszichológia Intézetének óraadó tanára. Fő kutatási területei a kétnyelvűség és a kisebbségi oktatás.

Kötődni nemcsak emberekhez, hanem településekhez is tudunk. Előadásomban az identitás különböző megközelítéseire, valamint a településhez való kötődés kialakulására térek ki. Azt vizsgáltuk, hogy a ma középiskolás fiatalok mit tartanak értéknek, kötődnek-e a településhez, ahol élnek, Temesvárhoz, ahová iskolába járnak. Az előadás befejező részében bemutatásra kerülnek azok az oktatási projektek, amelyek a fiatalok Temesvárhoz való kötődését alakíthatják, erősíthetik.

Dr. Bodó Barna – a Sapientia Egyetem professzora, politológus. Kutatási területei: identitásfolyamatok, szórványhelyzet, etnikumközi kapcsolatok, regionalizmus, Bánság/Temesvár politikatörténete.

A temesvári Magyar Ház immár a miénk. A miénk a felelősség is: ezt az ügyet jól kell képviselni! Eddig a gondolatig könnyű eljutni. A kérdés a miként? Miként lehet, miként tudjuk fenntartani és élettel megtölteni a Magyar Házat? Mert közben fogyunk... A választ csak közösen adhatjuk meg: valamennyiünkre szükség van a Házban és a Ház körül! Az előadás külföldi példák megidézésével segít keresni a választ.

Kopeczny Zsuzsanna – régész, történész a Temesvári Bánsági Nemzeti Múzeumnál.

A Temesvári Bánsági Nemzeti Múzeum idén ünnepelte 150 éves évfordulóját. Elődje, a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társaság 1872-ben alakult, múzeumát 1877-ben nyitották meg. Az idők során az intézmény két világháborút és több politikai rezsimet élt át, események, melyek sokszor katasztrofális következményekkel jártak, úgy a múzeum működését, mint a gyűjtemény sorsát illetően. Nevet és székhelyet is többször cserélt megléte alatt. Előadásomban a múzeum történetét és a legfontosabb gyűjteményeket mutatom be röviden.

Dr. Jancsó Árpád – építőmérnök, helytörténész. 1990 után, minden szabad idejét hely- és technikatörténeti kutatásokra és munkák megírására fordította. Eddig 35 kiadvány egyedüli vagy társszerzője. Számos ismeretterjesztő cikk szerzője.

Midőn a gőzkocsinak messziről jövő zúgását halljuk, midőn a vonatnak magasra törő és sűrű sötét füstöt okádó kéményét megpillantjuk, úgy tűnik, mintha valami varázsütés járná át tagjainkat. S midőn a vonat elrobog előttünk, szinte csodáljuk, hogy mi magunk még ugyanazon helyen állunk - írta a Temesvarer Zeitung tudósítója. A Szeged-Temesvár vasútvonal az egykori Magyarország nagyfontosságú vasútvonalává vált. Előadásomban történetének néhány fontos és érdekes pillanatát elevenítem fel.

Kedves Emőke – színházrendező, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház alkalmazott rendezője, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem doktorandusza.

Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója 1522–1524 között írott Lelkigyakorlatok című művében több olyan gyakorlatot (imamódszert) ajánl, melyek értelmezése és adaptálása a színházi munkában is hasznosnak bizonyulhatnak. A prezentáció az ignáci lelkiség és a különböző színházi eljárásmódok kapcsolatát kívánja körüljárni, rávilágítva azon találkozási pontokra, amelyek napjainkban is hasznosak lehetnek a színházi alkotási folyamatokban.

Dr. Bogdanov Ivan – villamosmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem (TME) Villamos Energetika Karának egyetemi tanára, a Politechnika Alapítvány elnöke, szakterülete a robotika.

Előadásában két olyan projekt kerül bemutatásra, amelyen a németországi Fraunhofer Gesellschaft kutatótársasággal együttműködve dolgozott Temesvár, illetve Temes megye részére. Az első Temesvár és környékének fejlesztési terve 2030-ig téma és a TME kutatóival való együttműködésből valósult meg. 2009 decemberében e projektet a Temesvári Helyi Tanács egyhangúlag jóváhagyta. A második Tanulmány a megújuló energiaforrásokról Temes megyében címmel 2010-ben valósult meg, mellyel a Fraunhofer szakértői a temesvári intézményekkel és a TME együttműködve európai támogatást nyertek a nyereségesen kiaknázható és fenntartható energiaforrásokká alakítható helyi erőforrások tanulmányozására.

