Tulogdy János””Nagy Lajos emlékkonferencia

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani Szakbizottsága

Koch Antal Földtani Társaság

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

SapientiaErdélyi Magyar Tudományegyetem

Erdélyi Múzeum-Egyesület

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság

Bolyai Társaság

Pro Geológia Egyesület

A Kolozsvári Református Gimnázium Budapesti Baráti Társasága

 

Postacím: EMT, 400604 Kolozsvár (Cluj-Napoca),

1989. December 21. s. út (bul. 21. Decembrie 1989.), 116.

e-mail: wanek.ferenc@gmail.com, vagy: emt@emt.ro

 

 

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívjuk 2011. december 17-re

 

Tulogdy János—Nagy Lajos

születésük 120., illetve 90.

évfordulója alkalmából rendezett

 

Emlékkonferenciára

 

  Emlékkonferenciánk célja. Immár 9. hasonló rendezvényünkkel a kolozsvári mindenkori egyetem kiemelkedő magyar földtan-oktatói emléke előtt óhajtunk tisztelegni, eleven emlékezetben tartani tudományos és oktatói munkásságuk érdemeit, a méltányos kollektív emlékezet jegyében. Egyúttal a fiatal és idősebb erdélyi magyar geológus nemzedékek találkozó fórumát óhajtjuk megteremteni, melyben a neves elődök tanítványai, utódai bemutathatják, vitára bocsáthatják azokat a tudományos eredményeiket, melyeket az elődök által kijelölt csapásokon továbbhaladva értek el.

Az idei Emlékkonferenciánk két ünnepeltje a Bolyai Tudományegyetem két egykori jeles oktatója, kiknek emlékezete még elevenen él annak a szakember-nemzedéknek a tudatában, mely lassan végleg átadja helyét egy újabb, más szellemben nevelkedett szakmai elitcsoportnak. Fontosnak látjuk a megújulást, de épp oly lényegesnek a stafétabot átadásával, a folyamatosság tudatosítását is.

 

A Konferencia helyszíne: Kolozsvár, Sapientia EMTE, Bocskai-ház (Mátyás király u. 4), óváry-terem.

 

Jelentkezési határidő: 2010. december 10. Akik dolgozattal jelentkeznek: 2010. december 1. a fejlécben megadott címekre.

 

Jelentkezni lehet: az ünnepeltek életművéhez kapcsolódó, új általános-, regionális- víz- és szerkezetföldtan, őslény- és rétegtan, földfelszín-alaktan, környezetföldtan vagy más rokon tudományágban elért eredményeket bemutató, illetve kapcsolódó tudománytörténeti dolgozatokkal (bemutatási idő: 20’ – a kérdésekre és vitára szánt időkerettel).

 

A bemutatandó dolgozatok kivonatának leadási határideje: 2010. december 1. a fejlécben megadott címekre. A később beérkező dolgozatok kivonatait nem lesz mód az emlékkonferencia kiadványában közzétenni. (Kérjük: lehetőleg e-mail-en, Word-ban, rtf formátumban, automatikus formázások nélkül!) A kivonat nem haladhatja meg az alább megadott terjedelmet: 12 pontos betűvel, maximum 3 000 leütés! (A terjedelem túlhaladása miatt a szervezők fenntartják jogukat a dolgozat visszaküldésére, lerövidítés céljából.) Cím 14 pontos, félkövér, centrált. Alatta 1 sor (12 pont) kihagyással: szerző(k) 12. pontos normál, centrált. Törzsszöveg előtt 2 sor (24 pont) kihagyással. Bekezdések 15 mm-es behúzással. Esetleges alcímek félkövér, 12 pontos betűvel, külön sorban, sorkihagyás nélkül.

Az időkeret korlátozhatja a dolgozatok számát, ezért kérjük, idejében jelentkezzen!

 

Részvételi díj időben jelentkezőknek: 5 lej. Későn jelentkezőknek 10 lej. Csak az előre bejelentkezett résztvevőknek program és kivonatfüzet, ebéd és állófogadás biztosítva.

 

A messziről jövőknek (ha idejében bejelentkeztek) szállásról, csak külön kérésre (esetleg részleges önköltségen, de elérhető áron), tudunk gondoskodni.

 

Program:      

9. 00-től:                                 Megemlékezés és koszorúzás Tulogdy János és Nagy Lajos sírjánál a Házsongárdi temetőben. Találkozás a temető kapujában

11. 00–14. 00:                          Megnyitó, megemlékezés, plenáris előadások

14. 00–16. 00:                          Ebédszünet

16. 00–17. 40:                          Tudományos ülésszak I. rész

17. 40–18. 00:                          Kávészünet

18. 00–19. 40:                          Tudományos ülésszak II. rész

19. 50–21. 00:                          Művészi műsor és állófogadás

 

Kolozsvár, 2011. október 3.