Dr. Preitl Ștefan – a Temesvári Műszaki Egyetem Automatika és Számítógépek Karának tiszteletbeli professzora.

Előadásában a kutatási munkák, dolgozatok eredetiségéről, a doktori kutatások etikai elemeiről, a plágiumról és önplágiumról értekezik saját tapasztalatai alapján.

Dr. Székely Gábor – építész, egyetemi oktató, docensként dolgozik a temesvári Agrártudományi Egyetemen. Az elmúlt húsz évben számos épületet tervezett és sok tudományos cikket és könyvet jelentetett meg.

Fenyves Károly építész aradi családból származott, nagyon fiatalon szülővárosában megtervezett három szép bérpalotát. A húszas évek elejétől a harmincas évek elejéig nem tudunk semmit életéről, de ekkor Temesváron bukkant fel, mint kiváló tervező és építővállalat-tulajdonos. A második világháború és a kommunizmus véget vetnek munkájának, de Temesvár belvárosában a járókelők ma is megállnak megnézni épületei szépen kidolgozott homlokzatait. 

Dr. Magyari Sára – Partiumi Keresztény Egyetem docense, antropológus, nyelvész, újságíró. Kutatási terület: nyelv és kultúra kapcsolata, emberi viselkedés nyelvi, kulturális megközelítésben.

A férfiak kiszorulása az oktatásból, a mindennapi tanítási gyakorlatból egyre több társadalmi jelenségnek lehet az alapja, elindítója. Ma szinte egyáltalán nincs honnan legyen hiteles férfiképük, majd férfimintájuk a felnövekvő generációknak. Előadásomban arra reflektálok, hogy a tanításban milyen viselkedési mintákkal szolgáltak, szolgálhatnak a férfitanárok, milyennel a női oktatók. Kutatásomban felhasználtam Léder László (2018), Magyari Sára – Covaciu Norbert (2021) és Bartha Krisztina (2016) munkáit.

Hermán Mostert Rebekka – (Delft, NL, 1976) műfordító, utazó lelkész, napközis tanító. Többek között Dragomán György, Bánffy Miklós, Gárdos Péter és Forgách András holland fordítója. Családjával 2013 óta Temesváron él.

2012 és 2022 között jelent meg holland nyelven a három részes Erdélyi Történet, Bánffy Miklós legnagyobb irodalmi munkája. A fordítás külső-belső útjáról, a könyv hollandiai fogadtatásáról és a Bánffy-hagyaték népszerűségéről beszél a fordító.

Dr. Bagosi Zsolt – orvos, egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának Kórélettani Intézetében.  A Temesvári Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett általános orvosi karon, jelenleg kórélettan oktatásával és neuropeptidek kutatásával foglalkozik.

Ebben az előadásában a szociális interakcióval kapcsolatos tapasztalatait osztja meg, amelyek állatkísérletekből származnak, de az emberekre vonatkozó következtetéseket is tartalmaznak. A főként egereken végzett kísérletek eredményei a Brain Research és a Behavioural Brain Research nevű angol nyelvű, tudományos folyóiratokban jelentek meg néhány évvel ezelőtt.

Dr. Gál János – középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, jelenleg a Temesvári Műszaki Egyetem Elektronika, Telekommunikáció és Információtechnológiai Karán adjunktus. Fő kutatási területe a nagysebességű infokommunikációs hálózati protokollok, az adaptív jelfeldolgozás, valamint a radar alkalmazási területei az autóiparban.

Előadásában a 77GHz-es radar működési elve, gyakorlati alkalmazásai, valamint a továbbfejlesztési lehetőségei kerülnek bemutatásra. 

Kolumbán-Antal György – a Temesvári Műszaki Egyetemen számítástechnikát végzett. Később mesterképzés során szoftvermérnöknek tanult. Egyetemi évei során eleinte az LDPC dekóderek területén, később az IoT alapú légszennyezés mérés területén kutatott. Jelenleg szoftverfejlesztőként dolgozik.

Mikor az interneten böngészünk, közösségi hálót vagy épp e-mailt, leggyakrabban egy-egy felhő alapú rendszert használunk. Az alkalmazásfejlesztő szemszögéből sok lehetőséget és kihívást hordoz magában a publikus felhő. A felhőben egész rendszereket lehet lefoglalni pusztán kódból. Ez magával hozta az automatikus méretezést, a kiszolgáló nélküli számítástechnikát és tartalomkézbesítési hálózatokat sok más technológiával együtt.

Jánosi Loránd – villamosmérnök, tudását és tapasztalatát a Continental Automotive cégnél az autóipari elektronika fejlesztésben hasznosítja, operatív és műszaki menedzsment beosztásban. Végzettségéhez köthető hobbijai között van a házautomatizálás, elektronika és programozás. 

Manapság közhely lett az "okos" jelző, amivel majdnem minden eszközt illetnek, de vajon mi a helyzet az okosotthonokkal. Lehet-e egy régi lakást okosítani, és ha igen, hogyan? Az energiaválság küszöbén hogyan segíthet egy otthon felokosítása? Hol van szükség szakemberre? Mire vigyázzunk? Mi a drága vagy mi az olcsó? Előadásomban ezeket a kérdéseket járom körbe.

Karda Szilárd – építőmérnök, doktorandusz, Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán. Kutatási területei: az épületek energiahatékonysága és fenntarthatósága, illetve innovatív anyagok és technológiák.

Az előadás során bemutatásra kerül az energiahatékony épületek megvalósításának és azok használati költségének változása az elmúlt évtizedben. Az új technológiák folyamatosan teret nyertek az építkezésben és ezzel párhuzamosan a költségeik is csökkentek. Az elmúlt két évben bekövetkezett instabilitás viszont komoly akadályt gördített ezen tendencia elé, és az energiaárak emelkedése negatív módon befolyásolta úgy az építkezési anyagok árát, mint az épületek használatának költségét. Szükségessé vált ezáltal feltenni azt a kérdést, hogy megéri-e befektetni az energiahatékony épületekbe.

Dr. Simó Attila – a Temesvári Műszaki Egyetem, Villamos Energetika Karának egyetemi docense. Tudományos kutatásait a Temesvári Műszaki Egyetem keretein belül végzi. Fő kutatási területei az Internet of Things (IoT), Industry X-hez és a villamosenergetikai hálózatokhoz kapcsolódnak, ezeken belül pedig a LPWA technológiák beépítése/használata különböző ipari rendszerekben. Előadásában az energiahatékonysáról az Industry X rendszereken belül fog beszélni.

Dr. Nagy-György Tamás – építőmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán egyetemi tanár. Több, szerkezeti megerősítésekkel foglalkozó kutatási program irányítója és munkatársa, számos tudományos cikk és tanulmány szerzője/társszerzője.

Előadásában a vasbetonfödémek tervezési kihívásairól és ezen belül a síklemez födémek átszúródási vizsgálatait próbálja bemutatni közérthetően a napjainkban már elengedhetetlen számítógépes modellek segítségével. Esettanulmányként bemutatásra kerül a Temesvári Református Központ konferenciatermének födémszámítása, de röviden szó esik majd a valós léptékű teszteken alapuló modellezési és megerősítési eredményekről is.

Tudomány: út a világ megismeréséhez a Bánságban

Tudomány: út a világ megismeréséhez a Bánságban

Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Temesvár

 

 

 1. november 11. (péntek)

HELYSZÍN:     Bolyai János Szakkollégium – Temesvár (General Ion Dragalina sgt. 9 szám) 

 

15:30                       Gyülekező

16:00                       MEGNYITÓ, ÜDVÖZLŐ BESZÉDEK

16:15 – 18:15         TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - ELSŐ TÖMB

 1. Erdei Ildikó – A városhoz való kötődés kialakulásának lehetőségei
 2. Bodó Barna – Magyar Házak a nagyvilágban
 3. Kopeczny Zsuzsa – 150 éves a temesvári múzeum (1872–2022)
 4. Jancsó Árpád – 165 éve robogott be Temesvárra a gőzparipa
 5. Kedves Emőke – Teremtett ember, teremtő színész
 6. Bogdanov Ivan – Fraunhofer vezette projektek Temesváron és Temes megyében
 7. Preitl István – Eredetiség és személyes hozzájárulások. Etikai szempontok a doktori kutatásban. Szempontok a plagizálásról
 8. Székely Gábor – Fenyves Károly építész munkássága

18:15 – 18:40         TEA- és KÁVÉSZÜNET

18:40 – 20:55         TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK - MÁSODIK TÖMB