 

                           Wanek Ferenc,

az EMT Tudománytörténeti Szakosztályának társelnöke

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani Szakbizottsága

Koch Antal Földtani Társaság

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

SapientiaErdélyi Magyar Tudományegyetem

Erdélyi Múzeum-Egyesület

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság

Bolyai Társaság

Pro Geológia Egyesület

A Kolozsvári Református Gimnázium Budapesti Baráti Társasága

 

Postacím: EMT, 400604 Kolozsvár (Cluj-Napoca),

1989. December 21. s. út (bul. 21. Decembrie 1989.), 116.

e-mail: wanek.ferenc@gmail.com, vagy: emt@emt.ro

 

 

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívjuk 2011. december 17-re

 

Tulogdy János—Nagy Lajos

születésük 120., illetve 90.

évfordulója alkalmából rendezett

 

Emlékkonferenciára

 

  Emlékkonferenciánk célja. Immár 9. hasonló rendezvényünkkel a kolozsvári mindenkori egyetem kiemelkedő magyar földtan-oktatói emléke előtt óhajtunk tisztelegni, eleven emlékezetben tartani tudományos és oktatói munkásságuk érdemeit, a méltányos kollektív emlékezet jegyében. Egyúttal a fiatal és idősebb erdélyi magyar geológus nemzedékek találkozó fórumát óhajtjuk megteremteni, melyben a neves elődök tanítványai, utódai bemutathatják, vitára bocsáthatják azokat a tudományos eredményeiket, melyeket az elődök által kijelölt csapásokon továbbhaladva értek el.

Az idei Emlékkonferenciánk két ünnepeltje a Bolyai Tudományegyetem két egykori jeles oktatója, kiknek emlékezete még elevenen él annak a szakember-nemzedéknek a tudatában, mely lassan végleg átadja helyét egy újabb, más szellemben nevelkedett szakmai elitcsoportnak. Fontosnak látjuk a megújulást, de épp oly lényegesnek a stafétabot átadásával, a folyamatosság tudatosítását is.

 

A Konferencia helyszíne: Kolozsvár, Sapientia EMTE, Bocskai-ház (Mátyás király u. 4), óváry-terem.

 

Jelentkezési határidő: 2010. december 10. Akik dolgozattal jelentkeznek: 2010. december 1. a fejlécben megadott címekre.

 

Jelentkezni lehet: az ünnepeltek életművéhez kapcsolódó, új általános-, regionális- víz- és szerkezetföldtan, őslény- és rétegtan, földfelszín-alaktan, környezetföldtan vagy más rokon tudományágban elért eredményeket bemutató, illetve kapcsolódó tudománytörténeti dolgozatokkal (bemutatási idő: 20’ – a kérdésekre és vitára szánt időkerettel).

 

A bemutatandó dolgozatok kivonatának leadási határideje: 2010. december 1. a fejlécben megadott címekre. A később beérkező dolgozatok kivonatait nem lesz mód az emlékkonferencia kiadványában közzétenni. (Kérjük: lehetőleg e-mail-en, Word-ban, rtf formátumban, automatikus formázások nélkül!) A kivonat nem haladhatja meg az alább megadott terjedelmet: 12 pontos betűvel, maximum 3 000 leütés! (A terjedelem túlhaladása miatt a szervezők fenntartják jogukat a dolgozat visszaküldésére, lerövidítés céljából.) Cím 14 pontos, félkövér, centrált. Alatta 1 sor (12 pont) kihagyással: szerző(k) 12. pontos normál, centrált. Törzsszöveg előtt 2 sor (24 pont) kihagyással. Bekezdések 15 mm-es behúzással. Esetleges alcímek félkövér, 12 pontos betűvel, külön sorban, sorkihagyás nélkül.

Az időkeret korlátozhatja a dolgozatok számát, ezért kérjük, idejében jelentkezzen!

 

Részvételi díj időben jelentkezőknek: 5 lej. Későn jelentkezőknek 10 lej. Csak az előre bejelentkezett résztvevőknek program és kivonatfüzet, ebéd és állófogadás biztosítva.

 

A messziről jövőknek (ha idejében bejelentkeztek) szállásról, csak külön kérésre (esetleg részleges önköltségen, de elérhető áron), tudunk gondoskodni.

 

Program:      

9. 00-től:                                 Megemlékezés és koszorúzás Tulogdy János és Nagy Lajos sírjánál a Házsongárdi temetőben. Találkozás a temető kapujában

11. 00–14. 00:                          Megnyitó, megemlékezés, plenáris előadások

14. 00–16. 00:                          Ebédszünet

16. 00–17. 40:                          Tudományos ülésszak I. rész

17. 40–18. 00:                          Kávészünet

18. 00–19. 40:                          Tudományos ülésszak II. rész

19. 50–21. 00:                          Művészi műsor és állófogadás

 

Kolozsvár, 2011. október 3.

 

                           Wanek Ferenc,

az EMT Tudománytörténeti Szakosztályának társelnöke