 1. Magyari Sára – Iskola férfiak nélkül
 2. Hermán Mostert Rebekka – Szerelmem: Bánffy. Bánffy Miklós trilógiájának holland fordítása és fogadtatása
 3. Bagosi Zsolt – A neuropeptidek szerepe a szociális interakciókban
 4. Gál János – A 77 GHz-es radar alkalmazása az autóiparban
 5. Kolumbán-Antal György – Betekintés a felhőalapú számítástechnika világába
 6. Jánosi Loránd – Okosotthonok, okosítsuk lakásunkat
 7. Karda Szilárd – Energiahatékony épületek megvalósítása és használati költsége
 8. Simó Attila – Az energiahatékonyság több, mint az energiafogyasztás és a CO2 kibocsájtás csökkentése
 9. Nagy-György Tamás – Vasbetonfödémek tervezési kihívásai

21:00 – 22:00         KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

Szervezők:

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Bánsági Regionális Munkabizottsága

Web: www.kab.ro

Szikszai Mária

Email: szikszai@kab.ro

Dr. Nagy-György Tamás

Email: tamas.nagy-gyorgy@upt.ro

 

 

 

 

 

 Web: bolyaitemesvar.ro

 Email: office@bolyaitemesvar.ro

 

 

Rezümék:

Dr. Erdei Ildikó – pszichológus, oktatáskutató és gyakorló intézményvezető. A Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója és a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Pszichológia Intézetének óraadó tanára. Fő kutatási területei a kétnyelvűség és a kisebbségi oktatás.

Kötődni nemcsak emberekhez, hanem településekhez is tudunk. Előadásomban az identitás különböző megközelítéseire, valamint a településhez való kötődés kialakulására térek ki. Azt vizsgáltuk, hogy a ma középiskolás fiatalok mit tartanak értéknek, kötődnek-e a településhez, ahol élnek, Temesvárhoz, ahová iskolába járnak. Az előadás befejező részében bemutatásra kerülnek azok az oktatási projektek, amelyek a fiatalok Temesvárhoz való kötődését alakíthatják, erősíthetik.

Dr. Bodó Barna – a Sapientia Egyetem professzora, politológus. Kutatási területei: identitásfolyamatok, szórványhelyzet, etnikumközi kapcsolatok, regionalizmus, Bánság/Temesvár politikatörténete.

A temesvári Magyar Ház immár a miénk. A miénk a felelősség is: ezt az ügyet jól kell képviselni! Eddig a gondolatig könnyű eljutni. A kérdés a miként? Miként lehet, miként tudjuk fenntartani és élettel megtölteni a Magyar Házat? Mert közben fogyunk... A választ csak közösen adhatjuk meg: valamennyiünkre szükség van a Házban és a Ház körül! Az előadás külföldi példák megidézésével segít keresni a választ.

Kopeczny Zsuzsanna – régész, történész a Temesvári Bánsági Nemzeti Múzeumnál.

A Temesvári Bánsági Nemzeti Múzeum idén ünnepelte 150 éves évfordulóját. Elődje, a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társaság 1872-ben alakult, múzeumát 1877-ben nyitották meg. Az idők során az intézmény két világháborút és több politikai rezsimet élt át, események, melyek sokszor katasztrofális következményekkel jártak, úgy a múzeum működését, mint a gyűjtemény sorsát illetően. Nevet és székhelyet is többször cserélt megléte alatt. Előadásomban a múzeum történetét és a legfontosabb gyűjteményeket mutatom be röviden.

Dr. Jancsó Árpád – építőmérnök, helytörténész. 1990 után, minden szabad idejét hely- és technikatörténeti kutatásokra és munkák megírására fordította. Eddig 35 kiadvány egyedüli vagy társszerzője. Számos ismeretterjesztő cikk szerzője.

Midőn a gőzkocsinak messziről jövő zúgását halljuk, midőn a vonatnak magasra törő és sűrű sötét füstöt okádó kéményét megpillantjuk, úgy tűnik, mintha valami varázsütés járná át tagjainkat. S midőn a vonat elrobog előttünk, szinte csodáljuk, hogy mi magunk még ugyanazon helyen állunk - írta a Temesvarer Zeitung tudósítója. A Szeged-Temesvár vasútvonal az egykori Magyarország nagyfontosságú vasútvonalává vált. Előadásomban történetének néhány fontos és érdekes pillanatát elevenítem fel.

Kedves Emőke – színházrendező, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház alkalmazott rendezője, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem doktorandusza.

Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója 1522–1524 között írott Lelkigyakorlatok című művében több olyan gyakorlatot (imamódszert) ajánl, melyek értelmezése és adaptálása a színházi munkában is hasznosnak bizonyulhatnak. A prezentáció az ignáci lelkiség és a különböző színházi eljárásmódok kapcsolatát kívánja körüljárni, rávilágítva azon találkozási pontokra, amelyek napjainkban is hasznosak lehetnek a színházi alkotási folyamatokban.

Dr. Bogdanov Ivan – villamosmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem (TME) Villamos Energetika Karának egyetemi tanára, a Politechnika Alapítvány elnöke, szakterülete a robotika.

Előadásában két olyan projekt kerül bemutatásra, amelyen a németországi Fraunhofer Gesellschaft kutatótársasággal együttműködve dolgozott Temesvár, illetve Temes megye részére. Az első Temesvár és környékének fejlesztési terve 2030-ig téma és a TME kutatóival való együttműködésből valósult meg. 2009 decemberében e projektet a Temesvári Helyi Tanács egyhangúlag jóváhagyta. A második Tanulmány a megújuló energiaforrásokról Temes megyében címmel 2010-ben valósult meg, mellyel a Fraunhofer szakértői a temesvári intézményekkel és a TME együttműködve európai támogatást nyertek a nyereségesen kiaknázható és fenntartható energiaforrásokká alakítható helyi erőforrások tanulmányozására.

Dr. Preitl Ștefan – a Temesvári Műszaki Egyetem Automatika és Számítógépek Karának tiszteletbeli professzora.

Előadásában a kutatási munkák, dolgozatok eredetiségéről, a doktori kutatások etikai elemeiről, a plágiumról és önplágiumról értekezik saját tapasztalatai alapján.

Dr. Székely Gábor – építész, egyetemi oktató, docensként dolgozik a temesvári Agrártudományi Egyetemen. Az elmúlt húsz évben számos épületet tervezett és sok tudományos cikket és könyvet jelentetett meg.

Fenyves Károly építész aradi családból származott, nagyon fiatalon szülővárosában megtervezett három szép bérpalotát. A húszas évek elejétől a harmincas évek elejéig nem tudunk semmit életéről, de ekkor Temesváron bukkant fel, mint kiváló tervező és építővállalat-tulajdonos. A második világháború és a kommunizmus véget vetnek munkájának, de Temesvár belvárosában a járókelők ma is megállnak megnézni épületei szépen kidolgozott homlokzatait. 

Dr. Magyari Sára – Partiumi Keresztény Egyetem docense, antropológus, nyelvész, újságíró. Kutatási terület: nyelv és kultúra kapcsolata, emberi viselkedés nyelvi, kulturális megközelítésben.

A férfiak kiszorulása az oktatásból, a mindennapi tanítási gyakorlatból egyre több társadalmi jelenségnek lehet az alapja, elindítója. Ma szinte egyáltalán nincs honnan legyen hiteles férfiképük, majd férfimintájuk a felnövekvő generációknak. Előadásomban arra reflektálok, hogy a tanításban milyen viselkedési mintákkal szolgáltak, szolgálhatnak a férfitanárok, milyennel a női oktatók. Kutatásomban felhasználtam Léder László (2018), Magyari Sára – Covaciu Norbert (2021) és Bartha Krisztina (2016) munkáit.

Hermán Mostert Rebekka – (Delft, NL, 1976) műfordító, utazó lelkész, napközis tanító. Többek között Dragomán György, Bánffy Miklós, Gárdos Péter és Forgách András holland fordítója. Családjával 2013 óta Temesváron él.

2012 és 2022 között jelent meg holland nyelven a három részes Erdélyi Történet, Bánffy Miklós legnagyobb irodalmi munkája. A fordítás külső-belső útjáról, a könyv hollandiai fogadtatásáról és a Bánffy-hagyaték népszerűségéről beszél a fordító.

Dr. Bagosi Zsolt – orvos, egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának Kórélettani Intézetében.  A Temesvári Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett általános orvosi karon, jelenleg kórélettan oktatásával és neuropeptidek kutatásával foglalkozik.

Ebben az előadásában a szociális interakcióval kapcsolatos tapasztalatait osztja meg, amelyek állatkísérletekből származnak, de az emberekre vonatkozó következtetéseket is tartalmaznak. A főként egereken végzett kísérletek eredményei a Brain Research és a Behavioural Brain Research nevű angol nyelvű, tudományos folyóiratokban jelentek meg néhány évvel ezelőtt.

Dr. Gál János – középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, jelenleg a Temesvári Műszaki Egyetem Elektronika, Telekommunikáció és Információtechnológiai Karán adjunktus. Fő kutatási területe a nagysebességű infokommunikációs hálózati protokollok, az adaptív jelfeldolgozás, valamint a radar alkalmazási területei az autóiparban.

Előadásában a 77GHz-es radar működési elve, gyakorlati alkalmazásai, valamint a továbbfejlesztési lehetőségei kerülnek bemutatásra. 

Kolumbán-Antal György – a Temesvári Műszaki Egyetemen számítástechnikát végzett. Később mesterképzés során szoftvermérnöknek tanult. Egyetemi évei során eleinte az LDPC dekóderek területén, később az IoT alapú légszennyezés mérés területén kutatott. Jelenleg szoftverfejlesztőként dolgozik.

Mikor az interneten böngészünk, közösségi hálót vagy épp e-mailt, leggyakrabban egy-egy felhő alapú rendszert használunk. Az alkalmazásfejlesztő szemszögéből sok lehetőséget és kihívást hordoz magában a publikus felhő. A felhőben egész rendszereket lehet lefoglalni pusztán kódból. Ez magával hozta az automatikus méretezést, a kiszolgáló nélküli számítástechnikát és tartalomkézbesítési hálózatokat sok más technológiával együtt.

Jánosi Loránd – villamosmérnök, tudását és tapasztalatát a Continental Automotive cégnél az autóipari elektronika fejlesztésben hasznosítja, operatív és műszaki menedzsment beosztásban. Végzettségéhez köthető hobbijai között van a házautomatizálás, elektronika és programozás. 

Manapság közhely lett az "okos" jelző, amivel majdnem minden eszközt illetnek, de vajon mi a helyzet az okosotthonokkal. Lehet-e egy régi lakást okosítani, és ha igen, hogyan? Az energiaválság küszöbén hogyan segíthet egy otthon felokosítása? Hol van szükség szakemberre? Mire vigyázzunk? Mi a drága vagy mi az olcsó? Előadásomban ezeket a kérdéseket járom körbe.

Karda Szilárd – építőmérnök, doktorandusz, Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán. Kutatási területei: az épületek energiahatékonysága és fenntarthatósága, illetve innovatív anyagok és technológiák.

Az előadás során bemutatásra kerül az energiahatékony épületek megvalósításának és azok használati költségének változása az elmúlt évtizedben. Az új technológiák folyamatosan teret nyertek az építkezésben és ezzel párhuzamosan a költségeik is csökkentek. Az elmúlt két évben bekövetkezett instabilitás viszont komoly akadályt gördített ezen tendencia elé, és az energiaárak emelkedése negatív módon befolyásolta úgy az építkezési anyagok árát, mint az épületek használatának költségét. Szükségessé vált ezáltal feltenni azt a kérdést, hogy megéri-e befektetni az energiahatékony épületekbe.

Dr. Simó Attila – a Temesvári Műszaki Egyetem, Villamos Energetika Karának egyetemi docense. Tudományos kutatásait a Temesvári Műszaki Egyetem keretein belül végzi. Fő kutatási területei az Internet of Things (IoT), Industry X-hez és a villamosenergetikai hálózatokhoz kapcsolódnak, ezeken belül pedig a LPWA technológiák beépítése/használata különböző ipari rendszerekben. Előadásában az energiahatékonysáról az Industry X rendszereken belül fog beszélni.

Dr. Nagy-György Tamás – építőmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán egyetemi tanár. Több, szerkezeti megerősítésekkel foglalkozó kutatási program irányítója és munkatársa, számos tudományos cikk és tanulmány szerzője/társszerzője.

Előadásában a vasbetonfödémek tervezési kihívásairól és ezen belül a síklemez födémek átszúródási vizsgálatait próbálja bemutatni közérthetően a napjainkban már elengedhetetlen számítógépes modellek segítségével. Esettanulmányként bemutatásra kerül a Temesvári Református Központ konferenciatermének födémszámítása, de röviden szó esik majd a valós léptékű teszteken alapuló modellezési és megerősítési eredményekről is.